Ανακύκλωση - Καραβάκια

17
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΗ ΤΑΞΗ Α΄1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Transcript of Ανακύκλωση - Καραβάκια

Page 1: Ανακύκλωση - Καραβάκια

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΗΤΑΞΗ Α΄1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Page 2: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 3: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 4: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 5: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 6: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 7: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 8: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 9: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 10: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 11: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 12: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 13: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 14: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 15: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 16: Ανακύκλωση - Καραβάκια
Page 17: Ανακύκλωση - Καραβάκια