Διερεύνηση απόψεων και πρακτικών των νηπιαγωγών...

of 35 /35
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Θέμα Εργασίας : «Διερεύνηση των απόψεων και πρακτικών των νηπιαγωγών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της γλώσσας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Συλλογική μελέτη περίπτωσης σε Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία και Αυστρία» Φοιτήτριες : Π. Γκογκίδη ΑΜ 185 Σ. Λουτσοπούλου ΑΜ 197 Εργασία για το μάθημα : Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 1

Embed Size (px)

Transcript of Διερεύνηση απόψεων και πρακτικών των νηπιαγωγών...

...-

: : . , , : . 185

. 197 : : . . , 2011-2012

3

4

7

9

10

12

13

15

1. 15

2. 19

24

, , . , , , , - . . , ( ) . . . Hospelt& Straetz (1986) , , . (Roux S. 2005) - . , , , . , - , . , , , . , , 1970 20 , . , .( 1997, .40)

( 2005 , .17), . . . , , . , . ( 2007, .54-56) . 2413/96 . ( 2005, .176) , ( 2007, .87) "" ( 2000,. 31) . ( & 2008, .144) , , , . , , . . ( . 100 , ,.20) , , , .. , , . . , . , , . . .(Leist-Villis) Baker (2000), Cummins (2000), Skutnabb-Kangas (2000) . (Jim Cummins) . . .(Ulich, Oberhuemer,.. 2001 .160) . ( 2011,.110) , , .(Ulich, Oberhuemer,.. 2001 .160) .( 2011,.99) , .(Roux S.2005)

.(Ulich, Oberhuemer,.. 2001 .160) . 2007 , , . ( , .29) , . , , . ( & 2005 , . 91) . :

, . ( 2011 . 2)

& (2005) . . (.216) .(Ringler Maria 2004, .16-17). (2006) , , .( .100) . ( & 2005,.220)

. , . Pamela Oberhuemer 2001 . Tsiakalo Georgio & Sigrid (1982) . (.82) (sense of self ) , . , , , (Cummins,1999 .44). , , , , , . .(Roux S. 2005)

, , , .(..,.5) ( , .. 2006, .100) , . , .( & 2005, .213). , & 2003 (.9) , . :

1.

2. 3.

4.

5. ,

1.

, , . 15 11 1 , . 13 () 30 (). , , . , . 2.

4 19 . , ,Roux, Susanna Koblenz-Landau . Interkulturelle Erziehung und Sprachfrderung im Kindergarten ( ) . . , , , , . , email, . . 3. . . 1. 25 14

27 22

. . . . - 1 - . , . : 13 . 25 , 21 , 3 1 . (3 5), (4 5). , , , ( 1 ). . :

, 25 , . 14 . . , . (3&4 5), (1 / ) . . :

, 25 , . 27 1 (). , (Focus migration-Poland). . , , , , . (5 5).

:

, 30 . 22 . 22 14 . (5 5) (5 5). , , , , (5 5). , , (1 2 5). , , (5 5).

. - (Focus migration-Poland) , . , . . . . , , . , . . , . , ,

, . . . .

.

, ,

Top of Form

1. :

2. ;

3. ;

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6. / ______ 12345

7. / _______ 12345

8. / ______ . 12345

9. / ______ 12345

10. / _______ 12345

11. / ______ 12345

12. / ____ . 12345

13. / _____ 12345

14. / ____ 12345

15. / ______ , , , . 12345

1. ( 1 )

2. ( 1 )3. ( )4. (2-4 )5. ()

16. 12345

17. 12345

18. 12345

19. / 12345

20. 12345

21. 12345

22. , 12345

1.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. ( 1 ) 2. (1 ) 3. (1 ) 4. (2-4 ) 5. ()

1. ( 1 ) 2. (1 ) 3. (1 ) 4. (2-4 ) 5. ()

1. , ., & , . (2005). . : .

2. ., ., (2008). . : ..... 5/07/2012,

www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book6.pdf.

3. , . ( 2007). . H " "// . H " "// , 23-37. 20/09/2012

http://isocrates.minedu.gov.gr/content_by_cat.asp?contentid=1344&catid=231&how=&keywords

4. .,, . (2005). . 1 , , 23-25 2005. 1, 91-96. 2/07/2012 http://www.ekke.gr/estia/Cooper/Synedrio%20PE_Isthmos%20Korinthou2005/contents/index.htm5. , ., , . & , . (2003). - . . 9/07/2012 http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/govaris/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1.pdf6. , ., (2000), : , , . (2000), . , . 17-34. 3/07/2012 a http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/diapol_mater.htm7. Cohen, L., & Manion, L. (1994). . (. , & . , .) : .

8. Cummins J. (1999) . (..) - - : Gutenberg

9. Cummins, J. Welcome to Dr. Cummins' ESL and Second Language Learning Web. 6/07/2012, http://iteachilearn.org/cummins/mother.htm.

10. , . (1997). . : Gutenberg

11. , ., , ., & , . (2006). . . 12. Leist-Villis, A. (2 , 2011). Information Fortbildung Netzwerk zur frhkindlichen Zweisprachigkeit. 4/07/2012, http://www.zweisprachigkeit.net/impressum.htm

13. , . (2007). . :

14. ( 8 2011) , & 20/09/2012 repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1417/260.pdf 15. , . (2005). . : .

16. ..& .. (2005) . : :

17. . (2011). 18. Maria Ringler u.a.Verband binationaler Familien und Partnerschaften , iaf e.v. 2004 Kompetent Mehrsprachig Sprachfoerderung und interkulturelles Erziehung im Kindergarten Verlag: Brandes & Apsel Frankfurt

19. Roux, S. (2005). Kindergartenpdagogik - Online-Handbuch -. 10/9/2012, http://www.kindergartenpaedagogik.de/1873.html20. , . (2011). . : Gutenberg

21. Tsakalos Georgios & Sigrid (1982).Praxis Kindergarten ,Auslaendische Kinder im Kindergarten, Ihre Umwelt , ihre Probleme , paedagogische Hilfen ,Freiburg Verlag: Herder

22. Focus migration-Poland. (n.d.). Retrieved 3/6/2012, from Focus migration: http://focus-migration.hwwi.de/Poland.2810.0.html?&L=123. Ulich, Oberhuemer, Soltendieck, M. (2001). Die Welt trifft sich im Kindergarten. Interkulturelle Arbeit und Sprachfrderung.. Weinheim ,Basel, Berlin: Beltz. 5/07/2012 http://www.oberlahn.de/upload.oberlahn/140608.pdf

. .

, . .

3

Attribute VB_Name = "ThisDocument"Attribute VB_Base = "1Normal.ThisDocument"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = TrueAttribute VB_Customizable = TrueAttribute VB_Control = "DefaultOcxName94, 0, 0, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName93, 1, 1, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName92, 2, 2, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName91, 3, 3, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName90, 4, 4, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName89, 5, 5, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName88, 6, 6, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName87, 7, 7, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName86, 8, 8, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName85, 9, 9, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName84, 10, 10, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName83, 11, 11, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName82, 12, 12, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName81, 13, 13, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName80, 14, 14, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName79, 15, 15, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName78, 16, 16, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName77, 17, 17, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName76, 18, 18, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName75, 19, 19, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName74, 20, 20, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName73, 21, 21, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName72, 22, 22, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName71, 23, 23, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName70, 24, 24, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName69, 25, 25, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName68, 26, 26, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName67, 27, 27, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName66, 28, 28, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName65, 29, 29, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName64, 30, 30, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName63, 31, 31, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName62, 32, 32, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName61, 33, 33, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName60, 34, 34, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName59, 35, 35, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName58, 36, 36, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName57, 37, 37, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName56, 38, 38, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName55, 39, 39, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName54, 40, 40, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName53, 41, 41, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName52, 42, 42, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName51, 43, 43, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName50, 44, 44, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName49, 45, 45, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName48, 46, 46, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName47, 47, 47, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName46, 48, 48, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName45, 49, 49, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName44, 50, 50, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName43, 51, 51, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName42, 52, 52, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName41, 53, 53, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName40, 54, 54, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName39, 55, 55, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName38, 56, 56, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName37, 57, 57, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName36, 58, 58, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName35, 59, 59, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName34, 60, 60, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName33, 61, 61, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName32, 62, 62, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName31, 63, 63, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName30, 64, 64, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName29, 65, 65, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName28, 66, 66, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName27, 67, 67, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName26, 68, 68, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName25, 69, 69, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName24, 70, 70, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName23, 71, 71, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName22, 72, 72, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName21, 73, 73, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName20, 74, 74, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName19, 75, 75, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName18, 76, 76, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName17, 77, 77, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName16, 78, 78, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName15, 79, 79, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName14, 80, 80, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName13, 81, 81, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName12, 82, 82, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName11, 83, 83, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName10, 84, 84, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName9, 85, 85, MSForms, HTMLText"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName8, 86, 86, MSForms, HTMLTextArea"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName7, 87, 87, MSForms, HTMLText"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName6, 88, 88, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName5, 89, 89, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName4, 90, 90, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName3, 91, 91, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName2, 92, 92, MSForms, HTMLOption"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName1, 93, 93, MSForms, HTMLText"Attribute VB_Control = "DefaultOcxName, 94, 94, MSForms, HTMLText"