Ελικοβακτηρίδιο...

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Ελικοβακτηρίδιο...

 • : -

  ...22 31 2017

  *Geen tekst: alleen laten zien

 • :

 • Hp

 • Hp

  OConnor A, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017 (in press)

 • Peptic ulcer, gastric cancer, MALT lymphoma, coronary artery disease, cerebrovascular diseases, hypertension, Raynaud, migraine, hematologic diseases, chronic urticaria, liver diseases, autoimmune disorders-glaucoma (ocular Alzheimers)- neurodegenerative diseases, GERD-Barretts, esophageal adeno-ca, colon ca or other extraintestinal neoplasia

  Sleisenger & Fordtrans 2010, Helicobacter 2012, World J Gastrointest Pathophysiol 2014

  Hp

 • Ca Correa

 • CaFerlay J. et al. GLOBOCAN 2012

 • 5 , 3 Ca ()10% Hp 25% CaHp (+) 3-6 x CaIARC (1994): Hp, Hp , Ca 2050,

  Ca

  The Eurogast Study Group. Gut 1993;34:1672-6.Yeh JM, et al. Cancer Causes Control 2009;20:2021-9.

 • Rokkas T, et al. Ann Gastroenterol 201726 10 RCTs52363

 • Hp

 • Wilson Jungner Wilson JM & Jungner G. WHO 1968

 • : 90%, : 95-100%

  Hp IgG:

  (PG1 PG1/PG2): / -

  UBT: 96%, 93% ( PPI)

  : 97%, 94% ( PPI)

 • Hp : 6-15 ()

  Ca Hp :

  ( ) PPI ( )

  ()

  Hp

 • Ca (): Ca: - , (US$83.000 Ca) Hp 50 US$25.000 - : US$50.000 UBT

  CaOConnor A, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017 (in press)

 • / Hp: 2.324 Hp 40-49 , Hp 2 (RR 0,84, 95%CI 0,73-0,97, P=0,015) (Leeds HELP study), placebo 13 4 (P=0,04)10 , Hp / /

  / Moayyedi P, et al. Lancet 2000;355:1665-9.Ford AC, et al. Gastroenterology 2005;129:1910-7.

 • Bristol Helicobacter project ( ): 10.537 20-59 UBT 1.636 Hp (+) (P=0,05) (P=0,02) 2 / 2 , Hp 7

  / Lane JA, et al. BMJ 2006;332:199-202.Harvey RF, et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;32:394-400.

 • >?
 • In vitro

  Hp

  (C 0.136 mg/mL) (MBC 0.202 mg/mL)

  total mastic extract without polymer (TMEWP)Paraschos S, et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:551-559

 • TMEWP :

  ( 30 ) Hp

  In vivo Paraschos S, et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:551-559 TMEWP Hp ,

 • 52 Hp : Hp in vivo

  Hp ?

  Dabos KJ, et al. Phytomedicine 2010;17:296-299

 • Hp, :

  Ca ( ) ( , )

  Hp: Ca

  :

  Take-home messages (1)

 • / Hp :

  Wilson Jungner cost-effective Ca -

  Hp : PG

  Hp

  Take-home messages (2)

 • :

  Hp >180.000 Hp Ca 2018

  ?

  Pan KF, et al. Gut 2016;65:9-18.

 • *Geen tekst: alleen laten zien

  *Geen tekst: alleen laten zien

  *Geen tekst: alleen laten zien