Παρουσίαση πτυχιακής

of 38 /38
"ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ [Cu(dppzdppe)]BF₄. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ DNA ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ". Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χ. Μητσοπούλου, Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ (1111200900139) ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1111200900128) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ University of Athens Department of Chemistry

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση πτυχιακής

DNA.

" [Cu(dppzdppe)]BF. DNA ". : . , .... (1111200900139) (1111200900128) University of AthensDepartment of Chemistry

: [Cu(Dppz)(Dppe)](BF4) DNA .

DNA. DNA , . , Watson Crick 1953 DNA . DNA .

DNA DNA . DNA . .

DNA. DNA .

Watson Crick , -DNA, DNA,

.

-DNA -DNA .

H cisplatin DNA () ( ), [Pt(NH3)2(H2O)2]2+. , . DNA-cisplatin DNA, .

Van der Waals

:

(intercalation) (groove binding) (external binding)

(INTERCALATION) DNA. 1961, o Lerman (intercalation). : DNA.

(GROOVE BINDING) (groove binder) - Van deer Waals .

-External Binding . DNA .

. ( Hg(II), Pb(II), Cd(II) . : Pt(II) Au(II) Cu(II) .

Cu(I)

dppz dppz . dppz, : , .

dppe dppe -1,2-() IUPAC .

NaPPh.

-.

>630 nm. .

: (HpD) . : : .

, , .

PTD .

350-1100nm.

21

: [Cu(CH3CN)4](BF4) Cu2O + HBF4 + CH3CN [Cu2O(CH3CN)4](BF4) DNA pR322

DNA : Ct-DNA

Tris-HCl(5mM) NaCl(50mM), pH=7,0 TBE 10x (Tris Borate EDTA) 100mL (Loading buffer)

[Cu(Dppz)(Dppe)](BF4) Cu(I). [Cu(MeCN)4](BF4),

[Cu(MeCN)4](BF4) : O2

[Cu(Dppz)(Dppe)](BF4) : - (UV-Vis) (NMR) (IR)

- (UV-Vis).

425 nm

MeCN = 0,49607*104 M cm-1

CH2Cl2 = 0,28092*104 M cm-1

(NMR).

dppedppzdppzdppzdppe

(IR).

C-C C-N BF4-

DNA : UV-Vis .

UV-Vis

b=2,7(1,3)104M-1 377nm.

:

DNA , :

, , .

Xe 1000W >335 nm.

(supercoiled) pBR322 DNA.

CT-DNA DNA. 2,7 (1,3)104 M-1 377nm (groove binding). , DNA , .