θετική συμπεριφορά

2
Δραστηριότητες ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς Στα πλαίσια της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς των μαθητών, τόσο στην τάξη όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εφαρμόζoυμε σε μερικές τάξεις του σχολείου μας το παρακάτω πρόγραμμα ελέγχου συμπεριφοράς. Έχουμε πλαστικοποιήσει και έχουμε αναρτήσει στην τάξη μια σειρά από καρτέλες τη μία κάτω από την άλλη. Στη μέση υπάρχει η καρτέλα «Έτοιμος-η να μάθω». Πάνω από αυτή υπάρχει μία που γράφει «Σωστές επιλογές», πιο πάνω η καρτέλα «Υπόδειγμα» και ακόμη πιο ψηλά «Εξαιρετική συμπεριφορά». Κάτω από την καρτέλα «Έτοιμος –η να μάθω» έχουμε την καρτέλα «Σκέψου το», πιο κάτω η «Η κυρία αποφασίζει» και τέλος «Ενημέρωση γονέων». Σε κάθε μαθητή της τάξης έχει δοθεί ένα ξύλινο μανταλάκι πάνω στο οποίο έχει γράψει το όνομά του και το έχει ζωγραφίσει όπως αυτός θέλει.Τα μανταλάκια όλων των παιδιών είναι τοποθετημένα πάνω στην καρτέλα «Έτοιμος να μάθω» και ανάλογα με την συμπεριφορά τους τόσο στην τάξη όσο και στα διαλείμματα, μετακινούνται πάνω στις καρτέλες. Ανεβαίνουν προς τις επάνω καρτέλες αν η συμπεριφορά τους είναι καλή, ενώ αν υπάρχουν από κάποιον δείγματα αρνητικής συμπεριφοράς το μανταλάκι του μετακινείται προς τα κάτω. Κάθε παιδί έχει και ένα δικό του πουγκάκι στο οποίο κάθε Παρασκευή μπαίνει μία μικρή καρτούλα επιβράβευσης αν είναι θετική η συμπεριφορά του όλη την εβδομάδα. Τα μανταλάκια των μαθητών που στο τέλος του μήνα θα έχουν τις περισσότερες κάρτες στο πουγκάκι τους, θα πηγαίνουν σε ένα μεγάλο αστέρι που γράφει «Αστεράτη συμπεριφορά». Αν η συμπεριφορά κάποιου από αυτούς αλλάξει, τότε το μανταλάκι του θα βρεθεί ξανά

Transcript of θετική συμπεριφορά

Page 1: θετική συμπεριφορά

Δραστηριότητες ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς των μαθητών, τόσο στην τάξη όσο

και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εφαρμόζoυμε σε μερικές τάξεις του σχολείου μας

το παρακάτω πρόγραμμα ελέγχου συμπεριφοράς.

Έχουμε πλαστικοποιήσει και έχουμε

αναρτήσει στην τάξη μια σειρά από καρτέλες τη

μία κάτω από την άλλη. Στη μέση υπάρχει η

καρτέλα «Έτοιμος-η να μάθω». Πάνω από αυτή

υπάρχει μία που γράφει «Σωστές επιλογές», πιο

πάνω η καρτέλα «Υπόδειγμα» και ακόμη πιο

ψηλά «Εξαιρετική συμπεριφορά». Κάτω από την

καρτέλα «Έτοιμος –η να μάθω» έχουμε την

καρτέλα «Σκέψου το», πιο κάτω η «Η κυρία

αποφασίζει» και τέλος «Ενημέρωση γονέων».

Σε κάθε μαθητή της τάξης έχει δοθεί ένα ξύλινο μανταλάκι πάνω στο οποίο έχει

γράψει το όνομά του και το έχει ζωγραφίσει όπως αυτός θέλει.Τα μανταλάκια όλων των

παιδιών είναι τοποθετημένα πάνω στην καρτέλα «Έτοιμος να μάθω» και ανάλογα με την

συμπεριφορά τους τόσο στην τάξη όσο και στα διαλείμματα, μετακινούνται πάνω στις

καρτέλες.

Ανεβαίνουν προς τις επάνω καρτέλες αν η συμπεριφορά τους είναι καλή, ενώ αν

υπάρχουν από κάποιον δείγματα αρνητικής συμπεριφοράς το μανταλάκι του μετακινείται

προς τα κάτω.

Κάθε παιδί έχει και ένα δικό του πουγκάκι

στο οποίο κάθε Παρασκευή μπαίνει μία μικρή

καρτούλα επιβράβευσης αν είναι θετική η

συμπεριφορά του όλη την εβδομάδα. Τα

μανταλάκια των μαθητών που στο τέλος του

μήνα θα έχουν τις περισσότερες κάρτες στο

πουγκάκι τους, θα πηγαίνουν σε ένα μεγάλο

αστέρι που γράφει «Αστεράτη συμπεριφορά».

Αν η συμπεριφορά κάποιου από αυτούς

αλλάξει, τότε το μανταλάκι του θα βρεθεί ξανά

Page 2: θετική συμπεριφορά

στις αρχικές καρτέλες. Όσοι καταφέρουν και

διατηρήσουν το μανταλάκι τους μέχρι το τέλος της

χρονιάς στο μεγάλο αστέρι τότε θα κερδίσουν ένα

βραβείο για την εξαιρετική τους συμπεριφορά.

Σε καθημερινή βάση οι μαθητές που έχουν

σωστή συμπεριφορά έχουν τη δυνατότητα όταν

τελειώνουν τις εργασίες τους να μπορούν να

πηγαίνουν στη μικρή αναγνωστική γωνιά της τάξης

και να διαβάζουν κάποιο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη,

κάτι που τους αρέσει πολύ.

Αν και το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στην τάξη εδώ και λίγο καιρό, έχει θετικά

αποτελέσματα και οι μαθητές προσπαθούν να βελτιώσουν τα αρνητικά σημεία της

συμπεριφοράς τους.