επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων

of 21 /21
15 Μαρτίου 2016 Επίσκεψη ΣΤ΄ τάξης στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Σχολικό Έτος 2015 - 2016 41 ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου

Embed Size (px)

Transcript of επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων

Page 1: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων

15 Μαρτίου 2016Επίσκεψη ΣΤ΄ τάξης στηΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Σχολικό Έτος 2015 - 2016

41ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου

Page 2: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 3: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 4: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 5: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 6: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 7: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 8: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 9: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 10: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 11: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 12: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 13: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 14: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 15: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 16: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 17: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 18: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 19: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 20: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων
Page 21: επίσκεψη στ τάξης στη βουλη των ελληνων