ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ · 2015-05-07 · ΕΝΤΑΤ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ...

41
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ KALLIRHOE 15.45-18.15 Ιατρική ζώων συντροφιάς: εντατική θεραπεία με μια ματιά Συντονιστές: Γ. Καζάκος, Δ. Ορφανού ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΣΗΨΗ, ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ Μάστορα X., Καζάκος Γ., Παπάζογλου Λ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τσομπανίδου Π., Καζάκος Γ., Σάββας Ι. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κωστάκης Χ., Καζάκος Γ., Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΤΟΞΙΚΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ Σεργκελίδου Ε. * , Σωφρονίου Δ. * , Γεωργάκη Β., Καζάκος Γ., Σάββας Ι. *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Σωφρονίου Δ., Καζάκος Γ., Σάββας Ι. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κόκκινος Π., Καζάκος Γ.Κ., Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σεργκελίδου Ε., Καζάκος Γ., Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ Δημοπούλου Ε., Καζάκος Γ., Παπάζογλου Λ.Γ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ Κυριακίδου Α., Καζάκος Γ. Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.30-21.00 Ιατρική ζώων συντροφιάς: νεφρολογία, ουρολογία, αναπαραγωγή Συντονιστές: Λ.Β. Αθανασίου, Μ. Τζιάκη ΛΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΥΛΑ: ΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ? Ορφανού Δ.Κ. 1,2 , Φθενάκης Γ.Χ. 2 1 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Transcript of ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ · 2015-05-07 · ΕΝΤΑΤ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ...

1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ KALLIRHOE

15.45-18.15 Ιατρική ζώων συντροφιάς: εντατική θεραπεία με μια ματιά Συντονιστές: Γ. Καζάκος, Δ. Ορφανού

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΣΗΨΗ, ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Μάστορα X., Καζάκος Γ., Παπάζογλου Λ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τσομπανίδου Π., Καζάκος Γ., Σάββας Ι.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωστάκης Χ., Καζάκος Γ., Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΤΟΞΙΚΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σεργκελίδου Ε.*, Σωφρονίου Δ.*, Γεωργάκη Β., Καζάκος Γ., Σάββας Ι. *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Σωφρονίου Δ., Καζάκος Γ., Σάββας Ι. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κόκκινος Π., Καζάκος Γ.Κ., Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σεργκελίδου Ε., Καζάκος Γ., Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ Δημοπούλου Ε., Καζάκος Γ., Παπάζογλου Λ.Γ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ Κυριακίδου Α., Καζάκος Γ. Αναγνώστου Τ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

18.30-21.00 Ιατρική ζώων συντροφιάς: νεφρολογία, ουρολογία, αναπαραγωγή

Συντονιστές: Λ.Β. Αθανασίου, Μ. Τζιάκη ΛΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΥΛΑ: ΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ?

Ορφανού Δ.Κ.1,2, Φθενάκης Γ.Χ.2 1 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2

ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΖΩΩΝ

Ορφανού Δ.Κ., Γκουγκουλής Δ.Α., Βερβερίδης Χ.Ν., Φράγκου Η.Α., Φθενάκης Γ.Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ;

Καραγιάννης Χ.Η. School of Life Sciences, University of Lincoln

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Μαντζιάρας Γ. Διεύθυνση Υγειονομικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Μαντζιάρας Γ. Διεύθυνση Υγειονομικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ Φερλέμης Δ.Γ., Κανδύλης Γ.Κ. Κτηνιατρική Μοσχάτου

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΖΩΑ Αθανασίου Λ.Β. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙΘΟΥΣΑ ATTICA

15.45-18.15 Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών Συντονιστές: Δ. Δούκας, Α. Ρόδη-Μπουριέλ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ Δούκας Δ.1, Λιάκου Ζ.1, Κουκούλης Γ.2, Τόντης Δ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ Τόντης Δ., Δούκας Δ., Λιάκου Ζ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΣTΑΤΙΚΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΙΧΘΥΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ Γιαδίνης Ν.Δ.1, Ψάλλα Δ.1, Κατσούλος Π.Δ.1, Μανουσάκης Ν.1, Ντέμκα Κ.1, Καρανικόλας Γ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Ασπροβάλτα

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΥΓΙΩΝ ΑΙΓΩΝ Λιάκου Ζ., Δούκας Δ., Τόντης Δ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ Τόντης Δ.1, Δούκας Δ.1, Τασιούδη Κ.2, Ηλιάδη Π.2, Λινού Μ.3, Δελησταμάτης Β.4 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Διεύθυνση Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

3

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ιού της ευλογιάς των προβάτων ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Εμμανουήλ Μ.1, Λινού Μ.1, Δελησταμάτης Β.2, Μπουτσίνη Σ.3, Τασιούδη Κ.3, Ηλιάδου Π.3, Τόντης Δ.4, Μεντής Α.1 1 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2 Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

3 Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18.30-21.00 Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών Συντονιστές: Ν.Δ. Γιαδίνης, Η. Συμεωνίδου

ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Συμεωνίδου Η., Αρσενόπουλος Κ., Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Αρσενόπουλος Κ., Συμεωνίδου Η., Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Πτωχός Σ.1,2, Hutchings M.2, Houdijk J.2, Athanasiadou S.2 1 The University of Edinburgh

2 Scotland’s Rural College

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ Cryptosporidium spp. ΣΕ ΕΡΙΦΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4 ΕΩΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ

Παπανικολοπούλου Β.1, Παπαδόπουλος Η.1, Διάκου Α.1, Ιωαννίδου Ε.1, Καρανικόλα Σ.1, Βεργίδης Β.2, Xiao L.3, Καρατζιάς X.1, Lafi S.Q.4, Γιαδίνης Ν.Δ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

3 Centres for Disease Control and Prevention –USA

4 Faculty of Veterinary Medicine, Jordan University of Science and Technology

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ Cryptosporidium spp. – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΥΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ

Παπανικολοπούλου Β.1, Παπαδόπουλος Η.1, Διάκου Α.1, Xiao L.2, Γιαδίνης Ν.Δ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Centres for Disease Control and Prevention –USA

ΕΞΑΡΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ ΑΠΟ Salmonella enterica subsp. diarizonae ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΑΡΝΙΑ Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1, Ιωαννίδη Κ.Σ.1, Γιαννακόπουλος Α.1, Τριανταφύλλου Ε.2, Σμπιράκη Α.3, Lacasta D.4, Bueso J.P.5, Μπιλλίνης Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ιδιωτικό κτηνιατρικό εργαστήριο, Λάρισα

3 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

4 Facultad Veterinaria, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Ισπανία

5 Laboratorio Agroalimentario, Centro Tecnológico I+D de Seguridad Alimentaria, Zaragoza, Ισπανία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1, Ιωαννίδη Κ.Σ.1, Μαυρογιάννη Β.Σ.1, Τσοκανά Κ.Ν.1, Βαλιάκος Γ.1, Σπύρου Β.2, Γιαννακόπουλος Α.1, Μπιλλίνης Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

4

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Λεούση Ε., Ματαράγκα Α., Διακούδη Γ., Οικονομόπουλος Ι. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ Ή ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Παπαδόπουλος Σ.1, Βαλάση Ε.2, Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.2, Κογιώνος Λ.1, Κοτσώνης Γ. 1, Θεοδοσιάδου Α.2, Φθενάκης Γ.Χ.2, Καντάς Δ.1 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ

Τυρολόγου Α.1, Τσακμακίδης Ι.1, Τσούσης Γ.1, Μπόσκος Κ.1, Κιόσης Ε.1, Φθενάκης Γ.Χ.2, Μπρόζος Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Βαλάση Ε.1, Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.1, Χουζούρης Θ.Μ.1, Θεοδοσιάδου Α.1, Παπαδόπουλος Σ.2, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1, Αμοιρίδης Γ.Σ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ., Σπανός Σ.Α., Βασιλείου Ν.Γ.Χ., Ιωαννίδη Κ.Σ., Κατσαφάδου Α.Η., Βαλάση Ε., Γκουλέτσου Π.Γ., Φθενάκης Γ.Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΑΡΝΙΑ Γιαδίνης Ν.Δ.1, Ψύχας Β.1, Αϊδίν Μ.2, Πατσίκας Μ.Ν.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Κομοτηνή

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΕ ΟΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΑΛΑΓΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΜΗΤΡΙΤΙΔΑ

Σιδέρη Κ.Ι.*, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.*, Ιωαννίδη Κ.Σ.*, Βατζιά Ε.Γ., Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ., Χατζόπουλος Δ.Χ., Αμοιρίδης Γ.Σ., Χουζούρης Θ.Μ., Μαυρογιάννη Β.Σ., Γεωργίου Σ., Γαλάτος Α.Δ., Φθενάκης Γ.Χ. *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙΘΟΥΣΑ TEMPLARS

15.45-18.15 Διαχείριση υγείας βοοειδών Συντονιστές: Ε. Βαλάση, Λ.Μ. Κορού

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καμπούρης Ι., Καραγιαννίδης Δ., Αμοιρίδης Γ.Σ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΑΡΡΟΙΑΕΝΗΛΙΚΩΝΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΝάντσιοςΘ.,ΜυλωνάκηςΕ.,ΠανούσηςΝ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ -ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ

ΖΩΩΝΚΑΙΣΥΝΔΕΣΗΤΗΣΜΕΤΗΝΕΡΜΗΝΕΙΑΤΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΤΩΝΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝΔΟΚΙΜΩΝ

ΚορούΛ.Μ.1,ΚατσιώληςΑ.1,ΤζανήΜ.1,ΒουρβίδηςΔ.2,ΔηλέΧ.1

1 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΔΙΑΓΝΩΣΗΤΗΣΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣΤΩΝΒΟΟΕΙΔΩΝ

Λιανδρής Ε.1, Κορού Λ.Μ.2, Ζαφειροπούλου Κ.3, Αγανιωτάκη Ε.3, Τζανή Μ.2, Κατσιώλης Α.2,

ΒουρβίδηςΔ.3

1 VISAVET Health Surveillance Centre, Complutense University of Madrid

2 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ

Mycobacterium bovisΣΕΑΓΕΛΑΔΑ

ΛιάτηςΘ.,ΜοναστηρίδηςΑ.,ΨάλλαΔ.,ΜπρέλλουΓ.,ΒλέμμαςΙ.,ΨύχαςΒ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

18.30-21.00 Κτηνιατρική δημόσια υγεία Συντονιστές: Σ. Ασλανίδου, Η.Π. Παπαπαναγιώτου

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ρόδη-Μπουριέλ Α. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Λουκάκη Κ.Ι. Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Ηλιούπολη Αττικής

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Παπαπαναγιώτου Η.Π. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Κοντοπούλου Μ.1, Πεξαρά Α.2, Σολωμάκος Ν.2, Γκόβαρης Α.2 1 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ Salmonella spp.

Ευαγγελοπούλου Γ.1, Κρήτας Σ.2, Χριστοδουλόπουλος Γ.1, Ρόδη-Μπουριέλ Α.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΥΡΕΤΟΣ Q ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε: ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ Γκόβαρης Α. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αγά Β.1, Ασλανίδου Σ.2, Μήλιος Κ.1, Αυγερινίδου Λ.3, Σολωμάκος Ν.4, Γκόβαρης Α.4 1 Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

3 Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής

Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Ασλανίδου Σ.1, Αγά Β.2, Μήλιος Κ.2, Παπανικολάου Δ.3, Σολωμάκος Ν.4, Γκόβαρης Α.4 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

2 Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

3 Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής

Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙΘΟΥΣΑ PANORAMA

18.30-21.00 Ιατρική ζώων εργαστηρίου Συντονιστές: Ι. Δοντά, Μ. Λινού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/63/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Μαρίνου Κ.Α. Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης

Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ WISTAR Λελόβας Π.1, Στασινοπούλου Μ.1, Ζαχαριουδάκη Α.2, Μπαλάφας Ε.1, Κωστομητσόπουλος Ν.1 1 Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

2 Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑ-ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Λελόβας Π., Μπαλάφας Ε., Κωστομητσόπουλος Ν. Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

Ακαδημίας Αθηνών

Ο ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΙΣΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΜΥΕΣ

Λινού Μ.1, Ταουφίκ Έ.2, Δοντά Ι.2 1 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Μαστρολέων Ι., Κωνσταντόπουλος Π., Κορού Λ.Μ., Βλάχος Ι., Δουλάμης Η., Χαλάφ Ε.1, Μπακογιάννης Ι.1, Περρέα Δ. Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ-ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΩΚΤΙΚΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

Νέρη Ά.Α., Καρατζάς Θ., Δοντά Ι. Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Pasteurella pneumotropica ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ

Ντάφης Β. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ‘Αλέξανδρος Φλέμινγκ’

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΥΟΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σπυρλιάδης Α.1, Χανιωτάκης Ι.2, Μαντζιάρας Γ.2, Μπούτσικας Γ.3, Παυλάκη Α.4, Κωστομητσόπουλος Ν.1, Κατσιμπούλας Μ.1 1 Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

2 Τμήμα Κτηνιατρικής Υποστήριξης, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

3 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

4 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ Ζαχαριουδάκη Α.1, Λελόβας Π.2,3 1 Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

2 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΠΙΜΥΕΣ Ζέρβας Α.Σ.1, Λελόβας Π.Π.1, Πατσάκη Α.1, Πασσαλή Χ.1, Γαλανός Α.1, Χρονόπουλος Ε.1, Μητάκου Σ.2, Δοντά Ι.Α.1 1 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Τμήμα Φαμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA

15.45-18.15 Ερευνητικό έργο ‘GOSHOMICS’

Συντονιστές: Α. Τζώρα, Γ. Τσάγκαρης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Ή ΓΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ GOSHOMICS

Γελασάκης Α.Ι.1, Μπράμης Γ.1, Αρσένος Γ.1, Τζώρα Α.2, Σκούφος Ι.2, Βαλεργάκης Γ.1, Φορτομάρης Π.1, Τσάγκαρης Γ.Θ.3, Καρκαμπούνας Σ.4, Φθενάκης Γ.Χ.5 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

3 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

4 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Ή ΓΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ Μπράμης Γ.1, Τζώρα Α.2, Αρσένος Γ.1, Σκούφος Ι.2, Γελασάκης Α.Ι.1, Βαλεργάκης Γ.1, Φορτομάρης Π.1, Τσάγκαρης Γ.Θ.3, Καρκαμπούνας Σ.4, Φθενάκης Γ.Χ.5 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

3 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

4 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

8

Τζώρα Α.1, Σκούφος Ι.1, Αρσένος Γ.2, Καραμούτσιος Α.1, Καλύβα Ζ.1, Καρκαμπούνας Σ.3, Τσάγκαρης Γ.Θ.4, Μαυρογιάννη Β.Σ.5, Βαλάση Ε.5, Κατσαφάδου Α.Η.5, Μπράμης Γ.2, Γελασάκης Α.Ι.2, Φθενάκης Γ.Χ.5 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΓΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ Τζώρα Α.1, Σκούφος Ι.1, Αρσένος Γ.2, Καραμούτσιος Α.1, Τσίνας Α.1, Καρκαμπούνας Σ.3, Τσάγκαρης Γ.Θ.4, Μαυρογιάννη Β.Σ.5, Βαλάση Ε.5, Κατσαφάδου Α.Η.5, Μπράμης Γ.2, Γελασάκης Α.Ι.2, Φθενάκης Γ.Χ.5 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Κατσαφάδου Α.Η.1,2, Αναγνωστόπουλος Α.Κ.1, Τσάγκαρη Μ.1, Αρσένος Γ.3, Σκούφος Ι.4, Τζώρα Α.4, Καρκαμπούνας Σ.5, Φθενάκης Γ.Χ.2, Τσάγκαρης Γ.Τ.1 1 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

5 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΔΙΩΝ

Αναγνωστόπουλος Α.Κ.1, Κατσαφάδου Α.Η.1,2, Τσάγκαρη Μ.1, Αρσένος Γ.3, Σκούφος Ι.4, Τζώρα Α.4, Καρκαμπούνας Σ.5, Φθενάκης Γ.Χ.2, Τσάγκαρης Γ.Τ.1 1 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

5 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΟ ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ Ή ΑΙΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΩΣ ΤΡΟΦΙΜΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Γκιούλη Μ.1, Σίμος Ι.1, Ζελοβίτης Ι.1, Μπούλακα Α.1, Γεωργίου Έ.1, Δήμα Ί.1, Κονταργύρης Ε.1, Ράγγος Β.1, Αγγέλη Ε.1, Φθενάκης Γ.Χ.2, Σκούφος Ι.3, Τζώρα Α.3, Αρσένος Γ.4, Τσάγκαρης Γ.5, Καρκαμπούνας Σ.1 1 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

9

GOSHOMICS: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ Ή ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΟΥ

Σκούφος Ι.1, Βαλάση Ε.2, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.2, Γκουλέτσου Π.Γ.2, Κατσαφάδου Α.Η.2,4, Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ., Μαυρογιάννη Β.Σ.2, Τζώρα Α1, Αρσένος Γ.3, Γελασάκης Α.Ι.3, Καλαμάκη Μ.3, Μπράμης Γ.3, Τσάγκαρης Γ.4, Αναγνωστόπουλος Α.4, Καρκαμπούνας Σ.5, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

5 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

18.30-21.00 Ιατρική ζώων συντροφιάς: κλινικά περιστατικά Συντονιστές: Κ. Τερψίδης, Μ. Φλαράκος

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ, ΛΟΓΩ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Φερλέμης Δ.Γ., Κανδύλης Γ.Κ. Κτηνιατρική Μοσχάτου

ΕΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟ Κατσαούνη Δ.1, Λεβή Ε.1, Κούτη Β.1, Θεοδώρου Κ.2, Μυλωνάκης Μ.Ε.2 1 Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ Τούρβαλη Μ.1, Συμεωνίδου Η.2, Αρσενόπουλος Κ.2, Xατζησταύρος Ε.1, Αδάμπατας Δ.1, Παπαδόπουλος Η.2 1 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Μυτιλήνη

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΑΙΜΙΑ Γεροντίτη Σ., Καλογιάννη Λ., Πανόπουλος Ι., Ψάλλα Δ., Λεβή Ε., Παπαδοπούλου Π., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΚΥΛΟ Γεροντίτη Σ., Καλογιάννη Λ., Δερμεντζοπούλου Θ., Ψάλλα Δ., Κασαμπαλής Δ., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΥΠΟΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 16 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Kαλογιάννη Λ., Γεροντίτη Σ., Σούμπασης N., Κασαμπαλής Δ., Αλατζάς Δ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΣΜΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Πέντσου Τ., Βασιλειάδη Α., Χοχλιός Τ., Γεροντίτη Σ., Καλογιάννη Λ., Κασαμπαλής Δ., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΣΕ 4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Ματραλής Δ.1, Παπαδογιαννάκης Ε.2, Κοντός Β.1,2 1 Αττικό Νοσοκομείο Ζώων, Παιανία, Αθήνα

2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Καραβία Χ., Καλλή Ι., Ματραλής Δ. Αττικό Νοσοκομείο Ζώων

ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ ΕΞΩΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Μπάκα Ρ., Καλογιάννη Λ., Τσουλούφη Θ., Δερμετζοπούλου Θ., Ψάλλα Δ., Ψύχας Β., Κριτσέπη-Κωνσταντίνου Μ., Πατσίκας Μ., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 13 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Μηνάγια Μ.1, Παπαδογιαννάκης Ε.2, Κοντός Β.1,2, Ματραλής Δ.1 1 Αττικό Νοσοκομείο Ζώων

2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΘΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟ Ταχτσόγλου Σ., Μπάκα Ρ., Καλογιάννη Λ., Φαρμάκη Ρ., Πατσίκας Μ., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ Ταγγαλίδη Μ., Παρδάλη Δ., Μυλωνάκης Μ.Ε., Μπρέλλου Γ., Κριτσέπη-Κωνσταντίνου Μ., Πολυζοπούλου Ζ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΓΑΤΑ ΜΕ ΑΔΕΝΙΚΟ-ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Καλογιάννη Λ., Σούμπασης Ν., Ψάλλα Δ., Πανόπουλος Ι., Πολυζοπούλου Ζ., Παπάζογλου Λ., Κουτίνας Χ.Κ., Τεντόμα-Ζερβού Λ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΟΝΗΡΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΟΖΙΔΙΟ ΣΤΟ ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΛΕΪΣΜΑΝΙΩΣΗ Κομνηνού Α., Χαραλαμπίδου Γ.Α., Βουτσίνου Α., Φαρμάκη Ρ., Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ KALLIRHOE

09.30-11.30 Ιατρική ζώων συντροφιάς Συντονιστές: Χ. Καραγιάννης, Γ. Μαντζιάρας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κατσαφάδου Α.Η.1,2, Τσάγκαρης Γ.Θ.2, Μπιλλίνης Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μ. Φλαράκος, Ζ.Ι. Καραπάτσιου, Κ.Ε. Καρρά, Α. Χουδελούδης, Α. Ζέρβας Κτηνιατρικό Κέντρο Μιχαήλ Φλαράκος

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αθανασίου Λ.B.1, Ψέμμας Δ.Ε.1, Παπαϊωάννου Ν.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΠΙΝΟΣΑΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΛΛΟΥΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Σαριδομιχελάκης Μ.Ν.1, Χατζής Μ.Κ.1, Πετανίδης Θ.1, Παπαδόπουλος Η.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣΠΟΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ: ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΖΩΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Λευκαδίτης Μ., Ρόδη-Μπουριέλ Α., Μπιλλίνης Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ DNA TOY Feline Herpesvirus type 1

Χορευτή Ε.1, Λινού Μ.1, Παπαϊωάννου Α.2, Σκούντζου Ε.3, Λιαπής Ι.4, Μεντής Α.1 1 Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Μαρκόπουλο Αττικής

3 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Χολαργός Αττικής

4 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Χαλάνδρι Αττικής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠO Leishmania infantum ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

Λινού Μ.1, Μουτούση Α.1, Πόγκα Β.1, Μπίζτα Π.1, Εμμανουήλ Μ.1, Παπαϊωάννου Α.2, Μεντής Α.1 1 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2 Κτηνιατρική Κλινική Παπαϊωάννου

Η ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οικονομίδης Ι.Λ., Κριτσέπη-Κωνσταντίνου Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

12

11.45-13.45 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γαστρεντερολογία ζώων συντροφιάς – 1ο μέρος Συντονιστές: Η. Παπαδόπουλος, Β. Τσιώλη

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ Ή ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

Μπιλλίνης Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΕΣ Ή ΓΑΤΕΣ ΑΠΟ Giardia spp. Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Πολυζοπούλου Ζ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

Ψάλλα Δ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15.45-18.15 Ιατρική ζώων συντροφιάς: οδοντιατρική, ενδοκρινολογία Συντονιστές: Ζ. Πολυζοπούλου, Κ. Χανδράς

MYTHS AND ETHICS IN COMPANION ANIMAL DENTISTRY

Gawor J. ‘ARKA’ Klinika Weterynaryjna – Poland

IMPORTANCE OF ORAL HEALTH IN COMPANION ANIMALS

Gawor J. ‘ARKA’ Klinika Weterynaryjna – Poland

HYPOADRENOCORTICISM: SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC MANAGEMENT Stengel C. Tierklinik Hofheim

18.30-21.00 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γαστρεντερολογία ζώων συντροφιάς – 2ο μέρος Συντονιστές: Ν. Παπαϊωάννου, Μ. Πατσίκας

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ Πατσίκας Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

VOMITING: CAUSES, DIAGNOSIS AND THERAPY Neiger R. Faculty of Veterinary Medicine, Justus-Liebig University of Giessen, Germany

GASTRIC PROTECTIVE DRUGS – WHICH TO USE AND WHY? Neiger R. Faculty of Veterinary Medicine, Justus-Liebig University of Giessen, Germany

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Τσιώλη Β. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

13

ΑΙΘΟΥΣΑ ATTICA

09.30-11.30 Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών Συντονιστές: Ι. Μενεγάτος, Γ. Μπρέλλου

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

Μπρέλλου Γ.Δ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΥΡΩΣΗ ΣΕ ΓΙΔΙΑ Ιωαννίδου Ε.1, Γιαδίνης Ν.Δ.1, Παπαδόπουλος Η.1, Παπαθανασίου Μ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Βόλος

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ Γιαδίνης Ν.Δ., Ιωαννίδου Ε., Μπρέλλου Γ.Δ., Πετρίδου Ε.Ι., Φιλιούσης Γ., Δόβας Χ., Τερψίδης Κ., Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πούρλης Α. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΘΗΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τζώρα Α.1, Βόιδαρου Χ.1, Σκούφος Ι.1, Καραμούτσιος Α.1, Γιάννενας Η.2, Χατζηζήσης Λ.1, Φθενάκης Γ.Χ.3 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ

Σούγγαρης Σ., Μπρόζος Χ., Πετρίδου Ε., Κιόσης Ε. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ

Βαλεργάκης Γ.Ε., Τερματζίδου Σ.Α., Γελασάκης Α.Ι., Αρσένος Γ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

11.45-13.45 Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών Συντονιστές: Β.Σ. Μαυρογιάννη, Η.Α. Φράγκου

ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γελασάκης Α.Ι., Μαυρογιάννη Β.Σ., Πετρίδης Ι.Γ., Βασιλείου Ν.Γ.Χ., Φθενάκης Γ.Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΣΤΟ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΓΕΝΕΣΗ, ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ Ή ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.1, Γκουλέτσου Π.Γ.1, Βαλάση Ε.1, Πετρίδης Ι.Γ.1, Γιάννενας Η.2, Φθενάκης Γ.Χ.1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

14

Η ΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.1, Μαυρογιάννη Β.Σ.1, Κατσαφάδου Α.Η.1, Σπανός Σ.Α.1, Τσιώλη Β.1, Γαλάτος Α.1, Νάκου Μ.2, Βαλάση Ε.1, Γκουλέτσου Π.Γ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ιδιωτικό ιατρείο Παθολογικής Ανατομικής, Καρδίτσα

ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΜΕ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Mannheimia

haemolytica Κατσαφάδου Α.Η.1,2, Φθενάκης Γ.Χ.1, Αναγνωστόπουλος Α.Κ.2, Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.1, Σπανός Σ.Α.1, Μαυρογιάννη Β.Σ.1, Μπιλλίνης Χ.1, Τσάγκαρης Γ.Θ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ Πετρίδης Ι.Γ., Φθενάκης Γ.Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ CALIFORNIA MASTITIS TEST ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ

Πολίτης Α., Βασιλείου Ν.Γ.Χ., Πετρίδης Ι.Γ., Φθενάκης Γ.Χ., Μαυρογιάννη Β.Σ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ Ή ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ: ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΓΕΛΑΔΑ;

Φράγκου Η.Α., Κιόσης Ε., Μπόσκος Κ.Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15.45-18.15 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαχείριση υγείας αρνιών: από τη γέννηση στην πρώτη οχεία - νεογνική ηλικία, ανάπτυξη, πάχυνση, ενήβωση

1Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ 4Η ΗΜΕΡΑ ΖΩΗΣ Μπρόζος Χ.1*, Γιαδίνης Ν.1*, Γκουγκουλής Δ.2*, Μαυρογιάννη Β.Σ.2*, Φθενάκης Γ.Χ.2 *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: 4Η ΕΩΣ 21Η ΗΜΕΡΑ ΖΩΗΣ Γκουγκουλής Δ.1*, Μπρόζος Χ.2*, Γιαδίνης Ν.2*, Παπαδόπουλος Η.2*, Τσιώλη Β.1*, Γελασάκης Α.Ι.2*, Φθενάκης Γ.Χ.1 *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗ: 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΩΣ 3ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΖΩΗΣ Γκουγκουλής Δ.1*, Μπρόζος Χ.2*, Γιαδίνης Ν.2*, Παπαδόπουλος Η.2*, Γελασάκης Α.Ι.2*, Φθενάκης Γ.Χ.1 *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15

ΕΝΗΒΩΣΗ: 3ΟΣ ΕΩΣ 9ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΖΩΗΣ Μπρόζος Χ.1*, Γιαδίνης Ν.1*, Παπαδόπουλος Η.1*, Μαυρογιάννη Β.Σ.2*, Βαλάση Ε.2*, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.2*, Φθενάκης Γ.Χ.2 *ισότιμη συμβολή των συγγραφέων

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γιαδίνης Ν.1, Φθενάκης Γ.Χ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18.30-21.00 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνδρομή της κτηνιατρικής επιστήμης, με σύγχρονες και εφαρμόσιμες προτάσεις, στην προσπάθεια εξυγίανσης και ανάπτυξης της ελληνικής κτηνοτροφίας Συντονιστής: Κ.Μ. Μπόσκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Μπόσκος Κ.Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πανούσης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Γιαδίνης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τσακμακίδης Ι.Α. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ Τζήκα Ε., Τάσσης Π. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Γεωργοπούλου Ι., Τσιούρης B. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΙΘΟΥΣΑ TEMPLARS

09.30-11.30 Διαχείριση υγείας βοοειδών Συντονιστές: Χ. Μπρόζος, Ν. Πανούσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Κιόσης Ε. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

16

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Παπαδόπουλος Σ.1, Κογιώνος Λ.1, Βαλάση Ε.2, Θεοδοσιάδου Α.2, Δεληγιάννης Κ.1, Γούλας Π.1, Καντάς Δ.1 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Πανούσης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Κίτκας Γ.Χ., Κριτσέπη-Κωνσταντίνου Μ., Βαλεργάκης Γ., Πανούσης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Πάνος Θ.1, Πανούσης Ν.1, Σουγλής Ε.2, Βαλεργάκης Γ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

VACCINATION AGAINST MASTITIS: A NEW TOOL FOR AN OLD DISEASE

Piepers S. Faculty of Veterinary Medicine, University of Ghent

11.45-13.45 Διαχείριση υγείας βοοειδών Συντονιστές: Ε. Κιόσης, Θ. Τσιλιγιάννη

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΣΕ ΒΟΟΕΙΔΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τσιλιγιάννη Θ. Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΥΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ Ή ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Ντέμκα Α., Τσούσης Γ., Μπρόζος Χ., Κιόσης Ε., Μπόσκος Κ.M., Τσακμακίδης Ι. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ (u-PA) ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ in vitro ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Κρανιά Φ.1, Ντόβολου Ε.1, Ρέκκας Κ.2, Heras S.3, Παππάς I.1, Van Soom A.3, Αμοιρίδης Γ.Σ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

3 Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΓΚΡΕΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ in vitro ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΩΑΡΙΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ Ντόβολου Ε., Κρανιά Φ., Παππάς Ι., Χουζούρης Θ.Μ., Αμοιρίδης ΓΣ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

17

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΩΟΘΥΛΑΚΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ IN VITRO ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΑΡΙΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Τσιλιγιάννη Θ.1, Σαμαρτζή Φ.1, Ντόβολου Ε.1,2, Perreau C.3, Κρανιά Φ.2, Cordova Α.3, Mermillod Ρ.3 1 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Centre Val de Loire, Institut National de la Recherche Agronomique

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ (PRID®) ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μπρόζος, Χ., Τσούσης Γ., Κιόσης Ε., Πελέκη Χ., Μπόσκος Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΣΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ

Λευκαδίτης Μ.1, Μπαϊράμογλου Ρ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Ξάνθη

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Λιακόπουλος Ά.1, Μπαλασά Μ.2, Χουζούρης Θ.Μ.3, Αμοιρίδης Γ.Σ.3 1 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Κατερίνη

2 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΒΟΟΕΙΔΗ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ή ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΛΙΠΩΔΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Καλαϊτζάκης Ε., Πανούσης Ν., Γιαδίνης Ν.Δ., Καρατζιάς Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΦΛΑΤΟΞΙΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατσούλος Π.Δ., Καρατζιά Μ.Α., Μπόσκος Κ.Μ., Καρατζιάς Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15.45-18.15 Κτηνιατρική δημόσια υγεία Συντονιστές: Α.Σ. Αγγελίδης, Π. Γούσια

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ Νυχάς Γ.Ι.Ε. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΡΙΓΑΝΗΣ, ΘΥΜΑΡΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ), ΝΙΣΙΝΗΣ Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Salmonella enterica serovar typhimurium ΣΕ ΚΙΜΑ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Σολωμάκος Ν.1, Πεξαρά Α.1, Ασλανίδου Σ.2, Γκόβαρης Α.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ραμαντάνης Σ.Β. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας

Listeria monocytogenes ΚΑΙ Listeria spp.: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αγγελίδης Α.Σ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

18

ΤΟ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ ΣΤΑ ΤΥΡΙΑ Γκόβαρη Μ.1, Φλετούρης Δ.1, Παπαγεωργίου Δ.1, Ηλιάδης Σ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΑΙΝΒΕΝΔΑΖΟΛΗΣ ΣΕ ΖΥΜΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Βουσδούκα Β., Παπαπαναγιώτου Η., Αγγελίδης Α., Φλετούρης Δ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ Vibrio parahaemolyticus ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οικονόμου Ε., Δόβας Χ., Χασαλεύρης Τ., Σούλτος Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΝΩΠΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σολωμάκος Ν.1, Μαλισσιόβα Ε.2, Παππάς Κ.3, Μπλιθικιώτη Σ.3, Πεξαρά Α.1, Γκόβαρης Α.1, Χατζηχριστοδούλου Χ.3 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

3 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Μήλιος Κ.1, Ασλανίδου Σ.2, Αγά Β.1, Μπόρη Μ.3, Μίντζα Δ.4, Σολωμάκος Ν.5 1 Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

3 Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

4 Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής

Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18.30-21.00 Κτηνιατρική δημόσια υγεία Συντονιστές: Σ. Ραμαντάνης, Δ. Τόντης

ΑΝΤΟΧΗ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Γούσια Π.

ΕνιαίοςΦορέαςΕλέγχουΤροφίμων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Escherichia coli ΟΡΝΙΘΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ Γούσια Π.1, Οικονόμου Ε.2, Hasman H3, Aarestrup F.M.3, Σακκάς Η.1,4, Παπαδοπούλου Χ.1 1ΤμήμαΙατρικής,ΠανεπιστήμιοΙωαννίνων

2ΤμήμαΚτηνιατρικής,ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

3DanishInstituteforFoodandVeterinaryResearch

4ΠεριφερειακόΠανεπιστημιακόΝοσοκομείοΙωαννίνων

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Staphylococcus aureus ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σεργκελίδης Δ.1, Κομοδρόμος Δ.1, Παπαδόπουλος Θ.2, Μπουκουβάλα Ε.2, Ζδράγκας Α.2 1ΤμήμαΚτηνιατρικής,ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

2ΙνστιτούτοΚτηνιατρικώνΕρευνώνΘεσσαλονίκης,ΕΛΓΟ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

ΜΥΪΚΕΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Συμεωνίδου Η., Αρσενόπουλος Κ., Παπαδόπουλος Η. ΤμήμαΚτηνιατρικής,ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

19

ΜΥΪΚΗ ΚΥΣΤΙΚΕΡΚΩΣΗ ΧΟΙΡΩΝ Ή ΒΟΟΕΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΝΕΟ-ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Παπαδόπουλος Η.1, Johansen Van M.2, Gabriel S.3 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

3 Institute of Tropical Medicine – Belgium

ΑΛΑΡΙΩΣΗ: ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΣ Αρσενόπουλος Κ., Συμεωνίδου Η., Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Πετρίδου Ε.1, Βουρβίδης Δ.2, Τζανή Μ.3 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκςη

2 Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

3 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΡΟΤΑΪΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Γριβέα Ι.2, Βαλιάκος Γ.1, Μαμούρης Ζ.3, Τσοκανά Κ.Ν.1, Σπύρου Β.4, Μαυρογιάννη Β.1, Παπαλεξίου Ι.5, Μανωλάκου Α.1, Γιαννακόπουλος Α.1, Συρρογιαννόπουλος Γ.2, Φθενάκης Γ.Χ.1,

Μπιλλίνης Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

5 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Ελασσόνα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κατσαφάδου Α.Η.1,2, Τσάγκαρης Γ.Θ.2, Μπιλλίνης Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

ΑΙΘΟΥΣΑ PANORAMA

09.30-11.30 Ιατρική ζώων εργαστηρίου Συντονιστές: Α. Ζαχαριουδάκη, Ν. Κωστομητσόπουλος

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/63/ΕΕ

Δοντά Ι. Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Γρίβας Ι.1, Καραγιάννης Γ.2, Σιάσιος Α.1, Αποστολίδης Γ.2, Φιλιούσης Γ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, Ίδρυμα Ορμύλια

20

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΚΟΥΝΕΛΙΑ

Χανιωτάκης Ι.¹, Κωστομητσόπουλος Ν.2, Κατσιμπούλας Μ.2, Μπαλάφας Ε.2, Σπυρλιάδης Α.2, Κακαζάνης Ζ.2, Σαλάκος Χ.3, Αντωνίου Ε.3, Καραψιάς Σ.4, Παπαθεοδώρου Α.4, Κωστάκης Α.2 1 Διεύθυνση Υγειονομικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

2 Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

3 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κατσιμπούλας Μ., Κωστάκης Α. Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

Ακαδημίας Αθηνών

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Κορού Λ.Μ., Βλάχος Ι., Κωνσταντόπουλος Π., Γκίζα Ε., Μαστρολέων Ι., Τσακιρόπουλος Π., Ντούση Ε., Περρέα Δ. Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ Πουταχίδης Θ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νοσήματα μελισσών Συντονιστές: Α. Ζαχαριουδάκη, Ν. Κωστομητσόπουλος

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (Apis melifera) ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Paenibacillus

larvae ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ-ΔΕΙΚΤΩΝ Μητρούδη Χ., Τανανάκη Χ., Θρασυβούλου Α. Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ coumaphos ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΚΑΡΕΟΣ Varroa spp. ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΑΝΤΟΧΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ;

Παπαδόπουλος Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11.45-13.45 Διαχείριση υγείας χοίρων

Συντονιστές: Π. Τάσσης, Ε. Τζήκα ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΧΩΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕYΣΕΙΣ

Λισγάρα Μ., Σκαμπαρδώνης Β., Λεοντίδης Λ., Κουρουπίδης Σ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΙΣ

Λισγάρα Μ., Σκαμπαρδώνης Β., Κουρουπίδης Σ., Λεοντίδης Λ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΕΣ Βάραγκα Ν.1,2, Ψύχας Β.2, Λισγάρα Μ.1, Σκαμπαρδώνης Β.1, Λεοντίδης Λ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΗΛΙΚΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΛΩΝ ΣΥΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

Λισγάρα Μ., Σκαμπαρδώνης Β., Κουρουπίδης Σ., Λεοντίδης Λ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

21

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΤΟ ΟΥΡΟ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΩΝ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΟ ΤΡΟΦΗ ΜΙΑ Ή ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Λεοντίδης Λ., Σκαμπαρδώνης Β., Λισγάρα Μ., Κουρουπίδης Σ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΗΛΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Σκούφος Ι.1, Τζώρα Α.1, Τσίνας Α.1, Καραμούτσιος Α.1, Φλώρος Δ.1, Μπόνος Ε.2, Χρηστάκη Ε.2, Φλώρου-Πανέρη Π.2 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΝΑΝΟ-ΟΛΙΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Τζώρα Α.1, Σκούφος Ι.1, Μπαρτζάνας Θ.2, Παπαναστασίου Δ.2, Χρηστάκη Ε.3, Φλώρου-Πανέρη Π.3 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΠΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τσακμακίδης Ι.Α. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΠΡΟΥ Μπασιούρα Α., Μίχος Η., Τσούσης Γ., Μπόσκος Κ.Π., Τσακμακίδης Ι. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΑΜΕΤΩΝ ΓΙΑ in vitro ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Τσακμακίδης Ι.Α., Τσανταρλιώτου Μ., Μίχος Η., Μπασιούρα Α., Μπόσκος Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15.45-18.15 Ιατρική παραγωγικών / κατοικίδιων πτηνών Συντονιστές: Ι. Γεωργοπούλου, Κ. Κουτουλής

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ Κουτουλής Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΤΟΥ FABRICIOUS ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ GUMBORO ΣΕ ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

Κούτσιανος Δ., Παπαϊωάννου Ν., Ψάλλα Δ., Villa J., Αργυρός Σ., Κουτουλής Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αδενοϊός των πτηνών 1 (FAV-1): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κουτουλής Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μίνος Ε., Τσάρας Λ., Κουτουλής Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πρέντζα Ζ., Κατσούλος Π., Κουτουλής Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

22

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΙΝΙΘΙΩΝ Τσιούρης Β.1, Φορτομάρης Π.2, Μπάτζιος Χ.2, Πετρίδου Ε.2, Σωσσίδου Ε.1, Γεωργοπούλου Ι.1 1 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Παπαναστασίου Δ.Κ.1, Σκούφος Ι.2, Μπαρτζάνας Θ.1, Μπαλτογιάννης Γ.3, Μίχας Κ.4, Παναγάκης Π.5, Τζώρα Α.2, Κίττας Κ.6 1 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

3 Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ‘Η ΠΙΝΔΟΣ’

4 Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας

5 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ

Σκούφος Ι.1, Τόντης Δ.2, Γιάννενας Η.3, Μπαρτζάνας Θ.4, Κίττας Κ.4, Τζώρα Α.1 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ

Γιάννενας Η. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΙΛΟΜΑΔΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ - Ι. ΜΗ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

Δουκάκη Χ.1, Καραγιάννης Χ.Η.2 1 Faculty of Veterinary Medicine, University of Utrecht

2 School of Life Sciences, University of Lincoln

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΤΙΛΟΜΑΔΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ - ΙΙ. ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

Καραγιάννης Χ.Η.1, Δουκάκη Χ.2 1 School of Life Sciences, University of Lincoln

2 Faculty of Veterinary Medicine, University of Utrecht

18.30-21.00 Διαχείριση υγείας υδρόβιων οργανισμών

Συντονιστές: Φ. Αθανασοπούλου, Κ. Μπιτχαβά TA ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Αθανασοπούλου Φ., Κολύγας Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΨΑΡΙΑ

Γουρζιώτη Ε., Κολύγας Μ.Ν., Αθανασοπούλου Φ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡΙΟ Tenacibaculum maritimum ΣΕ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γουρζιώτη Ε.1, Κολύγας Μ.Ν.1, Αθανασοπούλου Φ.1, Παππάς Ι.1, Μπαμπίλη Β.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

23

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Tenacibaculum maritimum ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ

Γουρζιώτη Ε., Κολύγας Μ.Ν., Αθανασοπούλου Φ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΩΝ NODA ΑΠΟ ΙΧΘΥΣ Ή ΔΙΘΥΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ Χασαλεύρης Τ.1, Μπιτχαβά Κ.2, Λάμπου Ε.2, Παπαδόπουλος Θ.1, Οικονόμου Ε.1, Αθανασοπούλου Φ.2, Δόβας Χ.Ι.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΛΟΖΑΜΙΔΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΓΕΝΩΝ ΕΚΤΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Κολύγας Μ.Ν.1, Χατζόπουλος Α.2, Γουρζιώτη Ε.1, Παππάς Ι.1, Αθανασοπούλου Φ.1 1 Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΝΙΚΛΟΖΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ per os ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΟΝΟΓΕΝΩΝ ΕΚΤΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Κολύγας Μ.Ν.1, Χατζόπουλος Α.2, Γουρζιώτη Ε.1, Παππάς Ι.1, Αθανασοπούλου Φ.1 1 Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

ΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΛΟΖΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ Κολύγας Μ.Ν.1, Γουρζιώτη Ε.1, Χατζόπουλος Α.2, Αθανασοπούλου Φ.1, Παππάς Ι.1 1 Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Ιού Noda ΣΕ ΨΑΡΙΑ Ή ΔΙΘΥΡΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Λάμπου Ε.1, Χασαλεύρης Τ.2, Μπιτχαβά Κ.1, Παπαδόπουλος Θ.2, Οικονόμου Ε.2, Δόβας Χ.Ι.2, Παππάς Ι.1, Αθανασοπούλου Φ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1998-2013)

Μπέλλος Γ.1, Αγγελίδης Π.2, Μήλιου Ε.1 1 Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΛΑΒΡΑΚΙΩΝ ΜΕ Ιό

Noda: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Μπουζιώτης Δ.1,2, Τουμπανάκη Δ.Κ.1, Μαργαρώνη Μ.1, Μπιτχαβά Κ.2, Λάμπου Ε.2, Μπακόπουλος Β.3,

Ντότσικα Ε.1, Αθανασοπούλου Φ.2, Καραγκούνη Ε.1

1 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA

09.30-11.30 Νοσήματα άγριας πανίδας Συντονιστές: Χ. Σώκος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΕΣ (Ursus arctos) ΑΠΟ ΑΣΚΑΡΙΔΕΣ (Baylisascaris spp.)

Κομνηνού Α.1 , Παπαδόπουλος Η.1, Τσικαλά Κ.1, Βουγιούκαλος Ζ.1, Καραμανλίδης Α.Α.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Αρκτούρος

24

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΑΠΟ Dirofilaria immitis ΣΕ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ (Ursus arctos) ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Κομνηνού Α.1 , Παπαδόπουλος Η.1, Πουταχίδης Θ.1, Βουγιούκαλος Ζ.1, Καραμανλίδης Α.Α.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Αρκτούρος

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ (Sus scrofa scrofa)

Μαρίνου Κ.Α.1, Παπατσίρος Β.2, Γκοτσόπουλος Ε.Κ.2, Οδατζόγλου Π.Κ.2, Αθανασίου Λ.Β.2

1 Διεύθυνση Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ Uncinaria spp. ΣΕ ΝΕΑΡΕΣ ΦΩΚΙΕΣ (Monachus monachus)

Κομνηνού Α.1, Παπαδόπουλος Η.1, Τσικαλά Κ.1, Καραμανλίδης Α.Α.2, Δενδρινός Π.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Mom/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Επαγγελματικά θέματα Συντονιστές: Γ. Πολυζώης, Ε. Τσιπιανίτης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Φθενάκης Γ.Χ.1,2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ‘ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τραχήλη Α.1, Φθενάκης Γ.Χ.2

1 Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ

Φθενάκης Γ.Χ.1,2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 European College of Small Ruminant Management

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 1, Φθενάκης Γ.Χ.2

1 Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Τραχήλη Α. 2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11.45-13.45 Ιατρική ζώων συντροφιάς: κλινικά περιστατικά Συντονιστές: K. Αγαθαγγελίδης, Δ. Φερλέμης

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 27 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CARRÉ (2013-15) Κόκκινος Π.1, Πολυζοπούλου Ζ.Σ.1, Αθανασίου Λ.Β.2, Σούμπασης Ν.1, Πουταχίδης Θ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

Κατσιμπούλας Μ.1,2, Πανόπουλος Ι.3, Σούλτου Ε.2, Μαυράκη Ε.2, Στυλιανού Π.2

1 Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

2 Αττικό Νοσοκομείο Ζώων

3 Κλινική Alphavet

25

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΙΑΛΑΔΕΝΩΣΗΣ Ή ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΣΙΑΛΟΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

Χατζηδημητρίου Ε.1, Λεβή Ε.1, Θεοδώρου Κ.2, Μυλωνάκης Μ.Ε.2

1 Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΒΙΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΦΥΛΗΣ AMERICAN

STAFFORDSHIRE TERRIER

Δηλάρη Ε.1, Στυλιανάκη Ι.1, Πολυζοπούλου Ζ.1, Πατσίκας Μ.1, Φαρμάκης Π.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΣΥΡΙΓΓΟΜΥΕΛΙΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ

Μπάλλα Σ., Μπουργαζλή Α., Καζάκος Γ., Πατσίκας Μ., Παπαδοπούλου Β., Πολυζοπούλου Ζ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΥΠΟΥ Budd-Chiari ΣΕ ΣΚΥΛΟ, ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΥΤΡΟΥ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

Φρεζούλης Π.Σ.1, Αδαμίδης Α.1, Πανόπουλος Ι.2, Ψάλλα Δ.1, Καλογιάννη Λ.1, Βέργαδος Ε.1, Πατσίκας

Μ.1, Σούμπασης Ν.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Κλινική Alphavet

ΟΞΕΙΑ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΔΗΓΜΑ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ –

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Βουγιούκαλος Ζ.1, Καζάκος Γ.1, Πολυζοπούλου Ζ.1, Μπουργαζλή Α.1, Τόμα Ά.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Αριδαία

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΔΕΫΔΗ ΣΕ ΣΚΥΛΟ

Τζιμούλιας Ι.1, Τζιμούλια Σ.2

1 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Πολίχνη Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΝΕΥΡΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Ή

ΓΑΤΕΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 24 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Λιάτης Θ., Μπρισίμη Ν.Μ., Πολυζοπούλου Ζ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΡΕΞΗ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ιωαννίδη Ο., Φρεζούλης Π., Κασαμπαλής Δ., Θεοδώρου Κ., Καλογιάννη Λ., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Μπάκα Ρ., Παπά Α., Τριανταφύλλου Ε., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15.45-18.15 Ιατρική ιπποειδών Συντονιστές: Δ. Βουρβίδης, Σ. Μπουτσίνη

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΙΠΠΟ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΑΠΟ Habronema

microstoma

Παπαδόπουλος Η.1, Διακάκης Ν.1, Traversa D.2, Λουκόπουλος Π.3

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Facoltà di Medicina veterinaria, Universitá degli Studi di Teramo

3 School of Animal and Veterinary Sciences, Charles Sturt University

26

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2 ΤΟΥ Ιού του Δυτικού Νείλου

Χαϊντούτης Σ.1, Διακάκης Ν.1, Παπαναστασοπούλου Μ.1, Μπάνος Γ.1,2,3, Δόβας Χ. Ι.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Scottish Rural College

3 The Roslin Institute

Ιατρική ζώων συντροφιάς Συντονιστές: Δ. Βουρβίδης, Σ. Μπουτσίνη

ΤΟ ‘ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ PLACEBO’ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ, ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΖΩΟΥ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ;

Καραγιάννης Χ.Η. School of Life Sciences, University of Lincoln

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Μπαϊράμογλου Ε., Αθανασίου Λ.Β. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΩΣΗΣ

Αθανασίου Ε.1,2, Τουμπανάκη Δ.Κ.1, Αγάλλου Μ.1, Μαργαρώνη Μ.1, Καραγκούνη Ε.1 1 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Rotavirus, Parvovirus, Coronavirus) ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Καντερέ M.1, Αθανασίου Λ.Β.1, Κυριάκης Κ.Σ.2, Κοντός Β.3, Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Τσοκανά Κ.Ν.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 College of Veterinary Medicine, University of Georgia

3 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΩΣΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ματαράγκα Α., Μιχοπούλου Σ., Διακούδη Γ., Ντάφης Β., Οικονομόπουλος Ι. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μπιτχαβά Δ., Αδάμ Θ.Ε., Σπηλιώτη Κ., Μπιτχαβά Κ. Κτηνιατρικά εργαστήρια Vet In Progress Plus

ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Troglostrongylus brevior

Διάκου Α.1, Di Cesare Α.2, Αερινιωτάκη Τ.3, Traversa D.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Faculty of Veterinary Medicine, University of Teramo

3 Animal Care Clinic

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Escherichia coli ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟΥΣ

Δελής Γ.Α., Σιάρκου Β.Ι., Βιγγοπούλου Ε., Μαγκαφουράκη Ε., Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου Μ., Μπατζίας Γ.Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Τσαλκαμά Ε. Επιστημονικός Σύλλογος Ιατρών Βελονισμού Ελλάδος

27

18.30-21.00 Νοσήματα άγριας πανίδας Συντονιστής: Π. Μπίρτσας, Β. Σπύρου

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ: ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Μπιλλίνης Χ.1,2, Gavier-Widen D.3, Hutchings M.R.4, Yon L.5, Artois M.6, Hannant D.5, Γιαννακόπουλος Α.1, Μπίρτσας Π.7, Σπύρου Β.8 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3 National Veterinary Institute of Sweden

4 Scotland’s Rural College

5 School of Veterinary Medicine and Science, University of Nottingham

6 Ecole Nationale Veterinaire de Lyon, Vet Agro Sup

7 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

8 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΛΑΓΟΥΣ (Lepus europaeus) ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ

ΜΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Φασούλης Α.1, Μπίρτσας Π.1, Σώκος Χ.2,3, Γιαννακόπουλος Α.2, Παπασπυρόπουλος Κ.3, Τουλούδη Α.2,

Τσοκανά Κ.Ν.2, Ιακωβάκης Χ.2, Βαλιάκος Γ.2, Σπύρου Β.4, Μπιλλίνης Χ.2

1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ Ιού του Συνδρόμου του Καφέ Ευρωπαϊκού Λαγού ΣΕ ΛΑΓΟΥΣ (Lepus

Europaeus) ΣE ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Σώκος Χ.1,2,3, Τουλούδη Α.1,2, Γιαννακόπουλος Α.1, Παπασπυρόπουλος Κ.3, Ιακωβάκης Χ.1,2, Βαλιάκος

Γ.1,2, Τσοκανά Κ.Ν.1, Μανωλάκου Α.1, Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Σπύρου Β.4, Μπίρτσας Π.3,5, Μπιλλίνης Χ.1,2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

5 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ιού του Συνδρόμου του Καφέ

Ευρωπαϊκού Λαγού ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 1982 ΕΩΣ ΤΟ 2014

Τσοκανά Κ.Ν.1, Ιακωβάκης Χ.1, Τουλούδη Α.1, Bossers Α.2, Μαμούρης Ζ.3, Gavier-Widén D.4, Hammer

A.S.5, Σώκος X.1, Βαλιάκος Γ.1, Σπύρου Β.6, Hutchings Μ.7, Γιαννακόπουλος Α.1, Ιακωβάκης Χ.1, Artois

Μ.8, Μπίρτσας Π.9, Αθανασίου Λ.Β.1, Παπασπυρόπουλος Κ.10, Yon L.11, Bourne D.12, Hannant D.11,

Petrovska L.13, Μπιλλίνης X.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Wageningen University

3 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4 National Veterinary Institute of Sweden

5 Technical University of Denmark

6 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

7 Scotland’s Rural College

8 Ecole nationale veterinaire de Lyon, Vet Agro Sup

9 Tμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

10 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

11 School of Veterinary Medicine and Science, University of Nottingham

12 East Midland Zoological Society

13 Veterinary Laboratories Agency – UK

28

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ Leishmania spp. ΣΕ ΛΑΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τσοκανά Κ.Ν.1, Σώκος Χ.1, Γιαννακόπουλος Α.1, Μπίρτσας Π.2, Παπασπυρόπουλος Κ.3, Βαλιάκος Γ.1, Σπύρου Β.4, Λευκαδίτης Μ.1, Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Μανωλάκου Α.1, Τουλούδη Α.1, Ρόδη Μπουριέλ Α.1, Χατζηχριστοδούλου Χ.5,6, Μπιλλίνης Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤEI Θεσσαλίας

3 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

5 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

6 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΑΓΟΥΣ (Lepus europaeus)

Βαλιάκος Γ.1, Τουλούδη Α.1, Bagnall M.2, Σώκος Χ.1,3, Μπίρτσας Π.4, Γιαννακόπουλος Α.1, Σπύρου Β.5, Τσοκανά Κ.N.1, Χατζόπουλος Δ.X.1, Παπασπυρόπουλος Κ.3, L. Petrovska L.2, Μπιλλίνης Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Veterinary Laboratories Agency – UK

3 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

4 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

5 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βαλιάκος Γ.1,2, Γιαννακόπουλος Α.1, Παπασπυρόπουλος Κ.3, Δουγάς Γ.4, Κορού Λ.Μ.5,Τασιούδη Κ.6, Hutchings M.R.7, Yon L.8, Φθενάκης Γ.X.1, Ηλιάδου Π.6, Τσοκανά Κ.Ν.1, Σπύρου Β.9, Καϊμάρας Δ.10, Τζανή Μ.5, Τσαρούχα Π.5, Μπίρτσας Π.11, Κώστογλου Π.5, Σώκος Χ.1,2, Ντουντουνάκης Σ.5, Αθανασίου Λ.Β.1, Hannant D.8, Artois M.12, Τσιόδρας Σ.4,12, Χατζηχριστοδούλου Χ.4,14, Μπιλλίνης Χ.1,2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

4 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

5 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

6 Διεύθυνση Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

7 Scotland’s Rural College

8 School of Veterinary Medicine and Science, University of Nottingham

9 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

10 Τοπογραφική Υπηρεσία, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

11 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

12 Ecole Nationale Veterinaire de Lyon, Vet Agro Sup

13 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σώκος Χ.Κ.1, Μπίρτσας Π.Κ.2, Παπασπυρόπουλος Κ.Γ.1, Γιαννακόπουλος Α.3, Κυριακίδης Σ.1, Μαρίνου Α.1, Μπαλούτας Δ.1, Χατζημίχου Β.1, Μαστοράκης Δ.1, Πουτσκαλίδης Α.1, Τσοκανά Κ.Ν.3, Βαλιάκος Γ.3, Σπύρου Β.4, Μπιλλίνης Χ.3 1 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

29

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ιού της Γρίπης Α ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τσοκανά Κ.Ν.1, Μπίρτσας Π.2, Ζαχαριάδου Τ.3, Γιαννακόπουλος Α.1, Βλατσιώτης Ι.3, Βαλιάκος Γ.1, Σπύρου Β.4, Γαγάνης Κ.3, Κουτουλής Κ.1, Φωκάς Ν.3, Σώκος Χ.1,5, Παπασπυρόπουλος Κ.5, Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Μανωλάκου Α.1, Χατζηχριστοδούλου Χ.6, Μπιλλίνης Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Tμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

3 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

5 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

6 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2014

Βαλιάκος Γ.1,2, Παπασπυρόπουλος Κ.3, Γιαννακόπουλος Α.1, Μπίρτσας Π.4, Τσιόδρας Σ.5,6, Hutchings M.R.7, Σπύρου Β.8, Περβανίδου Δ.5, Αθανασίου Λ.Β.1, Παπαδόπουλος Ν.9, Τσοκανά Κ.Ν.1, Σώκος Χ.1,3, Μπάκα Α.5, Μανωλάκου Κ.1, Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Artois Μ.10, Yon L.11, Hannant D.11, Petrovska L.12, Χατζηχριστοδούλου X.13, Μπιλλίνης X.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3 Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης

4 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

5 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

6 Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7 Scotland’s Rural College

8 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

9 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

10 Ecole nationale veterinaire de Lyon, Vet Agro Sup

11 School of Veterinary Medicine and Science, University of Nottingham

12 Veterinary Laboratories Agency – UK

13 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σπύρου Β.1, Τουλούδη Α.2, Γιαννακόπουλος Α.2, Μπίρτσας Π.3, Μαμούρης Ζ.4, Μαυρογιάννη Β.Σ.2, Βαλιάκος Γ.2, Σώκος Χ.2,5, Παπασπυρόπουλος Κ.5, Τσοκανά Κ.Ν.2, Χατζόπουλος Δ.Χ.2, Μανωλάκου Α.2, Φθενάκης Γ.Χ.2, Μπιλλίνης Χ.2 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

4 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (multiplex bead assay) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Brucella, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ Yersinia enterocolitica O:9 ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ Ή ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ

Τουλούδη Α.1,2, Βαλιάκος Γ.1,2, McGiven J.A.3, Cawthraw S3, Fenner J3, Tang Y.3, Woodward M.3, Boadella M.4, Gortazar C.4, Σπύρου Β.5, Petrovska L.3, Μπιλλίνης Χ.1,2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

3 Veterinary Laboratories Agency – UK

4 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos

5 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

30

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ KALLIRHOE

09.30-11.30 Ιατρική ζώων συντροφιάς: αναισθησιολογία, χειρουργική Συντονιστές: Τ. Αναγνώστου, Ν. Πράσινος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΖΩΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τσιώλη Β., Καλαφάτη Μ.Ρ., Αθανασίου Λ.Β. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΖΩΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Καζάκος Γ.Μ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

ΣΚΥΛΩΝ

Αναγνώστου Τ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ Ή/ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Πράσινος Ν.Ν.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11.45-14.15 Ιατρική ζώων συντροφιάς: οφθαλμολογία, νευρολογία

Συντονιστές: Κ. Μπελτέκου, Ν. Σούμπασης Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

Μανωλάκου Κ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ Ή ΓΑΤΕΣ

Σούμπασης Ν.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Πολυζοπούλου Ζ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΗΣ

Καραγιάννης Χ.Η.1, Πολυζοπούλου Ζ.Σ.2 1 School of Life Sciences, University of Lincoln

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (C-arm) ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μ. Φλαράκος, Ζ.Ι. Καραπάτσιου, Κ.Ε. Καρρά, Α. Χουδελούδης, Α. Ζέρβας Κτηνιατρικό Κέντρο Μιχαήλ Φλαράκος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Λουκάκη Κ.Ι. Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Ηλιούπολη Αττικής

31

ΑΙΘΟΥΣΑ ATTICA

10.30-11.30 Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών Συντονιστές: Δ. Γκουγκουλής, Ν. Καραλίγκας

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ Ή ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ‘Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΙΣ

Στεφανάκης Α.1, Βουτζουράκης Ν.1,2, ΤζανιδάκηςΝ.1, Hoste Η.2, Leifert C.3, Maurer V.4, Σωτηράκη Σ.1

1 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

2 Nafferton Ecological Farming Group, Newcastle University

3 Unité Mixte de Recherche, Institut National de la Recherche Agronomique / Ecole Nationale Vétérinaire de

Toulouse

4 Research Institute of Organic Agriculture – Switzerland

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Βουτζουράκης Ν.1,2, Τζανιδάκης Ν.1, ButlerG.2, Leifert C.2, Στεφανάκης A.1, Σωτηράκη Σ.1

1 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

2 Nafferton Ecological Farming Group, Newcastle University

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΠΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΖΥΜΟΥ ΚΑΡΒΑΜΟΫΛΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ (OCT) ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ

Καλαϊτζάκης Ε., Πολυζοπούλου Ζ.Σ., Πανούσης Ν., Γιαδίνης Ν.Δ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΚΑΡΒΑΜΟΫΛΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ (OCT) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Καλαϊτζάκης Ε., Πολυζοπούλου Ζ.Σ., Πανούσης Ν., Καρατζιάς Χ., Γιαδίνης Ν.Δ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΛΕΥΚΟΥ Ή ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Βαλάση Ε.1, Παπαδόπουλος Σ.2, Αθανασίου Λ.Β.1, Κατσόγιαννου Ε.Γ.1, Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.1,

Κογιώνος Λ.2, Θεοδοσιάδου Α.1, Φθενάκης Γ.Χ.1, Μπιλλίνης Χ.1, Καντάς Δ.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας

11.45-14.15 Νέα δεδομένα για τον καταρροϊκό πυρετό Συντονιστές: Χ. Μπιλλίνης, Κ. Τασιούδη

ΕΠΙΖΩΟΤΙΑ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟ 2014 - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τασιούδη Κ.1, Ηλιάδου Π.1, Δηλαβέρης Δ.2, Ντουντουνάκης Σ.2, Μαρκαντωνάτος Γ.1, Παπαθεοδώρου

Δ.1, Μαγγανά-Βουγιούκα Ό.1

1 Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

2 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΙΜΙΑ: ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ (2014) ΕΠΙΖΩΟΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1,Αθανασίου Λ.Β.1, Βαλιάκος Γ.1, Μαυρογιάννη Β.Σ.1, Παπαδόπουλος Η.2, Βενιανάκη Α.1, Κυριάκης Κ.Σ.3, Μπιλλίνης Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 College of Veterinary Medicine, University of Georgia

32

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΧΩΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ

Κατσούλος Π.Δ., Τσούσης Γ., Γιαδίνης Ν., Χαϊντούτης Σ.Χ., Παπαδόπουλος Θ., Δόβας Χ.I., Μπόσκος

Κ.M., Καρατζιάς Χ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ ΑΠΟ Citrobacter freundii ΣΕ ΕΡΙΦΙΑ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ

Χατζόπουλος Δ.Χ., Βασιλείου Ν.Γ.Χ., Ιωαννίδη Κ.Σ., Βαλιάκος Γ., Γιαννακόπουλος Α., Μπιλλίνης Χ.,

Φθενάκης Γ.Χ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Τόντης Δ., Δούκας Δ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ Ιό του καταρροϊκού πυρετού ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χουζούρης Θ.Μ., Βαλιάκος Γ., Μπιλλίνης Χ., Αμοιρίδης Γ.Σ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Βαλιάκος Γ.1, Γιαννακόπουλος Α.1, Μπίρτσας Π.2, Σώκος Χ.3, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1,

Παπασπυρόπουλος Κ.3, Τσοκανά Κ.Ν.1, Σπύρου Β.4, Φθενάκης Γ.Χ.1, Μπιλλίνης Χ.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

3 Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βαλιάκος Γ.1, Χατζόπουλος Δ.Χ.1, Γιαννακόπουλος Α.1, Μπίρτσας Π.2, Σώκος Χ.3, Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1, Μαυρογιάννη Β.Σ.1, Παπασπυρόπουλος Κ.3, Τσοκανά Κ.Ν.1, Σπύρου Β.4, Φθενάκης Γ.Χ.1, Μπιλλίνης Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

3 ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης

4 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ Κυριάκης Κ.Σ. College of Veterinary Medicine, University of Georgia

ΑΙΘΟΥΣΑ TEMPLARS

09.30-11.30 Διαχείριση υγείας βοοειδών

Συντονιστές: Γ. Βαλεργάκης, Γ. Τσούσης Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Βαλεργάκης Γ.Ε.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΥΣΤΟΚΙΑΣ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΒΑΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

Τσούσης Γ., Μπρόζος Χ., Κιόσης Ε., Μπόσκος Κ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

33

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ

Τσούσης Γ.1, Becker M.2, Corina H.2, Κιόσης Ε.1, Μπόσκος Κ.M.1, Bollwein H.3

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 University of Veterinary Medicine, Hannover

3 VetSuisse Faculty, University of Zurich

ΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΜΟΣΧΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ Ιό της Νόσου Schmallenberg

Χουζούρης Θ.Μ.1, Λιακόπουλος Α.2, Βαλιάκος Γ.1, Μπιλλίνης Χ.1, Αμοιρίδης Γ.Σ.

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Κατερίνη

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΧΟΛΙΝΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χουζούρης Θ.Μ.1, Ντόβολου Ε.1, Τσιλιγιάννη Θ.2, Αμοιρίδης Γ.Σ.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αμοιρίδης Γ.Σ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11.45-14.15 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Το μέλλον της αγελαδοτροφίας μετά τις νέες νομοθετικές

ρυθμίσεις για την εμπορία του γάλακτος: ένας χρόνος μετά

Συντονιστής: Γ.Σ. Αμοιρίδης Θ. Αλεξανδρόπουλος

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Αμοιρίδης Γ.Σ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αυγερινός Σ.

Αγελαδοτροφική εκμετάλλευση, Αραβησσός Πέλλας

Γκουγκουλιάς Κ.

Συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ΘΕΣΓΑΛΑ-Πιες

Σαράντης Δ.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΙΘΟΥΣΑ PANORAMA

09.30-11.30 Διαχείριση υγείας χοίρων

Συντονιστές: Λ. Λεοντίδης, Β. Παπατσίρος ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΙΑ TΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Τζήκα Ε.Δ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

34

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΣΤΡΟ,

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Παπατσίρος Β.1, Ψάλλα Δ.2, Παπαϊωάννου Δ.3, Τάσσης Π.2, Τζήκα Ε.2, Παπαϊωάννου Ν.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ιού του αναπνευστικού

και αναπαραγωγικού συνδρόμου του χοίρου ΣΕ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χαϊντούτης Σ.1, Παπατσίρος Β.2, Μπρέλλου Γ.1, Τζήκα Ε.1, Τσακμακίδης Ι.1, Ψύχας Β.1, Δόβας Χ. Ι.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ

Κυκλοϊό των χοίρων τύπου 2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΖΩΟΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κυκλοϊού των χοίρων τύπου 2

Τάσσης Π.Δ.1, Τσακμακίδης Ι.1, Παπατσίρος Β.Γ.2, Κουλιαλής Δ.3, Nell Τ.4, Μπρέλλου Γ.1, Τζήκα Ε.Δ.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Λάρισα

4 MSD Animal Health

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ Κυκλοϊό

των χοίρων τύπου 2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΖΩΟΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κυκλοϊού των χοίρων τύπου 2

Τζήκα Ε.Δ.1, Τάσσης Π.Δ.1, Παπατσίρος Β.Γ.2, Μπρέλλου Γ.1, Nell Τ.4, Τσακμακίδης Ι.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 MSD Animal Health

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Saccharomyces cerevisiae ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΕΤΟΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

Τζήκα Ε.Δ.1, Τάσσης Π.Δ.1, Παπατσίρος Β.Γ.2, Πετρίδου Ε.Σ.1, Καντάς Δ.3, D’Inca R.4, Kanarek J.4,

Καπουκρανίδου Δ.1, Καραμπίνας Β.5, Φορτομάρης Π.1, Τσακμακίδης Ι.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

4 Société Industrielle Lesaffre

5 Β. Καραμπίνας ΑΕ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παπατσίρος Β.1, Αθανασίου Λ.Β.1, Στούγιου Δ.2, Παπαδόπουλος Η.3, Μαραγκάκης Γ.1, Λευκαδίτης

Μ.1, Καντερές Δ.4, Μπουτσίνη Σ.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Διεύθυνση Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ – ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

Τάσσης Π.Δ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

35

11.45-14.15 Κτηνιατρική δημόσια υγεία

Συντονιστές: Ε. Ιωσηφίδου, Μ. Μπόρη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ιωσηφίδου Ε. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αποστόλου I., Γραβάνη E., Πανάγιου A., Τσολιού H.

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΕ ΖΩΑ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Κορού Λ.Μ.1, Τζανή Μ.1, Τασιούδη Κ.2, Ηλιάδου Π.2, Κώστογλου Π.1, Ντουντουνάκης Σ.1,

Μαρκαντωνάτος Γ.1, Παπαθεοδώρου Δ.1, Δηλέ Χ.1

1 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Campylobacter

Λάζου Θ., Φράγκου Φ., Δόβας Χ., Σούλτος Ν., Αδαμαμά-Μωραΐτου Α., Ράλλης Τ., Ιωσηφίδου Ε. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΤΟΥ Ιού Ebola ΝΟΣΟ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Πλευράκη Α.1, Κορού Λ.Μ.2, Παπαδάκη Π.3, Τζανή Μ.2 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

2 Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, Υπουργείο

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής

Παραγωγής και Κτηνιατρικής, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γιώτας Ε. Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο, Γενικό Επιτελείο Στρατού

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μιχαηλίδης Ε.Α.1, Καραμανλής Ξ.2, Γιώτας Ε.1 1 Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο, Γενικό Επιτελείο Στρατού

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γιώτας Ε.

Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο, Γενικό Επιτελείο Στρατού

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ Τζώρα Α. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

36

ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA

09.30-11.30 Καινοτόμες εφαρμογές στην κτηνιατρική επιστήμη

Συντονιστής: Κ. Λουκάκη, Ι. Σκούφος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΤΕΝΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΛΟΓΑ, ΣΚΥΛΟΥΣ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Φθενάκης Γ.Χ.1, Τσιώλη Β.1, Σιδέρη Κ.Ι.1, Γκουλέτσου Π.Γ.1, Μπαρμπαγιάννη Μ.Σ.1,Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1, Γελασάκης Α.1, Γκουγκουλής Δ.Α.1, Σπανός Σ.Α.1, Κόρμπου Φ.Φ.1, Μπαλατσούκα Μ.Χ.Ν.1, Βαλάση Ε.Γ.1, Νάσκου Μ.Χ.1, Μαυρογιάννη1, Σκούφος Ι.2, Τζώρα Α.2, Sweeney I.R.3, Sorushanova, A.4, Zeugolis D.I.4 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

3 Vornia Biomaterials

4 Network of Excellence for Functional Biomaterials, National University of Ireland Galway

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Μούμκας Α., Καραγκιοζάκη Β., Λογοθετίδης Σ.

Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ: ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Αρσενοπούλου Ζ., Μολυβδάς Π.Α., Γουργουλιάνης Κ., Ζαρογιάννης Σ., Χατζόγλου Χ. Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΣΕ ΑΙΓΕΣ

Λογοθετίδης Σ.1, Χολή-Παπαδοπούλου Θ.2,Φάρες Σ.3, Κολιάκου Κ.3, Καραγκιοζάκη Β.1, Κενανίδης Σ.3, Μούμκας Α.1, Γιαδίνης Ν.4, Παπαϊωάννου Ν.4, Μπεκιάρη Χ.5 1 Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5 Παπαγεωργίου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΣΙΜΟ ΥΑΛΟΡΟΥΝΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τράκας Δ. Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Νίκαια Αττικής

ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Τσάγκαρης Γ.Θ. Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

11.45-14.15 Ιατρική ζώων συντροφιάς: κλινικά περιστατικά Συντονιστές: Κ. Μαρίνου, Ε. Παπαδογιαννάκης

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

Γκόκα Γ.1, Ανυφαντάκης Μ.2, Καζάκος Γ.2

1 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

37

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΟΥ

Φόντας Κ., Bush D.

Downs Veterinary Practice

ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Καρκάνης Α.Φ., Αριστοτέλης Ζ., Μπουσές Σ., Πράσινος N.Ν., Καζάκος Γ.Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΑΝΗΒΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΕ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ MONTEGGIA

Πράσινος N.Ν., Καρκάνης Α.Φ., Καζάκος Γ.Μ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΛΙ Βουτσίνου Α., Μαραβέλης Γ., Τσαμπά Ν., Παπάζογλου Λ.Γ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ ΘΩΡΑΚΟΡΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

Στράντζια Ε., Κούκη Μ., Παπάζογλου Λ.Γ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΕ ΟΚΤΩ ΣΚΥΛΟΥΣ Πράσινος Ν.Ν.1, Παπάζογλου Λ.Γ.1, Σέλτσα Τ.1, Αδαμαμά-Μωραΐτου Κ.Κ.1, Γαλάτος Α.Δ.2, Γκουλέτσου Π.2, Ράλλης Τ.Σ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ Ράπτου Α., Μπάκα Ρ., Καλογιάννη Λ., Πανόπουλος Ι., Αδαμαμά-Μωραΐτου Κ., Παρδάλη Δ., Πατσίκας Μ., Παπαδοπούλου Π., Σούμπασης Ν., Παπάζογλου ΛΓ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΗ ΟΣΧΕΟΚΗΛΗ ΣΕ ΣΚΥΛΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Καρκάνης Α.Φ., Παπάζογλου Λ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΥΟΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ Μοντζολής Γ.1, Πούλιου Τ.2, Υφαντής Θ.3, Βερβερίδης Χ.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ιδιωτικό κτηνιατρείο, Θεσσαλονίκη

3 Faculty of Veterinary Medicine, University of Forestry - Sofia

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΣΚΥΛΟ

Stogian N.1, Αρχοντάκης Π.2, Ranko G.1, Κουτίνας Χ.2 1 Sofia Central Veterinary Clinic

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΣΚΥΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ

Τιμίου Δ., Χοχλιός Τ., Παπά Α., Καλογιάννη Λ., Κασαμπαλής Δ., Κουτίνας Χ., Σούμπασης Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

38

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αναρτημένες ανακοινώσεις Διαχείριση υγείας βοοειδών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ

ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τσούσης Γ.1, Wollenweber D.2, Wenning P.2, Μπόσκος Κ.M.1, Bollwein H.3

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 University of Veterinary Medicine, Hannover

3 VetSuisse Faculty, University of Zurich

Αναρτημένες ανακοινώσεις Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ΣΤΗ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΩΝ ‘Η ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αγγελίδου Ε., Κωστούλας Π., Λεοντίδης Λ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ Mycobacterium avium subsp.

paratuberculosis ΓΙΔΙΩΝ Ή ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΓΙΑ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Λεοντίδης Λ.1, Κωστούλας Π.1, Αγγελίδου Ε.1, Μαραγκάκη Α.2, Οικονομόπουλος Ι.2

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΑΠΟ ΑΙΓΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

Σκούφος Ι.1, Τζώρα Α.1, Αρσένος Γ.2, Τσίνας Α.1, Καραμούτσιος Α.1, Καρκαμπούνας Σ.3, Τσάγκαρης

Γ.Θ.4, Φθενάκης Γ.Χ.5

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΜΕ Staphylococcus aureus ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΘΗΛΑΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

Τζώρα Α.1, Σκούφος Ι.1, Γιάννενας Η.2, Φώτου Κ1, Καλύβα Ζ.1, Τζιμπράκου Κ.1, Τσάγκαρης Γ.Θ.3,

Βασιλείου Ν.Γ.Χ.1, Φθενάκης Γ.Χ.4

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΑΠΟ

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ

Τζώρα Α.1, Σκούφος Ι.1, Γιάννενας Η.2, Τσίνας Α.1, Καραμούτσιος Α.1, Καρκαμπούνας Σ.3, Τσάγκαρης

Γ.Θ.4, Φθενάκης Γ.Χ.5

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4 Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

39

Αναρτημένες ανακοινώσεις Διαχείριση υγείας υδρόβιων οργανισμών ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ιού Noda ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΛΑΒΡΑΚΙΩΝ,

ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ

Μπιτχαβά Κ.1, Λάμπου Ε.1, Γιαγνίση Μ.2, Μαργαρώνη Μ.3, Τουμπανάκη Δ.Κ.3, Μπουζιώτης Δ.1,3,

Μπακόπουλος Β.4, Ντότσικα Ε.3, Καραγκούνη Ε.3, Κομνηνού Α.5, Παππάς Ι.1, Αθανασοπούλου Φ.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

3 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

4 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

5 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΛΑΒΡΑΚΙΩΝ ΜΕ Ιό

Noda: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ

Μπουζιώτης Δ.1,2, Τουμπανάκη Δ.Κ.1, Μαργαρώνη Μ.1, Γιαγνίση Μ.3, Λάμπου Ε.2, Μπιτχαβά Κ.2,

Μπακόπουλος Β.4, Ντότσικα Ε.1, Αθανασοπούλου Φ.2, Καραγκούνη Ε.1

1 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

4 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αναρτημένες ανακοινώσεις Διαχείριση υγείας χοίρων ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΡΩΝ

Αλεξίου Β., Τσούσης Γ., Μπόσκος Κ., Τζήκα Ε., Τσακμακίδης Ι.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΑΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Καραγεωργίου Μ.Α., Τσούσης Γ., Μπόσκος Κ., Τζήκα Ε., Τσακμακίδης Ι.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ

ΧΗΛΩΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΒΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΩΝ

Κατσούλης Κ.1, Λεοντίδης Λ.1, Ζαούτσος Σ.2, Κοντοπίδης Γ.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΑΠΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ

Μίχος Η.1, Τσακμακίδης Ι.1, Τσανταρλιώτου Μ.1, Τσανούσα Α.2, Μπόσκος Κ.M.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναρτημένες ανακοινώσεις Ιατρική ζώων εργαστηρίου ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ Waldenström: ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Σίσκος Ν.1,2, Μπεκιάρη Χ.1, Τσιγκοτζίδου Α.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού, Γενικό Επιτελείο Στρατού

40

Αναρτημένες ανακοινώσεις Ιατρική ζώων συντροφιάς ΓΑΤΑ ΜΕ ΤΡΙΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΙΜΟΥΜΕΝΑ

ΥΠΟΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΣΜΟ

Αρχοντάκης Π.1, Χοχλιός Τ.1, Μυλωνάκης Μ.E.1, Ψάλλα Δ.1, Κασαμπαλής Δ.2, Σούμπασης Ν.1

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Κτηνιατρική Κλινική Άγιος Μόδεστος

ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΟΥΡΗΤΗΡΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Κόμη Ε., Καφάσης Θ., Τσιμήτρης Ν., Πουταχίδης Θ., Πατσίκας Μ.Ν., Παπάζογλου Λ.Γ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ

ΣΚΥΛΟ

Σέλτσα Τ., Βερβερίδης Χ.

Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Τσελέκης Δ.1, Χοχλιός Τ.1, Κωνσταντινίδου Α.1, Παπαδοπουλου Π.1, Πατσίκας Μ.Ν.1, Κασαμπαλής Δ.2, Σούμπασης Ν.1 1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Κτηνιατρική Κλινική ‘Άγιος Μόδεστος’

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HOLTER ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ΦΥΛΗΣ DOBERMAN PINSCHER

Φράγκος Ε., Μάντζιος Τ., Κουτίνας Χ. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναρτημένες ανακοινώσεις Ιατρική παραγωγικών / κατοικίδιων πτηνών ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ

Σκούφος Ι.1, Γιάννενας Η.2, Τζώρα Α.1, Μπαλτογιάννης Γ.1, Μπαρτζάνας Θ.3, Κίττας Κ.3, Τόντης Δ.4 1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

4 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναρτημένες ανακοινώσεις Καινοτόμες εφαρμογές στην κτηνιατρική ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΨΑΡΙΑ

Τουμπανάκη Δ.Κ., Μαργαρώνη Μ., Καραγκούνη Ε.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Αναρτημένες ανακοινώσεις Κτηνιατρική δημόσια υγεία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανδρίτσος Ν.Δ.

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Γούσια Π.1, Οικονόμου Ε.2, Μποζίδης Π.1, Πέτσιος Σ.1, Παπαδοπούλου Χ.1

1 Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οικονόμου Ε., Κολοβός Ν., Σταύρου Δ., Χουλιάρα Ε., Λάζου Θ., Σούλτος Ν. Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

41

ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Salmonella ser. Infantis ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ 2010

Παπαδόπουλος Θ.1,2, Πετρίδου Ε.1, Ζδράγκας Α.3, Μανδηλαρά Γ.4, Πασιώτου Μ.5, Βατόπουλος Α.4

1 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Κτηνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

4 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

5 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας