Κυκλοφοριακή αγωγή απο το Ινστιτούτο Μεταφορών

of 4 /4
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11 ου Δ. Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Embed Size (px)

Transcript of Κυκλοφοριακή αγωγή απο το Ινστιτούτο Μεταφορών

Page 1: Κυκλοφοριακή αγωγή απο το  Ινστιτούτο Μεταφορών

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 11ου Δ. Σ.

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Page 2: Κυκλοφοριακή αγωγή απο το  Ινστιτούτο Μεταφορών

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2016 επισκέφθηκε το σχολείο Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2016 επισκέφθηκε το σχολείο μας ο κ. Πέικος Κωνσταντίνος ,Μηχανικός – μας ο κ. Πέικος Κωνσταντίνος ,Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος του Ινστιτούτου Μεταφορών, και Συγκοινωνιολόγος του Ινστιτούτου Μεταφορών, και μαζί του κάναμε ένα δίωρο πρόγραμμα Κυκλοφοριακής μαζί του κάναμε ένα δίωρο πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής Αγωγής

Page 3: Κυκλοφοριακή αγωγή απο το  Ινστιτούτο Μεταφορών

Η ενημέρωση έγινε σε κάθε τμήμα της Γ τάξης Η ενημέρωση έγινε σε κάθε τμήμα της Γ τάξης ξεχωριστάξεχωριστά

Page 4: Κυκλοφοριακή αγωγή απο το  Ινστιτούτο Μεταφορών

Στο τέλος συμπληρώσαμε με επιτυχία ένα Στο τέλος συμπληρώσαμε με επιτυχία ένα ηλεκτρονικό τεστ αξιολόγησης των γνώσεων που ηλεκτρονικό τεστ αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήσαμεαποκτήσαμε