το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

18

Transcript of το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

Page 1: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 2: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 3: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 4: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 5: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 6: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

Ανοίγωτο Βιβλίο

Page 7: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

τις γατοτροφές

.τα αυτιά

την ουρά.

Page 8: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 9: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 10: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

Θυμάστε ποια πρόταση λέμε

απλή;

Page 11: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 12: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 13: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)
Page 14: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

Ανοίγωτο

Τετράδιο Εργασιών

Page 15: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

ακρίδα.σκουλήκ

ι.σκίουρο.

Και όλες είναι αντικείμενα

Page 16: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

ακρίδες.Οι κότες τρώνε τα σκουλήκια.Τα γεράκια αρπάζουν τους σκίουρους.

Page 17: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)

τον σκίουρο

την ακρίδα

το σκουλήκ

ιτους

σκίουρουςτις

ακρίδες τα σκουλήκι

α

Page 18: το τραγούδι της φάλαινας (ανθ)