ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (6).pdf

of 17 /17
06 KEFALAIO 112-128_1 25/2/2013 3:53 μμ Page 112

Embed Size (px)

description

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (6).pdf

Transcript of ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (6).pdf

06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 112K TE6.1 6.2 6.3 : 6.4 06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 113 1146.1 300 .. , , , . - , - -. , - , . - , . - . ! - , . , - , , - , . : . , , . - . !. -, .. . .. , - .. , .O , - , . M , , -.O A. ( 7 ., A. , ).06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 114 115 , , - ., , . - . . , , , . 413.., , , - . (1490) , - (1912) - . , - , . , , 12 .., , . 14 , . . , . 1995, - . E- , , - , - - , , - - . , , (K I. M. O, E). , . 06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 115 116 , , . , N, , , , - . , , . , N , , , .1. . , , . ;2. E () ().. . . . . , , . . . . . . 1490. . . . . . 14 B . 3. .06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 116 117 M. B . . 329/30 - , - . . - . -. - , , . , -, - : , -, , , -, , ! , . . , - , . , - .6.2 O . - , .. - .. - .. . (M, K P, 16 .)., ,, , - -! (E, 13 .,I. M. A. I -, ).06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 117 118 , . - . - , , - . , , - , . - . . , . , , . , , , . -, , , , . , , . 367 , - , M B , , , - . . , ! , , . , . , , , ,, , , , , , , . , , . 379, 49. , , -. -, , - !X ( I. M. , . ).06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 118 1191. . , - . ; ;2. .. . . . . . . . 379 .. 3. - . 4. , , . . . , , ( - ). , , - . (. , 8. 367/8 ) , . , . , -, , , , . (. , , 9)06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 119 : 1206.3 : , - , -, , , -. , - . , , . . , , -, - . , , -, , ! , - . , . - , - . ,, , . -.. .. , , .. -, - . , - , M . ... .06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 120 : 121 . - , , - . . - ! - , -. , , , - . , , . - . , . - , , . , , - . , - . , . , , - . -, , . . , - - . , , . , , , - - - ! ! ' - - ( M M). 06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 121 : 122N , K. , , , , , -, . ( ' ) , . , , , , , -, . , ., , , , , , . , - , , , - . N, , . ( )1. . , . , - . .2. , -. ;3. . ..............., ............... , ..............., ................... .................. .................. ..................., ................. ................. . ................... ................... . ................... ................. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 122 1236.4 , . . - , - , , , . , , - . - - . - , - . - , . , - , , . , - , . K , 3.000 . , -, 85 -. -. : O , - , - - .. .. , .. , .. . (I. M. A. A, , 6 ).06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 123 124 , , . - . , , , , -. , , - . P . , , -, - . . T , .T , - . , , , . -. , , . , , . - , , . - , . , -. 29 . , , , . , , -, , . , , . , , , , . - , , ( . K,M M, B 1955).1. . -. ; ;06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 124 1252. , - , . - - .3. . . . . . . . . 29 . . 4. , . .. O : ( ) - (. 16, 18-19) , -, - .(' 1, 22) N , , ,, . , , , .(' 3, 9) , . -, , , - .(' 1, 5-7)06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 125: H - - . : - , - , -. ( .) - -.: , , .A : B. X. : O -, .: .: .: (.. - ). - (.. - ).: A .: T - .: T - .: .: -. , .: , .: . - . . . : B .: .A: , . ( ): H . - , . , , , -, . : (, .) - .: O . - . : H - (), (), - ( - ).: T - .: E , - - .: ., : / , , - , - . , . . , . - , - . : - 1 31 -. : H - - .: , , (, ,).: ( , , , ), . - - .: . - , . : A - .: T , .: K.: H .: 9, 4-5 -.- .: Y, . , - () .: , , , - (, - .).: O . A .: .: .126APIO06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 126 : H 11 12 , .: , -. : H - 16 -.: - ', - ( ). : T , .: T .: H .: H . : H - 13 - 15 , - .-: . : - .: E .: A , . - , - . : O , , .: A , .: .: , .: T - . -.: O , , - , , , -, . : H 14 15 , -. : H .: O ( ).: T .: , -, , - .: K , , , . - - .: O . : T . , - . ( ) - , K- . - , .: E . . -, - .: - . .: A .: A , . - , -.: .: T . - .: ( ).: - .: . - .: H ( ) .: B .: -. - , - .: T - . : O . - .: T .: A, , .: .: H , - . - -. (- 4.9). : A , .: X .12706 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:53 Page 127Bosi ou v. 3966/2011 d idkik i/id ou Aqoiko, ou Fuvdoiou, ou Auksiou, ov EHA.A. kdi ov EHA.Z. uovovdi d o TYE - AO4ANTOZ kdi idvsovdi opsvodAqoidZo/sid.Tdi/idopsivd idi0svdipoo/qoq,dvspouvoqsiko yovidouspoo0u//ousvsiqAATOETAME TMHHCAHZHZ.K0sdviuoouidi0sdipo o/qoq kdi sv spsi qv dpdvo svsiq 0sopsidi k/siuokdiodpdqioksdioovdsi idsioup0pou7ouvou1129q15/21 Mdpiou 1946 (4EK 1946, 108,A).Anoyopsstdiqdvdndpdyoyqonoiouqnotstpqpdto dutotoui/iounoukd/ntstdidnikdiopdtd (copyright), q q gpqoq tou os onoidqnots popq, gopi tqypdntqdsidtouYnoupysiouHdisidkdi Opqoksupdtov,Ho/itiopokdiA0/qtiopo/ITYE- AIO4ANTOZ.06 KEFALAIO 112-128_125/2/20133:54 Page 128