ΑΑ 8 ? 5 > H F ; > 8 5 A 5 F 3Α I...Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο...

of 44 /44
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Embed Size (px)

Transcript of ΑΑ 8 ? 5 > H F ; > 8 5 A 5 F 3Α I...Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο...

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΟΙΚΤΑ

  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ

  Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  Άδειες Χρήσης

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

  • Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

  2

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  Χρηματοδότηση

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

  • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

  • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

  3

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΟΙΚΤΑ

  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΖΕΥΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙV

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  Περιεχόμενα ενότητας

  ΖΕΥΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙV

  4. Αποζεύξεις μονοφασικών φορτίων με μεταβατικές συχνότητες

  5. Αποζεύξεις τριφασικών φορτίων

  5

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  ~ C1 u1

  L1

  us

  Δ

  t = 0

  i1

  C2u2

  i2

  L2S R

  ΓΜSR

  6

  4. Αποζεύξεις μονοφασικών φορτίων με μεταβατικές συχνότητες (συν.)

  ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

  Σχ.3.15: Ισοδύναμο κύκλωμα για τη μελέτη της απόζευξης σφάλματος το οποίο συμβαίνει στη μέση γραμμής μεταφοράς (απόζευξη διπλής μεταβατικής συχνότητας)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 7

  Αρχική παραδοχή: Οι αποσβέσεις αμελούνται (R1, R2 0)

  1

  1 1

  L C 2

  2 2

  L C

  Επαγωγικό κύκλωμα λόγω του σφάλματος, δηλαδή

  ˆ0 : 0, , 0f s s Δt i u u u

  Τάση πηγής ˆ coss su u ωt

  Μετά την απόζευξη: Δύο κυκλώματα σειράς L-C

  με φυσικές συχνότητες ταλάντωσης ω1 , ω2

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 8

  Αν θέσουμε 2

  1 2

  L L

  και

  2

  1

  2 2

  1

  ωε

  ω ω

  Τότε 21 21 2

  ˆ ˆ0 0 s sL

  u u u u λL L

  Οι αντιδράσεις των δύο πυκνωτών C1 και C2 στα 50 Hz είναι πολύ μεγαλύτερες των αντιδράσεων των δύο αυτεπαγωγών, επομένως για την κατάσταση σφάλματος (ενώ έχει συμβεί το βραχυκύκλωμα αλλά πριν ο διακόπτης Δ διακόψει το κύκλωμα) η κατανομή των τάσεων θα προσδιορίζεται από τις L1 και L2

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 9

  1ο κύκλωμα L1-C1 (πλευρά πηγής)

  121 1

  11 1 12

  11 1

  ˆ coss

  s

  diu L u

  d udtu ωt LC u

  du dti C

  dt

  ΑΣ 1 ˆ0 su u λ

  1

  1

  1

  00 0

  iu

  C

  Λύση 1 1ˆ cos cossu t u ε ωt ε λ ω t

  ΔΕ (t > 0)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 10

  2ο κύκλωμα L2-C2 (πλευρά γραμμής)

  222 2

  22 2 22

  22 2

  0

  0

  diL u

  d udtL C u

  du dti C

  dt

  ΑΣ 2 ˆ0 su u λ

  2

  2

  2

  00 0

  iu

  C

  ΔΕ (t > 0)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 11

  Λύση 2 2ˆ cossu t u λ ω t

  Η τάση στο διακόπτη για t > 0 θα είναι uΔ = u1 - u2

  1 2ˆ cos cos cosΔ su t u ε ωt ε λ ω t λ ω t

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 12

  1. Οι αποσβέσεις δεν αμελούνται, αλλά η απόσβεση θεωρείται ασθενής με

  11

  1

  2 ,L

  RC

  222

  2L

  RC

  2. Η ιδιοσυχνότητα ω1 είναι πολύ μεγαλύτερη της ω

  2

  1

  2 2

  1

  εω ω

  Τελικές παραδοχές:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 13

  ~ C1 u1

  L1

  us

  Δ

  t = 0

  i1

  C2u2

  i2

  L2S R

  ΓΜSRR1 R2

  α)

  Σχ.3.16: Απόζευξη σφάλματος το οποίο συμβαίνει στη μέση γραμμής μεταφοράς (απόζευξη διπλής μεταβατικής συχνότητας), όταν έχουμε απόσβεση των ταλαντώσεων: α) ισοδύναμο κύκλωμα

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 14

  tβ)

  u1

  u2

  u

  2

  0

  us

  us

  -us

  -2usΣχ.3.16: Απόζευξη σφάλματος το οποίο συμβαίνει στη μέση γραμμής μεταφοράς

  (απόζευξη διπλής μεταβατικής συχνότητας), όταν έχουμε απόσβεση των ταλαντώσεων: β) τάσεις πυκνωτών u1(t) και u2(t)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 15

  1

  2

  1 1

  2 2

  ˆ cos 1 cos

  ˆ cos

  t

  T

  s

  t

  T

  s

  u t u ωt e λ ω t

  u t u λe ω t

  Χρονική σταθερή απόσβεσης κυκλώματος πηγής

  11

  1

  2LT

  R

  Χρονική σταθερή απόσβεσης κυκλώματος γραμμής

  22

  2

  2LT

  R

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 16

  u

  2

  0

  us

  us

  -us

  -2us

  tγ)

  us

  Σχ.3.16: Απόζευξη σφάλματος το οποίο συμβαίνει στη μέση γραμμής μεταφοράς (απόζευξη διπλής μεταβατικής συχνότητας), όταν έχουμε απόσβεση των ταλαντώσεων: γ) τάσεις πηγής us(t) και διακόπτη uΔ(t)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 17

  ˆ coss su u ωt

  1 21 2ˆ cos 1 cos cost t

  T T

  Δ su t u ωt e λ ω t e λ ω t

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 18

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

  Η τάση του διακόπτη μπορεί να φτάσει σε ύψος σχεδόν διπλάσιο από την ονομαστική τάση του δικτύου

  Η παράγωγος της τάσης είναι επίσης μεγάλη, εφόσον είναι ανάλογη των ιδιοσυχνοτήτων ω1 και ω2

  Η απόσβεση σφάλματος στη μέση της γραμμής είναι δυσμενής για το διακόπτη

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 19

  Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η απόσταση του σφάλματος από τον υποσταθμό μπορεί να είναι καθοριστική για την καταπόνηση του διακόπτη

  Χιλιομετρικά σφάλματα

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 20

  Σχ.3.17: Ισοδύναμο κύκλωμα για τη μελέτη απόζευξης βραχυκυκλωμένης γραμμής (χιλιομετρικά σφάλματα)

  1

  1 1

  1

  2f

  π LC 22

  2 2

  1

  4 4

  vf

  L C

  f1 = 0,5 - 5 kHz f2 = 30 - 100 kHz

  ~ C1

  L1

  us

  Δ

  t = 0 S F

  C2΄

  L2΄ΓΜSF μήκους

  C2΄ C2΄

  L2΄ L2΄ L2΄

  C2΄u1 u2

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 21

  Π.χ. για = 2 km f2 37,5 kHz

  για = 1 km f2 75 kHz

  για = 100 m επιδερμικό φαινόμενο,

  μεγάλη απόσβεση

  Τάσεις στους πόλους του διακόπτη Δ από την πλευρά της πηγής (u1) και από την πλευρά της γραμμής (u2)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 22

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

  Η παράγωγος της επανερχόμενης τάσης από την πλευρά της γραμμής είναι πολύ μεγάλη για σφάλματα που γίνονται σε απόσταση 0,8-1,0 km από το διακόπτη

  Η ταχύτητα αύξησης της επανερχόμενης τάσης (Rate of Rise of Recovery Voltage, RRRV) είναι μεγαλύτερη από 10 kV/μs

  Ο ΔΙ δεν αντέχει Τοποθετούμε πυκνωτές υποβοήθησης του ΔΙ, είτε

  μεταξύ φάσης και γης είτε παράλληλα στο διακόπτη, για τη μείωση της RRRV

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 23

  ~ C1 u1

  L1

  us

  Δ

  t = 0

  i1

  C2u2

  i2

  L2

  ΜΣ

  ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΑΦΟΡΤΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

  Σχ.3.18: Ισοδύναμο κύκλωμα για τη μελέτη απόζευξης αφόρτιστου μετασχηματιστή

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 24

  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

  1. Η αυτεπαγωγή L2 αντιστοιχίζεται στην αυτεπαγωγή μαγνήτισης του ΜΣ (L2 >> L1)

  2. Η χωρητικότητα C2 αντιστοιχίζεται στη χωρητικότητα του τυλίγματος του ΜΣ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χωρητικότητα υπάρχει μεταξύ του διακόπτη Δ και του ΜΣ

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 25

  Ο ΜΣ θεωρείται αφόρτιστος, άρα το μόνο ρεύμα που ρέει στο κύκλωμά του πριν από την απόζευξη είναι το ρεύμα μαγνήτισης Im (0,005-0,04 pu) Όταν ένα τέτοιο μικρό ρεύμα διακοπεί από ένα διακόπτη, η δράση των μηχανισμών σβέσης του τόξου είναι δυνατό να αναγκάσει το ρεύμα να διακοπεί απότομα πριν από το μηδενισμό του (σπάσιμο ρεύματος, current chopping) Έστω ότι το σπάσιμο γίνεται στη στιγμιαία τιμή Ι0 του ρεύματος μαγνήτισης Im

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 26

  Το ρεύμα αυτό ρέει στο τύλιγμα του ΜΣ και αντιστοιχίζεται σε μια συγκεκριμένη μαγνητική ενέργεια Wm

  2

  2 0

  1

  2mW L I

  Η ενέργεια αυτή είναι μεγάλη, λόγω του ότι η L2 είναι μεγάλη

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 27

  Το ρεύμα σε ένα επαγωγικό κύκλωμα δεν είναι δυνατό να μηδενιστεί απότομα, αλλά εφόσον ο διακόπτης Δ έχει ανοίξει το μόνο κύκλωμα που υπάρχει κλείνει μέσω της C2 Η Wm μετατρέπεται έτσι σε ηλεκτρική ενέργεια We

  2

  2

  1

  2eW C V

  και δημιουργεί μεγάλη τάση στη C2, ικανή να καταστρέψει Δ και ΜΣ

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 28

  Η μεταβατική μέγιστη τάση που αναπτύσσεται είναι

  20 0

  2

  c

  LV I I Z

  C

  όπου 2

  2

  c

  LZ

  C

  Η τάση V είναι ανεξάρτητη της ονομαστικής τάσης λειτουργίας του συστήματος

  η χαρακτηριστική αντίδραση του ΜΣ

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 29

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΣ υποσταθμού βιομηχανικής εγκατάστασης, ονομαστικής ισχύος 1000 kVA και ονομαστικής τάσης 13,8 kV, έχει ρεύμα μαγνήτισης Im = 1,5 A

  2

  13,8kΩ = 5,3 kΩ

  1,5 3m

  UL ω

  I

  αν f = 50 Ηz Αυτεπαγωγή μαγνήτισης L2 17 H Περιοχή τιμών χωρητικότητας σκέδασης C2 = 1000 - 7000 pF

  Αντίδραση μαγνήτισης

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 30

  Χωρητικότητα σκέδασης C2 = 5000 pF

  2 2/ = 58 kΩcZ L C

  Υπόθεση: ο διακόπτης Δ σπάζει το ρεύμα στην κορυφή του, η οποία λόγω παραμόρφωσης του ρεύματος μαγνήτισης είναι

  Ι0 = 2,5 Α

  max = 145 kV = 10,5 puV

  Χαρακτηριστική αντίδραση ΜΣ

  μεταβατική μέγιστη τάση

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 31

  - Στην πράξη λόγω 1. της απόσβεσης που εισάγουν οι απώλειες του

  κυκλώματος του ΜΣ, και 2. της υστέρησης που παρουσιάζει ο πυρήνας του ΜΣ

  (οπότε η Wm που απελευθερώνεται τη χρονική στιγμή του σπασίματος είναι μόνο ένα κλάσμα της συνολικής παγιδευμένης μαγνητικής ενέργειας στον πυρήνα) προκύπτει ότι στη χειρότερη περίπτωση η τάση είναι

  20

  2

  0,3 LV I

  C

  δηλαδή ίση με το 55% της προηγούμενης τιμής

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 32

  2ο κύκλωμα L2-C2 (πλευρά ΜΣ)

  222 2

  222 22

  22 2

  0

  0

  diL u

  d udtω u

  du dti C

  dt

  ΑΣ

  2

  2 02

  2 2

  ˆ ˆ0

  00

  s su u λ u

  i Iu

  C C

  ΔΕ (t > 0)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 33

  ΛΥΣΗ 2 2 0 2ˆ cos Ζ sins cu t u ω t I ω t

  Η τάση στο διακόπτη για t > 0 θα είναι uΔ = u1 - u2

  1 2

  0 2

  ˆ cos 1 cos cos

  sin

  Δ s

  c

  u t u ε ωt ε ω t ω t

  I Z ω t

  (δεχόμαστε ότι 1 1ˆ cos 1 cossu t u ε ωt ε ω t όπως και πριν, αν το ρεύμα I0 θεωρηθεί μικρό)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 34

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

  Αν υπάρχει καλώδιο σημαντικού μήκους (20-40 m) μεταξύ του διακόπτη και του ΜΣ, ελαττώνεται η χαρακτηριστική αντίδραση Ζc Π.χ. καλώδιο μήκους 30 m με C' = 300 pF/m θα έχει συνολική χωρητικότητα C = 9000 pF Αν ο ΜΣ έχει μια τυπική χωρητικότητα σκέδασης C2 = 3000 pF, η συνολική χωρητικότητα θα είναι

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 35

  2 2 = 12000 pFC C C

  και η νέα χαρακτηριστική αντίδραση, λόγω της

  2

  2

  /12000 1

  2/3000

  c

  c

  LZ

  Z L

  θα είναι ίση με το μισό της Zc του ΜΣ Απόζευξη με αντίσταση παράλληλα στο διακόπτη

  ελαττώνει το ύψος της επανερχόμενης τάσης

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 36

  5. Αποζεύξεις τριφασικών φορτίων

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

  Επέκταση της μονοφασικής προσέγγισης - Το τριφασικό κύκλωμα είναι ένα κύκλωμα - Μία διαταραχή που συμβαίνει σε ένα σημείο

  επηρεάζει σε κάποιο βαθμό όλα τα σημεία του κυκλώματος

  - Οι ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης είναι πολύ μεγαλύτερες από τη συχνότητα του δικτύου και κατά συνέπεια, τα μεταβατικά μεγέθη (ρεύματα και τάσεις) σε κάθε φάση του συστήματος δεν υπόκεινται σε κάποια σταθερή σχέση μεταξύ τους, όσον αφορά στα ορίσματα των μέτρων τους

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 37

  Μέθοδος των συμμετρικών συνιστωσών - Απαλείφει την ασυμμετρία του κυκλώματος - Οδηγεί στη λύση του προβλήματος μέσω

  ισοδύναμων μονοφασικών κυκλωμάτων - Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρο στην

  επίλυση μη-συμμετρικών σφαλμάτων στη στάσιμη κατάσταση λειτουργίας

  - Η εφαρμογή της μεθόδου στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας είναι παρόμοια

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 38

  ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ Τα τριφασικά συστήματα γενικά ανήκουν σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: Με γειωμένο ουδέτερο, Με μη γειωμένο ουδέτερο, και Με ουδέτερο γειωμένο μέσω σύνθετης αντίστασης Σε ένα τριφασικό σύστημα με γειωμένο ουδέτερο, οι τρεις φάσεις είναι στην πραγματικότητα ανεξάρτητες και συμπεριφέρονται ως τρία ανεξάρτητα μονοφασικά κυκλώματα, αν η σύνθετη αντίσταση της γης είναι αμελητέα

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ 39

  Σε ένα τριφασικό σύστημα με γειωμένο ουδέτερο μέσω σύνθετης αντίστασης ή με μη γειωμένο ουδέτερο, αν ο 3-φ διακόπτης αποζεύξει ένα συμμετρικό φορτίο ή ένα τριφασικό βραχυκύκλωμα, καταπονείται περισσότερο από την αντίστοιχη περίπτωση με γειωμένο ουδέτερο Η μεγαλύτερη καταπόνηση (υπέρταση) δημιουργείται στους πόλους του διακόπτη που αντιστοιχίζονται στη φάση που διακόπτει πρώτη

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  Σημείωμα Αναφοράς

  Copyright Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Λαμπρίδης Δημήτρης. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ, ΖΕΥΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙV». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2015 Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.auth.gr/eclass_courses.

  40

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

  Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο

  για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

  • που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

  • που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

  • που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

  [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

  Σημείωμα Αδειοδότησης

  41

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΟΙΚΤΑ

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Τέλος ενότητας

  Επεξεργασία: Σβάρνα Κωνσταντίνα Θεσσαλονίκη, Εαρινό εξάμηνο 2013-2014

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σημειώματα

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΣΗΕ ΙΙI, ΕΝΟΤΗΤΑ 7

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΑΠΘ

  Διατήρηση Σημειωμάτων

  Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  το Σημείωμα Αναφοράς

  το Σημείωμα Αδειοδότησης

  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

  μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.