Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η -...

of 13 /13
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 8η Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη Φιλόλογος, ΜΕd users.sch.gr/olpaizi

Embed Size (px)

Transcript of Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η -...

Page 1: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Γ΄ Γυμνασίου

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους

γονείς

Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη

Φιλόλογος, ΜΕd

users.sch.gr/olpaizi

Page 2: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

υποκείμενο απαρεμφάτου

ετεροπροσωπία

γενική του περιεχομένου

στο ῥύακα

ειδικό απαρέμφατο, υποκείμενο απρόσωπου

ρήματος

απρόσωπο ρήμα

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου (προέλευση)

Page 3: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν,

κατηγορούμενο στο υποκείμενο

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση

τοῦτο: υποκείμενο

ρήματος

ρήμα

Page 4: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι

κατηγορηματικός προσδιορισμός στο νεωτέροις

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση τοὺς νεωτέρους:

υποκείμενο απαρεμφάτου

ετεροπροσωπία

τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο απρόσωπου

ρήματος

απρόσωπο ρήμα δοτική

προσωπική

επιρρηματικός προσδιορισμός

του χρόνου

Page 5: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν

τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων.

υποκείμενο απαρεμφάτου

ετεροπροσωπία

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

τινές: υποκείμενο

ρήματος

ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο

ρήματος

ρήμα επιθετικός

προσδιορισμός στο χώραν

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου (κατεύθυνση)

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου (κατεύθυνση)

επιθετικός προσδιορισμός

στο πόλιν

επιθετική μετοχή ως γενική

διαιρετική στο πόλιν

επιρρηματικόςπροσδιορισμός

του τόπου

Page 6: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν

ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα

πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ

ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν.

υποκείμενο ὁρμῆσαι

ετεροπροσωπία - ζητοῦντας

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

τινές:

υποκείμενο ρήματος

ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο

ρήματος

φασί: ρήμα

επιθετικός προσδιορισμός

στο ἕνα

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

του σκοπού

αντικείμενο στο

ζητοῦντας

επιθετικός προσδιορισμός στο σωτηρίαν

τροπική μετοχή

συνημμένη στο υποκείμενο

του ὁρμῆσαι

γενική διαιρετική

στο ἕνα

υποκείμενο φέρειν

ετεροπροσωπία

γενική κτητική

στο σωτηρίαν

αιτιολογική μετοχή

συνημμένη στο υποκείμενο

του φέρειν

αντικείμενο του ὁρῶντα υποκείμενο

κατηγορηματικών μετοχών

κατηγορηματικές μετοχές, που αναφέρονται στο αντικείμενο του

ὁρῶντα , που είναι και υποκείμενό τους

κατηγορούμενο στο

υποκείμενο της μετοχής ὄντα

τελικό απαρέμφατο,

αντικείμενο μετοχής δυνάμενον

υποκείμενο ἀποχωρεῖν

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού

αιτίου

χρονική μετοχή

συνημμένη στο υποκείμενο

του φέρειν

ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο

ρήματος

Page 7: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

οἶμαι

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια παρενθετική πρόταση

ἐγώ: υποκείμενο

ρήματος

ρήμα

Page 8: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

Φορτίου δ(ὲ) προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη.

υποκείμενο της μετοχής

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

ρήμα

υποκείμενο ρήματος

αιτιολογική μετοχή, γενική

απόλυτη

Page 9: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον (ἐστι) θεωρῆσαι τὸ θεῖον,

ἡμᾶς: υποκείμενο

απαρεμφάτου, ετεροπροσωπία

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

αντικείμενο απαρεμφάτου

τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο απρόσωπης έκφρασης

απρόσωπη έκφραση

επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου

Page 10: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει.

τὸ θεῖον: υποκείμενο

ρήματος

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση ως αντικείμενο στο θεωρῆσαι της

προηγούμενης κύριας πρότασης

ρήμα

εὐμενῶς: επιρρηματικός προσδιορισμός

του τρόπου

επιθετικός προσδιορισμός

στο τοῖς ἀνδράσιν

αντικείμενο ρήματος

Page 11: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ

σωθῆναι τούτους μόνους,

ειδικά απαρέμφατα, υποκείμενα

ρήματος

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

απρόσωπο ρήμα

επιθετικός προσδιορισμός στο

τόπον

αντικείμενο στο

περιρρυῆναι

υποκείμενο του περιρρυῆναι

ετεροπροσωπία

υποκείμενο του σωθῆναι

ετεροπροσωπία

κατηγορηματικός προσδιορισμός στο

τούτους

δοτική του τόπου

Page 12: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν

χῶρον∙

τελικό απαρέμφατο

ως ρήμα

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική συμπερασματική πρόταση

εμπρόθετος επιρρηματικός

προσδιορισμός της αιτίας

επιρρηματικοί προσδιορισμοί

του χρόνου

γενική κτητική στο χῶρον

υποκείμενο του απαρεμφάτου

κατηγορούμενο στο υποκείμενο

Page 13: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 8η - Συντακτική ανάλυση

τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν

γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι.

επιθετικές μετοχές ως υποκείμενα

απαρεμφάτου, ετεροπροσωπία

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 8η

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

αντικείμενο της μετοχής

ἐγκαταλιπόντας

ειδικό απαρέμφατο, υποκείμενο

ρήματος

λέγεται: απρόσωπο

ρήμα

αντικείμενο της

μετοχής ποιησαμένους

κατηγορηματικός προσδιορισμός στο

τὴν ἀποχώρησιν γενική

κτητική στο γονέας

τοὺς ἑαυτῶν: επιθετικός

προσδιορισμός στο γονέας

κατηγορηματικός προσδιορισμός

στο ἐγκαταλιπόντας