ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

of 26 /26
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Embed Size (px)

Transcript of ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Page 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2015-2019

Page 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πληθυσμός (απογραφή 2011): 665.000

2009

2013

0 10 20 30 40 50

% OF EX-TREME POVERTY

% OF POVERTY

Page 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

• ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραμμα Κοινωνικής πολιτικήςΑ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ I. Σίτιση και παροχή βασικών υλικών αγαθών II. ΣτέγασηIII. Ένταξη στην αγορά εργασίας Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ IV. Μετανάστες-ΠρόσφυγεςV. Άτομα με αναπηρίεςVI. Εξαρτημένα άτομαVII. Έμφυλες διακρίσεις Γ) ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ VIII. Κοινωνικά επιδόματα IX. Δημοτικά ΙατρείαX. Βοήθεια στο Σπίτι XI. Τρίτη ηλικία –Λέσχες Φιλίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής 2015-2019

Page 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ • ΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ• ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ • ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ• ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Α. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Α 1. ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΥΑΔΑ)

• Παροχή επισιτιστικής βοήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών σε απόρους (ΤΕΒΑ)

• Αποκέντρωση της παροχής γευμάτων σε απόρους και άστεγους

• Διεύρυνση και επέκταση των υπηρεσιών του Κόμβου Αλληλεγγύης Πολιτών- ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ

• Δημιουργία νέου Κόμβου Αλληλεγγύης Πολιτών• Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 8: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Α. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Α 2. ΣΤΕΓΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

• Επέκταση του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας

• Συνέχιση του Προγράμματος «Στέγαση – Επανένταξη»

• Πρόγραμμα κατοικίας “Housing First”

• Υποστηρικτική υπηρεσία για την πρόληψη της απώλειας

στέγης

Page 9: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Α2. ΣΤΕΓΑΣΗ

Network of social apartments

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

«Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας»

Page 10: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Α. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Α 3. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Σύνδεση κοινωνικής αλληλεγγύης με κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΕΑΤΑ) – Δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.

• Πιλοτική εφαρμογή δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Β1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και πληροφοριών σε

μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο• Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής και απόκτησης

βασικών δεξιοτήτων Η/Υ (ΚΕΚ ΔΑ)• Δημιουργία πολυπολιτισμικού χώρου δραστηριοτήτων για

τις μεταναστευτικές κοινότητες • Συγκρότηση Ομάδας Έργου για τον συντονισμό των φορέων

και των δράσεων διαχείρισης των προσφυγικών ροών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 12: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Β 2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

• Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης ΑμεΑ και οικογενειών τους

• Δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης σε θέματα αναπηρίας

• Έργα προσβασιμότητας για ΑμεΑ στο δημόσιο χώρο και στα δημοτικά κτίρια (Δ/νση Οδοποιίας)

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τα ΑμεΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Β 2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 14: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 «Σκέψου Αλλιώς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 15: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Β 3. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

• Συνεργασίες με φορείς πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης

• Κοινωνική Υπηρεσία μιας στάσης για εξαρτημένα άτομα

• Ξενώνας ενήλικων εξαρτημένων γυναικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 16: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Β 4. ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στην Τ.Α.

• Συνέχιση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας. Δράσεις αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

• Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων λόγω LGBTQI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 17: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Β 4. ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 18: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Γ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ 2015> 14.216 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ > 11 εκ. ευρώ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

2015: 14.001 2014: 12.028 2013: 8.045

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 19: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Γ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

• Πολυδύναμα Κέντρα ολοκληρωμένης υποστήριξης ευπαθών ομάδων – οne stop shop (Δημοτικά Ιατρεία)

• Δημιουργία Μονάδων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία

• Δημιουργία Μονάδων Μητέρας–Παιδιού • Νοσηλεία στο σπίτι• Προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και προληπτικών

εξετάσεων των κατοίκων της Αθήνας• Υποστήριξη πληθυσμού φορέων HIV/AIDS

Page 20: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 21: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Γ 3 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Αναβάθμιση & επέκταση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Προτεραιότητες –’Εργα : Αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων μονάδων Αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημιουργία συνεργιών με άλλες δημοτικές δομές και υπηρεσίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 22: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Γ 4. ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ

Αναβάθμιση και επέκταση των Λεσχών Φιλίας Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας, σωματική άσκησης, αυτοάμυνας Πρωτογενούς πρόληψης από νοσηλευτικό προσωπικό Συμμετοχή σε ομάδες Χορωδίας, Χορού, Θεάτρου,

Ζωγραφικής, Μουσικής κλπ Συμμετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά

δρώμενα Καλοκαιρινές διακοπές στις κατασκηνώσεις του Δήμου

Αθηναίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 23: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Δ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

• Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Υποδοχής και διάγνωσης Αναγκών

• Αποτύπωση αναγκών - έρευνα σε επίπεδο γειτονιάς• Προφίλ Υγείας και Σχέδιο Υγείας Δήμου• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κοινωνικών υπηρεσιών• Χαρτογράφηση δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών• Χαρτογράφηση αστεγίας - κριτήρια χωροθέτησης δομών• Αποτύπωση και αξιοποίηση άτυπων δικτύων αλληλεγγύης

(ΣυνΑΘΗΝΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 24: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΔΑ

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ (θεματικός στόχος 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης».

• Περιλαμβάνονται έργα ΕΚΤ και ΕΤΠΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020» • ΕΕΑ GRANTS• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ακραία φτώχεια (FEAD)• Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων –Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης

(AMIF) • Προγράμματα Progress – URBACT κ.α.• Επιχειρήσεις (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) • Μεγάλα Ιδρύματα – Χορηγοί • Μη κυβερνητικές οργανώσεις • Κοινωνία των Πολιτών (προσφορές αγαθών και υπηρεσιών από πολίτες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 25: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019

Page 26: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Iστοσελίδα www.cityofathens.gr

Σας ευχαριστώ !

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ