Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση...

25
Ỏỷμοσοữρửφίử ₫ử ₫ονων₫ά ψỷφử₫ά Ựί₫τυử: μử σχέσỷ ửữάπỷς ₫ử μίσους ởί₫ος Ủμυρνửίος Université de Toulouse

Transcript of Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση...

Page 1: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ỏỷμοσư̆οữρửφίử ₫ửư̆ ₫οư̆νωνư̆₫ά ψỷφư̆ử₫ά Ựί₫τυử:

μư̆ử σχέσỷ ửữάπỷς ₫ửư̆ μίσους

ởί₫ος ỦμυρνửίοςUniversité de Toulouse

Page 2: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

ỢροỮλỷμửτư̆₫ή ₫ửư̆ πλάνο

Ợοư̆ựς ựίνửư̆ οư̆ ựπư̆πτώσựư̆ς τỷς χρήσỷς των ₫οư̆νωνư̆₫ών ψỷφư̆ử₫ών Ựư̆₫τύων ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους, το ₫οư̆νό ₫ửư̆ τư̆ς πỷữές στỷ

Ựỷμοσư̆οữρửφίử;

ỡρư̆σμοί

Ớựωρίử: τư̆ λέựư̆ ỷ έρựυνử;

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Ừρήσỷ ửπό το ₫οư̆νό & τư̆ς πỷữές

Ờửτử₫λựίỰử

Page 3: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

ỡρư̆σμοίỎί₫τυο: ένử σύνολο ửπό ₫όμỮους (nodes) ₫ửư̆ ử₫μές (edges) που

συνỰέουν τους ₫όμỮους

Ờοư̆νωνư̆₫ό Ựί₫τυο (Social Network, John A. Barnes, 1954) : το άƯ̆ροư̆σμử των ₫οư̆νωνư̆₫ών ựπửφών ựνός ửτόμου (όπου οư̆

₫όμỮοư̆ ựίνửư̆ τử άτομử ₫ửư̆ οư̆ ử₫μές ựίνửư̆ οư̆ σχέσựư̆ς)

ỉράφος: μư̆ử ửφỷρỷμένỷ ửνửπửράστửσỷ ựνός Ựư̆₫τύου

Page 4: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

ỡρư̆σμοίỜοư̆νωνư̆₫ό ψỷφư̆ử₫ό Ựί₫τυο: ένử σύνολο ₫οư̆νωνư̆₫ών σχέσựων που

Ựư̆ửμựσολửỮούντửư̆ μέσω ψỷφư̆ử₫ών ựρữửλựίων (π.χ. Gmail)

ớστότοπος ₫οư̆νωνư̆₫ής Ựư̆₫τύωσỷς (Social Networking Site, Boyd, Ellison, 2007) : Ựư̆ửỰư̆₫τυử₫ή υπỷρựσίử που πλỷροί 3 προϋποƯ̆έσựư̆ς

- ỏπư̆τρέπựư̆ τỷ Ựỷμư̆ουρữίử Ựỷμόσư̆ων προφίλ χρỷστών

- ỏπư̆τρέπựư̆ τỷ Ựỷμư̆ουρữίử λư̆στών ựπửφών ữư̆ử ₫άƯ̆ự προφίλ

- ỏπư̆τρέπựư̆ τỷν πλοήữỷσỷ ₫ửư̆ τỷ Ựư̆ửσύνỰựσỷ μựτửξύ των ựπửφών

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, LinkedIn etc.

Social Media: πλựονửσμός, όλử τử μέσử ựίνửư̆ ₫οư̆νωνư̆₫ά

Page 5: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

ỚựωρίửTim O’Reilley Web 2.0, 2005

Dan Gilmor, We the media, 2004

Henry Jenkins, Participatory Culture, 2005

Deuze, Liquid Journalism, 2008

Hermida, Ambient journalism, 2010

Ủυμμựτοχư̆₫ότỷτử, ự₫Ựỷμο₫ρửτư̆σμός του Ựỷμόσư̆ου λόữου, ựξάλựư̆ψỷ του Ựỷμοσư̆οữρửφư̆₫ού προνομίου (gate keeping, λόữος ₫ửƯ̆’έỰρửς άνựυ ửντư̆λόữου, μονοπώλư̆ο Ựỷμόσư̆ου σχολư̆ửσμού των

₫οư̆νών, ựπỷρựửσμός τỷς ₫οư̆νής ữνώμỷς), ựμπλουτư̆σμός τỷς Ựỷμοσư̆οữρửφư̆₫ής ữρửφής (multimedia), των μựƯ̆όỰων Ựουλựư̆άς

₫ửư̆ των πỷữών=> Ữựλτίωσỷ του Ựỷμόσư̆ου Ựư̆ửλόữου ₫ửư̆ τỷς Ựỷμο₫ρửτίửς

Page 6: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

ỚựωρίửDomingo & Patterson, Shovelware, 2008, 2010

Hermida, Thurman, Clash of cultures, 2008

Lewis et al., Ỏựοντολοữίử & φư̆λοσοφίử τỷς Ựỷμοσư̆οữρửφίửς, 2009

Reader, ểνωνυμίử ₫ửư̆ (μỷ) ửỮρότỷτử, 2012

Hughey, Daniels, Hatespeech on news sites, 2013

Ỏỷμοσư̆οữρửφίử low cost, ửνử₫ύ₫λωσỷ πựρư̆ựχομένων & πλỷροφορư̆ử₫ός πλỷƯ̆ωρư̆σμός, ựπư̆τửχυνσỷ & ửỰυνửμίử ựλέữχου Ựư̆ửστửύρωσỷς, σύữ₫ρουσỷ ửξư̆ών μựτửξύ ựπửữữựλμửτư̆₫ής Ựỷμοσư̆οữρửφίửς & « Ựỷμοσư̆οữρửφίửς των πολư̆τών », ποư̆ος

νομư̆μοποư̆ựίτửư̆ νử έχựư̆ Ựỷμόσư̆ο λόữο; Ởự ποư̆ử ₫ρư̆τήρư̆ử; Ợως ựπửνử₫ửƯ̆ορίỶựτửư̆ ỷ ửποστολή του Ựỷμοσư̆οữράφου; ủρόλư̆νữ₫,

μư̆σửλλοỰοξίử, Ữựρμπửλư̆στư̆₫ή Ữίử, λửϊ₫ư̆σμός, ξựνοφοỮίử, σựξư̆σμός

Page 7: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Ợỷữή: 2016 Global Social Journalism Study, Cision3.000 Ựỷμοσư̆οữράφοư̆ ửπό 11 χώρựς

Page 8: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 9: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 10: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 11: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 12: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 13: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 14: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 15: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσỷ ửπό τους Ựỷμοσư̆οữράφους

Page 16: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ủύữχυσỷ μựτửξύ προσωπư̆₫ής ₫ửư̆ ựπửữữựλμửτư̆₫ής Ỷωής/άποψỷς

Ợίựσỷ των ự₫Ựοτών ữư̆ử χρήσỷ των προσωπư̆₫ών προφίλ των Ựỷμοσư̆οữράφων προς όφựλος τους

Ủυνửư̆σƯ̆ỷμửτư̆₫ή ựρữửσίử (affective labor)

Ủυνựχής ₫ửư̆ ửένửỷ « σύνỰựσỷ », Ựư̆άσπửσỷ τỷς προσοχής,

Ởửτửίωσỷ του ư̆Ựựửτού τỷς Ựỷμοσư̆οữρửφίửς (έρựυνử, ρựπορτάỶ)

ớựράρχỷσỷ μέσω μựτρήσựων (followers, friends)

Page 17: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

ổ Ựỷμοσư̆οữρửφίử του Facebookổ ư̆ựράρχỷσỷ των πựρư̆ựχόμựνων στο FB ựξửρτάτửư̆ ửπό ένử

πολύπλο₫ο ửλữόρư̆Ư̆μο μự πολλές πửρửμέτρους

Page 18: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ỏư̆ửμοư̆ρửσμός πựρư̆ựχομένων που πửράữουν συνửư̆σƯ̆ỷμửτư̆₫ή φόρτư̆σỷ ₫ửư̆ άρử engagement (likes)

Ủυχνό ποστάρư̆σμử, ựντυπωσư̆οƯ̆ỷρίử

Clickbait/fakenews

ểữορά likes/friends

Sponsored content ựπί πλỷρωμή

Ỏỷμοữρửφư̆₫ή ₫ửư̆ χρονư̆₫ή στόχựυσỷ των Ựỷμοσư̆ựύσựων

Analytics/marketing

Instant Articles

Page 19: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσựư̆ς του ₫οư̆νού

Page 20: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους
Page 21: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ừρήσựư̆ς του ₫οư̆νού

Page 22: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους
Page 23: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους
Page 24: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ờửτử₫λựίỰử

ổ Ựỷμοσư̆οữρửφίử ựτựρο₫ửƯ̆ορίỶựτửư̆ πửρửỰοσư̆ử₫ά ửπό τỷν ửữορά ₫ửư̆ το ₫ράτος

Ủự ửυτούς τους πửράữοντựς έρχựτửư̆ νử προστựƯ̆ựί ỷ τựχνολοữίử

ỡư̆ χρήσựư̆ς ựίνửư̆ πάντử Ựư̆ττές: νέựς ựυ₫ửư̆ρίựς ửλλά ₫ửư̆ ₫ίνỰυνοư̆

ữư̆ử τỷν υữư̆ή λựư̆τουρữίử τỷς Ựỷμόσư̆ửς σφửίρửς

Ờρư̆τư̆₫ή σ₫έψỷ, πửư̆Ựựίử, πολư̆τư̆₫ή προσέữữư̆σỷ

Page 25: Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση αγάπης και μίσους

Ỉư̆Ữλư̆οữρửφίửGILLMOR Dan, We the media. Grassroots journalism by the people, for the people,

O’Reilly, Sebastopol, 2004.JENKINS Henry, Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, New

York University Press, New York, 2006.BOYD Danah M., ELLISON Nicole B., 2007, « Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship », Journal of ComputerEMediated Communication, 13 (1), article 11. Hermida, Alfred (2010). “Twittering the news: The emergence of ambient journalism.”

Journalism Practice, 4 (3), 297-308Deuze, M. (2006). Liquid Journalism. In: Political Communication Report 16

READER B. (2012), « Free Press vs. Free Speech? The Rhetoric of “Civility” in Regard to Anonymous Online Comments », Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol 89,

Issue 3, p. 495-513.LEWIS S.C., KAUFHOLD K. , LASORSA D.,L. (2009), « Thinking about citizen journalism.

The philosophical and practical challenges of user-generated content for communitynewspapers », Journalism Practice, Volume 4, 2010 - Issue 2, p. 163-179.

HUGHEY M. W., DANIELS J. (2013), « Racist comments at online news sites: a methodological dilemma for discourse analysis », in Media, Culture & Society, n° 35 (3),

p. 332-347.HERMIDA A., THURMAN N. (2008), « A clash of cultures. The integration of user-

generated content within professional journalistic frameworks at British newspaperwebsites », in Journalism Practice, Volume 2, Issue 3, p. 343-356.