ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

of 80 /80
ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Νοέμβριος 2012 -- 4 διδακτικές ώρες ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Θα παρουσιαστεί η αφετηρία και η εξέλιξη της Βυζαντινής αγιογραφίας. 2. Θα παρουσιαστούν σημαντικά δείγματα εικόνων για κάθε εικονογραφική περίοδο. 3. Θα σχολιαστούν τα κύρια εικονογραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιόδου. 4. Θα γίνει αναφορά στους κύριους εκπροσώπους της βυζαντινής εικονογραφίας. 5. Θα κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών γύρω από τη Βυζαντινή εικόνα. Εισηγητἠς : Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος ΠΕ01. Η εισήγηση βασίστηκε και σε πληροφορίες του διαδυκτιακού τόπου: www. Impantokratoros.gr

Embed Size (px)

Transcript of ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Page 1: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο Νοέμβριος 2012 -- 4 διδακτικές ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ:1. Θα παρουσιαστεί η αφετηρία και η εξέλιξη της Βυζαντινής αγιογραφίας.2. Θα παρουσιαστούν σημαντικά δείγματα εικόνων για κάθε εικονογραφική περίοδο.3. Θα σχολιαστούν τα κύρια εικονογραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιόδου.4. Θα γίνει αναφορά στους κύριους εκπροσώπους της βυζαντινής εικονογραφίας.5. Θα κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών γύρω από τη Βυζαντινή εικόνα.

Εισηγητἠς : Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος ΠΕ01.Η εισήγηση βασίστηκε και σε πληροφορίες του διαδυκτιακού τόπου: www. Impantokratoros.gr

Page 2: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι η πρώτη εικόνα , με την έννοια της αναπαραστάσεως, έγινε από τον ίδιο τον Κύριο και μάλιστα αχειροποίητη. Η ιστορία της εικόνας αυτής με λίγα λόγια έχει ως εξής: Ο Aύγαρος, βασιλιάς στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, υπέφερε από λέπρα. Έγραψε, λοιπόν στον Κύριο επιστολή, με την οποία τον παρακαλούσε να έρθει στην Έδεσσα για να τον θεραπεύσει. Την επιστολή έφερε στην Παλαιστίνη ο υπηρέτης του Ανανίας. Αυτός προσπάθησε και να ζωγραφίσει τον Κύριο, χωρίς όμως να το κατορθώσει. Ο Κύριος που αντιλήφθηκε την προσπάθεια του Ανανία, ζήτησε νερό για να νιφτεί και σκούπισε το πρόσωπό Του με ένα μανδήλιο. Η θεία μορφή του Κυρίου αποτυπώθηκε θαυματουργικά. Αυτό είναι γνωστό ως το Άγιο Μανδήλιο.

Page 3: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Την ιστορία της Βυζαντινής Εικονογραφίας οι ιστορικοί την διαιρούν σε κάποιες περιόδους:

1) Οι πρώτοι αιώνες μέχρι την Εικονομαχία. Η περίοδος αυτή υποδιαιρείται:

Α. Στην πρωτοχριστιανική (μέχρι τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου).

Β. Στην παλαιοχριστιανική 320-720 μ.Χ. (από τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι την εικονομαχία).

2) Οι χρόνοι της Εικονομαχίας (724-843 μ.Χ.).

3) Οι χρόνοι των Μακεδόνων και Κομνηνών (867-1204 μ.Χ.).

4) Η Παλαιολόγεια Αναγέννηση (1204-1453 μ.Χ.) ή Υστεροβυζαντινή περίοδος

Page 4: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, την πρωτοχριστιανική περίοδο, υπήρχε η λεγόμενη αρχαϊκή εικονογραφία, που είχε συμβολικό χαρακτήρα και είναι γνωστή ως η τέχνη των κατακομβών. Η τεχνοτροπία στις απεικονίσεις των κατακομβών είναι ελεύθερη. Άρχισε με μοτίβα, τα οποία παρέλαβε από την ειδωλολατρική τέχνη, όπως π.χ. ο Ορφέας. Ο σκοπός της τέχνης αυτής είναι καθαρά διδακτικός. Χρησιμοποιήθηκαν σύμβολα όπως η ναύς, ο ιχθύς, η ελιά, η Άγκυρα, η Άμπελος κ.α. Οι τοιχογραφίες αυτής της περιόδου είναι βασικά άτεχνες. Έχουν περισσότερο θρησκευτική παρά καλλιτεχνική σημασία.

Page 5: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Κατακόμβη Μήλου

Page 6: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 7: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Είσοδος

Page 8: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Πλάγιοι τάφοι

Page 9: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Νεκρικός θάλαμος

Page 10: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Σύμβολα

Page 11: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Ιχθύς: Ιησούς Χριστός Θεού υιός Σωτήρ

Page 12: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Ιχθύς και… Άρτος (Σώμα Χριστού)

Page 13: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Χριστόγραμμα

Page 14: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Εκκλησία

Page 15: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Ελπίδα

Page 16: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Ειρήνη

Page 17: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Αθανασία

Page 18: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Καλός Ποιμήν

Page 19: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Τρεις Παίδες

Page 20: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

12 Απόστπολοι

Page 21: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Υπολείμματα νωπογραφίας

Page 22: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 23: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Στην παλαιοχριστιανική περίοδο, μετά την παύση των διωγμών, άρχισαν να χρησιμοποιούν ζωγραφικές απεικονίσεις αγίων μορφών και παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην περίοδο αυτή έχουμε τη χρήση ψηφιδωτών - μωσαϊκών. Υπάρχουν και σημαντικές τοιχογραφίες που δουλεύονται με την τεχνική του Fresco. Σημαντικά έργα τέχνης της εποχής αυτής είναι: της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη (5ος αιώνας), του Αγίου Απολλιναρίου στη Ραβέννα, τα fresco του Castelseprio κοντά στο Μιλάνο (6ος - 7ος αι.), κ.α. Στις φορητές εικόνες έχουμε την εποχή αυτή (6ος αι.) την περί-φημη εγκαυστική τεχνική στη Μονή του Σινά.

Page 24: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Σκηνές ΠΔ και ΚΔ

Page 25: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 26: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Νωπογραφία παλαιοχριστιανική. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός

Page 27: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Ροτόντα

Page 28: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Άγιος Απολλινάριος

Page 29: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Άγιος Απολλινάριος

Page 30: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 31: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 32: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 33: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 34: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Η ακίνητη υπερβατική μορφή της Θεοτόκου και οι ωραίες και γεμάτες πνευματικότητα ανάλαφρες μορφές των αγγέλων αποτελούν το σύνδεσμο ανάμεσα στη γη και στον ουρανό.

Page 35: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 36: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 37: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Ο Χριστός είναι ενδεδυμένος με τον παραδοσιακό πορφυρό χιτώνα[5]. Το φωτοστέφανο που περιβάλλει το κεφάλι του φέρει σταυρό και μια σειρά διακοσμητικές χάντρες στην περιφέρειά του. Μια ενδιαφέρουσα

λεπτομέρεια είναι η διαφορά ανάμεσα στο χρώμα του προσώπου και το χρώμα των χεριών. Σύμφωνα με τον Κουρτ Βάιτζμαν (Kurt Weitzmann), «η υψηλή ποιότητα αυτής της εικόνας στηρίζεται στο λεπτό χειρισμό της

σάρκας, που υποδεικνύει μια σταθερή σχέση με τη κλασική παράδοση, και στη δυνατότητα του καλλιτέχνη να ξεπερνά την ανθρώπινη φύση του Χριστού με τη μεταβίβαση της εντύπωσης του άχρονου που συνδέεται με

το θείο»[6]..

Page 38: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

Στη συγκεκριμένη εικόνα συνυπάρχουν οι νατουραλιστικές τάσεις της ελληνιστικής παράδοσης –ιδιαίτερα στο πρόσωπο- με την εμφανή προσπάθεια του καλλιτέχνη να προχωρήσει στην αφαιρετική διαδικασία και να προβάλλει μια άχρονη Ύπαρξη πίσω από την απεικόνιση του συγκεκριμένου προσώπου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες χρωματικές αποδόσεις, τη μετωπικότητα, την έκφραση των ματιών, τα σύμβολα του φωτοστέφανου και του σταυρού. Η μετάβαση από το νατουραλισμό στην αφαίρεση[7] είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στη διαδικασία της ιστορικής μετάβασης της τέχνης από την Ύστερη Ρωμαϊκή στην Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο και ως εκ τούτου είναι ένα σημείο αιχμής για τη διάκριση και καθιέρωση μιας πραγματικά μοναδικής αντίληψης για την τέχνη[8].

Page 39: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Στους ζοφερούς χρόνους της Εικονομαχίας η καταδίκη των εικόνων και εν γένει των ανθρωπομορφικών παραστάσεων, ανέκοψε προς στιγμήν την πορεία της βυζαντινής ζωγραφικής. Ο εικονογραφικός κύκλος αντικαταστάθηκε με διακοσμητικά μοτίβα, ιδίως από το ζωικό και φυτικό κόσμο. Η Εικονομαχία δεν δημιούργησε νέα τέχνη, αλλά κυρίως επανέφερε τον πρωτοχριστιανικό διάκοσμο των ναών. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται κυρίως η θεολογία της εικόνας, με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον απολογητή και υπέρμαχο των εικονοφίλων στην Α' φάση της εικονομαχίας (726-787 μ.Χ.), με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια (787 μ.Χ.), η οποία καταδίκασε την εικονομαχική αίρεση, και με τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον άλλο σημαιοφόρο της Ορθοδοξίας, ο οποίος υπερασπίστηκε τις εικόνες στην Β' φάση της εικονομαχίας (813-843 μ.Χ.).

Page 40: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 41: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 42: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 43: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 44: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 45: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Στην περίοδο των Μακεδόνων και Κομνηνών έχουμε την αναγέννηση της ορθοδόξου αγιογραφίας. Η νίκη κατά των εικονομάχων επέφερε ουσιαστική μεταβολή στη ζωγραφική, καθώς και σε όλη τη βυζαντινή τέχνη. Τον διάκοσμο των ναών υπαγορεύουν λειτουργικοί και δογματικοί λόγοι. Μια ιεραρχική τάξις επιβάλλεται πλέον στα εικονογραφικά θέματα. Την τάξη αυτή καθορίζει η Εκκλησία, η οποία τώρα, κατ' απόφαση της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, αναλαμβάνει να κατευθύνει την αγιογραφία. Δημιουργούνται οι τρεις εικονογραφικοί κύκλοι: ο δογματικός, ο λειτουργικός και ο ιστορικός (εορταστικός). Τα θέματα ιστορούνται σε καθορισμένη θέση στο ναό, κάτι το οποίο θα αποβεί πλέον κανόνας στη βυζαντινή αγιογραφία.

Page 46: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Στην περίοδο αυτή έχουμε και νέους χαρακτήρες της τέχνης. Εισέρχεται στην εικονογραφία ο τύπος του μοναχού με το ξηρό, λόγω της αυστηρής νηστείας, πρόσωπό του, τους αμυγδαλοειδείς οφθαλμούς κ.λ.π. Έχουμε επιστροφή στην αλεξανδρινή παράδοση. Φυσιογνωμίες αγγέλων και αγίων στα ψηφιδωτά υπενθυμίζουν μορφές του ελληνιστικού κόσμού. Στάσεις και κινήσεις των εικονιζομένων γίνονται κατά τα πρότυπα της γλυπτικής της ελληνικής αρχαιότητας. Οι προφήτες έχουν τα ενδύματα, την στάση και την έκφραση των ρητόρων. Γενικά αναμειγνύονται στοιχεία αρχαία και νέα και εναρμονίζεται η παράδοση με την σύγχρονη τέχνη. Κατά την εποχή των Κομνηνών η αναγέννηση έχει πλέον εισέλθει σε περίοδο ωριμότητας . Ο Charles Delvoye ονομάζει την περίοδο αυτή ως την κλασσική εποχή του Βυζαντίου. Περίφημα έργα της περιόδου αυτής είναι: ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα (1040-1045 μ.Χ.), ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Nerezi, στα Σκόπια (1164 μ.Χ.), τα υπέροχα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (12ος αι.), του Οσίου Λουκά στη Λειβαδιά (11ος αι.), της Μονής Δαφνίου (11ος αι.) και πολλά άλλα.

Page 47: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 48: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 49: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 50: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 51: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 52: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 53: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 54: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 55: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Η εποχή των Παλαιολόγων θεωρείται ο χρυσός αιώνας της αγιογραφίας. Ότι πρόσφερε η τέχνη των προηγούμενων χριστιανικών αιώνων, επανέρχεται τώρα αλλά με νέα ζωή. Η αναγέννηση των Παλαιολόγων πρέπει να θεωρηθεί ως συνέπεια φυσικής εξέλιξης των προηγούμενων χρόνων και όχι ως φαινόμενο το οποίο εμφανίσθηκε απότομα. Πρέπει να ερμηνευθεί ως αναζωογόνηση (δια των ιδεών και του όλου κλίματος των παλαιολόγειων χρόνων) της λαμπράς τέχνης των Μακεδόνων και των Κομνηνών. Ο 14ος αιώνας είναι ανθρωποκεντρικός αιώνας. Χαρακτηριστικό λοιπόν αυτής της αναγέννησης έγινε ο βαθύς ανθρωπισμός. Υπάρχει μια στροφή προς τα ανθρώπινα, η αγιογραφία γίνεται πιο αφηγηματική, η τέχνη επιδιώκει πλέον να συγκινήσει, να αγγίξει το συναίσθημα. Κυρίως ο Γάλλος μελετητής G. Millet διαίρεσε την παλαιολόγεια ζωγραφική σε δύο «Σχολές», τη «Μακεδονική» και την «Κρητική». Βεβαίως, ο όρος «Σχολές», ο οποίος έχει πλέον επικρατήσει, δεν είναι ορθός. Μάλλον πρόκειται περί δύο διαφορετικών ρευμάτων, δύο διαφορετικών τρόπων προσεγγίσεως της παλαιολόγειας αγιογραφίας.

Page 56: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 57: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 58: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 59: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 60: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Η Μακεδονική Σχολή γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, άνθισε κυρίως στην Μακεδονία με κέντρο την Θεσσαλονίκη και πέρασε και στη Σερβία. Η Σχολή αυτή χαρακτηρίζεται για τον ρεαλισμό και την ελευθερία της. Έχει ένταση, κίνηση και πλούσια χρωματολογία. Το πρόσωπο και τα ενδύματα είναι πλατειά φωτισμένα, γι' αυτό και την ονομάζουν «πλατειά τεχνοτροπία». Υποστηρίχθηκε η άποψη - χωρίς να είναι απόλυτο - ότι η τέχνη αυτή υπήρξε ιδιαίτερα συμπαθής στους λογίους, στις μορφωμένες τάξεις, τους αυλικούς. Κύριοι εκφραστές της υπήρξαν ο Μανουήλ Πανσέληνος (ο οποίος αγιογράφησε το παρεκκλήσι του Αγίου Ευθυμίου Θεσσαλονίκης και το ναό του Πρωτάτου), ο Μιχαήλ Αστραπάς και ο αδελφός του Ευτύχιος, που αγιογράφησαν στη Σερβία, ο Γεώργιος Καλλιέργης κ.α. Στην ίδια εποχή ανήκει και το απαράμιλλο σε τέχνη και ομορφιά μνημείο της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη.

Page 61: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 62: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 63: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 64: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 65: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 66: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 67: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 68: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 69: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Από την Βασιλεύουσα η τέχνη πέρασε στον Μυστρά κατά τα τέλη του 14ου αιώνα. Εκεί απέκτησε πιο στενό χαρακτήρα και έδωσε την Κρητική Σχολή. Η Σχολή αυτή παραμένει περισσότερο πιστή στον βυζαντινό ιδεαλισμό. Είναι τέχνη συντηρητική, με χαρακτηριστικά τις συγκρατημένες κινήσεις, τη λιτότητα, την ευγένεια των προσώπων και γενικά την προσήλωση στη βυζαντινή παράδοση. Το φως στη στενή τεχνοτροπία είναι λιγοστό και μοιάζει να πηγάζει από κάποιο βάθος, στοιχείο που υποβάλλει στον πιστό βαθιά κατάνυξη. Θεωρήθηκε ως η τέχνη των μοναχικών κύκλων. Η γνήσια Κρητική Σχολή διαμορφώθηκε στην Κρήτη - εξ ου και η ονομασία της - μετά το κοσμοϊστορικό γεγονός της πτώσης του Βυζαντίου, τον ΙΕ' αιώνα και στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα. Κυριότερος εκπρόσωπος ο Θεοφάνης ο Κρης, ο οποίος αγιογράφησε στα Μετέωρα και στο Άγιο Όρος. Γνωστός για την ιστόρηση του καθολικού της Μονής Διονυσίου είναι και ο Ζώρζης (1547 μ.Χ.). Την περίοδο αυτή αγιογραφεί και ο Φράγκος Κατελάνος με τον αδερφό του Γεώργιο, οι οποίοι όμως άρχισαν να προσλαμβάνουν ξένα και δυτικά στοιχεία.

Page 70: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 71: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 72: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 73: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 74: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 75: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Τέλος του ΙΣΤ' αιώνα και όλον τον ΙΖ' παρατηρείται μεγάλη ακμή των φορητών κρητικών εικόνων, με κυριότερους εκπροσώπους τους: Μιχαήλ Δαμασκηνό, Τζάνε, Λαμπάρδο, Βίκτωρα, Πουλάκη, Μόσκο κ.α., οι οποίοι, όμως, δέχονται, σε μεγάλο βαθμό, στοιχεία από την δυτική ακμάζουσα τέχνη.

Page 76: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 77: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 78: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας
Page 79: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Τον 18ο και 19ο αιώνα άνθισε η λαϊκή τέχνη, με τα χαρακτηριστικά της να εκφράζουν το πνεύμα της εποχής, δηλαδή τον πόθο για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Κυριότεροι εκφραστές είναι ο Θεόφιλος, ο Γεώργιος Μάρκου, ο Ζωγράφου κ.α. Οι μορφές εικονίζονται με απλά σχήματα, τα χρώματα είναι πιο σκοτεινά και γενικά η ποιότητα είναι υποδεέστερη των προηγούμενων αιώνων. Η βυζαντινή ζωγραφική σχεδόν εξαφανίστηκε και επικράτησε η ζωγραφική της Δύσης μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά προσπάθησε στην εποχή του (περίπου το 1700 μ.Χ.) να επαναφέρει τη βυζαντινή τέχνη, αλλά η προσπάθειά του δεν έφερε καρπούς, διότι το ρεύμα πλέον οδηγούσε στη Δύση. Ακόμη και στο Άγιο Όρος χρησιμοποιούσαν την δυτική τεχνοτροπία

Page 80: ιστορία βυζαντινής αγιογραφίας

• Μόλις το 1940-1950 ο Φώτης Κόντογλου μετά από υπεράνθρωπους αγώνες κατάφερε να ξαναφέρει στο φως την τέχνη της βυζαντινής αγιογραφίας και να καλλιεργήσει ένα κλίμα αναβιώσεως της ζωγραφικής παράδοσης. Κατά τους χρόνους μας η άνθιση των βυζαντινών σπουδών, οι έρευνες για την βυζαντινή τέχνη, τα συνέδρια, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα ευνοϊκή. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες κατέχοντας πλέον την απαραίτητη γνώση, μπορούν και πρέπει κατά χρέος να αποβούν οι θεματοφύλακες και να αναδειχθούν οι δημιουργικοί συνεχιστές, της μακραίωνης παράδοσης, που ονομάζεται ορθόδοξη αγιογραφία.