Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

29
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ-ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Transcript of Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Page 1: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ-ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Page 2: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Page 3: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Page 4: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Page 5: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Page 6: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΞΕΒΟΤΑΝΙΑΣΜΑ

Page 7: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΞΕΒΟΤΑΝΙΑΣΜΑ

Page 8: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Page 9: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Page 10: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Page 11: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ

Page 12: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ

Page 13: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Page 14: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Page 15: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Page 16: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Page 17: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Page 18: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 19: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 20: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 21: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 22: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 23: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 24: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 25: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 26: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 27: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 28: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Page 29: Ο ΔΡΟΣΕΡΌΣ ΜΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ