Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

of 21 /21
Βυζαντινή Ιστορία Ε΄τάξη δασκάλες: Μανταζή Αναστασία Φωτσεινού Αναστασία

Transcript of Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Page 1: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Βυζαντινή ΙστορίαΕ΄τάξη

δασκάλες: Μανταζή Αναστασία

Φωτσεινού Αναστασία

Page 2: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ

ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ146 π.Χ

Page 3: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

ΓΕΝΝΗΣΗΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ π.Χ. μ.Χ.

Page 4: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

ΔΙΑΤΑΓΜΑΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

( ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)

313 μ.Χ.

Υπογράφεται το διάταγμα της ανεξιθρησκείας στο Μιλάνο, από τους συναυτοκράτορες:

Κωνσταντίνο και Λικίνιο.

Page 5: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

330 μ.Χ.

Εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Page 6: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Η αυτοκρατορία χωρίζεταισε Ανατολική

και Δυτική

395 μ.Χ.

Ο Μέγας Θεοδόσιος μοιράζει στους γιούς του Αρκάδιο και Ονώριο την Αυτοκρατορία.

Page 7: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Ο Ιουστινιανός γίνεται

αυτοκράτορας

527 μ.Χ

Page 8: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Στάση του Νίκα532 μ.Χ.

Page 9: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

ΕΓΚΑΙΝΙΑΙ.Ν. Αγίας Σοφίας

537μ.Χ.

Page 10: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Άβαροι και Πέρσες πολιορκούν την

Κωσταντινούπολη

626 μ.Χ.

Page 11: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Οι Άραβες πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

717 μ.Χ.

Λέων Γ΄ Ίσαυρος

Page 12: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Οι Φράγκοι νικούν τους

Άραβες στο Πουατιέ

732 μ.Χ.Κάρολος Μαρτέλος

Page 13: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Αναστήλωση των εικόνων

843 μ.Χ

Page 14: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος

εκχριστιανίζουν τους

Σλάβους862 μ.Χ

Page 15: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Ο Βασίλειος Β΄νικάει τους

Βούλγαρους στο

Κλειδί

1014μ.Χ

Page 16: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Μάχη στο Ματζικέρτ 1071μ.Χ.

Ο Αλπ-Αρσλάν νικά τον Ρωμανό Δ΄.Το βυζάντιο χάνει τη Μικρά Ασία!

Page 17: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Άλωση της Κωνσταντινούπολης

από τους ΦΡΑΓΚΟΥΣ

1204μ.Χ.

Page 18: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Η Κωνσταντινούπολη απελευθερώνεται

από τους Φράγκους

25 Ιουλίου 1261

Page 19: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΕΤΑΙ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ6 ΙΑΝ0ΥΑΡΙΟΥ 1449

Page 20: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας

Άλωση της Κωνσταντινούπολης

από τους Οθωμανούς Τούρκους

29 Μαΐου 1453

Page 21: Σημαντικά γεγονότα βυζαντινής ιστορίας