Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωστικές...

download Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωστικές Δραστηριότητες

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωστικές...

(Ph.D)

- Aimer lire . , . (Makridis K. 2011)

(Ph.D)

(Appleyard [1991], Sutton Smith [1997]) - . (Ph.D)

; , , , ; -, , , ( 2012: 52)

(Ph.D)

,

(Ph.D)

(identification) , (catharsis) (insight) . , , , ( & 2012) (Strang 2002: 75, - 2003: 36 .., & 2012) (Ph.D)

: ;, ; ; ;, ; ; (Strang 2002: 78). (Ph.D)

( )

(Ph.D)

/ , , ( ),, ( ), ( ) ,

(Ph.D)

(, , , ISBN)

( )

a

(Ph.D)

- , ISBN, , , , , . . .

(Ph.D)

. . , , , .

(Ph.D)

. ( , , , ). , .

(Ph.D)

: -

(Ph.D)

. . . ( , ) .

(Ph.D)

(, -, -)

(Ph.D)

( , , , .) . (Ph.D)

(Ph.D)

20

(Ph.D)

(Ph.D)

( . http://www.bookbook.gr) (Ph.D)

(Ph.D)

(Ph.D)

(Ph.D)

Bloglesxhanagnosis.blogspot.gr :

(Ph.D)

,

(Ph.D)