Άντληση Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό & Το...

17
ΕΝΌΤΗΤΑ 4 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

Transcript of Άντληση Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό & Το...

4

4

1

13

. 4 : .... .

:

Blogs

3 ) :

4) :

14

.: ( )@( e-mail).com. .

Outlook Express 2010

1: click New E-mail.

2: , e-mail (From), e-mail () (Subject).

3: Send.

B 1: click click .

: e-mail . . .

. . . .

: ,