Η συμβολή ερευνητικών και επιδεικτικών έργων στη...

download Η συμβολή ερευνητικών και επιδεικτικών έργων στη βελτίωση του βαθμού απόδοσης και στη μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας.

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Η συμβολή ερευνητικών και επιδεικτικών έργων στη...

 • ()

  .

  4 2017,

  . - ()

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • 2 ()

  GROUNDHIT

  GROUND-MED

  (GEOPEAK)

  Cheap-GSHPs

  TESSe2b

  4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • 3

  4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • /

  4

  () 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • () U-loop .,.= C .,.= C () U-loop

  5 () 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • 6 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • :Ground Coupled Heat Pumps of High Technology

  7GROUNDHIT : 4- ( 2004 2008): 3.586.000 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • : Advanced ground source heat pump systems for heating and cooling in Mediterranean climate

  8GROUND-MED : 5- ( 2009 2014): 7.247.686 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • : . . -

  9 (GEOPEAK) : 3- ( 2010 2013): 754.429 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • :CHeap and Efficient APplication of reliable Ground Source Heat exchangers and PumpS CNR

  Cheap-GSHPs : 4- ( 2015 2019): 5.804.847,50 4 2017,

  1 VERDE.TEC 1710

  *

 • :Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources IP Setubal

  11TESSe2b : 4- ( 2015 2019): 4.311.700 4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • 124 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  Chart1

  3586000

  7247686

  754429

  5804847.5

  4311700

  Sheet1

  GROUNDHIT3,586,000.0

  GROUND-MED7,247,686.0

  (GEOPEAK)754,429.0

  Cheap-GSHPs5,804,847.5

  TESSe2b4,311,700.0

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  *

 • EUROVENT (30/35 7/12 oC)134 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  Chart1

  4

  5

  5.9

  5.7

  6.5

  COP

  Sheet1

  COP

  -GROUNDHIT4.0

  GROUNDHIT5.0

  GROUND-MED5.9

  (GEOPEAK)5.7

  Cheap-GSHPs6.5

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  *

 • 144 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  Chart1

  100

  90

  75

  75

  65

  60

  %

  Sheet1

  %

  -GROUNDHIT100

  GROUNDHIT90

  GROUNDMED75

  (GEOPEAK)75

  Cheap-GSHPs65

  TESSe2b60

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  *

 • O , ().

  ().

  154 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

 • Emails kkari@cres.gr

  !Websitewww.cres.gr4 2017,

  1 VERDE.TEC 17

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *