ΓΕΩΛΟΓΙΑ –...

Click here to load reader

 • date post

  14-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΓΕΩΛΟΓΙΑ –...

 • ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

  21-0013_GEOL_GEOG_A GYM_geol 1/15/13 1:46 PM Page 1

 • Γ´ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOΥΤO Δημήτριος Γ. Βλάχος Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

  Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γεώργιος K. Παληός Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του Έργου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γεώργιος Xαρ. Πολύζος Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κοσμάς Παυλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

  Αποστολία Γαλάνη, Γεωγράφος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

  ΚΡΙΤΕΣ−ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ Σεραφείμ Πούλος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Ορεινός, Σχολικός Σύμβουλος Ιωάννης Μπότσαρης, Φυσιογνώστης, Εκπαιδευτικός

  Β/θμιας Εκπαίδευσης

  EIKONOΓPAΦHΣH – EΞΩΦYΛΛO Στέλιος Πολυχρονάκης, Σκιτσογράφος – Εικονογράφος

  ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Κλειδωνάρη, Φιλόλογος

  ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΤOΥ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ Βασιλική Περάκη, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΤOΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Θεόδωρος Τσουνάκος, Φυσιογνώστης – Γεωγράφος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

  ΠΡOΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  21-0013_GEOL_GEOG_A GYM_geol 1/15/13 1:46 PM Page 2

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

  Κοσμάς Παυλόπουλος Aποστολία Γαλάνη

  ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

  21-0013_GEOL_GEOG_A GYM_geol 1/15/13 1:46 PM Page 3

 • 21-0013_GEOL_GEOG_A GYM_geol 1/15/13 1:46 PM Page 4

 • Περιεχόμενα

  Χ Α Ρ Τ Ε Σ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Α1. Χ ά ρ τ ε ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγμένες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Α1.2 Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Α1.5 «Ανακρίνοντας» τους χάρτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Φ Υ Σ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Β1. Η Γ η , έ ν α ς υ π έ ρ ο χ ο ς π λ α ν ή τ η ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Β1.1 Ο πλανήτης Γη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Β1.2 Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  Β2. Α τ μ ό σ φ α ι ρ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Β2.1 Σύνθεση της ατμόσφαιρας, θερμοκρασία, άνεμοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Β2.2 Οι βροχές, το κλίμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Β3. Υ δ ρ ό σ φ α ι ρ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Β3.1 Το νερό στη φύση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Β3.2 Ωκεανοί και θάλασσες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Β3.3 Άνθρωποι και θάλασσα−Τα νησιωτικά κράτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Β3.4 Τα ποτάμια του κόσμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Β3.5 Τα ποτάμια της Ασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Β3.6 Τα ποτάμια της Αμερικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Β3.7 Τα ποτάμια της Αφρικής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  Β4. Λ ι θ ό σ φ α ι ρ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Β4.1 Μιλώντας για την ηλικία της Γης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Β4.2 Το εσωτερικό της Γης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Β4.3 Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης. Ενδογενείς και εξωγενείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Β4.4 Μορφές του αναγλύφου της Γης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  Β5. Β ι ό σ φ α ι ρ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Β5.1 Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Γ Ε Ν Ε Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  Γ1. Π λ η θ υ σ μ ό ς – Π ό λ ε ι ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Γ1.1 Ο