Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

24
12/28/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ1708 Δομικό διάγραμμα τηλεοπτικού δέκτη Δομικό Δομικό διάγραμμα διάγραμμα τηλεοπτικού τηλεοπτικού δέκτη δέκτη Κεφάλαιο Κεφάλαιο 8

description

Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες του τομέα Ηλεκτρονικής και ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Γ’ τάξη ΕΠΑΛ. Η παρουσίαση αυτή (PPT in PDF) είναι ενεργή, συνοδεύεται από κάποια αρχεία τα οποία συνδέονται με υπερσυνδέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα. http://www.ilektronikoi.gr/index.php?act=viewCat&catId=19

Transcript of Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

Page 1: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

12/28/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

Δομικό διάγραμματηλεοπτικού δέκτηΔομικόΔομικό διάγραμμαδιάγραμματηλεοπτικούτηλεοπτικού δέκτηδέκτη

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 88

Page 2: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8
Page 3: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

12/28/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

Η TV στο INTERNET• CRT• Principles of analogue television• Video 1• Video 2

Page 4: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Είναι τα ίδια με του ραδιοφώνου με την διαφορά ότιέχουν δυσκολότερη κατασκευή και σχεδίαση γιατί :• Η συχνότητα λήψης (φέρουσα) είναι πολύμεγαλύτερη.• Οι πληροφορίες είναι περισσότερες δηλαδήμεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Page 5: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Ο ήχος και η εικόνα εκπέμπονται απόδιαφορετικούς πομπούς, οι φέρουσεςαπέχουν μεταξύ τους 5,5 MHz.• Ο ενισχυτής IF πρέπει να επεξεργάζεταιταυτόχρονα και εικόνα και ήχο.

Page 6: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Στον φωρατή εικόνας γίνεται η αποδιαμόρφωση καιη IF του ήχου στέλνεται στο τμήμα ήχου.• Το σήμα με την εικόνα ενισχύεται στον προενισχυτήκαι μέρος του μαζί με παλμούς επιστροφής από τονενισχυτή σάρωσης γραμμών δίνη στην βαθμίδαAGC την δυνατότητα ρύθμισης της ενίσχυσης τωνενισχυτών υψηλών και ενδιάμεσων συχνοτήτων.

Page 7: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Τμήμα του σήματος εικόνας στέλνεται και στοτμήμα σάρωσης και συγχρονισμού.• Σήμα εικόνας στέλνεται ταυτόχρονα στοναποκωδικοποιητή χρώματος και σε μία γραμμήκαθυστέρησης του σήματος.• Η γραμμή υπάρχει γιατί το σήμα φωτεινότηταςπερνάει μόνο από μία βαθμίδα σε σχέση με τουχρώματος.

Page 8: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Τέλος το σήμα φωτεινότητας ενισχύεται καιστέλνεται στις καθόδους της οθόνης.• Το σήμα χρώματος αφού αποκωδικοποιηθεί

(NTSC, PAL, SECAM, κ.λ.π) χωρίζεται στα τρίαβασικά χρώματα R red, G green, B blue, τα οποίαενισχύονται και οδηγούνται στα πλέγματα τηςοθόνης.

Page 9: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό τουραδιοφώνου FM.• Το φίλτρο 5,5 MHz μας δίνει την ενδιάμεσησυχνότητα του ήχου. Αφήνοντας μόνο τοφάσμα του ήχου να περάσει.

Page 10: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Από τον φωρατή εικόνας ένα μέρος του σήματοςεικόνας εισέρχεται στον διαχωριστή ο οποίοςχωρίζει τους παλμούς συγχρονισμού από τουπόλοιπο σήμα.• Οι παλμοί διαχωρίζονται σε παλμούς γραμμών καιπεδίων.

Page 11: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Οι παλμοί πεδίων διορθώνουν τον ταλαντωτή πεδίων,ενισχύονται και οδηγούνται στα πηνία κατακόρυφηςαπόκλισης.

• Οι παλμοί γραμμών διορθώνουν μέσω PLL τον ταλαντωτήγραμμών ενισχύονται και οδηγούνται στα πηνία οριζόντιαςαπόκλισης. Και μέρος τους στο AGC.

• Τμήμα αυτών μέσω του ανορθωτή ΥΥΤ δίνουν τάση στηνάνοδο της οθόνης.

Page 12: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Οι σύγχρονοι τηλεοπτικοί δέκτες έχουν όλοιπαλμοτροφοδοτικά.• Η τάση του δικτύου ανορθώνεται και οδηγείται σεέναν ταλαντωτή που παράγει ορθογώνιουςπαλμούς που με την σειρά τους οδηγούν ένανηλεκτρονικό διακόπτη.• Ο διακόπτης τροφοδοτεί με ρεύμα το πρωτεύονενός μετασχηματιστή.

Page 13: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Ένα δευτερεύων τύλιγμα παρέχει ανάδραση στον ταλαντωτήγια να μπορεί να κρατάει σταθερή τη διάρκεια των παλμώνγια να διατηρούνται σταθερές οι τάσεις εξόδου τουτροφοδοτικού.

• Ένα άλλο συνδέεται με την ηλεκτρονική ασφάλεια η οποίασταματάει την λειτουργία του ταλαντωτή άρα και τουτροφοδοτικού

• Στην έξοδο του Μ/Σ στο δευτερεύων υπάρχουν ανορθωτέςκαι σταθεροποιητικές διατάξεις οι οποίες παρέχουν τις τάσειςεξόδου.

Page 14: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Η τηλεόραση στηρίχθηκε στο φαινόμενο τουφθορισμού.• Ηλεκτρόνια που παράγονται από μία θερμαινόμενηκάθοδο απωθούνται με αρνητικό δυναμικό από τηνκάθοδο και με ταχύτητα που αποκτούν από τοθετικό δυναμικό της ανόδου πέφτουν πάνω σε μίαφθορίζουσα επιφάνεια η οποία ακτινοβολεί φως.

Page 15: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Οι οθόνες CRT (Cathode Ray Tube)κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη. Το μέγεθόςμετράται σε ίντσες πάνω στην διαγώνια της οθόνης.• Η επιφάνεια απεικόνισης έχει καμπυλοειδήπαραλληλόγραμμη μορφή. Και λόγο διαστάσεωνπλευρών 4:3 ή 16:9 (ευρείας οθόνης).

Page 16: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Στις έγχρωμες τηλεοράσεις υπάρχουν τρεις διαφορετικέςδέσμες ηλεκτρονίων που αντιπροσωπεύουν τα τρία βασικάχρώματα R red, G green, B blue, με τα οποία γίνεται ησύνθεση οποιασδήποτε εικόνας.

• Παράγονται από διαφορετικά πυροβόλα και μαζί με τοσύστημα εστίασης δίνουν μία δέσμη ηλεκτρονίων πουφτάνοντας κοντά στην φθορίζουσα επιφάνεια διαχωρίζετε καιη τρεις δέσμες ακτινοβολούν το αντίστοιχο χρώμα.

Page 17: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• 1. Three Electron guns (for red, green, and blue phosphor dots)2. Electron beams3. Focusing coils4. Deflection coils5. Anode connection6. Mask for separating beams for red, green, and blue part ofdisplayed image7. Phosphor layer with red, green, and blue zones8. Close-up of the phosphor-coated inner side of the screen

Page 18: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Μία περίπτωση είναι τα πυροβόλα να είναι σεδιάταξη δέλτα Δ.• Και με την βοήθεια μιας μάσκας σκιάς η κάθεδέσμη να χτυπάει το αντίστοιχο χρώμα.

Page 19: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Και μία άλλη περίπτωση είναι να βρίσκονταιευθυγραμμισμένα (in line).• Και με την βοήθεια μάσκας σχισμών η κάθε δέσμηνα χτυπάει την αντίστοιχη λωρίδα χρώματος.

Page 20: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Ονομάζονται λυχνίες τρίνιτρον καιπροσφέρουν μεγαλύτερη φωτεινότητα απόαυτές με μάσκα σκιάς και πυροβόλα δέλτα Δ.

Page 21: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Για να αυξηθεί περσότερο η φωτεινότητα και ηαντίθεση (contrast) και να μειωθεί η αντανάκλασητου εξωτερικού φωτός που έπεφτε πάνω στηνοθόνη βάψανε το φωσφορίζων υλικό μεσκουρόχρωμη βαφή και δημιούργησαν την οθόνημπλάκ μάτριξ.

Page 22: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Οι κοινές οθόνες αποτελούν τμήμα μίαςσφαίρας ενώ οι λεγόμενες «επίπεδες» οθόνεςCRT αποτελούν τμήμα ενός κυλίνδρου.

Page 23: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Οι επίπεδες οθόνες δημιούργησαν πρόβλημα στηνσύγκλιση της δέσμης. Για να διορθωθεί αυτόμπήκαν στον λαιμό της οθόνης επιπλέον πηνίασύγκλισης.

Page 24: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες κεφ. 8

• Οι οθόνες CRT τείνουν να εξαφανιστούν λόγο των αρκετώνμειονεκτημάτων τους.

• Βάρος, κόστος, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, πολύπλοκακυκλώματα υποστήριξης, μόλυνση του περιβάλλοντος απότην φωσφορούχο επικάλυψη κ.λ.π.

• Έχουν δύο όμως σοβαρά πλεονεκτήματα που δεν έχουνκαταφέρει ακόμα να τα αποκτήσουν οι άλλου τύπου οθόνες.

• Έχουν γρήγορη απόκριση ιδιαιτέρα σε κινούμενη εικόνα.• Έχουν καλή αντίθεση, φωτεινότητα και• Αναλογική ανάλυση, είναι μία διαφορά που έχουν όλα τααναλογικά σε σχέση με τα ψηφιακά συστήματα. Π.χ δίσκοςpic-up και CD.

• Σήμερα με την εκπομπή της ψηφιακής TV αυτό έχειανατραπεί.

• Επίσης το μάτι έχει αρχίσει να συνηθίζει στην νέου τύπουεικόνα.