ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7 - 14

of 3 /3
9/12/10 1. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Ελλάδα; Ευρώπη Ασία Αμερική Σε ποια Χερσόνησο ανήκει η Ελλάδα; Ηπειρωτική Βαλκανική Σκανδιναβική Τα μικρά και τα μεγάλα νησιά της χώρας μας αποτελούν την: Ηπειρωτική Ελλάδα την Νησιωτική Ελλάδα 2. Συμπληρώνω ό,τι λείπει. Τον οριζόντιο διαμελισμό της χώρας μας αποτελούν ……………..………………., ………………………..…….. , ……………………..………… κ.α της χώρας μας. Ενώ τον κατακόρυφο διαμελισμό αποτελούν ………………………………….., ……………………………….., ………………………………… κ.α της χώρας μας. Επίνειο μια πόλης είναι το ……………………….. της. Οι δυο μεγάλες οροσειρές της Ελλάδας είναι η οροσειρά της ………………………… και η οροσειρά της ………………………………. Που σχηματίζουν το γράμμα Γ. 3. Απαντώ στις ερωτήσεις: Α) Από ποιες θάλασσες βρέχεται η χώρας μας και ποιας θάλασσας είναι τμήματα; …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Β) Γράφω τα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας μας και δίπλα γράφω ένα νησί που να ανήκει σε αυτό (θα σε βοηθήσει να κοιτάς τον παραπάνω χάρτη). 1. ……………………………………………………………………..………….. 2. …………………………………………………………………………….…… 3. ……………………………………………………………………………..….. 4. ………………………………...………………………………………………..

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7 - 14

Page 1: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7 - 14

9/12/101. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Ελλάδα;

Ευρώπη Ασία Αμερική

Σε ποια Χερσόνησο ανήκει η Ελλάδα;

Ηπειρωτική Βαλκανική Σκανδιναβική

Τα μικρά και τα μεγάλα νησιά της χώρας μας αποτελούν την:

Ηπειρωτική Ελλάδα την Νησιωτική Ελλάδα

2. Συμπληρώνω ό,τι λείπει.

Τον οριζόντιο διαμελισμό της χώρας μας αποτελούν ……………..………………., ………………………..…….. , ……………………..………… κ.α της χώρας μας. Ενώ τον κατακόρυφο διαμελισμό αποτελούν ………………………………….., ……………………………….., ………………………………… κ.α της χώρας μας.

Επίνειο μια πόλης είναι το ……………………….. της. Οι δυο μεγάλες οροσειρές της Ελλάδας είναι η οροσειρά της

………………………… και η οροσειρά της ………………………………. Που σχηματίζουν το γράμμα Γ.

3. Απαντώ στις ερωτήσεις:Α) Από ποιες θάλασσες βρέχεται η χώρας μας και ποιας θάλασσας είναι τμήματα;…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Β) Γράφω τα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας μας και δίπλα γράφω ένα νησί που να ανήκει σε αυτό (θα σε βοηθήσει να κοιτάς τον παραπάνω χάρτη).1. ……………………………………………………………………..………….. 2. …………………………………………………………………………….……3. ……………………………………………………………………………..….. 4. ………………………………...………………………………………………..5. ………………………………………………………………………………....

Γ) Γράφω 5 από τα 10 μεγαλύτερα νησιά της χώρας μας:1. …………………………………….2.…………………………………….3. …………………………………….4. …………………………………….5. …………………………………….

Page 2: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7 - 14

Δ) Γράφω 5 από τις 11 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

1. …………………………………….2. …………………………………….3. …………………………………….4. …………………………………….5. …………………………………….

Ε) Στον παρακάτω χάρτη σημειώνω τα 10 σημαντικότερα βουνά και τις 3 σημαντικότερες πεδιάδες της Ελλάδας.

Όνομα:………………………………………………………………………………………………