Παρουσίαση Πτυχιακής

of 25 /25
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία “Έλεγχος Στεγαστικών Δανείων και Δανειακή Συμπεριφορά” Η Φοιτήτρια Τσάντη Αμαλία (Αρ. Μητρώου 6643) Ο Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Πρέβεζα 2013

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση Πτυχιακής

Page 1: Παρουσίαση Πτυχιακής

Σχολή Διοίκησης και ΟικονομίαςΤμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

Πτυχιακή Εργασία“Έλεγχος Στεγαστικών Δανείων και Δανειακή

Συμπεριφορά”

Η ΦοιτήτριαΤσάντη Αμαλία

(Αρ. Μητρώου 6643)

Ο Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Πρέβεζα 2013

Page 2: Παρουσίαση Πτυχιακής

Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η λεπτομερής μελέτη των στεγαστικών δανείων, όσον αφορά στον έλεγχο και στην έγκρισή τους. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία αυτή, από την υποβολή και τον έλεγχο μέχρι την έγκριση και τις νομικές κυρώσεις σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης.

Page 3: Παρουσίαση Πτυχιακής

Ορισμός ΑκινήτουΜε τη νομική έννοια, όπως ορίζεται με τραπεζικά κριτήρια, το ακίνητο αποτελείται από τη γη και τα συστατικά της μέρη. Γη είναι το ανώτερο στρώμα του εδάφους εντός συγκεκριμένων ορίων και όλος ο χώρος κάτω και ο αέρας πάνω από αυτό. Η γη είναι ένα διαρκές αγαθό. Συστατικά μέρη (βελτιώσεις) είναι τα κτίσματα και οι υποδομές που έχουν κατασκευαστεί στη γη. Τα συστατικά είναι αγαθά περιορισμένου χρόνου ζωής. Ακίνητο = Γη + Συστατικά Μέρη

Page 4: Παρουσίαση Πτυχιακής

Ορισμός Ακινήτου Με την οικονομική έννοια, όπως ορίζεται με οικονομικά κριτήρια (Εurobank, Εγχειρίδιο

Εκτιμήσεων, 2012), στη γη εμπεριέχονται α) το κεφάλαιο και β) η επιχειρηματικότητα.

Στα συστατικά μέρη εμπεριέχονται α) το κεφάλαιο, β) η εργασία, γ) η επιχειρηματικότητα.

Ακίνητο = (κεφάλαιο + επιχειρηματικότητα) + (κεφάλαιο + εργασία + επιχειρηματικότητα)

Page 5: Παρουσίαση Πτυχιακής

Ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας (ΑΧΕ)

Ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας (ΑΧΕ) θεωρούνται τα ακίνητα τα οποία: • απευθύνονται σε μικρό αγοραστικό κοινό είτε λόγω χαρακτηριστικών περιοχής καιθέσης του ακινήτου, είτε λόγω χαρακτηριστικών του ιδίου του ακινήτου• εκτιμάται ότι ρευστοποιούνται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της 2ετίας από την ημέρα της εκτίμησης• δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία και η ζήτηση για παρόμοια ακίνητα είναι ιδιαίτερα χαμηλή.• χωροθετούνται σε περιοχές όπου η ζήτηση είναι ανύπαρκτη.

Page 6: Παρουσίαση Πτυχιακής

Ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας (ΑΧΕ) Σε γενικές γραμμές ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας δύναται ενδεικτικώς να χαρακτηριστούν αυτά που χωροθετούνται στις κάτωθι τύπου περιοχές και εμπίπτουν στους παρακάτω τύπους:α) Ακίνητα που βρίσκονται ΕΚΤΟΣ των παρακάτω περιοχών :• Πρωτευουσών Νομών• Πόλεων / κωμοπόλεων με πληθυσμό άνω των 4.000 – 5.000 κατοίκων.• Περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος (παραθαλάσσιων ή ορεινών).β) Ακίνητα ειδικής χρήσης όπως π.χ.• Εκπαιδευτήρια• Νοσοκομεία / Κλινικές• Κατασκηνώσεις• Διυλιστήρια πετρελαίου –δεξαμενές • Εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος • Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά κτίρια, εξειδικευμένα με πακτωμένο εξοπλισμό π.χ. χαρτοποιία • Κτίρια αποθηκών

Page 7: Παρουσίαση Πτυχιακής

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΞΙΑ . Οικιστικά Ακίνητα Εμπορικά Ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, κτίρια μικτής χρήσης κλπ) Επιχειρηματικά Ακίνητα - Ακίνητα

ειδικής χρήσης (βιομηχανικά -βιοτεχνικά κτίρια, κτίρια αποθηκών κλπ)

ΥΑ * 80%ΥΑ * 75% 

ΥΑ * 70% 

 

Υπολογισμός Αξίας ΑΧΕ

Page 8: Παρουσίαση Πτυχιακής

Υπολογισμός Αξίας ΑΧΕ

Όπου: ΑΧΕ = Ακίνητα Χαμηλής ΕμπορευσιμότηταςΕΑ = Εμπορική Αξία (ή ορθότερα ενδεικτική εμπορική αξία)ΥΑ = Υλική Αξία (αξία οικοπέδου + απαξιωμένο κόστος κατασκευής Κτισμάτων

Page 9: Παρουσίαση Πτυχιακής

Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων

Είδος ακινήτου Μέθοδος

Οικόπεδο & αγροτεμάχιο με επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Υπολειμματική +συγκριτικών στοιχείων

Οικόπεδο&αγροτεμάχιο χωρίς επιχειρηματικό ενδιαφέρον,

Συγκριτικών στοιχείων

Οριζόντιες ιδιοκτησίες σε αστικό περιβάλλον (διαμερίσματα , μεζονέτες)

Συγκριτικών στοιχείων

Καταστήματα, γραφεία, επαγγελματικές στέγες

Συγκριτικών στοιχείων / εισοδήματος

Page 10: Παρουσίαση Πτυχιακής

Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων

Οικόπεδο με κτίσμα και υπόλοιπο ΣΔ σε διαμορφωμένη κτηματαγορά

Συγκριτικών στοιχείων ή/και εισοδήματος (υφιστάμενο κτίσμα) + συγκριτική μέθοδο για την αξία της υπολειπόμενης δόμησης (ως η αξία του εναπομείναντος οικοπέδου) εφαρμόζοντας σχετική απομείωση όπου απαιτείται λόγω δυσκολίας υλοποίησης της.

Οριζόντιες ιδιοκτησίες σε οικισμούς χωρίς διαμορφωμένη κτηματαγορά

Υλική αξία (ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας)

Οικόπεδο με κτίσμα σε περιοχή χωρίς διαμορφωμένη κτηματαγορά για το συγκεκριμένο είδος κτίσματος

Υλική αξία (ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας)

Page 11: Παρουσίαση Πτυχιακής

Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων

Ειδικά κτίρια (βιοτεχνικά*, βιομηχανικά*, αποθήκες*, εκπαιδευτήρια, κλινικές κλπ)

Υλική αξία (ακίνητα χαμηλής εμπορευσιμότητας)

Ξενοδοχεία Εισοδήματος

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Αν υπάρχει σήμα ΕΟΤ, εισοδήματοςΑν όχι, υλική αξία

Χώροι στάθμευσηςΜεμονωμένες Θ.Σ.

ΕισοδήματοςΣυγκριτικών στοιχείων + Εισοδήματος

*Κατά περίπτωση, όπου υπάρχει ζήτηση δύναται να θεωρούνται εμπορεύσιμα άρα χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των συγκριτικών ή / και του εισοδήματος.

Page 12: Παρουσίαση Πτυχιακής

Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. Συμπληρωμενο έντυπο δήλωσης/συγκατάθεσης, για την

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των αρχείων

του ΤΕΙΡΕΣΙΑ από όλους τους εμπλεκόμενους στο δάνειο. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, δικαστική απόφαση και

έγγραφο από δημαρχείο ή εκκλησία. Αποδείξεις πληρωμών υφισταμένων δανείων των τριών τελευταίων

συνεχόμενων μηνών. Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες:

-Φωτοτυπία των τριών τελευταίων εκκαοαριστικών εφορίας.

-Φωτοτυπία των τριών τελευταίων Ε3, Ε1 (για τους ελεύθερους

επαγγελματίες) και Ε5 (για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.). -Φωτοτυπία των δύο τελευταίων ισολογισμών (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Page 13: Παρουσίαση Πτυχιακής

Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου Για υπαλλήλους και συνταξιούχους:

-Φωτοτυπία τελευταίας χρονιάς του Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας.

-Φωτοτυπία τελευταίας χρονιάς του Ε2 (σε περίπτωση που οι

δανειζόμενοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια).

-Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 από το 2005 και έπειτα και

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπήρχαν μεταβολές μετά την υποβολή τοθ

στη Δ.Ο.Υ.

-Φωτοτυπία από τις τρεις τελευταίες αποδείξεις μισθοδοσίας.

-Φωτοτυπία εργασιακής σύμβασης που να αναφέρει το έτος

πρόσληψης και τις μηνιαίες αποδοχές. Σε περιπτωση αναχρηματοδότησης, φωτοτυπία αποδείξεων των

τραπεζικών λογαριασμών που πληρώθηκαν.

Page 14: Παρουσίαση Πτυχιακής

Δανειολήπτες Οι τράπεζες για να προχωρήσουν στην έγκριση και εκταμίευση ενός στεγαστικού, εξετάζουν δύο βασικούς παράγοντες, το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη και την αξία του ακινήτου το οποίο ενδιαφέρεται να αγοράσει. Οι δύο αυτοί παράγοντες καθορίζουν το ύψος του ποσού που θα εγκριθεί καθώς και το τελικό επιτόκιο. Η τράπεζα εξασφαλίζει το δάνειο που χορηγεί, μέσω της προσημείωσης υποθήκης του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση, κατάσχεση δηλαδή του ακινήτου και πλειστηριασμό. Το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οικονομικά του στοιχεία (εισόδημα, δυσμενή στοιχεία, άλλες δανειακές υποχρεώσεις κτλ), τα επαγγελματικά του στοιχεία (διάρκεια απασχόλησης, είδος και σταθερότητα επαγγέλματος κτλ), τα περιουσιακά του στοιχεία (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ) αλλά και τα γενικότερα ατομικά του στοιχεία (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση). Το μέγιστο ποσό που μπορεί κάποιος να δανειστεί καθορίζεται από την εμπορική αξία του ακινήτου και το διαθέσιμο εισόδημά του.

Page 15: Παρουσίαση Πτυχιακής

Συμπεριφορά Δανειοληπτών Ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέχει και να είναι ενήμερος τουλάχιστον για τα εξής: • Διάρκεια σύμβασης• Ζητούμενες εγγυήσεις• Συνολικό ποσό δανείου• Άλλες δαπάνες και επιβαρύνσεις• Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο• Το επιτόκιο αναφοράς με βάση το οποίο αναπροσαρμόζεται το χρεωστικό επιτόκιο σε περίπτωση κυμαινόμενου επιτοκίου• Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται από τις τράπεζες πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του προϊόντος και το στάδιο που βρίσκεται η συναλλαγή (Προσυμβατική ενημέρωση ή σύναψη σύμβασης)• Συνήθως οι τράπεζες χρησιμοποιούν τους γενικούς όρους συναλλαγών τα γνωστά <<ψιλά γράμματα>> στις συμβάσεις τα οποία είναι ουσιαστικά προδιατυπωμένοι συμβατικοί όροι, που διέπουν όλες τις συμβάσεις προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των τραπεζών και ο καταναλωτής καλείται να υπογράψει μία σύμβαση χωρίς να έχει περιθώρια διαπραγματεύσεων.

Page 16: Παρουσίαση Πτυχιακής

Εσωτερικός ‘Ελεγχος των Χορηγήσεων- Η δανειοδότηση πρεπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που

τίθενται από τη διοίκηση της τράπεζας. - Η δανειοδότηση πρεπει να βρίσκεται μέσα στα όριο που

τίθενται από τις Ν.Α. - Να λαμβάνονται οι εγγυήσεις που ορίζονται με γενικές ή

ειδικές αποφάσεις της Διοίκησης της τράπεζας. - Να γίνεται αξιολόγηση της οικονομικής θέσης του

δανειολήπτη και του εγγυητή σύμφωνα με τις οδηγίες της

Διοίκησης της τράπεζας. - Να γίνεται αξιολόγηση της οικονομικής θέσης του

δανειολήπτη και του εγγυητή σύμφωνα με τις οδηγίες της

Διοίκησης της τράπεζας.

Page 17: Παρουσίαση Πτυχιακής

Εσωτερικός Έλεγχος των Χορηγήσεων- Να λαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που είναι

απαραίτητα προκειμένου το Κατάστημα να προβεί στην εκταμίευση

του ποσού της χορήγησης. - Να γίνεται αξιολόγηση της χορήγησης και εκτίμηση της ομαλής

εξέλιξής της. - Να προστατεύονται τα στοιχεία που ο δανειοδοτούμενος παρεδωσε

στην τράπεζα για την εξασφάλισή της έναντι των κινδύνων της

χορήγησης. - Να γίνονται περιοδικές συμφωνίες μεταξύ των γενικών λογαριασμών

και των αναλυτικών λογαριασμών των πελατών. - Να γίνεται ορθή λογιστικοποίηση των χορηγούμενων και

εξοφλούμενων ποσών και ορθός λογισμός και λογιστικοποίηση των

τόκων.

Page 18: Παρουσίαση Πτυχιακής

Ελεγκτικές Διαδικασίες Έγκρισης, Χορήγησης και Εξυπηρέτησης των Χορηγήσεων

O ελεγκτής πρέπει να εξετάσει: • Αν μεταξύ τράπεζας και πελάτη έχουν υπογραφεί συμβάσεις

δανειοδότησης.• Αν οι χορηγήσεις έγιναν μέσα στα όρια της <<ευχέρειας>> του

Καταστήματος ή των εγκριμένων, κατά περίπτωση, γενικών και ειδικών ορίων, ή κατόπιν εφάπαξ εγκρίσεων της Κ.Υ.

• Αν οι χορηγήσεις έγιναν σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζουν οι σχετικές εγκρίσεις, καθώς και οι γενικότερες αποφάσεις της τράπεζας και των Ν.Α.

• Αν ελήφθησαν οι εξασφαλίσεις (προσημειώσεις, υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις κ.τ.λ.) που προβλέπονται από τις σχετικές εγκρίσεις και γενικότερα από τους κανόνες πιστοδότησης.

• Αν η ρευστοποίηση των χορηγήσεων γίνεται μέσα στις προθεσμίες που καθορίζουν οι εγκριτικές αποφάσεις της Κ.Υ. και οι αποφάσεις των Ν.Α.

• Μήπως ενεργούνται ανανεώσεις ή αναχορηγήσεις και σε ποια έκταση. • Αν τα επιτόκια των χορηγήσεων είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από

τις Ν.Α. • Αν οι χορηγήσεις καταχωρούνται στους ορθούς γενικούς και ειδικούς

λογαριασμούς και με το σωστό κωδικό αριθμό <<ελέγχου πίστεως>>.

Page 19: Παρουσίαση Πτυχιακής

Ελεγκτικές Διαδικασίες Έγκρισης, Χορήγησης και Εξυπηρέτησης των Χορηγήσεων

• Αν οι χορηγήσεις καταχωρούνται στους ορθούς γενικούς και ειδικούς

λογαριασμούς και με το σωστό κωδικό αριθμό <<ελέγχου πίστεως>>.

• Αν τα υπόλοιπα των λογαριασμών χορηγήσεων είναι σύμφωνα με τα

κονδύλια που εμφανίζονται στη συγκέντρωση κινδύνων του πελάτη.

• Αν λαμβάνονται ανελιππώς <<τα καλώς έχειν>> των υπολοίπων των

ανοικτών λογαριασμών.

• Αν το συνολικό για καθένα πελάτη ποσό χορηγήσεων, πιστώσεων και

εγγυητικών επιστολών δεν υπερβαίνει το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και

των αποθεματικών της τράπεζας.

• Αν τα υπόλοιπα των λογαριασμών χορηγήσεων, κατά το λογιστικό του

ελέγχου και κατά την ημερομηνία του ελέγχου, είναι ενήμερα ή βρίσκονται

σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση.

Page 20: Παρουσίαση Πτυχιακής

Διαδικασία Έγκρισης Χορηγήσεων• Ευχέρεια του Καταστήματος: Για την άσκηση ενιαίας πιστοδοτικής

πολιτικής από όλα τα Καταστήματα της τράπεζας, την αντιμετώπιση

του προβλήματος της ρευστότητας, τη μεγιστοποίηση της

αποδοτικότητας των χορηγήσεων, τον άμεσο έλεγχο των εργασιών

κ.τ.λ. επιβάλλεται η έγκριση των χορηγήσεων των Καταστημάτων

της τράπεζας να γίνεται από την ίδια επιτελική υπηρεσία. • Πρόταση Προς την Κεντρική Υπηρεσία και Απόφαση Αυτής: Στις

περιπτώσεις που το αιτούμενο ποσό χορήγησης υπερβαίνει τα όρια

της <<ευχέρειας>> του Καταστήματος, η έγκριση της χορήγησης

πρέπει να γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία της τράπεζας

(Διευθύνσεις ή Υποδιευθύνσεις Βιομηχανικών ή Εμπορικών ή

Ναυτιλιακών Χορηγήσεων κ.τ.λ.) με βάση <<Πρόταση>> που

υποβάλλει σ’αυτήν το Κατάστημα.

Page 21: Παρουσίαση Πτυχιακής

Διαδικασία Έγκρισης Χορηγήσεων• Δελτία Πληροφοριών: Για κάθε χρηματοδοτούμενο πελάτη,

γενικότερα για όλες τις σημαντικές επιχειρήσεις της περιφέρειας του Καταστήματος, ακόμη και για τους αποδέκτες χρηματοδοτούμενων συναλλαγματικών, η Υπηρεσία Πληροφοριών καταρτίζει το καλούμενο <<Δελτίο Πληροφοριών>>. Σ’αυτό συνήθως αναγράφονται: (α) τα στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, είδος εργασιών, μορφή), (β) τα στοιχεία ταυτότητας των φορέων της επιχείρησης (το παρελθόν τους, η ακρίβεια στις συναλλαγές τους, ο χαρακτήρας, η ικανότητα, συντηρητικότητα κ.τ.λ.), (γ) τα επιχειρηματικά κεφάλαια (σύνθεση ενεργητικού κ.τ.λ.), (δ) ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης και τα τηρούμενα απάυτή βιβλία, (ε) οι γενικές κρίσεις της αγοράς (εξέλιξη εργασιών, προοπτικές, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα κ.τ.λ.), (στ) ακίνητη περιουσία, εκτιμηθείσα αξία και εμπράγματα βάρη εγγεγραμμένα επ’αυτής.

Page 22: Παρουσίαση Πτυχιακής

Αδυναμία Εξόφλησης Στεγαστικών Δανείων Αν ο οφειλέτης δεν αποδώσει τα δανεισθέντα τη συμφωνηθείσα (δήλη) ημέρα, περιέρχεται σε υπερημερία. Λόγω υπερημερίας ως προς την απόδοση, ο οφειλέτης χρηματικού δανείου δεν έχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση να καταβάλει άλλη αποζημίωση εκτός από το νόμιμο ή το συμβατικό τόκο. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Αν ο καταναλωτής δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην εμπρόθεσμη εξόφληση των χρεών του, τότε επέρχονται δυσμενείς συνέπειες για την κινητή και ακίνητη περιουσία του. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, η προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα νομής σε περίπτωση δανεισμού για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου με παρακράτηση κυριότητας, η κατάσχεση ακινήτων ή και κινητών και η, στη συνέχεια, εκποίησή τους με αναγκαστικό πλειστηριασμό.

Page 23: Παρουσίαση Πτυχιακής

Κατάσχεση - Έκθεση Κατάσχεσης Η κατάσχεση είναι η βάση της προδικασίας του αναγκαστικού πλειστηριασμού, διότι οδηγεί, ως επί το πλείστον, στον πλειστηριασμό του πράγματος που κατασχέθηκε και στην ικανοποίηση της απαιτήσεως του δανειστή από το προϊόν του. Ανάλογα με το αντικείμενό της, η κατάσχεση διακρίνεται σε κατάσχεση κινητών που μπορεί να γίνει είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε στα χέρια τρίτου και σε κατάσχεση ακινήτων. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει: α) Ακριβή περιγραφή αυτών που κατασχέθηκαν, β) Αναφορά της εκτιμήσεως των κατασχεθέντων, γ) Τιμή πρώτης προσφοράς, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) της αξίας, στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο, δ) Αναφορά του εκτελεστού τίτλου που στηρίζει την εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) Αναφορά της ημέρας, του τόπου του πλειστηριασμού και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Στην έκθεση αναφέρονται, επίσης, οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την εντολή προς εκτέλεση.

Page 24: Παρουσίαση Πτυχιακής

Κατάσχεση Ακινήτων Συνηθέστερη πρακτική των τραπεζών προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους είναι η κατάσχεση ακινήτων, η οποία μπορεί να επιβληθεί και σε ιδανική μερίδα ακινήτου που ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες. Κατάσχεται, επίσης, μόνη και η ψιλή κυριότητα, αλλά και τα υπόλοιπα εμπράγματα δικαιώματα, εκτός από την κυριότητα, που έχει ο οφειλέτης σε ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτο. Η κατάσχεση ακινήτου εκτείνεται και στα συστατικά του, καθώς και στα παραρτήματά του, μόνο αν περιληφθούν σε αυτήν. Αν τα παραρτήματα δεν έχουν περιληφθεί στην κατάσχεση του ακινήτου, μπορούν να κατασχεθούν σύμφωνα με τη διαδικασία της κατάσχεσης κινητών πραγμάτων. Περαιτέρω και αν ακόμα μαζί με το ακίνητο κατασχέθηκαν και τα παραρτήματά του, το αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί, δικάζοντας, να διατάξει να πλειστηριαστούν χωριστά, κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων, εφόσον κρίνει ότι αυτό συμφέρει περισσότερο, οπότε και ορίζει προθεσμία για την επίσπευση του πλειστηριασμού.

Page 25: Παρουσίαση Πτυχιακής

Συμπεράσματα Διαπιστώνοντας την οικονομική πραγματικότητα, βλέπουμε ότι η αλόγιστη χορήγηση στεγαστικών δανείων οδήγησε σε σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα και τα νοικοκυριά (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις) και τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες καταγράφουν μεγάλες επισφάλειες. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν ότι ήδη πάνω από το 8% των στεγαστικών δανείων έχει σταματήσει να εξυπηρετείται κανονικά. Με τις συναλλαγές να έχουν παγώσει, οι τιμές των ακινήτων υποχωρούν ακόμη και πάνω από το 20% σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Η τράπεζα που παρέχει το δάνειο θα πρέπει να έχει διασφαλίσεις μέχρι και την αποπληρωμή του. Στα πλαίσια αυτών των διασφαλίσεων μπορεί να γίνει ασφάλεια του ακινήτου ή και του δανειολήπτη. Τα τελευταία χρόνια η τραπεζοασφάλεια ή bancassurance είναι μια σύγχρονη μορφή ασφάλισης η οποία προσφέρει τόσο στις τράπεζες όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες περισσότερα κέρδη και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Επίσης, είναι ωφέλιμη και για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να έχουν μια ασφάλεια στεγαστικού δανείου.