προαγωγή της υγείας

31
Προαγωγή της Υγείας στο χώρο εργασίας Συμμετοχή Εργαζομένων 7-8 Ιουνίου 2016 Νίκος Σατσιάς Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας ΣΕΚ 1

Transcript of προαγωγή της υγείας

Page 1: προαγωγή της υγείας

1

Προαγωγή της Υγείας στο χώρο εργασίας

Συμμετοχή Εργαζομένων7-8 Ιουνίου 2016

Νίκος ΣατσιάςΥπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας ΣΕΚ

Page 2: προαγωγή της υγείας

2

Ποιο είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο;

Page 3: προαγωγή της υγείας

3

Πόσο χρόνο κάθε μέρα σπαταλούμε στην εργασία?

1. 1/32. 1/23. 2/3

Page 4: προαγωγή της υγείας

4

Τι είναι η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας; (ΠΥΕ)

Page 5: προαγωγή της υγείας

5

Ορισμός ΠΥΕ

• Η συνδυασμένη προσπάθεια εργοδοτών και εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας των ατόμων στους χώρους εργασίας

• Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ορίζει την ύπαρξη ψυχικής υγείας ως «μια κατάσταση ευεξίας στην οποία ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη δική του δυναμική, μπορεί να εργάζεται παραγωγικά και αποτελεσματικά και είναι ικανός να συνεισφέρει στη δική του κοινωνία.

Page 6: προαγωγή της υγείας

6

Πως επιτυγχάνεται;

Βελτίωση της οργάνωσης εργασίας και του περιβάλλοντος

Την προώθηση της συμμετοχής εργαζομένων σε υγιείς δραστηριότητες

Της ενθάρρυνσης των υγιών επιλογών

Της ενθάρρυνσης της προσωπικής εξέλιξης των εργαζομένων

Page 7: προαγωγή της υγείας

7

Μέτρα σε επίπεδο οργάνωσης εργασίας και του περιβάλλοντος

Παροχή ευέλικτου ωραρίου και ευέλικτων μορφών εργασίας

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στη βελτίωση της οργάνωσης εργασίας τους και στη βελτίωση του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

Παροχή δυνατοτήτων δια βίου μάθησης

Page 8: προαγωγή της υγείας

8

• Παροχή χώρων αναψυχής

• Πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος

• Παροχή υποστηρικτικού ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας

Μέτρα σε επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος

Page 9: προαγωγή της υγείας

9

Κάπνισμα στην εργασία

• Κάθε χρόνο στην ΕΕ, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο θάνατοι προέρχονται από το κάπνισμα. Οι 79.000 από αυτούς θεωρείται ότι σχετίζονται μόνο με την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και το παθητικό κάπνισμα μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες

Page 10: προαγωγή της υγείας

10

Κάπνισμα στην εργασία

• Όταν εκτίθεστε στο παθητικό κάπνισμα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα αυξάνεται κατά 20–30 %

• Τα άτομα που πάσχουν ήδη από προβλήματα υγείας όπως άσθμα ή χρόνιες αποφρακτικές πνευμονικές παθήσεις έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα υγείας από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα.

• Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 25–35 %. Οι επιπτώσεις της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα για την καρδιαγγειακή υγεία, ακόμη και για σύντομα χρονικά διαστήματα (λεπτά έως ώρες), μπορεί να είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικές (80 %–90 %) με εκείνες που οφείλονται στο χρόνιο ενεργητικό κάπνισμα.

Page 11: προαγωγή της υγείας

11

• Οι γυναίκες που εκτίθενται στο ETS κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να γεννήσουν μωρά με χαμηλότερο βάρος, συγγενείς ανωμαλίες και περιορισμένες πνευμονικές λειτουργίες. Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει επίσης, τις πιθανότητες να εμφανίσει ένα παιδί άσθμα.

Κάπνισμα στην εργασία

Page 12: προαγωγή της υγείας

12

Μεμονωμένα μέτρα

Παροχή και χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

Ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής Παροχή προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος

και Υποστήριξη της ψυχικής ευεξίας, για παράδειγμα

μέσω της παροχής εξωτερικών ανώνυμων ψυχοκοινωνικών συμβουλών, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για την καταπολέμηση του άγχους

Page 13: προαγωγή της υγείας

13

Γιατί να επενδύσει ένας οργανισμός στην ΠΥΕ

• Η ΠΥΕ συνεπάγεται :– Μείωση του απουσιασμού– Μεγαλύτερη παραγωγικότητα– Ευκολότερη στελέχωση – Λιγότερες αποχωρήσεις προσωπικού– Θετική και ανθρώπινη εικόνα

Page 14: προαγωγή της υγείας

14

Ανάλυση κόστους και οφέλους

Σύμφωνα με έρευνες κάθε ευρώ που επενδύεται στην ΠΥΕ αποδίδει 2,5-4,8 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης των ποσοστών απουσιασμού από την εργασία.

Page 15: προαγωγή της υγείας

15

Εφαρμογή ΠΥΕ (1)

Η προετοιμασία:• Συστήνεται μια ομάδα εργασίας αρμόδια για την

υλοποίηση και τον σχεδιασμό του προγράμματος ΠΥΕ, με εκπροσώπους:– Της ανώτερης βαθμίδας διοίκησης– Της επιτροπής προσωπικού– Του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και της υπηρεσίας και επιτροπής Α & Υ.

Page 16: προαγωγή της υγείας

16

Εφαρμογή ΠΥΕ (2)

• Ενημέρωση όλου του προσωπικού (πίνακες ανακοινώσεων, αφίσες, ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο και συσκέψεις).

• Τήρηση νομοθεσίας και διαχείριση κινδύνων.• Αξιολόγηση αναγκών και προσδοκιών των

εργαζομένων από το ΠΥΕ.

Page 17: προαγωγή της υγείας

17

Καθορισμός προτεραιοτήτων

• Βελτίωση ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής

• Μείωση παραπόνων για μυοσκελετικά προβλήματα

• Την προαγωγή εν γένει ενός υγιούς τρόπου ζωής

Page 18: προαγωγή της υγείας

18

Το πρόγραμμα ΠΥΕ συνδυάζεται με πρόληψη των κινδύνων

• Ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας θα πρέπει να συνδυάζεται με δραστηριότητες πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων

Page 19: προαγωγή της υγείας

19

Προώθηση της ψυχικής υγείας

Η προαγωγή της ψυχικής ευεξίας συμβάλει στην δημιουργία ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας. Παραδείγματα:

Ευέλικτες μορφές εργασίας Υποστήριξη στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής

(Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών) Παροχή κατάρτισης σε διευθυντικά στελέχη και στους

εργαζόμενους με σκοπό της γνώση των θεμάτων υγείας Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη Στήριξη εργαζομένων για συμμετοχή σε σωματική άσκηση

Page 20: προαγωγή της υγείας

20

Παροχή ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους

• Αποφυγή περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης

• Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρονοδιάγραμμα όλων των εργαζομένων

• Αναζήτηση μεθόδων επικοινωνίας με πολλούς τρόπους, πέραν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Page 21: προαγωγή της υγείας

21

Ενεργός συμμετοχή και υποστήριξη ανωτέρων

• Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη κουλτούρας και θετικής νοοτροπίας για υγιείς χώρους εργασίας.

• Ο όρος κουλτούρα της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (Safety Culture) πρωτοεμφανίστηκε λίγο μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Chernobyl το 1986.

Page 22: προαγωγή της υγείας

22

Κουλτούρα Α & Υ στην εργασία • «…το σύνολο των χαρακτηριστικών και των

ιδιοτήτων των οργανισμών ή των ατόμων, που καθορίζουν πως πρώτιστη προτεραιότητα στη λειτουργία των οργανισμών ή των ατόμων παίζει η εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και αυτά τα μέτρα ασφάλειας λαμβάνουν την απαραίτητη προσοχή που εγγυάται τη εφαρμογή τους».

Page 23: προαγωγή της υγείας

23

Ανθρώπινοι παράγοντες επηρεασμού ΠΥΕ

• Χαμηλά επίπεδα επίβλεψης και παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης μειώνουν την ευαισθητοποίηση και κατ΄ επέκταση την κουλτούρα

• Το επίπεδο συμβουλευτικής και συμμετοχής των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την βελτίωση της κουλτούρας

• Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται στον ορισμό ανθρώπινοι

Page 24: προαγωγή της υγείας

24

Ανθρώπινοι παράγοντες

• To 90% όλων των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη, ωστόσο το 70% θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η Διοίκηση λάμβανε προληπτικά μέτρα.

• Με απλούς όρους η Α.&Υ. των εργαζομένων επηρεάζεται από:– Τον οργανισμό– Την Εργασία– Προσωπικούς παράγοντες

Οι προσωπικοί παράγοντες διαφέρουν από άτομο σε άτομο και δεν είναι σε

όλες τις περιπτώσεις οι πιο σημαντικοί

Page 25: προαγωγή της υγείας

25

1 θανατηφόροΑτύχημα

30 μικροατυχήματα

300 παρ’ ολίγονατυχήματα

3000 επισφαλείς ενέργειες ή καταστάσεις

Το μοντέλο του Heinrich 1950

Page 26: προαγωγή της υγείας

26

Σημαντικά

Είναι άσκοπο να υλοποιείται ένα ΠΥΕ χωρίς να διασφαλίζεται ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

βασίζεται στην ανάπτυξη νοοτροπίας υπέρ της ασφάλειας και υγείας η οποία απαιτεί πρωτίστως σωστή διαχείριση των κινδύνων.

Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας επεκτείνεται πέραν των νομικών απαιτήσεων. Βασίζεται στην εκατέρωθεν

εθελοντική δράση

Η ΠΥΕ στους χώρους εργασίας μπορεί να στεφθεί από επιτυχία μόνο εφόσον ενταχθεί μόνιμα σε όλες τις διαδικασίες μιας

επιχείρησης

Page 27: προαγωγή της υγείας

27

Ανάλυση, Αποτίμηση οφελών

• Οικονομικά οφέλη και οφέλη για την υγεία που έχουν ανεκτίμητη αξία

• Κοινοποίηση αποτελεσμάτων• Συνεχής σχεδιασμός και βελτίωση• Αντίληψη όλων των λεπτομερειών της αξιολόγησης που θα

λαμβάνονται υπόψη στα σχέδια για το μέλλον.

Page 28: προαγωγή της υγείας

28

THE EUROPEAN NETWORK FOR WORKPLACE HEALTH PROMOTION (ENWHP)

• Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο, ιδρύθηκε το 1996 και έχει την έδρα του στο Βέλγιο.

• Μέλη του είναι Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα με εξειδίκευση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, των κρατών μελών, των υπό ένταξη κρατών μελών και των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

• Οι φορείς αυτοί ορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία των Κρατών Μελών, ως Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι, για τις δραστηριότητες του Δικτύου.

• Τα Κράτη αυτά μοιράζονται ένα κοινό όραμα «Υγιείς Εργαζόμενοι σε Υγιείς Επιχειρήσεις»

Page 29: προαγωγή της υγείας

29

Στόχοι και δραστηριότητες

• η ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο,

• ο εντοπισμός και η διάδοση καλών μεθόδων πρακτικής, η έκδοση διαφόρων οδηγιών και εργαλείων για την εφαρμογή τους,

• καθώς επίσης και η ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Πληροφόρησης στα Κράτη Μέλη με την εμπλοκή των Κοινωνικών τους Εταίρων.

• Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα που διοργανώνουν οι Εστιακοί Πόλοι των Κρατών Μελών πoυ συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Δικτύου

Page 30: προαγωγή της υγείας

30

«Ακόμα και η βαρύτερη εργασία, όταν γίνεται με ευχαρίστηση, παύει να είναι κουραστική.»

Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Page 31: προαγωγή της υγείας

31

https://www.youtube.com/watch?v=e3kimLAtPzg

https://www.youtube.com/watch?v=9bodWzkkcCU