Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά...

of 22 /22
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων Επιμελητήριο Καβάλας Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 Νίκος Γιαννουλίδης

Embed Size (px)

Transcript of Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά...

Page 1: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και

Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για

την Ενίσχυση της Απασχόλησης

Ευάλωτων Ομάδων

Επιμελητήριο Καβάλας

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Νίκος Γιαννουλίδης

Page 2: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Αντικείμενο & Σκοπός του

Εργαστηρίου

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η διαμόρφωση κοινής αντίληψης από τους συμμετέχοντες στη δικτύωση για

τις τοπικές δυνατότητες απασχόλησης ευάλωτων ομάδων

Page 3: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Ευάλωτες ή ευπαθείς ονομάζουμε τις ομάδες

εκείνες πληθυσμού οι οποίες έχουν περιορισμένη

ή και καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και

δημόσια αγαθά και υστερούν σε πολλά επίπεδα

όσον αφορά τομείς όπως η εργασία, το εισόδημα,

εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, η στέγη, η

κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται κυρίως για :

άτομα με αναπηρία ή χρόνια παθολογικά

προβλήματα

άτομα με ψυχικές παθήσεις

ανέργους

μετανάστες

αποφυλακισμένους

πρώην χρήστες ουσιών

θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες

(τσιγγάνοι,μουσουλμάνοι,κτλ)

κατοίκους παραμεθορίων περιοχών

μονογονεϊκές οικογένειες

Page 4: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Η Κοινωνική Οικονομία

Σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης και της επιχειρηματικότητας

Μπορεί να παράξει ανθεκτικά οικονομικά συστήματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής

καινοτομίας σε πολλά πεδία πολιτικής

Συνδυάζει την κερδοφορία με την αλληλεγγύη, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών

Page 5: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

• Ο διακριτός χώρος της οικονομίας, ανάμεσα στον

ιδιωτικό-κερδοσκοπικό/κεφαλαιουχικό τομέα και το

δημόσιο τομέα, όπου διεξάγονται οικονομικές

δραστηριότητες (παραγωγή και παροχή προϊόντων και

υπηρεσιών), με κυρίαρχο σκοπό την εξυπηρέτηση

κοινωνικών σκοπών και στόχων.

Κοινωνική Οικονομία

Page 6: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής ή παροχής αγαθών και υπηρεσιών: κοινωνικές υπηρεσίες, καταναλωτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, στέγαση, προστασία περιβάλλοντος, πολιτισμός, ενέργεια, κλπ,

που υλοποιούνται από συλλογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως συνεταιρισμοί, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί συνεταιρισμοί κλπ

Η Κοινωνική Οικονομία

περιλαμβάνει

Page 7: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

3ο πόλος της Οικονομίας

Συνεταιρι-σμοί

Κοινωνικές Επιχειρή-

σεις

ΜΚΟ

Ενώσεις

Ιδρύματα

Κοινωνική Οικονομία

Παραδοσιακός Ιδιωτικός Τομέας

(κερδοσκοπικός)

Δημόσιος Τομέας

Page 8: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Χαρακτηριστικά & Διαφορές Ιδιωτικός

Τομέας

Δημόσιος Τομέας Τρίτος Τομέας (Τομέας της Κοινωνικής

Οικονομίας)

Ποιος αποφασίζει Ιδιοκτήτης ή

Δ.Σ. εταίρων

Διοίκηση (υπό τον έλεγχο

των εκλεγμένων)

Οι (συν)εταίροι (ένα μέλος, μία ψήφος),

Δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα

Πώς λειτουργεί Ιδιωτική

πρωτοβουλία,

μισθωτοί

Νομικό πλαίσιο, υπάλληλοι Ιδιωτική- συλλογικού χαρακτήρα

πρωτοβουλία.

Μεικτό σύστημα: μισθωτοί και εθελοντές

Χρηματοδότηση Αγορά Φόροι Μεικτή: Αγορά και Επιχορηγήσεις

Στόχος Κέρδος Εξυπηρέτηση του κοινωνικού

συνόλου

Συνδυασμός κοινωνικών και οικονομικών

στόχων. Μη κερδοσκοπικός.

Κοινωνική χρησιμότητα

Πώς καθορίζεται ο

προσανατολισμός

Αγορά Ανάγκες της κοινωνίας

ανάλογα με κανονιστικά

πρότυπα

Καταστατικό δράσης, ηθικές δεσμεύσεις,

εξασφάλιση συμβατότητας μεταξύ

οικονομικών και κοινωνικών στόχων

Ως πότε συνεχίζει

να λειτουργεί

Αγορά και

ελεύθερη

απόφαση του

Ιδιοκτήτη

Απόφαση της εκάστοτε

κυβέρνησης

(ιδιωτικοποίηση,

αναδιάρθρωση της

υπηρεσίας)

Κοινή απόφαση συνεταίρων/ μελών (ένα

μέλος, μία ψήφος)

Page 9: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο (συνδυασμός

οικονομικών και κοινωνικών στόχων)

Τοπικές ρίζες και ενσωμάτωση στην τοπική οικονομία

(ευνοείται και ενσωματώνεται από την

τοπική κοινωνία γιατί έχει συγκροτηθεί από μέλη της)

Μικρό μέγεθος (που ευνοεί την ευελιξία της και

απαλλάσσεται εν μέρει από τη γραφειοκρατία)

Ικανότητα κινητοποίησης πληθυσμού και μετατροπής του

«Κοινωνικού Κεφαλαίου» σε

συντελεστή παραγωγής

Πλεονεκτήματα Κοινωνικής

Επιχειρηματικότητας

Το κοινωνικό κεφάλαιο συνίσταται κατά βάση από στοιχεία όπως: εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη, συνείδηση του πολίτη, πνεύμα κοινωνίας πολιτών, ετοιμότητα για

συνεργασία

Page 10: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Είναι αστικός

συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την

εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, 3 είδη

Κοιν.Σ.Επ.

Ένταξης

Κοινωνικής φροντίδας

Συλλογικού και

Παραγωγικού Σκοπού

Page 11: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

Αφορούν στην ένταξη στην

οικονομική και κοινωνική ζωή

των ατόμων που ανήκουν στις

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των

εργαζομένων σε αυτές τις

επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν

υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες

Πληθυσμού.

Ένταξη είναι η διαδικασία κοινωνικής

ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής του

στην απασχόληση.

Page 12: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

2 εκατομμύρια επιχειρήσεις/

οργανισμοί του Τομέα της

Κοινωνικής Οικονομίας,

περίπου το 10% του συνόλου των

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

απασχολεί πάνω από 11 εκατομμύρια

εργαζόμενους, 8% της μισθωτής απασχόλησης ή

6% της συνολικής απασχόλησης

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

στην Ε.Ε.

Page 13: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Ισχνή παρουσία πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

Περίπου 70.000 εργαζόμενοι-μέλη: 2,9% της μισθωτής απασχόλησης ή 1,8% της συνολικής απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ιδρύματα, ενώσεις, κλπ)

Σταδιακή αύξηση πρωτοβουλιών του Τομέα – κινητικότητα φορέων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της ανεργίας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Θεσμική αναγνώριση του Τομέα (Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα)

Σε εξέλιξη το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Τομέα

…και στην Ελλάδα

Page 14: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η

παραγωγή προϊόντων και η

παροχή υπηρεσιών για την

ικανοποίηση των αναγκών της

συλλογικότητας (πολιτισμός,

περιβάλλον, οικολογία,

εκπαίδευση, παροχές κοινής

ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών

προϊόντων, διατήρηση

παραδοσιακών δραστηριοτήτων

και επαγγελμάτων, αγωγής

υγείας κ.α.)

«ΚοινΣΕπ- Ανοιχτά Σχολειά»- Λέσβος

Page 15: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

• «Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης

Bios Coop»- 385 μέλη. Απευθείας επαφή με παραγωγούς και

συνεταιρισμούς, ποιότητα- τιμές

• «ΚοινΣΕΠ Μυγδονία- Καλλιέργεια και μεταποίηση

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών», Λαγκαδάς

• «ΚοινΣεπ Πράσινες Διαδρομές»- Βιώσιμος θεματικός

τουρισμός- Παιονία

Άλλες ΚοινΣΕπ

Page 16: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Δράσεις για την Ενίσχυση της

Απασχόλησης Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (ΟΑΕΔ): προγράμματα επιχορήγησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άνεργους, επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών. Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στην απασχόληση καθώς και των μακροχρόνια ανέργων και ατόμων από άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης: Αφορούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ή που περιλαμβάνουν υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση. Παροχή κατάρτισης σε άνεργους μέσω των επιταγών κατάρτισης (voucher)

Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας: Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους

Page 17: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης

εργασίας για ευπαθείς ομάδες- ΟΑΕΔ • Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που

αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την

πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων

από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών

Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις

που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

Page 18: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα προορίζεται:

• Για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη

επαγγέλματος από την 1/1/2014

• Για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση

των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή

περισσότερους ανέργους.

Η δράση προβλέπει:

• Αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών

• Επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας

που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015

• Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί

μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.

• Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί τον Οκτώβρη.

Αναμενόμενα Προγράμματα

Page 19: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΌΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Το Πρόγραμμα στοχεύει: Στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων

ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους

Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Δικαιούχοι: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της

αίτησης Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5000€-25.000€(100%

επιδότηση) • Εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός ωφελουμένων θα είναι 2800 πτυχιούχοι. • Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015

Αναμενόμενα Προγράμματα

Page 20: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

Στον εκσυγχρονισμό, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων επιχειρήσεων Τουρισμού

Να δώσει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

• Δικαιούχοι είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 300.000€ (50% του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης)

• Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελουμένων επιχειρήσεων κυμαίνεται από 600 έως 700 τουριστικές επιχειρήσεις

• Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015

Αναμενόμενα Προγράμματα

Page 21: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς και καινοτόμας

επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται:

• Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και

• Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι :

• Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός υπολογίζεται έως 50.000€ (100% ενίσχυση)

• Ο εκτιμώμενος αριθμός των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται στις 2500, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και 4500 νέες θέσεις εργασίας

• Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2015

Αναμενόμενα Προγράμματα

Page 22: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση της Απασχόλησης Ευάλωτων

Ευχαριστώ