ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ...

of 34/34
Διερεύνηση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και ιδιαίτερα των μορφών Cr 3+ και Cr 6+ στα υπόγεια νερά των οφιολιθικών μαζών και των χαλαρών σχηματισμών κεντρικής Εύβοιας. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε., ΠΕΡΡΑΚΗ Μ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γ. "Η Συμβολή των νέων Επιστημόνων στην Έρευνα για τους Υδατικούς Πόρους" ΗΜΕΡΙΔΑ Aθήνα, 17 Μαρτίου 2017 Συνεργασία ΔΠΜΣ/ΕΜΠ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων`` Διοργάνωση Εcocity Επιτροπή Οργάνωσης Βραβείων Οικόπολις

Embed Size (px)

Transcript of ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ...

PowerPoint Presentation

Cr3+ Cr6+ . ., ., ." "A, 17 2017/`` ``cocity

```` , ; ; ```` ; -- , .

./ /O

- .. , , , , , .

3

Aroma Red Sands Aquifer, California (Gonzalez et al. 2005),Lon Valley, Mexico (Robles-Camacho and Armienta 2000), Western Mojave Desert, California (Ball and Izbicki 2004) Arizona (Robertson 1995),Adamantina Aquifer (Almodovar and Pacheco 1995),Spring waters from the northern sector of the Pollino massif, southern Italy (Margiotta et.al.,2012),La Spezia Province, Italy (Fantoni et.al., 2002), Sedimentary aquifer in Urania, State of Sao Paulo, Brazil (Bourotte et.al.,2009).

Rigopoulos et al.,2015

nO2 : O2 : 2O2 : (pH>7.5)(FeOOH) 3Cr+3Cr+6

Fe+2 Fe+2 22 (pH6.0) (Eh>0) , .

739 km2 335 m 18%. : : 1079 mm 17,5 C

(26%) (25%). , .

: , , , , .

: , , , . : . : , . () () ()

. - . . , . , , . .

11 29

pH, EC, Temp, D.O, Redox Ca, Mg, NO3, HCO3 i, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn

g 72,15 mg/l, Ca 86,14 mg/l Mg Ca 37,24 mg/l 79 mg/l

138,89 mg/l, 22,53 mg/l

50,27 g/l, 17 g/l

I: , CaHCO3 CaMgHCO3. II: : CaHCO3SO4. : NaHCO3Cl NaCl.

: , . , , . (11 12). , HCO3 Ca+2 CaHCO3.. : A ,, , .. , . . MgHCO3 . : . , . Na-Mg-Ca-Cl-HCO3-SO4-2.

Pourbaix (pH-Eh) , . pH 7,5-9, , . , .

, ,

r=0,32r=0,77r=0,72

r=0,99 : 2014, 2014, 2015, Remoundaki et al. 2016

Remoundaki,, Vasileiou, Philippou, Perraki, Kousi, Hatzikioseyian and Stamatis: Groundwater deterioration: the simultaneous effects of intense agricultural activity and heavy metals in soil. Procedia Engineering , Elsevier 2016

A : P- Cr(III) 1000 mg/KgN- () Cr(VI) (Vasileiou, 2013; Stamatis et al., 2011;Vasileiou et al.,2014; Remoundaki et al.,2016; Mills et al.,2011)

FertilizersCrtot (mg/Kg)N-bearing50P-bearing1000K-bearing1000

Cr 60 , (Becquer et al., 2003) 10 - 50 , .

, 2000 tn . 15-20 kg/.N- =950 tn P-=1000tn ( ., 2015). P- , . 80 mg/kg (M ., 2016)

{Fe(Mg)Cr2O4 } (PbCrO4) ````

(Ca2(Mg,Fe)5Si8O)

(Mg2Si2O6)

Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O6

{Mg6Si4O10(OH)8 }

Mg3Si2O5(OH)4

Mg3(Al,Si)4O10(OH)24H2O

Mg6(OH)4Si8O20

{Mg2SiO4}

(Mg,Fe,Al)6(OH)8(Al,Si)4O10

(MgAl2O4)

Cr+3

Cr+3

Cr+3

Cr+3

Cr+3

Cr+3

Cr+3

, , XRF - XRD (SEM)

T . FeOOH . -- ..% Cr2O3 , : (30-55%) (0.20-0.50%) (0.30-0.97%) (0.20-0.70%) (0.20-0.60%,) (0.00 0.30-0.40 %) (1.10-2.40%)

- (a,b G13_1, c,d,e,f G13_2). , (a,c,e , b,d,f ).

( G13_4, G13_5, G13_6, G13_7). , . , c d . (Amph) (a,c,e,g,i,k , b,d,f,h,j,l ).

- (XRD) G13_1 ( )

- (XRD) SP5 ( .)

- (XRD) G13_4 ( )

- (BSE) (EDS) Cr- () Cr- (Cr2O3 0.5%) (b) Cr- (Cr2O3 0.70%) (c) Cr- (Cr2O3 1.3%) (d) Cr- (Cr2O3 45.5%).

abcd

,

, Prokisch J., et al.,2000

Cr3+ Cr6+University of CALIFORNIA : ``Evaluation of potential nitrate and hexavalent chromium sources in the vicinity of the UCD Lehr Facility.`` March 1990Stamatis et.al. (2011): ``Groundwater quality assessment in OroposKalamos basin, Attica, Greece``. Environ Earth Sci , 64:973988Jennifer E. Holland (2007) : ``MULTIPLE OXIDANT CHROMIUM LEACHING FROM HANFORD WASTE``, USDOE Aluminum Chromium Leaching Workshop , January 24th, 2007Christopher T. Mills et.al (2011): ``Chromium(VI) generation in vadose zone soils and alluvial sediments of the southwestern Sacramento Valley, California: A potential source of geogenic Cr(VI) to groundwater``Applied Geochemistry 26 (2011) 14881501

, , . . Cr3+ Cr3+ Cr3++ 1.5MnO2(s) + H2O =HCrO-+1.5Mn2++H+ (1)Cr(OH)2+ + 3MnO2(s) + 3H20 = HCrO- + 3MnOOH(s) + 3H+ (2)

[(1) Amacher and Baker, 1982; (2) Eary and Rai, 1987].

- , , , . . . Cr6+ =40-99%Crtot , . , , , , . . .