τα πρόσωπα τα γεγονότα

of 1 /1
Η Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ Ο Ν ΤΙΝ Α Π ΡΟ ΣΩ Π Α - Φ ΙΛΟ Ι ΣΗ Μ Α Ν ΤΙΚ Α ΓΕΓΟ ΝΟΤΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Η Μ Η ΤΕΡΑ Η Μ ΥΡΤΩ Η Μ ΕΛΙΑ Ο ΝΙΚ Ο Σ Η Θ ΕΙΑ ΔΕΣΠ Ο ΙΝ Α Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Η ΣΤΑΜ ΑΤΙΝΑ W oman W oman M an Ή ταν η υπηρέτρια

Embed Size (px)

Transcript of τα πρόσωπα τα γεγονότα

Slide 1