ο ελληνικός κινηματογράφος για τον πόλεμο του 1940

download ο ελληνικός κινηματογράφος για τον πόλεμο του 1940

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of ο ελληνικός κινηματογράφος για τον πόλεμο του 1940

1940

1940

28 , 5.30 (1971)

: - : , : : , , , , (Sancho Fernando), ..

: , , , . , . . , , . , , .

(1970)

-: , : , : 134, : : , , , , , , , , , , , , , ..

: 70 1971 751.177 . , , 1965

(1970)

: , : , , : -, 135: , , , , , , , , , , , ..

: 626.000 3 99 . The Brave Bunch ( ). 1941, . ( ), ( ), ( ) . !!

(1959)

: , : . , : , : , : 100,: , , , , , , ..

: 106.373 1959 4 . ( ) . .

(1967)

: , : , : , : , : 106.: , , , , , , ..

: . . 427.000 . 6

. .. :

-