ΣΤΟΡ ΓΗ 6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

34
Ρ Σ Τ Ο ΓΗ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤ1-ΣΤ2 2011-2012

description

6μ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤ1-ΣΤ2 2011-20126μ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤ1-ΣΤ2 2011-2012…Σκ ιεζίθγμαΠλεθ ηγθ επίζζεογ μαμ ζηκ Costa Navarino ζνμπηγλώζαμε ηκ ελπηγμαηκηόαεκ ηκν Natura Hall… «αιιάδμομε ζοκήζεηεξ γηα κα μεκ αιιάλεη ημ θιίμα».Υπλεζηήζαμε ζε ζε κμάδεμ ζαε ιεζεθήζαμε μεα μεζλή έλενθα αεα θα αθαζαηύοκνμε ηγθ ζηάζγ ηπθ κεζκαέθεεώθ μαμ απέθαθηε ζηκ πελεΰάηηκθ. Ζγηήζαμε από πελαζηεζκύμ ζηκθ δλόμκ ζαε ζαηαζηγμαηάλξεμ ηγμ πελεκξήμ μαμ ηεμ δεζέμ ηκνμ απόοεεμ.Από ηεμ απαθη

Transcript of ΣΤΟΡ ΓΗ 6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Page 1: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ρ

Σ

Τ

Ο

ΓΗ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΣΤ1-ΣΤ2

2011-2012

Page 2: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΣΤ1-ΣΤ2

2011-2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 3: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Page 4: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…Το ξεκίνημα

Πριν την επίσκεψη μας στο Costa Navarino συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο του Natura Hall

… «αλλάζουμε συνήθειες για να μην αλλάξει το κλίμα».

Χωριστήκαμε σε σε ομάδες και ξεκινήσαμε μια μικρή έρευνα για να ανακαλύψουμε την στάση των οικογένειών μας απέναντι στο περιβάλλον.

Ζητήσαμε από περαστικούς στον δρόμο και καταστηματάρχες της περιοχής μας τις δικές τους απόψεις.

Από τις απαντήσεις που πήραμε οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα για τη στάση των κατοίκων της περιοχής μας προς το περιβάλλον.

Καταλήξαμε στα θέματα για τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες της περιοχής μας ώστε να συνειδητοποιήσουν την επίδραση των συνηθειών τους στο περιβάλλον.

Page 5: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…Στην συνέχεια βιώσαμε

Στο Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank

… ασχοληθήκαμε με την προστασία του περιβάλλοντος και το νόημα της αειφορίας, μιλήσαμε για τη μοναδική μεσσηνιακή φύση και την ιστορία της περιοχής, βιώνοντας τον

τόπο ως στοιχείο της ταυτότητας μας.

… γνωρίσαμε τον Ταΰγετο με τον ασύγκριτο φυσικό του πλούτο, τη θάλασσα και τις

παραλίες της Μεσσηνίας όπου ζουν φάλαινες, φώκιες, δελφίνια, καθώς και η θαλάσσια

χελώνα Caretta-carreta.…και βάλαμε βάσεις για να ενισχύσουμε

την οικολογική μας παιδεία.

…προσεγγίσαμε διαδραστικά το μοναδικό υγροβιότοπο της Γιάλοβας όπου εκτός από τα ροζ φλαμίνγκο

και τον αφρικανικό χαμαιλέοντα για τον οποίο η περιοχή αποτελεί μοναδικό καταφύγιο

σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να συναντήσει κανείς 271 είδη πουλιών από τα 442 συνολικά

που απαντιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Page 6: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με διάδραση

… για την προστασία ειδών υπό

απειλή

…για τον μοναδικό υγροβιότοπο της

Γιάλοβας

Page 7: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με διάδραση

… για την αειφορία

…και τις κλιματικές

αλλαγές

Page 8: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με διάδραση

…για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης…για την ανακύκλωση

Page 9: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με διάδραση

…για την προστασία των θαλασσών

…για την διαχείριση αποβλήτων

Page 10: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με πειράματα

…όπως τα οξέα διαβρώνουν την κιμωλία

…έτσι και η Όξινη βροχή  επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα στα οικοσυστήματα, καλλιέργειες, πολιτιστικά μνημεία και περιουσιακά στοιχεία των πολιτών (π.χ. αυτοκίνητα). Οι βαριές επιπτώσεις του φαινομένου ανάγκασαν, τα τελευταία χρόνια, πολλές κυβερνήσεις να επιβάλλουν νόμους και μέτρα με σκοπό τη μείωση, τουλάχιστον, του φαινομένου και άρα των επιπτώσεών του.

η Όξινη βροχή  είναι σήμερα ένα μεγάλο

πρόβλημα για τον πλανήτη μας

…για την όξινη

βροχή

Page 11: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με πειράματα

Η θερμοκρασιακή ή θερμική αναστροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά και διασπορά των ρύπων

 της ατμόσφαιρας στα κατώτερα στρώματα επιβαρύνοντας το οικοσύστημα.

…για την θερμική

αναστροφή

  …όπως το μπλε νερό που είναι ψυχρότερο από το κόκκινο που βρίσκεται ψηλότερα και ως ψυχρότερο και «βαρύτερο» παραμένει ακίνητο…

…έτσι στην περίπτωση που έχουμε κοντά στο έδαφος ψυχρότερο αέρα από ό,τι σε ψηλότερα στρώματα, δεν έχουμε κίνηση των αερίων μαζών και οδηγούμαστε σε μια σταθεροποιημένη κατάσταση.

Αυτό είναι μια απόκλιση από την κανονική κατάσταση και λέγεται θερμοκρασιακή ή θερμική αναστροφή.

Πάνω από το στρώμα της αναστροφής, ο αέρας ψύχεται κανονικά αυξανομένου του υψομέτρου.

Page 12: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Βιωματική μάθηση …με πειράματα

…για την μεταφορά θερμότητας με ρεύματα

Η διάδοση της θερμοκρασίας στα υγρά και να

προσομοιάζει με τη διαδικασία της κίνησης

των θαλασσίων ρευμάτων στον πλανήτη,

διαδικασία που εξασφαλίζει την ισορροπία

του κλίματος.

Η διάδοση θερμότητας με ρεύματα μεταφοράς παίζει

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση καιρικών

καταστάσεων, ειδικά στους ωκεανούς αποτελεί έναν

σημαντικό μηχανισμό διάδοσης

θερμότητας για τον πλανήτη.

Τα θαλάσσια ρεύματα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες

κινήσεις θαλάσσιων μαζών που επηρεάζουν πολύ το κλίμα.

Υπάρχουν θερμά και ψυχρά ρεύματα.

Προκαλούνται από τηνπεριστροφή της Γης, την τριβή του ανέμου στην επιφάνεια της

θάλασσας και από τις διαφορές

πυκνότητας μεταξύ των θαλάσσιων στρωμάτων.

Το πιο διάσημο θερμό ρεύμα στη θάλασσα είναι το ρεύμα του κόλπου του Μεξικού (Gulf Stream), που μεταφέρει θερμές μάζες θαλάσσιου νερού από το Μεξικό στη Βόρεια Θάλασσα επηρεάζοντας το κλίμα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, αφού το κάνει πιο ήπιο.

Page 13: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

… επανατροφοδότηση στην τάξη

αειφορία

ανακύκλωση

βιοποικιλότητα

προστασία ειδών υπό απειλή

ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας

μείωση εκ

πομπών

ρύπων

βιοκλιματική αρχιτεκτονική

βιώσιμοι φυσικοί πόροι βιολογική γεωργία

διαχείριση αποβλήτων

σεβασ

μός στο

περιβάλλον

μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

δια

χείρισ

η υδ

άτινω

ν

πόρω

ν

Page 14: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

… επανατροφοδότηση στην τάξη

αειφορία

ανακύκλωση

βιοποικιλότητα

προστασία ειδών υπό απειλή

ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας

μείωση εκ

πομπών

ρύπων

βιοκλιματική αρχιτεκτονική

βιώσιμοι φυσικοί πόροι

βιολογική γεωργία

διαχείριση αποβλήτων

σεβασ

μός στο

περιβάλλον

μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

δια

χείρισ

η υδ

άτινω

ν

πόρω

ν

Page 15: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…με προσωπική άποψη

…και ομαδική έκφραση

… στην πορεία δημιουργήσαμε οικολογικά εμπνευσμένοι

Page 16: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στορ…γή στη Γη

…η προσωπική

άποψη

Page 17: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στορ…γή στη

Γη

Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος

Page 18: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στορ…γή στη

Γη

Μαλαπάνης Γρηγόρης

Page 19: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τσικρικά Αικατερίνη

στορ…γή στη

Γη

Page 20: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Θεοδωρακάκης Γιώργος

στορ…γή στη

Γη

Page 21: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αγγελής Άγγελος - Ιάσονας

στορ…γή στη

Γη

Page 22: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Χαντζής Λεωνίδας

στορ…γή στη

Γη

Page 23: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…η ομαδική

έκφραση

… παρέμβαση

Page 24: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…στο γκρίζο …στο θολό … και επιβαρυμένο φυσικό περιβάλλον

Page 25: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

… η παρέμβαση

… εικαστική

ανακύκλωση

Page 26: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

παρέμβαση με …υπέρβαση

…για να δώσουμε …πράσινο

Page 27: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…με φαντασία

Page 28: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

… όλοι μαζί

κάνουμε το γκρίζο …πάλι πράσινο

Page 29: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

… δράση

…στα πάρκα

…στο γκρίζο

Page 30: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…δράση

…στις

ακτές

…στο γκρίζο

Page 31: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

…και τώρα

…νοιάζομαι …νοιάζεσαι …νοιάζεται …νοιαζόμαστε …νοιάζεστε

Ας κάνουμε και τους άλλους να …νοιάζονται

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Page 32: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

και συνεχίζουμε…

Page 33: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα θελήσαμε …

να αναπτύξουμε οικολογική συνείδηση

να γνωρίσουμε τη φύση και να αγαπήσουμε το περιβάλλον

να γίνουμε φυσιολάτρες

να αναπτύξουμε δεξιότητες

να μοιραστούμε σκέψεις και σχέδια

να κατανοήσουμε την αξία της ομαδικής προσπάθειας…

και δεν βάζουμε τελεία γιατί θέλουμε να την αφήσουμε ανοιχτή σε κάθε δημιουργική προσπάθεια…

να την αφήσουμε ανοιχτή σε όσους θελήσουν να την ταξιδέψουν περισσότερο…

Page 34: ΣΤΟΡ ΓΗ  6ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ