το παρελθόν της ρομποτικής παρουσίαση

download το παρελθόν της ρομποτικής παρουσίαση

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of το παρελθόν της ρομποτικής παρουσίαση

1921 robota .

1495 Leonardo da Vinci

1645 Blaise Pascal

18

1739 Jacques de Vaucanso

1948 W. Grey Walter

1954-1956, George Devol & Joseph Engelberger

Sputnik I,1957

Ichiro Kato -WABOT

1974-Intel (Integrated Electronics)

MITS ALTAIR-8080

ACMVI (Oblix)-1978

1985-RB5X

1988-Danbury

NASA-PathFinder,1997

Kismet,1998

1999

Sony Dream Robots

A P