Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

133
Παιδαγωγικές και διδακτικές Παιδαγωγικές και διδακτικές Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παπαδόπουλος Πάρης Φεβρουάριος 2013 για την Α΄ Α΄ τάξη
 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  8.350
 • download

  3

description

 

Transcript of Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Page 1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Παιδαγωγικές και διδακτικές Παιδαγωγικές και διδακτικές ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες

Παπαδόπουλος ΠάρηςΦεβρουάριος 2013

για την Α΄ Α΄ τάξη

Page 2: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Η ανάληψη διδασκαλίας στην Α΄.

Επιλογή ή συμμόρφωση;

2

Page 3: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

3

Page 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Διδακτικοί στόχοι Μαθησιακοί στόχοι

4

Μαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους ίδιους τους μαθητές ή υιοθετούνται από αυτούςΜαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους ίδιους τους μαθητές ή υιοθετούνται από αυτούς

Διδακτικοί είναι αυτοί που ορίζονται από τον δάσκαλο ή το αναλυτικό πρόγραμμαΔιδακτικοί είναι αυτοί που ορίζονται από τον δάσκαλο ή το αναλυτικό πρόγραμμα

Page 5: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Η ατομική γνώση δομείται από τα εργαλεία της νόησης που παρέχει η κοινωνία

Πληροφορίες

Γνώση

Page 6: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Πώς μαθαίνω;

• Γνωστική ανάπτυξη στο επίπεδο του ατόμου Μαθαίνω μέσω δράσης πάνω στα αντικείμενα

• Κοινωνιο-γνωστική θεώρηση Μαθαίνω μέσα από τη συμμετοχή σε πρακτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπου μεγάλη συμμετοχή έχει η γλώσσα

SOS !!Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης

Page 7: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Αλληλεπιδράσεις των παιδιών με:

Γονείς

Συμμαθητές

Εκπαιδευτικούς

Έμπειροι συνεργάτες

Page 8: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

8

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;• Ενεργός συμμετοχή

• Κοινωνική αλληλεπίδραση

• Δραστηριότητες που να έχουν νόημα

• Σύνδεση νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες

• Χρήση στρατηγικών

• Ανάπτυξη αυτορρύθμισης και αναστοχασμού

• Αναδόμηση προϋπάρχουσας γνώσης

• Στόχος η κατανόηση κι όχι η απομνημόνευση

• Στήριξη μαθητών για να μάθουν

• Διάθεση χρόνου για εξάσκηση

• Διαφοροποίηση-Κίνητρα

Page 9: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Πολλαπλή νοημοσύνη• γλωσσική• λογικομαθηματική• οπτική-χωρική• κιναισθητική• ενδοπροσωπική• διαπροσωπική• μουσική• νατουραλιστική• υπαρξιακή

συναισθηματική

Page 10: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τα ζητήματα συμπεριφοράς είναι συχνά αλληλένδετα:

Με την αδυναμία του εκπαιδευτικού να

διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του

Με τη δυσκολία του να διαχειριστεί την πολυμορφία του

μαθητικού πληθυσμού

Page 11: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

απόκλιση- υστέρηση

Page 12: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 13: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Βρίσκω τρόπους να ενεργοποιήσω

τον μαθητή, αλλάζοντας τις:

Διαφοροποίηση διδασκαλίας

Τις προσδοκίες μου

Page 14: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι:

•εξατομικευμένη

• ποιοτική

Page 15: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

15

Page 16: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

16

Page 17: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

17

Page 18: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

18

Page 19: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ο μαθητικός πληθυσμός

ΑκουστικόςΑκουστικός

ΟπτικόςΟπτικός Κιναισθητικός

Ακούω & θυμάμαιΑκούω & θυμάμαι

Βλέπω & θυμάμαιΒλέπω & θυμάμαιΚάνω & θυμάμαιΚάνω & θυμάμαι

Page 20: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

20

Page 21: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

21

Page 22: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

κίνητρα στυλ μάθησης συνθήκες μάθησης

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ

Page 23: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

αλλάζω το μάθημα

οργανωτικά & διδακτικά Απευθύνομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες

Page 24: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τετράδιο υποχρεώσεων

Page 25: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Αλλάζω το περιβάλλον μάθησης

•Όχι μόνο μολύβι και χαρτί

•Προσβασιμότητα σε υλικά και βιβλία

• Τ.Π.Ε.

•Παρουσίαση της εργασίας τους με ποικίλους τρόπους

Page 26: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

περιβάλλον της τάξης• πολυαισθητηριακό

• βιβλιοθήκη

• γωνιά διαβάσματος

Page 27: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης της πληροφορίας & γνώσης

καταιγίδα ιδεών

εννοιολογικοί χάρτες

ηλεκτρονικές πλατφόρμες

ενσωμάτωση τεχνών

κατασκευή μοντέλων

Page 28: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Προσομοιώσεις - Πειράματα

Page 29: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μουσείο Γουλανδρή

Page 30: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 31: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

H γωνιά των φυσικών επιστημώνο σχολικός κήπος

Page 32: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

Οι χάρτες εννοιών αποτελούν:

Μεταγνωστικά εργαλεία

Λειτουργικά εργαλεία

Εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης.

Page 33: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

H οικογένειά μου

Page 34: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 35: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 36: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μνήμης

Οργάνωσης

Μελέτης και διαχείρισης του χρόνου

Αναστοχασμού

36

Page 37: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μικρά ποιήματα ή φράσεις που περιέχουν με κατάλληλο τρόπο την πληροφορία

◦ «Τα φωνήεντα είναι εφτά και φωνάζουν δυνατά».

37

3,1 4 1 5 9 = πΑεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί

Page 38: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ήταν ένας βασιλιάς,

το δεκάρι ο κοιλαράς.

Όλα τα παιδιά τον αγαπούσαν

και την ευχή του την ζητούσαν.

Οι πράξεις γινόταν στο λεπτό

χωρίς να μετρούν ένα και δυο.

Όπως το δέκα και το επτά μας έκανε δεκαεπτά.

Το εννιάρι το μικρό,

ζήλευε τον αρχηγό.

Τα παιδάκια δεν το θελαν,

γιατί μετρούσαν και δεν ξέραν.

Ώσπου μια μέρα το μικρό,

άρχισε να κλέβει ένα από το διπλανό.

Οι πράξεις γινόταν στο λεπτό

και όλα τα παιδάκια χαιρόντουσαν γι αυτό.

 

38

Page 39: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

39

ΘέμαΚεντρική ιδέα

ΘέμαΚεντρική ιδέα

Πού;

Πότε;

Ποιος;Τι;

Γιατί;

Page 40: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ε Εκφράζω Εκφράζω εικόνες

Κ Κατηγοριοποιώ Κατηγοριοποιώ τις εικόνες

Θ Θέτω σε σειρά Θέτω σε σειρά τις εικόνες

Ε Ελέγχω Ελέγχω αυτά που έγραψα

Σ Η Σημειώνω Σημειώνω και διορθώνω λάθη

40

ΓΑΛΑ : Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας

ΝΕΣ-ΓΑΛΑ : Νέστος, Έβρος, Στρυμόνας Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας

Page 41: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Σχηματικές αναπαραστάσεις με ενσωματωμένη την πληροφορία

41

Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη

Page 42: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Γίνεται μετατροπή της σειράς γεγονότων, ενεργειών, χαρακτήρων κλπ. σε εικόνες ή γενικότερα οπτικές πληροφορίες.

42

Page 43: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Δημιουργείται συνειρμικός δεσμός με τον κανόνα, τον

ορισμό ή τη γνώση μέσα από μια αναπαράσταση.

Πουλώντας καρπούζια!

43

Page 44: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Έλλειψη πρόθεσης για μάθηση

Μαθημένη αποτυχία

Αρνητικοί προσδιορισμοί

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

44

Page 45: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας (με απόδοση

αιτιακών προσδιορισμών).

Σύνδεση άμεσου στόχου και προσπάθειας.

Λεκτικοποίηση χρήσης στρατηγικών (Τα βήματα με

φωναχτή σκέψη).

Γνωστική μαθητεία

45

Προτυποποίηση-ΜοντελοποίησηΕξάσκηση με φθίνουσα καθοδήγησηΕξάσκηση με στήριξη στην ομάδαΑυτορυθμιζόμενη εξάσκησηΑναστοχασμός-Ανάλυση

Page 46: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικούΟ ρόλος του/της εκπαιδευτικού

Page 47: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Page 48: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Page 49: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Πώς επιλέγω την κατάλληλη διδακτική τεχνική;

ΜετωπικήΔιάλεξηΣυζήτησηΕπίδειξηΠειραματική διδασκαλίαΟμαδική διδασκαλίαΕπίλυση προβλημάτωνΜελέτη περίπτωσηςΠαιχνίδι ρόλων

Page 50: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών

Οι ικανότητες του εκπαιδευτικούΤο μαθησιακό αντικείμενοΟ διαθέσιμος χρόνος/χρονική στιγμήΟι στόχοι του αντικειμένουΤα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων

Page 51: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Υπάρχει δυσκολία στην οργάνωση της τάξης σε ομάδες

Δεν έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα οι εκπαιδευτικοί και συχνά αναπαραγάγουν τον τρόπο που και οι ίδιοι

εκπαιδεύτηκαν σαν μαθητές

Page 52: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 53: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

οργάνωση σε ομάδεςεταιρικές ομάδες

αλλαγή ρόλων

εργαστηριακές δραστηριότητες

αμοιβαία διδασκαλία

ένταξη μαθητών/τριων με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες

επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες

αποδυνάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων

Page 54: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

μέσα στην ομάδα• μην αποθαρρύνεις

• αποδοκίμασε τις πράξεις κι όχι το ίδιο το παιδί

• διαχείριση του λάθους

• η παρακίνηση για ανταγωνισμό συνήθως δεν ενθαρρύνει τα παιδιά

• το παιδί αποζητά την προσοχή για κάποιους λόγους

• υπευθυνότητα = ανάληψη ευθύνης

Page 55: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Θετικό διδακτικό πλαίσιο

λόγος εκπαιδευτικού

λόγος μαθητή/τριας ?

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Page 56: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Οι ερωτήσεις

Δεν επιδέχονται μία και μόνη απάντηση, δε στοχεύουν στη δικαίωση της απομνημόνευσης αλλά στην αποκάλυψη του βαθύτερου «πιστεύω» του μαθητή για το θέμα που έχει τεθεί προς συζήτηση.

Δεν είναι ερωτήσεις που τίθενται προσωπικά σε ένα μαθητή αλλά απευθύνονται προς όλους.

Δεν εισάγονται με τα γνωστά «πώς» και «γιατί». Δομούνται συντακτικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίζεται το προσωπικό στοιχείο, η έκφραση γνώμης και το κλίμα ελευθερίας μέσα στο οποίο θα γίνει στη συνέχεια η συζήτηση.

Τα 3 δεν…..

Page 57: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Αξιολόγηση

• Αμφισβήτηση παραδοσιακών μορφών μάθησης• Όχι αξιολόγηση μόνο γνωστικού τομέα• Απαιτείται εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης μαθητή

• Με έμφαση στην ικανότητα του μαθητή να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις & εργασίες

Page 58: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

• κοινή υποκείμενη γλωσσική ικανότητα

• αλληλεξάρτηση γλωσσών• Αλληλοσυμπλήρωση πολιτισμών

δίγλωσσοι μαθητές & μαθήτριες

Page 59: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μαθήματα

Page 60: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

60

ΣτόχοιΒασικός στόχος είναι η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων καθώς και η αναζήτηση και χρήση της πληροφορίας. Επίσης, η καλλιέργεια  δεξιοτήτων γραφής, ο εμπλουτισμός και η αποσαφήνιση του λεξιλογίου και η συνειδητοποίηση των βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας.

Page 61: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

Page 62: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 63: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μια ομάδα παιδιών ένας παπαγάλος μια γάτα ένα σαλιγκάρι ένας σκύλος

Κι ένα χελιδόνι

Page 64: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Κείμενα διαφορετικών τύπων & χρήσεων

• Επιστολή• Ανακοίνωση• Οδηγίες• Πίνακας δρομολογίων• Χάρτης• Κανόνες παιχνιδιού• Αφηγήσεις• Πολυτροπικά κείμενα

Page 65: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τετράδιο εργασιών

• Επαναληπτικές δραστηριότητες οι οποίες αξιολογούν τον βαθμό κατάκτησης από τους μαθητές των γνώσεων & δεξιοτήτων που αποτελούσαν τους λεξικο-γραμματικούς, επικοινωνιακούς και γνωσιακούς στόχους της ενότητας.

Page 66: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Η εργασία του μαθητή στο σπίτι

• Εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού• Αυτόνομη εργασία ενός εξάχρονου και να μην

απαιτεί πολύ χρόνο

Page 67: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Διδακτικό μοντέλο

Συνδυαστικό: «ισορροπημένος γραμματισμός»

Αναλυτικοσυνθετική: Έμφαση στην αντιστοίχιση φθόγγων & γραμμάτων μέσα από συστηματική άσκηση στην κατάτμηση και επανασύνθεση πρότυπων λέξεων.Γράμμα (φθόγγος)……. Συλλαβή…. Λέξη…… Φράση.

Αναδυόμενη γραφή και ολική προσέγγιση*: Η ανάγνωση & η γραφή είναι πράξεις με νόημα & η διδασκαλία τους πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών.

Αναδυόμενη γραφή και ολική προσέγγιση*: Η ανάγνωση & η γραφή είναι πράξεις με νόημα & η διδασκαλία τους πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών.

* Δίνει βάρος σε προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες

Page 68: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Φωνολογική επίγνωση

• Η ικανότητα να διακρίνουμε τόσο τις συλλαβές όσο και τα φωνήματα μιας λέξης, δηλαδή τους ξεχωριστούς ήχους που την αποτελούν

• H φωνολογική συσχετίζεται άμεσα με την αναγνωστική δεξιότητα

Page 69: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τα επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης

Η φωνημική επίγνωση

Η συλλαβική επίγνωση

Η επίγνωση για τα τμήματα της συλλαβής

Page 70: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Η φωνολογική ενημερότητα μπορεί να διδαχθεί;

• Ναι, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες

• Στο νηπιαγωγείο και μετά στην πρώτη τάξη σε συνεργασία με τους γονείς

Page 71: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Κύριοι άξονες ανάπτυξης δραστηριοτήτων φωνολογικής ενημερότητας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ανάλυση Πρόταση σε λέξεις Σήμερα είναι Πέμπτη

Λέξης σε συλλαβή

Συλλαβής σε φωνήματα

Σύνθεση Συλλαβών σε λέξη

Φωνημάτων σε λέξη

Ομοιοκαταληξία Λέξεων

Διάκριση θέσης Συλλαβής (κα) Κανάτα πρώτης(πρώτης τελευταίας ενδιάμεσης ) φωνήματος

Page 72: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Κύριοι άξονες ανάπτυξης δραστηριοτήτων φωνολογικής ενημερότητας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αφαίρεση Συλλαβής Μωράκι- κι= μωρά

Φωνήματος Πέτρα-τ = πέρα

Πρόσθεση Συλλαβής Πατά +τα= πατάα

Φωνήματος Κ+λέω+ κλαίω

Αντιστροφή Συλλαβής ζά-ρι ρί-ζα

Φωνήματος αννα

Αντικατάσταση Συλλαβής τώ-ρα τό-τε

Φωνήματος Άλλοςάμμος

Page 73: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης (1)

1.Αλλαγή θέσης γράμματος ή συλλαβής π.χ. αχ-χα, λάμπα-μπάλα, να-αν, παπί-πίπα 2.Πρόσθεση ή αφαίρεση γράμματος ή συλλαβής π.χ. κάπα-καπάκι, σέλα-κασέλα*, αλάτι-παλάτι, Άρης-Πάρης, άστρο-κάστρο, πατάτα-πατατάκι, έλα-ελάτε, να-νάτο, πατάτα-πάτα, ένα-να, πάμε-με 3.Αλλαγή γράμματος π.χ. γάλα-γάτα, λάχανα-χάχανα, έλα-όλα, παπί-πανί, πάμε-πάρε, έλα-ένα

Page 74: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης (2)

4.Αντιστροφή γράμματος ή συλλαβής (και υπόδειξη παραγωγής ψευδολέξεων) π.χ.

γάλα-λάγα, πίτα-τάπι, πατάτα-ταπάτα/τατάπα, τόπι-πίτο, πιπίλα-πιλάπι/λαπίπι, πανί-νιπά, πάμε-μέπα

5. Χρήση ομοιοκαταληξίας, πρόσθεση συλλαβής

«την έχει το ποδήλατο, καθόμαστε εκείκαι μ’ ένα κα- μπροστά της, φυλάει εκεί η

γιαγιά τα πράγματά της»

Page 75: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης (3)

6.Επιλογή ομοιοκαταλήξεωνμέρα πέρακάτι μύδι βέρα

7. Εύρεση ομοιοκαταλήξεωνπόνος ……………… ξύλο…………………

8. Απομάκρυνση αρχικού φωνήματοςχλωρίδα λωρίδα τρόμπα ρόμπα

Page 76: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

• 9. Επισήμανση λέξης με διαφορετικό αρχικό φώνημα φίδι φακή δόση

10. Επισήμανση λέξης με διαφορετικό τελικό φώνημα κότα σάκα τόπι

Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης (4)

Page 77: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Οι ασκήσεις καλό είναι

• Να σχετίζονται με το θέμα της ημέρας: π.χ. Λέξεις σχετικές με την οικογένεια, τη θάλασσα

• Σύνδεση με τις λέξεις μιας ιστορίας που αφηγούμαστε ή διαβάζουμε

• Για παραδείγματα βλ. Παντελιάδου, 2004

Page 78: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 79: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 80: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 81: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 82: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 83: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 84: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 85: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης

Η Montessori καλλιεργούσε τη φωνολογική συνειδητοποίηση ζητώντας

από τα παιδιά να επαναλαμβάνουν το φθόγγο κάθε γράμματος, δηλαδή

ανέλυαν φωνολογικά τη λέξη ενώ προσπαθούσαν να τη γράψουν. Η ολική

ή αναλυτική μέθοδος ξεκινούσε από την πρόταση, η διδακτική

επεξεργασία της οποίας κατέληγε σταδιακά από τη λέξη, στις συλλαβές

της, στα γράμματά τους και στο φθόγγο που καθένα αναπαριστά. Όπως

γίνεται φανερό, με συνθετικό ή αναλυτικό τρόπο, η διδασκαλία της

φωνολογικής ευαισθητοποίησης στηρίχθηκε στην άμεση σύνδεση

γράμματος με φώνημα.

Page 86: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ευκαιρία για φωνολογική επεξεργασία μπορεί να δοθεί και από καθημερινές τεχνικές ή δραστηριότητες. Η ανάλυση λέξεων στα φωνήματά της μπορεί να ξεκινήσει με λέξεις που φανερώνουν φαγώσιμα, όπως η λέξη μήλο και που πρέπει να κοπούν σε κομμάτια για να φαγωθούν. Επίσης, παιχνίδια όπως του χορού των μαθητών γύρω από καρέκλες που είναι κατά μία λιγότερες από τα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οπτικοποιηθεί η αφαίρεση φωνημάτων.

Page 87: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

μή λο

Page 88: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 89: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Γραφοφωνημική αντιστοιχία

• Κάθε ήχος, καθετί που εκφέρουμε προφορικά, μπορεί να έχει και γραπτή μορφή

Γράφω για να μεταδώσω ένα μήνυμα

Διαβάζω για να κατανοήσω το περιεχόμενο ενός κειμένου

Page 90: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Γραφοφωνημική αντιστοιχία

• Η εκπαιδευτικός ως πρότυπο αναγνώστη

• Η Διόρθωση ορθογραφίας αντί να του επισημαίνει το λανθασμένο γράμμα, να του δείχνει τη λέξη και να το παρακινεί να σκεφτεί πού μπορεί να έχει κάνει λάθος (βοηθήματα, λεξικό κ.τ.λ.)

Page 91: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 92: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Κατανόηση κειμένου

Χρήση βασικού λεξιλογίου και ερμηνεία λέξεων –αποσαφήνιση εννοιών

Διδασκαλία που ασκεί τα παιδιά στην εύρεση της κεντρικής ιδέας της παραγράφου

Page 93: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μεθοδική ορθογραφία (1)

• 1.Άσκηση: Οικογένειες λέξεων• Ανάγνωση ιστορίας σχετικά με μια οικογένεια

(μαμά, παιδιά)• Μαμά και παιδιά μοιάζουν• Μαμά: κορυφή• Παιδιά: κορυφαίος, κορύφωμα, κορφή,

κορφάδα, κορυφογραμμή, κατακόρυφος, κορφοβούνι

Page 94: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

• 2. Άσκηση: Σύνθετες λέξεις• Μαμά: πράσινη• Μπαμπάς: κόκκινος• Παιδί: πρασινοκόκκινο

Μεθοδική ορθογραφία (1)

Page 95: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Άσκηση: Η χαμένη λέξη είμαι κλρσείμαιτνοστην ρστηνολφειτο ρλοπαρεακονυοκλαδιφροςακδμιοψαριρκιορικαμαναρικξδηλκξσξιδι

Μεθοδική ορθογραφία (1)

Page 96: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

5. Διάφορες ασκήσειςΧρήση κεφαλαίου σε κείμενο με μόνο μικρά

γράμματαΧρήση σημείων στίξης σε κείμενοΡωτώ, λέω, θαυμάζω (σημεία στίξης)Πρόσθεση καταλήξεωνΧρήση ομόφωνων σε πρόταση (κλίμα/ κλήμα,

σύκο/ σήκω κλπ.)Σταυρόλεξο, κρεμάλα, τηλεγράφημα, κυνήγι

θησαυρού

Μεθοδική ορθογραφία (1)

Page 97: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Μέθοδοι Η ακριβής αναγνωστική αποκωδικοποίηση από μαθητές με

Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) ενισχύεται με μια σειρά μεθόδων που στοχεύουν στην κατάκτηση της δεξιότητας μέσω:

1. της επανάληψης, 2. της εφαρμογής πολυαισθητηριακών μεθόδων, 3. της στρατηγικής αναγνώρισης λέξεων.

Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της ευχέρειας

Page 98: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Επανάληψη των αναγνώσεων Η επανάληψη των αναγνώσεων ενός κειμένου συντελεί

στην ενίσχυση της ευχέρειας και της ακρίβειας. Οι επαναλήψεις με καθοδήγηση (ανάγνωση του κειμένου από υπολογιστή, ερωτήσεις από την εκπαιδευτικό, διορθώσεις ή δυνατή ανάγνωση από δεύτερο αναγνώστη) είναι αποτελεσματικές κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

α. η ανάγνωση με ηχώ: αρχική ανάγνωση από το δάσκαλο ή κάποιο συμμαθητή και επανάληψη από το μαθητή με ΜΔ.β. η ανάγνωση μέσω της συνεργασίας: ανάγνωση σε δυάδες με έναν ικανό και έναν αδύναμο αναγνώστη

Page 99: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της ευχέρειας-πολυαισθητηριακές μέθοδοι

Βήμα-βήμα: «Μέθοδος Montessori»1. Δίνω στο μαθητή κινητά γράμματα, να τα ψηλαφίσει, να

σχεδιάσει το περίγραμμά τους και να τα ζωγραφίσει ώστε να εξοικειωθεί με το σχήμα τους, ενώ το προφέρω ώστε να αντιληφθεί τον ήχο του.

2. Του δείχνω τον τρόπο που θα το γράψει και συγχρόνως προφέρει το φθόγγο του, ώστε με την επανάληψη να γίνει στενότερος ο σύνδεσμος οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής αντίληψης.

Page 100: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

3. Ζητώ από το μαθητή να ψηλαφίσει τη μορφή του γράμματος με κλειστά μάτια για να απομονώσει καλύτερα στο μυαλό του την εντύπωση.

4. Ελέγχω αν ο μαθητής έχει «καθαρή παράσταση» του γράμματος, ζητώντας του να μου δώσει κάποιο γράμμα. Αν ο μαθητής αποτύχει, επαναλαμβάνει την προηγούμενη βαθμίδα.

5. Παραμερίζω τα γράμματα για λίγα λεπτά και έπειτα δείχνω στο μαθητή το κάθε γράμμα λέγοντας το όνομά του. Μόλις ο μαθητής μάθει ένα φωνήεν και ένα σύμφωνο του δείχνω το σχηματισμό της συλλαβής, και όταν σχηματίσει αρκετές συλλαβές, τον παρακινώ να σχηματίσει λέξεις.

Page 101: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 102: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

«Αναγνωστική επιτυχία: Εκπαίδευση στις στρατηγικές αναγνώρισης»

Η μέθοδος αφορά ένα επίπεδο πάνω από αυτό της εκμάθησης των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. Υποστηρίζει ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται

και τις τρεις τεχνικές αποκωδικοποίησης:α. τη φωνημική ανάλυσηβ. την ανάλυση σε μέρηγ. την οπτική αναγνώριση λέξεων

Page 103: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

«Αναγνωστική επιτυχία: Εκπαίδευση στις στρατηγικές αναγνώρισης»

1. Συζητώ με το μαθητή το πιθανό περιεχόμενο του κειμένου ή τις προτάσεις με ερέθισμα τον τίτλο, ή τη ζωγραφιά, ή την εικόνα ώστε να ενεργοποιηθεί η προηγούμενη γνώση του μαθητή.

2. Ασκώ το μαθητή σε δραστηριότητες επανάληψης σε σημαντικές νοηματικά λέξεις του κειμένου, σε γράμματα ή σε λέξεις που δημιουργούν προβλήματα αποκωδικοποίησης.

3. Προτρέπω το μαθητή να διαβάσει το κείμενο – πρόταση σιωπηρά.

Page 104: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

4. Προτρέπω το μαθητή να διαβάσει μεγαλόφωνα. Αν υπάρχει κάποια άγνωστη λέξη ή λέξη που έχει διαβαστεί λάθος παρέχω διορθωτική ανατροφοδότηση. Η τεχνική αυτή αφορά την άμεση διδασκαλία του πώς διαβάζεται η λέξη μέχρι την ανεξάρτητη ανάγνωση από το μαθητή.

Page 105: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Αναγνωστική ευχέρεια1.Επίδειξη φωναχτής ανάγνωσης από την εκπαιδευτικό ως μέρος διδασκαλίας που

περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις 2. Άμεση διδασκαλία στρατηγικών αποκωδικοποίησης άγνωστων λέξεων, χρήση

σημείων στίξης.3. Εξασφάλιση προφορικής υποστήριξης και επιδείξεις χρησιμοποιώντας βοήθειες

κατά την αποκωδικοποίηση (με μαγνητοφωνημένα κείμενα), ομαδική ανάγνωση, ανάγνωση σε ζεύγη, τυχόν υποστηρικτικά προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή .

4. Οργάνωση βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει βιβλία που να ταιριάζουν σε όλα τα επίπεδα ανάγνωσης και καλλιέργειας της συνήθειας της αυτόβουλης ανάγνωσης.

5. Προσφορά πολλών ευκαιριών για πρακτική με βάση τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων και με υλικό που σταδιακά δυσκολεύει

6. Καλλιέργεια της ανάπτυξης του χρωματισμού της ανάγνωσης χωρίζοντας τις προτάσεις του κειμένου ανάλογα με τον επιτονισμό που διδάσκεται και εμπλέκοντας το μαθητή στην αποκωδικοποίηση κάθε πρότασης

Page 106: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

«Υποδειγματική φωναχτή ανάγνωση»

1. Για την εξασφάλιση της επιτυχίας αυτής της τεχνικής είναι απαραίτητη η αλλαγή της διάταξης των καθισμάτων, ζητώντας από τους μαθητές να καθίσουν σε κύκλο ή κάτω, οκλαδόν. Στη συνέχεια δίνω ένα κείμενο στους μαθητές, τονίζοντας ότι:

α. η ταχύτητα δεν είναι το ζητούμενο στη φωναχτή ανάγνωσηβ. πρέπει να γίνεται προσπάθεια να ταιριάζει το ύφος της φωνής τουαναγνώστη προς το ύφος της φωνής του προσώπου τα λόγια του

οποίου διαβάζονται.2. Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές να διαβάζουν φωναχτά, διαβάζωυποδειγματικά ένα μέρος του και ζητώ από τους μαθητές να διαβάσουν

το ίδιο σιωπηρά και στη συνέχεια φωναχτά.

Page 107: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Προτάσεις

• Ενισχύστε τη συνεργατική φωναχτή ανάγνωση παίρνοντας μέρος σε αυτή.

• Χρησιμοποιήστε κείμενα με λέξεις που έχουν διδαχθεί.

• Μην επιμένετε στη φωναχτή ανάγνωση αν παρατηρήσετε δυσανασχέτηση από το μαθητή και από τους συμμαθητές του.

• Ενισχύστε την οπτική αναγνώριση των λέξεων πριν την φωναχτή ανάγνωση μέσα στην τάξη.

Page 108: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ορθογραφία

Page 109: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 110: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τύποι ασκήσεων

• Κατανόησης• Παραγωγής λόγου• Προσέγγισης γλωσσικών φαινομένων• Ορθογραφίας• Φωνολογικής επίγνωσης• Εξοικείωσης με το γράμμα

Page 111: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Δραστηριότητες κατανόησης & παραγωγής γραπτού λόγου

• Κείμενα καθημερινής χρήσης • Λίστες• Λογοτεχνικά βιβλία και βιβλία γνώσεων• Συγγραφή ιστοριών• Αξιοποίηση του εικονογραφημένου λεξικού

Page 112: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ο ρόλος της εικόνας

Η κεντρική εικόνα θέτει το αφηγηματικό πλαίσιο της

ιστορίας

Page 113: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 114: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 115: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014
Page 116: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 1η

Page 117: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 1η

Page 118: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 2η

Page 119: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 2η

Page 120: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 3η

Page 121: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 3η

Page 122: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 4η

Page 123: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 4η

Page 124: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 5η

Page 125: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Ομάδα 5η

Page 126: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

126

Αυτο-αξιολόγηση διδασκαλίας

Page 127: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τεχνικές σκέφτομαι και γράφω

Κειμενοκεντρική προσέγγιση

1. Επικοινωνιακός στόχος

2. Πομπός- Δέκτης

3. Επικοινωνιακή περίσταση

4. Επικοινωνιακό πλαίσιο

127

Page 128: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

Τεχνικές σκέφτομαι και γράφω

1. Τεχνική ερωτήσεων (Τι; Πότε; Γιατί; Που;)

2. Ιδεοκαταιγίδα

3. Ελλιπών προτάσεων

4. Ανακατεμένων προτάσεων και εικόνων

128

Page 129: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

129

Page 130: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

130

Page 131: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

131

Page 132: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

132

Page 133: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών A' Τάξης 2014

133