Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

of 12 /12
«Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών »

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Page 1: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

«Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση

των παρεχομένων υπηρεσιών »

Page 2: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Τι στόχο έχει το πρόγραμμα;Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων προκειμένου να:

εκσυγχρονίσουν την υποδομή τους και τη λειτουργίας τους,

Αναβαθμίσουν ποιοτικά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά .

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις

Αναβάθμιση Ανταγωνιστικής

Θέσης

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων

Page 3: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός &

Κατανομή Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 70 εκ. €•Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).•Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015). Αττική: 9.800.000€

Page 4: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

•Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. •Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις •Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Page 5: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ?

• Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

• Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Page 6: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

5. Ποιεσ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ πρεπει να πληρουνται?

Ποια μορφή μπορεί να έχει η υφιστάμενη επιχείρηση;

A.E, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., IKE, ατομική επιχείρηση, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)

Διάρκεια επιδότησης: Από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Page 7: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ποσό επιδότησης

Page 8: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

6. Ποιεσ ειναι οι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ? • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα –

Εξοπλισμός • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας

& ύδατος • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας &

περιβαλλοντικής διαχείρισης • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου

προσωπικού) • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα

και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.

• Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων

• Δαπάνες προβολής – προώθησης

Επιδότηση για….

Page 9: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Πότε κάνω δαπάνες

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Page 10: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Πότε και πως υποβάλλω

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν

για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού

φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Page 11: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα νέα του προγράμματος

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του προγράμματος

Κοινωνικά δίκτυα:

www.facebook.com/antagonistikotita

http://twitter.com/epan_ii

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337

Page 12: Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016

Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για να ενημερωθούν αναλυτικά οι επενδυτές.

Σχετική ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας

www.antagonistikotita.gr και στο www.espa.gr

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τα νέα του προγράμματος