Πληροφορική Γ' γυμνασίου

39
Πληροφορικής γ’ γυμνασίου Γεωργία Χατζηθεοδούλου

Transcript of Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Page 1: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Πληροφορικής γ’ γυμνασίου

Γεωργία Χατζηθεοδούλου

Page 2: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Τι θα μάθουμε:

Αλγόριθμοι

Πρόβλημα

Page 3: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Τι είναι πρόβλημα;

Μια κατάσταση που απαιτεί λύση. Η λύση δεν είναι γνωστή ούτε προφανής.

Page 4: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Κατηγορίες προβλημάτων

Καθημερινά: Πολύπλοκα:

Σχολείο:

Page 5: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Επίλυση προβλήματος

1) Κατανόηση

2) Δεδομένα (π.χ. ύψος, πλάτος, μήκος κλπ)

Page 6: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Επίλυση σύνθετου προβλήματος:

τα σπάμε σε υποπροβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστά προβλήματα

Page 7: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Τι είναι ο αλγόριθμος

Μια σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος,με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος

Page 8: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Αλγόριθμος

ΛΥΣΗΒΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ

Page 9: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

1) Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας

2) Βάζουμε νερό στην κατσαρόλα

Page 10: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

3) Τοποθετούμε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας

4) Προσθέτουμε στην κατσαρόλα αλάτι

Page 11: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

5) Περιμένουμε να βράσει το νερό

6) Βγάλε τα μακαρόνια από το πακέτο

7) Βάλε τα μακαρόνια στην κατσαρόλα

Page 12: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

8) Ανακατεύουμε τα μακαρόνια για 10’

9) Κλείσε το μάτι της κουζίνας

10) Βγάλε τη κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας

Page 13: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

11) Άδειασε τα μακαρόνια από την κατσαρόλα με ένα σουρωτήρι

12) Ρίξε κρύο νερό στα μακαρόνια

Page 14: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

13) Άφησε τα μακαρόνια να στραγγίξουν

14) Σέρβιρε τα μακαρόνια στο πιάτο

Page 15: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μακαρονάδας

15) Πρόσθεσε τυρί

Page 16: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Αλγόριθμοι

● Για να μην κάνουμε λάθος πρέπει να βάζουμε τις οδηγίες σε μια λογική σειρά

Page 17: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Αλγόριθμοι

● Ο αλγόριθμος πρέπει να έχει κάποιο τέλος.π.χ. ο δρομέας τρέχει χωρίς να του πούμε πότε να σταματήσει

Page 18: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Αλγόριθμοι

Κάποιος πρέπει να υλοποιήσει τον αλγόριθμο

π.χ. συνταγή μακαρονάδας και μάγειρας

Page 19: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Αλγόριθμοι

● Ακρίβεια, σαφήνεια

● Απλά λόγια

● Η λύση ενός προβλήματος με συγκεκριμένη διαδοχική σειρά βημάτων

Page 20: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Δραστηριότητα

● Περιέγραψε τα βήματα για να πας από το σπίτι στο σχολείο.

● Περιέγραψε τα βήματα για να κατεβάσεις μια ταινία από τον υπολογιστή

● Περιέγραψε τα βήματα για να βρεις το μέσο όρο μαθημάτων σου

Page 21: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Υλοποίηση αλγόριθμου με χρήση υπολογιστή● Τι είναι πρόγραμμα;Η αναπαράσταση του αλγόριθμου γραμμένη μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής

πρόγραμμα

προγραμματιστές

Page 22: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Υλοποίηση αλγόριθμου με χρήση υπολογιστήΤα προγράμματα αποτελούνται από πλήθος κατάλληλων εντολών που είναι γραμμένες με λογική σειρά. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Page 23: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Γλώσσες προγραμματισμούΗ κάθε γλώσσα έχει δικό της λεξιλόγιο

Page 24: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Γλώσσες προγραμματισμού

Για να μάθουμε καλά μια γλώσσα προγραμματισμού πρέπει να μάθουμε: 1. Αλφάβητο2. Λεξιλόγιο3. Συντακτικό

Page 25: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Γλώσσα μηχανής● Δύσκολη στην εκμάθηση● Διαφορετική από τη φυσική μας γλώσσα● Δεν είναι ενιαία σε όλους τους υπολογιστές

Page 26: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Αλφάβητο

Το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στην κάθε γλώσσα

Page 27: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Λεξιλόγιο

Λέξεις που χρησιμοποιούνται μόνο στη γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη σημασία

Page 28: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Συντακτικό

Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε για να συνδέσουμε τις λέξεις για να γίνουν εντολές

Page 29: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλονΤα κύρια εργαλεία:● Κειμενογράφος: σύνταξη και διόρθωση του

προγράμματος

● Πρόγραμμα μεταφραστή

Page 30: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον● Πρόγραμμα μεταφραστή:Μετατρέπει την αλφαβήτα,τις λέξεις και το συντακτικό σε εντολές 0 και 1 για να τις κατανοήσει ο υπολογιστής

Page 31: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον

Πρόγραμμα μεταφραστή

Μεταγλωττιστές Διερμηνείς

Page 32: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Μεταγλωττιστές

● Ελέγχουν για συντακτικά λάθη,και το μετατρέπουν σε 0 και 1,ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή τουυπολογιστή

Page 33: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Διερμηνείς

Οι διερμηνείς (interpreters) ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά,την εκτελούν και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία.

Page 34: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Λάθη

● Συντακτικά● Λογικά

Page 35: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Συντακτικά λάθη

● Αν έχουμε κάνει λάθη στο αλφάβητο, συντακτικό ή λεξιλόγιο, τότε θα μας δώσει ένα κατάλληλο μήνυμα ώστε να μας βοηθήσει να το διορθώσουμε.

Page 36: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Λογικά λάθη

● Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα είναι στον τρόπο εκτέλεσης και πρέπει να ελέγξουμε τα βήματα του αλγόριθμου.

Page 37: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Εντολές εισόδου/εξόδου● Όλα τα προγράμματα του υπολογιστή δέχονται κάποια

δεδομένα, τα επεξεργάζονται, υπολογίζουν τα αποτελέσματα και τέλος τα εμφανίζουν.

● Τα δεδομένα εισάγονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος από μία μονάδα εισόδου, για παράδειγμα το πληκτρολόγιο και τα αποτελέσματα γράφονται σε μία μονάδα εξόδου, για παράδειγμα στη οθόνη.

Page 38: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Εντολές εισόδου

ΕρώτησηΔιάβασε

ΔώσεΓράψε

Page 39: Πληροφορική Γ' γυμνασίου

Εντολές εξόδου

ΔείξεΑνακοίνωση

ΕμφάνισεΤύπωσε

Say