Η επίδραση των διακυμάνσεων της τιμής του πετρελαίου...

of 23 /23
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Γκούμας Στράτος. Πτυχιούχος Οικονομολόγος. MSc Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (Ε.Κ.Π.Α./ Τμήμα Οικονομικών)e-mail: [email protected], My Blog 24/05/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην διατριβή αυτή θα εξετάσουμε τις επιδράσεις που έχουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου στις αποδόσεις διαφόρων χρηματιστηριακών δεικτών. Θα επιλέξουμε γενικούς δείκτες για την περίοδο 1/1/1995-25/5/2008 (εβδομαδιαίες τιμές κλεισίματος) από ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, όπως της Αγγλίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Χονγκ Κονγκ, αλλά και από αγορές που είναι στο στάδιο της ανάπτυξης, όπως της Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας, Ελλάδας και Ρωσίας ώστε να ελέγξουμε τις επιδράσεις στο γενικότερο σύνολο της αγοράς. Για το πετρέλαιο θα επιλέξουμε την τρέχουσα τιμή του αργού της Νέας Υόρκης (West Texas Intermediate, WTI). Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κυρίως τα μοντέλα ARCH-GARCH και μεθόδους συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Engle- Granger, ώστε να ελέγξουμε την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ των δεικτών και του πετρελαίου. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε την κατανάλωση και παραγωγή πετρελαίου των υπό εξέταση χωρών ώστε να δούμε θεωρητικά το βαθμό εξάρτησης που έχει η κάθε χώρα από το πετρέλαιο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το πετρέλαιο θεωρείται ένα αγαθό στρατηγικής και οικονομικής σημασίας αφού αποτελεί την πρώτη υλη για την παράγωγη αγαθών και υπηρεσιών. Οι έντονες διακυμάνσεις, κυρίως οι ανοδικές, επηρεάζουν τις οικονομίες των χώρων αφού αύξηση της τιμής του συνεπάγεται αύξηση στην τιμή σε ένα εύρος αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αστάθεια και αβεβαιότητα στον οικονομικό και πολιτικό σχεδιασμό του κάθε κράτους. Στο άρθρο τους οι Mohan και Shawkat (2006), ανέλυσαν τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων του πετρελαίου στην ασιατική χρηματιστηριακή αγορά για την περίοδο 1994-2004 και επιπλέον εξέτασαν αν υπήρχε διαρθρωτική αλλαγή κατά την περίοδο της ασιατικής κρίσης (1997-1998). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το πετρέλαιο επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αποδόσεις και επιπλέον υπήρχε διαρθρωτική αλλαγή την περίοδο της ασιατικής κρίσης. Σε παρόμοια μελέτη ο Babatunde (2006) εξέτασε την επίδραση του πετρελαίου στο αμερικανικό

Embed Size (px)

Transcript of Η επίδραση των διακυμάνσεων της τιμής του πετρελαίου...

 • . .

  MSc (..../ )

  e-mail: [email protected], My Blog

  24/05/2010

  .

  1/1/1995-25/5/2008 (

  ) , , ,

  , ,

  , , , ,

  .

  (West Texas

  Intermediate, WTI).

  ARCH-GARCH Engle-

  Granger,

  .

  .

  -

  .

  , ,

  ,

  .

  Mohan Shawkat (2006),

  1994-2004

  (1997-1998).

  .

  Babatunde (2006)

  http://econews-sg.blogspot.com/

 • 1996-2005 arch-garch

  ,

  arch-garch. Jones

  Kaul (1996)

  ,

  .

  Hammoudeh Choi (2007),

  . , Drummen Zimmermann (1992)

  . Aminduh and Wohl

  (2004)

  .

  , Huang 1996,

  ,

  1979-1990

  .

  , Aktham Ahmad (2007)

  1996-2003

  , ,

  . Hamilton (1996, 2000)

  Mork (1989)

  .

  Ciner (2001),

  S&P 500, Hiemstra Kramer (1997)

  .

  :

  1)

  .

  2) .

  3)

  4)

  .

  5) arch(1).

 • 6)

  .

  7) .

  -

  ,

  1995-2007

  1. ( /).

  1 ( )

  1 .2 . .

  1995 22.350 9.400 5.800 28.950 2.489 7.140 3.060 650 770 920

  1996 23.120 9.440 6.210 29.500 2.567 7.030 3.210 670 750 1.030

  1997 23.450 9.460 6.200 30.830 2.517 7.210 3.280 690 780 1.100

  1998 23.330 9.280 6.170 31.990 2.615 7.260 3.300 650 760 1.260

  1999 22.890 8.990 6.310 30.890 2.684 7.650 3.320 650 760 1.430

  2000 23.240 9.060 6.180 32.730 2.275 8.190 3.380 770 830 1.540

  2001 23.320 8.960 6.270 32.030 2.282 8.770 3.430 780 770 1.570

  2002 23.430 9.000 6.210 30.270 2.291 9.430 3.530 810 740 1.760

  2003 23.250 8.800 6.000 31.880 2.093 10.430 3.560 820 630 1.850

  2004 22.810 8.700 5.630 34.450 1.845 11.350 3.660 850 560 1.840

  2005 21.880 8.320 5.180 36.090 1.648 11.770 3.780 830 570 2.040

  2006 21.590 8.330 4.780 35.820 1.490 12.160 3.840 850 550 2.170

  2007 21.420 8.490 4.540 35.410 1.497 12.610 3.900 880 590 2.280

  2 : , , , ,

  : Energy Information Administration (EIA)

  2. ( /).

  . . . .

  1995 1.788 17.725 355 1.816 2.976 1.575 5.694 3.363 5.343 810 186

  1996 1.904 18.309 368 1.852 2.619 1.681 5.740 3.610 5.454 831 183

  1997 2.031 18.620 374 1.804 2.562 1.765 5.697 3.916 5.719 847 185

  1998 2.096 18.917 392 1.792 2.489 1.844 5.498 4.106 5.747 852 192

  1999 2.130 19.519 383 1.797 2.538 2.031 5.615 4.364 5.859 875 264

  2000 2.167 19.702 400 1.760 2.579 2.128 5.496 4.796 6.117 873 245

  2001 2.207 19.649 406 1.744 2.591 2.184 5.395 4.918 6.447 875 245

  2002 2.132 19.762 409 1.732 2.637 2.264 5.302 5.161 6.709 885 273

  2003 2.056 20.034 429 1.760 2.682 2.347 5.416 5.579 6.853 891 277

  2004 2.123 20.732 420 1.800 2.751 2.430 5.291 6.438 7.219 902 318

  2005 2.166 20.803 424 1.835 2.757 2.438 5.306 6.720 7.651 919 293

  2006 2.217 20.688 445 1.825 2.811 2.572 5.160 7.202 7.986 921 293

  2007 2.307 20.698 439 1.765 2.858 2.722 4.973 7.579 N/A 937 N/A . Energy Information Administration (EIA)

 • .

  . , , , , , , ,

  ,

  .

  ,

  .

  1/1/1995-30/5/2008

  WTI. :

  (S&P 500), (FTSE-100), (Nikkei-225), (All

  Ordinaries), (.. ), (SSE A-share), (Sensitive Index),

  (Hang Seng), (MSCI Russia), (Bovespa). ,

  . MSCI World Index S&P 1200.

  Dickey-Fuller, Engle-Granger,

  arch(1)

  .

  1) .

  Engle-Granger

  1) lnYt=+*lnOIL[$]t+ut , OIL[$]

  2) lnYt=+*lnOIL[c]t+ut , OIL[c]

 • Engle-Granger

  .

  ut AR(1) ut= *ut-1 +t ut= 1*ut-1 +t . t ~(0,2), 1=-1.

  Engle-Granger

  0: 1=0 /

  1: 1

 • , (1).

  . Engle-Granger (1),

  =a+b*X,

  (0). , .

  .

  ADF-statistic ADF

  / S&P 500 -2,72 -3,25

  / FTSE-100 -2,24/ -2,23 -3,25 /

  / Nikkei-225 -1,65/ -1,64 -3,25 /

  / All Ordinaries -2,16/ -2,20 -3,25 /

  / Bovespa -2,43/ -1,69 -3,25 /

  / Sensitive Index -2,02/ -1,84 -3,25 /

  / SSE A-share -1,74/ -1,69 -3,25 /

  MSCI Russia -2,29/ -1,57 -3,25 /

  / Hang Seng -2,73/ -2,73 -3,25 /

  / .. -1,55/ -1,53 -3,25 /

  MSCI World -2,13 -3,25 /

  S&P 1200 -2,32 -3,25 /

  : 2,4 , ,

  ( ).

  ,

  . ,

  t=+*t (),

  .

  ,

  . Aktham Maghyereh

  Ahmad Al-Kandari (2006)

  (, )

  Breitung Gourieroux (1997) Breitung

  (2001)

  .

 • ARCH.

  , ,

  1) dl(t)=+*dlOIL[$]t+ut dl

  dlOIL[$] .

  2) dl(t)=+*dlOIL[c]t+ut dl

  dlOIL[c] .

  arch(1)

  .

  arch(1),

  arch.

  Tgargh (Thershold Garch), Zakoian (1994).

  GARCH ,

  .

  GARCH(p,q,r) :

  Var(ut)= [GARCH(p,q,r)] ititr

  iiitit

  p

  ii DuuVara

  =

  =

  = +++ **)(*u* 2

  1

  q

  1i

  2

  10

  ARCH , GARCH

  , o

  D=1 ut0 , ut- 0

  .

  , ,

 • ,

  .

  Var(ut)= XDuuVara ititr

  iiitit

  p

  ii ***)(*u*

  2

  1

  q

  1i

  2

  10 ++++

  =

  =

  =

  .

  GARCH(1,1,1)

  Var(ut)= XDuuVar tttt ***)(*u* 12

  11112

  110 ++++

  GARCH(1,1,1):

  Var(ut)= 0+1*ARC(1)+1*GARCH(1)+1*(Threshold )+ * ()

  :

  dlYt= +*dlOILt+ut , Var(ut)= 0+1*ARC(1)+1*GARCH(1)+1*(Threshold )+*dlOILt

  [garch(1,1,1)]

  dlY , dlY =ln(Yt/Yt-1)

  dlOIL , dlOIL =ln(OILt/OILt-1)

  1) dlYt= +*dlOIL($)t+ut, dlY

  dlOIL($)

  garch(1,1,1) 2) dlYt= +*dlOIL(c)t+ut, dlY

  dlOIL(c)

  garch(1,1,1).

  (dum97)

  ,

  dlYt= +*dlOILt+ut.

 • 1 6/7/1997 8/11/1998,

  ,

  0. (dum97=1 6/7/1997 8/11/1998, dum97=0

  ). ,

  3) dlYt=+*dum97+*dlOIL($)t+ut garch(1,1,1)

  4) dlYt=+*dum97+*dlOIL(c)t+ut garch(1,1,1)

  2/9/2007 25/5/2008,

  .

  5) dlYt= +*dlOIL($)t+ut, garch(1,1,1)

  6) dlYt=+*dlOIL(c)t+ut, garch(1,1,1)

 • 1) dlYt=+*dlOIL($)t+ut dlYt

  dlOIL($)t

  .

  1.

  : (*) =10%.

  dlYt=+*dlOIL($)t+ut Var(ut)= 0+ 1*ARC(1) +1*GARCH(1)+ 1*(Threshold

  )+*dlOIL($)t

  Yt t-statistic , z0.05 R

  2/ D-W 0 1 1 1 t-statistic

  0, 1 ,1, 1, z0.05

  / S&P 500 -2,65 -0,15

  -1,52/ -1,76

  1,64 0,19/ 2,21 0,00 0,01 0,89 0,11 0,003

  2,35/ 0,98/ 37,45/ 4,03/ 1,82

  1,64

  / FTSE-100

  0,001 -0,10 1,85/

  -1,70 1,64

  0,16/

  2,07 0,00 -0,01 0,90 0,15 0,000

  3,16/ -0,62/ 43,48/ 4,47/

  0,05 1,64

  / Nikkei-225

  -1,27 -0,05 -1,14/

  -2,49 1,64

  0,07/

  1.98 0,00 -0,04 0,78 0,16 0,001

  2,99/ -1,31/ 11,26/ 3,87

  1,44 1,64

  / All Ordinaries

  0,002 -0,07 3,60/

  -1,68 1,64

  0,13/

  1,96 0,00 -0,02 0,76 0,20 0,009

  3,29/ -0,71/ 12,33/ 3,32/

  2,99 1,64

  / ..

  0,003 -0,31 2,95/

  -2,85 1,64

  0,11/

  1,86 0,00 0,036 0,95 0,002 -0,001

  3,03/ 4,02/ 128,37/ 0,16/

  -2,10 1,64

  / MSCI Russia

  0,00 -0,05 3,50/

  -0,55 1,64

  0,10/

  1,80 0,00 0,11 0,90 0,05 0,003

  1,15/ 3,45/ 46,80/ 1,45/

  1,25 1,64

  / Hang Seng

  0,00 0,01 1,77/

  0,10 1,64

  0,06/

  1,95 0,00 0,03 0,90 0,10 0,00

  2,47/ 1,31/ 47,19/ 3,51/

  0,33 1,64

  / SSE A-Share

  0,10 -0,03 0,42/

  -1,35 * 1,64

  0,09/

  2,03 0,00 0,19 0,70 0,04 0,001

  2,45/ 2,96/ 10,95/ 0,50/

  0,95 1,64

  / Sensitive Inde

  0,04 -0,19 2,81/

  -1,41 * 1,64

  0,10/

  1,90 0,00 0,02 0,85 0,10 0,004

  3,04/ 1,02/ 28,18/ 2,98/

  3,20 1,64

  / Bovespa

  -0,73 -0,02 -0,49/

  -3,02 1,64

  0,08/

  1,96 0,00 0,04 0,08 0,85 0,000

  3,89/ 1,50/ 25.92/ 2.76/

  0,45 1,64

  S&P 1200 0,002 -0,12 3,06/

  -1,88 1,64

  0,12/

  2,08 0,00 -0,01 0,92 0,11 0,0002

  2,26/ -0,70/ 34,52/ 3,48/

  1,65 1,64

  MSCI World Index

  0,003 -0,11 3,55/

  -1,92 1,64

  0,11/

  2,04 0,00 -0,02 0,91 0,12 0,0006

  2,42/ -0,85/ 28,94/ 3,74/

  1,75 1,64

  ,

  .

  ,

  .

  ,

 • ,

  . ,

  ,

  .

  .

  .

  = -0,31,

  1% 0,31%.

  ,

  (, , ),

  . ,

  ,

  .

  , ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  . , ,

  .

  R2

  . ,

  .

  .

  ,

  , ,

  , ,

  .

  , ,

 • ,

  , .

  .

  .

  .

  .

  ( 1 ) ,

  .

  ,

  ,

  .

  .

  , ,

  .

  ,

  .

  arch-garch, garch

  ,

  , arch

  , ,

  .

  , (

  )

  ,

  .

 • 2) dlYt=+*dlOIL(c)t+ut dlYt

  dlOIL(c)t

  .

  2.

  :

  dlYt=+*dlOIL(c)t+ut

  Var(ut)= 0+ 1*ARC(1) +1*GARCH(1)+ 1*(Threshold

  )+ *dlOIL(c)t

  Yt t-statistic , z0.05 R

  2/ D-W 0 1 1 1 t-statistic

  0, 1 ,1, 1, z0.05

  / S&P 500 -2,65 -0,15

  -1,52/ -1,76

  1,64 0,19/ 2,21 0,00 0,01 0,89 0,11 0,003

  2,35/ 0,98/ 37,45/ 4,03/ 1,82

  1,64

  / FTSE-100

  0,00 0,08

  1,10/

  1,95 1,64

  0,17/

  2,06 0,00 -0,009 0,90 0,15 -0,002

  3,31/ -0,49/ 43,95/ 4,42/

  -1,09 1,64

  / Nikkei-225

  0,00 -0,05 0,45/

  -4,52 1,64

  0,08/

  1,96 0,00 0,04 0,78 0,16 0,00

  2,99/ 1,31/ 10,23/ 3,19/

  1,24 1,64

  / All Ordinaries

  0,002 -0,15 3,32/

  -5,00 1,64

  0,14/

  1,95 0,00 -0,02 0,77 0,20 0,001

  3,62/ -0,82/ 14,67/ 3,55/

  4,16 1,64

  / ..

  0,003 -0,05 2.10/

  -2,24 1,64

  0,10/

  1,86 0,00 0,03 0,95 0,002 0,0005

  3,03/ 4,02/ 65,53/ 0,16/

  2,10 1,64

  / MSCI Russia

  0,006 -0,31 3,28/

  -3,82 1,64

  0,11/

  1,83 0,00 0,11 0,91 0,04 0,001

  1,12/ 3,40/ 48,47/ 1,46/

  1,14 1,64

  / Hang Seng

  0,00 -0,02 1,84/

  -0,12 1,64

  0,06/

  1,96 0,00 0,03 0,90 0,09 0,00

  2,46/ 1,33/ 47.45/ 3,49/

  0,30 1,64

  / SSE A-Share

  0,01 -0,05 1,42/

  -1,54 * 1,64

  0,09/

  2,01 0,00 0,17 0,73 0,03 0,00

  2,45/ 2,97/ 10,95/ 0,51/

  0,95 1,64

  / Sensitive Inde

  0,004 -0,35 3,14/

  -3,95 1,64

  0,10/

  1,89 0,00 0,04 0,85 0,09 0,003

  3,13/ 1,36/ 22,87/ 1,98/

  3,59 1,64

  / Bovespa

  0,007 -0,85 4,78/

  -12,33 1,64

  0,09/

  1,96 0,00 0,06 0,88 0,02 -0,003

  3,42/ 2,94/ 39,56/ 1,13/

  -2,24 1,64

  S&P 1200 0,002 -0,12 3,06/

  -1,88 1,64

  0,12/

  2,08 0,00 -0,01 0,92 0,11 0,0002

  2,26/ -0,70/ 34,52/ 3,48/

  1,65 1,64

  MSCI World Index

  0,003 -0,11 3,55/

  -1,92 1,64

  0,11/

  2,04 0,00 -0,02 0,91 0,12 0,0006

  2,42/ -0,85/ 28,94/ 3,74/

  1,75 1,64

  1) / S&P 500, S&P 1200, MSCI World Index

  1.

  2) (*) =10%

  ,

  .

  .

  , , ,

  , ,

  , .

 • . ,

  .

  , ,

  .

  .

  ,

  , ,

  .

  .

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  ( ),

  .

  .

  (1)

  .

  ,

  ,

  , . (1)

  , .

  arch , ,

  (

 • ) garch . (1)

  arch ,

  garch .

  ,

  ,

  (1)

  3) dlYt=+*dum97+*dlOIL($)t+ut dlYt

  dlOIL($)t

  . (dum97=1 6/7/1997 8/11/1998 dum97=0

  )

  3.

  : 1) (*) =10%

  dlYt=+*dum97+*dlOIL($)t+ut

  Var(ut)= 0+ 1*ARC(1) +1*GARCH(1)+

  1*(Threshold )+ *dlOIL($)t

  Yt dum

  t-statistic , dum,

  , z0.05

  R2 / D-W 0 1 1 1

  t-statistic

  0, 1 ,1, 1, z0.05

  / S&P 500 0,002 0,002 -0,14

  3,39/ 0,84/ -1,97

  1,64 0,20/ 2,22 0,00 0,01 0,89 0,12 0,00

  2,46/ 0,51/ 32,59/ 3,45/ 1,74

  1,64

  / FTSE-100

  0,001 0,005 -0,10 1,81/ 1,03/

  -1,72 1,64

  0,15/

  2,06 0,00 0,06 0,92 0,17 0,00

  4,08/ 0,46/ 48,79/

  5,56/ 0,12 1,64

  / Nikkei-225

  0,00 -0,005 -0,04 0,27/ -1,24

  / -2,35 1,64

  0,08/

  1,95 0,00 -0,02 0,75 0,15 0,001

  3,09/ -1,41/ 10,10/

  3,21/ 1,23 1,64

  / All Ordimaries

  0,002 -0,006 -0,07 3,60/ -0,,81

  -1,68 1,64

  0,14/

  1,97 0,00 -0,03 0,78 0,21 0,0005

  3,73/ -0,93/ 14,02/

  3,76/ 3,62 1,64

  / ..

  0,003 0,002 -0,32 2,96/ 0,49/

  -2,79 1,64

  0,10/

  1,87 0,00 0,04 0,95 0,00 0,001

  1,33/ 2,57/ 66,73/

  0,03/ 0,34 1,64

  / MSCI Russia

  0,006 -0,03 -0,04 2,98/ -4,03/

  -0,52 1,64

  0,10/

  1,84 0,00 0,09 0,93 0,07 0,00

  0,94/ 3,38/ 58,23/

  1,48/ 1,52 1,64

  / Hang Seng

  0,002 -0,007 0,01 1,65/ -0,38/

  0,25 1,64

  0,06/

  1,97 0,00 0,03 0,90 0,09 0,00

  2,43/ 1,31/ 47,13/

  3,28/ 0,34 1,64

  / SSE A-Share

  0,001 -0,002 -0,03 1,12/ -1,46* /

  -1,38* 1,64

  0,09/

  2,03 0,00 0,18 0,74 0,03 0,002

  2,44/ 2,97/ 11,02/

  0,48/ 0,94 1,64

  / Sensitive Inde

  0,003 -0.009 -0,20 2,32/ -2,02/

  -1,82 1,64

  0,10/

  1,91 0,00 0,03 0,85 0,09 0,003

  2,91/ 1,38/ 27,84/

  2,69/ 2,89 1,64

  / Bovespa

  0,006 -0,011 -0,16 3,12/ -2,09/

  -2,06 1,64

  0,09/

  1,96 0,00 0,06 0,85 0,05 0,00

  3,29/ 1,32/ 25,01/

  1,86/ 0,44 1,64

  S&P 1200 0,002 0,001 -0,12 3,79/ 0,93/

  -1,78 1,64

  0,12/

  2,06 0,00 0,02 0,92 0,11 0,00

  2,40/ 1,12/ 38,41/

  3,71/ 1,70 1,64

  MSCI World Index

  0,002 0,002 -0,11 3,18/ 0,79/

  -1,73 1,64

  0,11/

  2,03 0,00 0,02 0,91 0,12 0,00

  2,51/ 1,27/ 34,01/

  3,92/ 1,81 1,64

  (dum)

  6/7/1997

  8/11/1998.

 • (1),

  , ,

  R2

  (1).

  .

  arch ,

  garch .

  , ,

  . ,

  ,

  (1).

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  . , ,

  ,

  . .

  , .

  , , .

  ,

  , ,

  .

  , ,

  .

  ,

  , =10%

  .

  ,

  .

 • ,

  ,

  .

  ,

  .

  4) dlYt=+*dum97+*dlOIL(c)t+ut dlYt

  dlOIL(c)t

  . (dum97=1 6/7/1997 8/11/1998 dum97=0

  )

  4.

  :

  dlYt=+*dum97+*dlOIL(c)t+ut

  Var(ut)= 0+ 1*ARC(1) +1*GARCH(1)+

  1*(Threshold )+ *dlOIL(c)t

  Yt dum t-statistic , dum,

  z0.05 R2 / D-W 0 1 1 1

  t-statistic

  0, 1 ,1, 1, z0.05

  / S&P 500 0,002 0,002 -0,14

  3,39/ 0,84/ -1,97

  1,64 0,20/ 2,22 0,00 0,01 0,89 0,12 0,00

  2,46/ 0,51/ 32,59/ 3,45/ 1,74

  1,64

  / FTSE-100

  0,00 0,006 0,09

  0,92/1,16/

  2,04 1,64

  0,16/

  2,06 0,00 -0,006 0,91 0,17 -0,002

  3,96/ -0,61/ 46,71/

  5,08/ -1,50 1,64

  / Nikkei-225

  0,00 -0,005 -0,05 0,18/-1,76

  -4,27 1,64

  0,08/

  2,03 0,00 0,04 0,79 0,16 0,00

  2,52/ 1,25/ 10,07/

  3,12/ 1,34 1,64

  / All Ordimaries 0,002 -0,003 -0,15

  4,97/ -0,22/

  -4,85 1,64

  0,14/

  1,95 0,00 -0,02 0,77 0,21 0,00

  3,62/ -0,82/ 14,67/

  3,52/ 4,13 1,64

  / ..

  0,002 0,004 -0,05 1,85/ 1,03/

  -2,74 1,64

  0,10/

  1,85 0,00 0,03 0,95 0,002 0,00

  1,32/ 2,46/ 64,95/

  0,11/ 0,38 1,64

  / MSCI Russia

  0,009 -0,045 -0,32 5,26/ -5,53/

  -5,25 1,64

  0,10/

  1,86 0,00 0,08 0,95 0,07 0,00

  1,18/3,38/ 77,75/

  1,36/ 1,41 1,64

  / Hang Seng

  0,002 -0,004 -0,02 2,32/ -0,43/

  -0,17 1,64

  0,09/

  1,98 0,00 0,03 0,90 0,10 0,00

  2,42/ 1,33/ 47,45/

  3,24/ 0,30 1,64

  / SSE A-Share

  0,001 -0,002 -0,05 1,42/ -1,61*

  /-1,58* 1,64

  0,09/

  2,03 0,00 0,18 0,73 0,03 0,00

  2,44/ 2,97/ 11,02/

  0,49/ 0,93 1,64

  / Sensitive Inde

  0,004 -0,007 -0,37 3,41/-2,16/

  -4,07 1,64

  0,09/

  1,90 0,00 0,05 0,85 0,07 0,003

  2,24/ 1,16/ 22,12/

  1,65/ 2,57 1,64

  / Bovespa

  0,008 -0,023 -0,86 5,44/-5,02/

  -12,33 1,64

  0,08/

  1,95 0,00 0,10 0,86 0,02 0,00

  2,21/ 2,30/ 22,26/

  0,12/ 1,07 1,64

  S&P 1200 0,002 0,001 -0,12 3,79/ 0,93/

  -1,78 1,64

  0,12/

  2,06 0,00 0,02 0,92 0,11 0,00

  2,40/ 1,12/ 38,41/

  3,71/ 1,70 1,64

  MSCI World Index

  0,002 0,002 -0,11 3,18/ 0,79/

  -1,70 1,64

  0,11/

  2,03 0,00 0,02 0,91 0,12 0,00

  2,51/ 1,27/ 34,01/

  3,92/ 1,81 1,64

  1) / S&P 500, S&P 1200, MSCI World Index

  3.

  2) (*) =10%

 • (3), .

  .

  ,

  .

  (2).

  (2),

  ,

  .

  (2)

  (3),

  .

  , ,

  , . (3)

  ,

  ,

  .

 • 5) dlYt=+*dlOIL($)t+ut dlYt

  dlOIL($)t

  . ( 2/9/2007 25/5/2008)

  5.

  :

  dlYt=+*dlOIL($)t+ut Var(ut)= 0+ 1*ARC(1) +1*GARCH(1)+ 1*(Threshold

  )+*dlOIL($)t

  Yt t-statistic , z0.05 R

  2/ D-W 0 1 1 1 t-statistic

  0, 1 ,1, 1, z0.05,

  / S&P 500 0,05 -0,19 0,06/ -1,98

  1,64 0,34/ 2,20 0,00 -0,08 0,51 0,22 0,01

  1,39/ -0,24/ 1,51* /1,72 / 0,77

  1,64

  / FTSE-100

  0,00 -0,18 0,20/ -1,83 1,64 0,27/

  1,89 0,00 -0,11 0,64 0,21 0,02

  1,61 */ -0,50/ 0,61/

  1,38/ 1,60 * 1,64

  / Nikkei-225

  0,00 -0,31 0,05/ -2,02 1,64 0,24/

  1,71 0,00 0,33 0,84 0,22 0,00

  0,85/ 1,03/ 2,19/

  0,39/ 0,22 1,64

  / All Ordimaries

  0,00 -0,36 0,40/ -1,81 1,64 0,25/

  1,80 0,00 0,36 1,11 0,29 0,003

  0,19/ 14,15/ 11,45/

  3,84/ 0,37 1,64

  / ..

  0,07 -0,37 1,03/ -1,90 1,64 0,22/

  1,70 0,00 0,24 1,03 0,25 0,00

  0,18/ 1,79/ 8,66/

  1,58 */ 0,14 1,64

  / MSCI Russia

  0,04 -0,58 1,30/ -1,97 1,64 0,16/

  1,83 0,00 0,11 0,90 0,05 0,00

  1,15/ 3,45/ 46,80/

  1,45/ 1,25 1,64

  / Hang Seng

  0,02 -0,79 1,09/ -1,66* 1,64 0,15/

  1,82 0,00 -0,45 1,06 0,34 0,00

  0,47/ -5,15/ 4,77/

  2,37/ 0,13 1,64

  / SSE A-Share

  0,00 -0,72 0,72/ 1,70 1,64 0,24/

  1,88 0,00 0,19 0,55 0,72 0,01

  0,66/ 2,37/ 1,63/

  1,09/ 0,15 1,64

  / Sensitive Inde

  0,01 -0,60 0,42/ 1,69* 1,64 0,23/

  1,74 0,00 0,11 1,16 0,01 0,15

  1,64/ 0,59/ 16,9/

  0,10/ 0,71 1,64

  / Bovespa

  0,008 -0,23 1,24/ - 2,77 1,64 0,18/

  2,35 0,00 0,32 0,50 0,04 -0,02

  1,44/ 1,66/ 0,20/

  0,83/ -0,97 1,64

  S&P 1200 0,00 -0,15 0,03/ -1,72 1,64 0,22/

  2,12 0,00 0,08 0,45 0,18 0,02

  1,16/ 0,29/ 0,60 /

  1,75 / 1,22 1,64

  MSCI World Index

  0,001 -0,13 0,67/ -1,70 1,64 0,21/

  2,10 0,00 0,06 0,50 0,20 0,01

  1,15/ 0,21/ 0,60/

  1,78/ 0,85 1,64

  1) (*) =10%

  ,

  ( 9 ) ,

  .

  ,

  ,

 • . ,

  .

  , , .

  ,

  , .

  ,

  .

  ,

  ,

  . , .

  .

  ,

  . ,

  , ,

  ,

  .

  . , arch

  , , , ,

  , (1) ,

  , . garch

  , , , , ,

  , (1) .

  , ,

  , (1)

  ,

  .

  ,

  ,

  .

 • 6) dlYt=+* dlOIL(c)t+ut dlYt

  dlOIL(c)t

  . ( 2/9/2007 25/5/2008). / S&P

  500, S&P 1200, MSCI World Index .

  6.

  :

  dlYt=+*dlOIL(c)t+ut Var(ut)= 0+ 1*ARC(1) +1*GARCH(1)+ 1*(Threshold

  )+*dlOIL(c)t

  Yt t-statistic , z0.05 R

  2/ D-W 0 1 1 1 t-statistic

  0, 1 ,1, 1, z0.05

  / S&P 500 0,005 -0,19 0,06/ -1,98

  1,64 0,34/ 2,20 0,00 -0,08 0,51 0,22 0,01

  1,39/ -0,24/ 1,51* /1,72 / 0,77

  1,64

  / FTSE-100

  0,00 -0,15 0,48/ -1,66* 1,64 0,29/

  1,88 0,00 0,11 0,20 0,75 0,01

  1,16/ 0,29/ 0,63/

  1,68 */ 1,32 1,64

  / Nikkei-225

  0,81 -0,10 0,15/ -2,51 1,64 0,27/

  2,08 0,00 0,03 0,18 0,61 0,01

  2,26/ 0,28/ 2,88/

  1,23/ 1,44 1,64

  / All Ordimaries

  0,002 -0,30 0,64/ -2,12 1,64 0,28/

  1,89 0,00 0,38 0,24 1,01 0,00

  2,05/ 1,62 */ 18,12/

  1,70/ 0,16 1,64

  / ..

  -0,004 -0,34 -0,84/ -1,97 1,64 0,23/

  1,72 0,00 0,28 1,10 0,20 0,00

  0,16/ 0,74/ 2,88/

  0,79/0,02 1,64

  / MSCI Russia

  0,01 -0,56 1,55/ -1,71 1,64 0,16/

  1,70 0,00 -0,27 1,06 0,21 0,00

  0,23/ -0,95/ 4,78/

  0,53/ 0,10 1,64

  / Hang Seng

  0,01 -0,69 1,16/ -1,68* 1,64 0,15/

  1,83 0,00 -0,61 0,35 1,24 0,04

  0,24/ -1,16/ 1,60 */

  2,45/ 0,35 1,64

  / SSE A-Share

  1,67 -0,25 2,49/ -2,17 1,64 0,24/

  2,25 0,00 0,32 0,60 1,05 0,00

  0,29/ 8,47/ 3,76/

  2,51/ 0,33 1,64

  / Sensitive Inde

  0,02 -0,96 2,03/ -1,97 1,64 0,21/

  2,20 0,00 -0,21 1,11 0,04 0,00

  0,44/ 0,71/ 2,01/

  0,08/ 0,35 1,64

  / Bovespa

  0,02 -0,90 3,00/ -3,28 1,64 0,20/

  2,11 0,00 0,05 0,42 0,18 0,03

  1,81/ 0,13/ 0,85/

  2,00/ 0,47 1,64

  S&P 1200 0,00 -0,15 0,03/ -1,72 1,64 0,22/

  2,12 0,00 0,08 0,45 0,18 0,02

  1,16/ 0,29/ 0,60 /

  1,75 / 1,22 1,64

  MSCI World Index

  0,001 -0,13 0,67/ -1,70 1,64 0,21/

  2,10 0,00 0,06 0,50 0,20 0,01

  1,15/ 0,21/ 0,60/

  1,78/ 0,85 1,64

  1) / S&P 500, S&P 1200, MSCI World Index

  5.

  2) (*) =10%

  .

  ,

  .

  , , ,

  , ,

 • . ,

  .

  R2 ,

  .

  ..

  , , ,

  , , ,

  (2) , ,

  , , , .

  arch

  garch , , , , ,

  , , . (2) arch

  , ,

  garch .

  .

  .

  .

  :

  ,

  .

  , ,

  .

  ,

  . ,

 • ,

  .

  .

  . , ,

  , (

  ). Mohan Shawkat (2006)

  . 2/9/2007 25/5/2008,

  ,

  (1/1/1995 25/5/2008),

  .

  , (9 )

  .

  , ,

  ,

  .

  .

  ,

  arch(1). ,

  . o Babatunde

  (2006),

  arch-garch , Mork, Olsen

  Mysen (1994) ,

  , .

  .