ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ...

of 34 /34
«ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» ΖΑΒΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ, MSc. ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΜΠ, Υ/Δ ΕΜΠ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 2017 Υδρογεωλογικό καθεστώς χαμηλής ζώνης βόρεια του Ολύμπου. Σημερινές υδροδυναμικές και υδροχημικές συνθήκες.

Embed Size (px)

Transcript of ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ...

&

-

.., MSc. , / :

2017

. .

9 90 km - 10.104 -

: http://en.wikipedia.org

3

4

5

37,3 C 35,9 C -12 C -9,3 C . 880,7 mm 636,4 mm

6

( C)(m). 18,81416,85915,716016,5227. 11,58697,71698

7

(mm)(m). 636,414745,659880,7160594,6227. 842,2869 1035,81689

8

9

-

: 1975, 2010

10

11

2014

12

2015

13

: 2014 : 2014 : 2014 : 2014

14

: 2014 :1975- 2011 846mm1987-1993 530 mm2004-2005 526 mm

15

2014 2015

16

pH

17

2014 2015

18

2014 2015

19

2014 2015

20

21

22

( Mg)

23

24

( >0,876)

25

( > 1)

26

Water type 2014 2015G5Ca-Mg-HCOCa-HCOG6Ca-Mg-HCOCa-HCOG7Ca-HCOCa-Mg-HCOG8Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG9Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG10Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG14Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG15Ca-HCOCa-Mg-HCOG16Ca-HCOCa-Mg-HCOG17Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG18Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG19Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG20Ca-Mg-HCOG21Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG23Ca-HCOG24Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOG25Ca-Mg-HCOG26Ca-Mg-HCO Ca-Mg-HCOCa-Mg-HCOD1Ca-Mg-HCOD6Ca-HCOKR1Ca-Mg-HCOKR2Ca-HCOKR3Ca-Mg-HCOK4Ca-HCOCa-Mg-HCO4Ca-Mg-HCO3Ca-Mg-HCOVRCa-Mg-HCO

27

SAR (meq/l) 2014 2015G50,270,4G60,170,2G70,180,2G80,220,23G90,050,1G100,060,1G140,310,32G150,20,23G160,220,26G170,260,27G180,310,32G190,150,18G200,22G210,160,08G230,28G240,27G250,14G260,12 0,140,16D10,04D60,08KR10,1KR20,11KR30,09K40,110,1240,0230,1VR0,12

28

Ca2+Mg2+Na+K+HCO3-Cl-SO42-NO3-E.C.pHTCa2+1Mg2+0,481Na+0,350,061K+0,310,530,201HCO3-0,720,560,100,031Cl-0,400,360,200,80-0,111SO42-0,710,340,160,350,400,591NO3-0,410,62-0,310,200,470,300,471E.C.0,870,810,250,420,780,400,620,601pH0,10-0,210,150,46-0,350,700,44-0,13-0,151T0,23-0,05-0,160,090,330,040,020,420,100,121

29

pHECK+Na+Ca2+Mg2+Cl-HCO3-SO42-NO3-(S/cm)(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l) 7,65181,179,6172,328,814,63426,996,68,017092,1922103,458,328,447538,422,37,253300,780,5352,514,65,92190,480,19

Ca, Mg HCO

NO3- Cl- 2006 2014 ( 2014)

30

31

1 6 m , .

( , )

.

.

.,(2010). . . (.. .9,10 11 .). ., . . .,(2009). . , .,(2011). : . (..). ( 1:50.000), , , , , (2012). ( ) 2012 2014.E. , 2001- . ...., (2007). , 2000/60/ 5 ....., . . (2013). : , , , ... ., (2000). - . 2 . . & .(2000). - , . ., ., (2007). . . ... ., ., (2012). - . 2 ... ....., 997 1007, . ., (2010). ., (2014). , . , ... ., (2003). . University Studio Press, ., (2004). , , , & , (1988). (), , 2 . ., (1999). & . ...., ,(1975). . , 1975. .,(1981). , , , , . ., (2010). 4 7 ( - ) , , , . Davis, S.N., DeWiest, R.J.M., (1966) Hydrogeology. 2nd edition, Wiley, New York, pp 463. Godfriaux, I., (1968). Etude gologique de la region del Olympe (Grce). These Doct, Sci., Paris (1965). Ann. Geol. Pays hell., t. 19, p 280.Goldberth E., Broecker W., Gross M., Turekian K. (1971). Marine Chemistry, in Radioactivity in the Marine Enviroment: Washigton D.C, National Academy of Sciences.Kazakis N., Kantiranis N., Vogiatzis D., Pavlou A., Zavridou E. (2014). Estimation of saturated Hydraulic conductivity with field and empirical methods and the role of sediment maturity. 10th International Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki. vol. 1, pp. 315-323.Piper A. (1944). A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses, American Geophysical Union, Transactions, v.25.Thornthwaite, C, Mather, J., (1957). Instructions and tables for computing potential evaporotranspiration and water blance. Publication in Climatology, Vol. 10, No3, New Jursey. Veranis N., Christidis C., Chrysafi A., (2014). The granular aquifer system of Katerini Kolidros, Region of central Macedoonia, Northern Greece, 10th International Hydrogeological Congress of Thessaloniki. Wilcox L., (1955). Classification and Use of Irrigation Water, US Department of Agriculture, Circ. 696, Washington DC.

34