Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις...

13
http://mathitoxwra.weebly.com Πού είναι ο Άρης; Καρτέλες με συλλαβές και λέξεις Γαλάνη Αλεξάνδρα

Transcript of Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις...

Page 1: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

http://mathitoxwra.weebly.com

Πού είναι ο Άρης;

Καρτέλες με συλλαβές και λέξεις

Γαλάνη Αλεξάνδρα

Page 2: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

Πα πα

Page 3: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

πίτα

Page 4: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

Ο ο!Πο πο!

Ε ε! έλα!

Page 5: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

πατάτα

Page 6: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)
Page 7: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

τόπι

το ποτό

Page 8: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

Τα τα πι

Page 9: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

Λα λα

Page 10: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

παπί

Πι πι

Page 11: Πού είναι ο Άρης; καρτελεσ με συλλαβές και λέξεις (μεγαλες για τοίχο)

Α α!