παρουσιαση σχολείου

of 23 /23
WELCOME TO OUR SCHOOL!! 1 st primary school of melissia

Embed Size (px)

Transcript of παρουσιαση σχολείου

Page 1: παρουσιαση σχολείου

WELCOME TO OUR SCHOOL!!

1st primary school of melissia

Page 2: παρουσιαση σχολείου

CEREMONY HALL

This is our school’s ceremony hall. Here we do various acting performances. Here we attend theatrical lessons. Sometimes when it’s raining we use it as a gym. It’s a big square classroom with big windows , a stage and a yellow door

Page 3: παρουσιαση σχολείου

OUR SCHOOL HAS THREE BIG PLAYGROUNDS

Page 4: παρουσιαση σχολείου

THE BASKETBALL COURT AND THE HANDBALL FIELD.We use the two of them as basketball courts and the other one as handball or football field. During the breaks we play here. Also in Physical Education we play whatever we want in these three playgrounds!

Page 5: παρουσιαση σχολείου

IN THE MORNING WE SAY OUR PRAYER IN FRONT OF THE GREEK FLAG!

Page 6: παρουσιαση σχολείου
Page 7: παρουσιαση σχολείου

STAIRS THAT LEAD TO THE

GROUND FLOORThere are a few classrooms on this

floor ,too.

Page 8: παρουσιαση σχολείου

HERE YOU CAN SEE THE STAIRS THAT LEAD TO THE GROUND FLOOR OF OUR SCHOOL

Page 9: παρουσιαση σχολείου

HERE THE TEACHERS HAVE MADE BEAUTIFUL HAND MADE DRAWINGS ON THE WALLS

Page 10: παρουσιαση σχολείου

OUR MUSIC CLASSROOM

Page 11: παρουσιαση σχολείου

The Music classroom has lots of instruments like guitars , pianos and drums . We learn and sing many songs like <<Old mc donald >> , <<Swimming in the water>> etc.

..

Page 12: παρουσιαση σχολείου

ST2 CLASSROOM Outside there are our projects. This is

our classroom. Here we make paintings and decorate our classroom. At breaks when it’s raining we stay in and play.

Page 13: παρουσιαση σχολείου
Page 14: παρουσιαση σχολείου

THE OFFICE OF THE DIRECTORThe office of the director is a small place. It has a desk with a computer, a telephone and a lot of books.

Page 15: παρουσιαση σχολείου

THE PLAYGROUND

THIS IS OUR PLAYGROUND . OUR PLAYGROUND IS VERY BIG.

Page 16: παρουσιαση σχολείου
Page 17: παρουσιαση σχολείου

ONE BASKETBALL COURTIN FACT THERE ARE THREE PLAYGROUNDS

BUT THE OTHER TWO ARE BASKETBALL COURTS.

Page 18: παρουσιαση σχολείου

HERE WE PLAY DURING BREAKES. ALSO HERE THERE PLAY THE SMALL STUDENTS OF OUR SCHOOL.

Page 19: παρουσιαση σχολείου

ANOTHER USE OF PLAYGROUNDANOTHER THING I FORGOT TO SAY IS

THAT WE USE IT FOR GYMNASTICS LESSONS.

Page 20: παρουσιαση σχολείου

COMPUTER CLASSROOM

Page 21: παρουσιαση σχολείου

COMPUTER CLASSROOM

This is our computer classroom. Here we do a lot of projects and power points or we

play games and we spend a lot of time to do exercises.

Page 22: παρουσιαση σχολείου

It’s a big and sunny classroom with big windows. In the middle of the classroom there are our desks in groups, the teacher’s desk and on the right there is a big map of the world.

Page 23: παρουσιαση σχολείου

THANKSSSSSSSSS FOR

WATCHING!!!!