Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

of 65 /65
Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Ιωσήφ Αλβέρτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, [email protected] Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2015-2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

 • , , [email protected] ,

  2015-2016

 • Location, Date

  Even

  t

  2

  1.

  2.

  3.

  /

 • ,

  ,

  .

  , .

  ,

  ,

  .

  Everett Rogers, Diffusion of Innovations

 • (invention)

  (Webster)

 • ,

  ( & )

  ( )

  ( )

 • Dvorak Keyboard

  QWERTYKeyboard

 • X

 • (disruptive) , .

  . .

  Clayton M. Christensen

  1. 2.

 • iPhone as an example of this type of disruption. By building an

  entirely new market that connected app developers with iPhone

  owners, Apple built a platform that disrupted the smartphone

  industry.

  Christensen told Bloomberg Businessweek that the prediction of

  the theory would be that Apple wont succeed with the iPhone,

  adding, History speaks pretty loudly on that.

  2015

  2007

  http://www.bloomberg.com/bw/stories/2007-06-15/clayton-christensens-innovation-brainbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice

 • http://techcrunch.com/2016/02/27/why-clayton-christensen-is-wrong-about-uber-and-disruptive-innovation/

  http://fortune.com/2015/11/17/uber-disruption-christensen/

  Vs

  http://techcrunch.com/2016/02/27/why-clayton-christensen-is-wrong-about-uber-and-disruptive-innovation/http://fortune.com/2015/11/17/uber-disruption-christensen/

 • Today, disruption is used to justify any

  and every innovation coming out of the tech

  sector.

  In order for a business to be disruptive, it must gain a foothold in a low-end market that had been ignored by the incumbent in favor of more profitable customers. Otherwise, the disruptor must create an entirely new market, turning non-customers into customers. Uber doesnt fit into either of those boxes: it targets people who already use taxi services, and it doesnt provide a particularly lower-end or cheap experience.

  Vs

  The second quality of a disruptor where Uber falls short, according to Christensen, is that a truly disruptive business begins with low-quality offerings, then eventually captures the mainstream market by improving quality.

  Uber started in black cabs before adding UberX and disrupting the taxi market. [] allows anyone with a car and a license to drive a car for hire. It unlocked an entirely new source of supply that created a new market within for-hire transportation. It also brought into the market many consumers who wouldnt regularly use traditional taxis.

  There are many more examples, including Airbnb, Alibaba, Etsy, Facebook, Google, Instagram, Pinterest, WeChat and YouTube.

  UberX wasnt initially very competitive with taxis for most passengers. UberXcost more than a taxi and took a long time to arrive, and drivers werent required to have extensive knowledge of how to navigate the city.

 • Facebook 2005

  Facebook 2013

  Google

  (USD)

  Facebook 2007

  McDonalds

  Human Genome Sequencing

  Startup

 • &

  &

  / /

  (.. /) (.. ) (.. )

  (.. ,

  , ) (.

  , , )

 • Vs

  (radical)

 • Kodak vs Fujifilm

 • Vs

  (Incremental)

 • Vs

  (component/modular)

 • Vs

 • & 1.

  2.

  1. E-Banking

  2. iPhone- smartphone

  1. e-banking

  2.

  1. M-Banking

  2. , iPhone 2G vs 3G

  .

  .

  . .

 • Abernathy, W. and Utterback, J. (1978) the dominant design

 • Closed Vs Open Innovation

 • Closed Vs Open Innovation

 • P&G: Connect+Develop

 • Open Source Projects (in #)

 • Reverse Innovation

 • Clusters & Systems

  The collaborative innovation government-led technology alliance model Yunbao Xu and Huimin Chen (2013)

 • Business Model Innovations

 • Loca

  tio

  n, D

  ate

  Even

  t

  38

 • Digitization

 • To Management

  Marketing

  3

 • 4

  The ideaProduct

  DevelopmentAlpha/Beta

  TestsProduct release

  Production:

  Hiring Personnel

  Sales department

  Sales:

  Communicationtools

  Positioning

  Hiring PR company

  Creating Buzz

  Demanddevelopment

  Promo events

  Branding

  Marketing:

 • Customer Development Lean Startup Design Thinking Sprint Holacracy

  :

  5

 • Steven G.Blank

  Customer Development

  6

  Customer Discovery

  Customer Validation

  Company building

  Customer Creation

  Sales planning Sales to early-

  evangelists Positioning

  validation

  Sales goals PR & segmentation Launching strategy Positioning strategy

  Reaching mainstream customers

  Management & Cultural styles

  Operations Leadership

 • Customer

  Development

  7

  Customer Discovery

  Customer Validation

  Company building

  Customer Creation

  The ideaProduct

  DevelopmentAlpha/Beta

  TestsProduct release

  Meetings Lean

 • Customer Development

  ,

  :

 • Lean startup

  8

  Ideas

  Data Product

  Learn Build

  Measure

  Relevant metrics

  MVP

  Small Cycles

  Validate

  Share

  Prioritize

  Pivot

 • https://www.youtube.com/watch?v=7QmCUDHpNzE

  https://www.youtube.com/watch?v=7QmCUDHpNzE

 • Get out of the building

  Paralysis by analysis

  Quality on MVP

  Actionable vs. Vanity Metrics

  Split tests

  3As (for metrics):

  Actionable

  Accessible

  Auditable

 • Fail Fast

  Learn Fast

 • (pivot)

  = #pivots

  pivot

  Wisdom of 5 Whys

  Curse of 5 blames

  : !!

 • pivot

  (Zoom-in)

  (Zoom-out)

  ,

  .

  High margin, low volume Low margin, high volume

  (viral, sticky, paid)

 • Design thinking

  Ch

  oo

  se t

  he

  man

  agem

  en

  t st

  yle

  of

  you

  r D

  igit

  al B

  usi

  nes

  sFu

  ture

  Ente

  rpri

  seM

  OO

  C, C

  ou

  rse

  1

  54

 • Design Sprint

 • Lean Manufacturing

  Software:

  XP

  Adaptive Software Development

  Scrum

  Dynamic Software Development

  Feature Driven Development

  Lean Software Development

  Agile Unified Process

 • Lean Manufacturing

 • Lean Manufacturing

  Just in Time (JIT)

  Total Quality Management

  (TQM) & Zero defect

 • Scrum

  Ch

  oo

  se t

  he

  man

  agem

  en

  t st

  yle

  of

  you

  r D

  igit

  al B

  usi

  nes

  sFu

  ture

  Ente

  rpri

  seM

  OO

  C, C

  ou

  rse

  1

  62

 • Bullseye Framework Traction (Marketing)

  Ch

  oo

  se t

  he

  man

  agem

  en

  t st

  yle

  of

  you

  r D

  igit

  al B

  usi

  nes

  sFu

  ture

  Ente

  rpri

  seM

  OO

  C, C

  ou

  rse

  1

  64

 • / &

  ()