Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες

34

Transcript of Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες

Page 1: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 2: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 3: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 4: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες

Το Ευρωπαϊκό Σχεδίο “Stress-free E. U. Schools” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με το συντονισμό το “Βαρνάλειου” Ολοήμερου 2ου

Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου με την υποστήριξη του Πργράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του σχολικού άγχους μέσω εκπαιδευτικών και διδακτικών εργαλείων που παρήχθησαν

στο πλαίσιο της ενεργού συνεργασίας με τους συναδέλφους των εταιρικών σχολείων.

Το παραμύθι “Ο Μολύβιος, οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο που παρήχθη από το

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Stress-free E. U. Schools”

Η εταιρική Σχέση του Σχεδίου“Βαρνάλειο” Ολοήμερο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Συντονιστικό ίδρυμα, Ελλάδα

Istituto Comprensivodi Alba Adriatica, Ιταλία

St. Luke’sSchool, Ηνωμένο Βασίλειο

VilkaviskioPradine Mokykla, Λιθουανία

Ilimtepe Ilkokulu, Τουρκία

Page 5: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 6: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 7: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 8: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 9: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 10: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 11: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 12: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 13: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 14: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 15: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 16: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 17: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 18: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 19: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 20: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 21: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 22: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 23: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 24: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 25: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 26: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 27: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 28: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 29: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 30: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 31: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 32: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 33: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες
Page 34: Ο Μολύβιος οι πεταλούδες και οι αφρικανικοί ελέφαντες