ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα...

of 36 /36
«Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Τα δίκτυα έχουν ρόλο» Μαρία Παπαδοπούλου Σχολική Σύμβουλος 38 ης Περιφέρειας, μέλος ΠΟΔΠ 1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 38 Η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016 Χρήστος Χρυσανθόπουλος Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς Ηλίας Βρυώνης Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα...

Page 1: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

1

«Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Τα δίκτυα έχουν ρόλο»

Μαρία ΠαπαδοπούλουΣχολική Σύμβουλος 38ης

Περιφέρειας, μέλος ΠΟΔΠ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΠεριφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

Κεντρικής Μακεδονίας38Η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής

Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016

Χρήστος ΧρυσανθόπουλοςΜέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς

Ηλίας ΒρυώνηςΑν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

Page 2: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

2

Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται ως “το είδος της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντοςχωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουντις δικές τους ανάγκες”.

Page 3: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

3

Page 4: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

4

Η κοινωνική διάσταση εξετάζει ζητήματαδημοκρατίας, ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας και δικαιοσύνης, υπερπληθυσμού, υγείας, πολιτισμού, ισότητας φύλων και φυλών, οικονομικούς και περιβαλλοντικούςΜετανάστες, ενώ χωρίς να μπορεί να υπάρξει μια απόλυτα διαχωριστική γραμμή, εξετάζονται μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, γεωργίας,παραγωγής τροφίμων, το δίκαιο εμπόριο καθώς και κοινωνικά ζητήματα πουσχετίζονται άμεσα με την οικονομία (π.χ. φτώχια και μετανάστες) (UNESCO 2005a).

Page 5: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

5

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι τα

ανθρώπινα δικαιώματα• Φτώχια• Ισότητα Φύλων• Προαγωγή Υγείας• Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος• Ανάπτυξη της Υπαίθρου• Ανθρώπινα δικαιώματα• Διαπολιτισμικότητα και Ειρήνη• Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση• Ποικιλότητα

Page 6: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

6

Ανθρώπινα δικαιώματαΟ σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη! Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση!Η ίδια η εκπαίδευση στα πλαίσια της πολιτικής της πρέπει να εναποθέσει ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση ζητημάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Page 7: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

7

Πρώτο βήμα στην εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι το σπουδαιότερο κείμενο του αιώνα που έληξε. Ένα κείμενο βαθιά επαναστατικό, από το οποίο πήγασαν 80 διεθνείς συμβάσεις, που οδήγησαν στη νομική κατοχύρωση της «πρώτης και της δεύτερης γενιάς» ανθρωπίνων δικαιωμάτων, . (Ελένη Τσακίρη)

Page 8: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

8

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα

1. εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 2. ενεργή συμμετοχή των παιδιών

• γνωριμία με ανθρώπινα δικαιώματα •κατανόηση στα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, •απόκτηση προσόντων και ικανοτήτων ώστε να υπερασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα •συμπεριφορά σεβασμού προς την ισότητα και την αξιοπρέπεια.

Page 9: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

9

Στη χώρα μας η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα κάνει τα πρώτα μετέωρα βήματά της, ενώ συχνά ταυτίζεται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα «Παιδεία της Δημοκρατίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 1997, δεν προωθήθηκε κατάλληλα και δεν αγκαλιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Page 10: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

10

H ανάγκη εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επιτακτικότερη παρά ποτέ! Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους στη φτώχεια και στην περιθωριοποίηση.(Διεθνής Αμνηστία, τ. 1, Οδηγός για τον εκπ/κό).

Page 11: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

11

Page 13: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

13

Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Επίσης, ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν.

Page 14: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

14

Page 15: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

15

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (ΣΔΠ) παρέχει ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά.

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp

Page 16: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

16

Page 17: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

17

Page 18: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

18

Page 19: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

19

Page 20: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

20

Page 21: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

21

Page 22: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

22

http://www.nchr.gr/index.php

Page 23: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

23

Page 24: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

24

Καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων έχει η ανθρώπινη δικτύωση (οικιοθελής και αυθόρμητη, ή μέσω της ένταξης σε κάποιο δίκτυο

κρατικό ή μη)!

Page 25: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

25

•Η δικτύωση είναι μια διαδικασία που γεννιέται, αναπαράγεται και εξελίσσεται συνεχώς •υπηρεσίες- δομές -ομάδες -άτομα που κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής τους έρχονται σε επαφή, αναλαμβάνουν ρόλους, επικοινωνούν, συνεργάζονται, συντονίζονται και διασυνδέονται.•ένα νέο μοντέλο ανθρώπινων και διοικητικών σχέσεων που βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα λειτουργίας: την επικοινωνία, τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη διασύνδεση μεταξύ ατόμων και ομάδων. http://www.kpnireas.gr/dikt.html

Page 26: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

26

Σημαντικό ρόλο για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων έχουν τα Δίκτυα!

• Διεθνής Αμνηστία: www.amnesty.org• • Δίκτυο Πληροφοριών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: www.crin.org• • Συμβούλιο της Ευρώπης: www.coe.int• • Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην

Ευρώπη:• www.dare-network.org• • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Παιδιά (EURONET):

www.europeanchildrensnetwork.org• • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά:

www.ombudsnet.org/enoc/• • Human Rights Watch: www.hrw.org• • UNESCO: www.unesco.org• • UNICEF: www.unicef.org• • Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:• www.ohchr.org/english

Page 27: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

Η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη γενική αποδοχή και την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών…

Page 28: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

28

http://stop-bullying.sch.gr

Page 29: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

29

Αποδέκτες δράσεων

Μαθητές Εκπαιδευτικοί

Γονείς

Τοπική κοινωνία

Δίκτυο πρόληψης

ΣΒΕ

Page 30: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

30

•http://arsis.gr/pii-imaste/i-arsis/•https://www.amnesty.gr/

•https://www.unicef.gr/•http://mdmgreece.gr/

•http://www.msf.gr/•http://www.praksis.gr/el/

Εκτός από το Δίκτυο Stop –bullying έχουν δημιουργηθεί διάφορα δίκτυα από διάφορους φορείς και Μ.Κ.Ο έχοντας στο επίκεντρο της δράσης τους τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Page 31: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

31

  

 Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ’ ένα κοινό περιβαλλοντικό θέμα με τους ίδιους στόχους.Συνήθως συντονίζονται από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εκτός από τα σχολεία, μπορεί να συμμετέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, δήμοι, υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δασών και άλλοι φορείς. Ένα δίκτυο Π. Ε. μπορεί να είναι τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές. Μέσω των δικτύων Π.Ε. επιτυγχάνεται επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η διάρκεια των εκπαιδευτικών διεργασιών, γιατί το ενδιαφέρον των μαθητών επανατροφοδοτείται και οι δράσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, αφού υπάρχει συλλογικότητα και συντονισμός εργασιών.

Page 32: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

32

• Σκοποί του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι: η διάδοση και η τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει υπογράψει και η χώρα μας μαζί με 191 ακόμη χώρες στον πλανήτη η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών για τους θεσμούς που τα προστατεύον σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η κινητοποίηση για την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων η κινητοποίηση για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης…

http://www.ddp.org.gr/

Page 33: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

33

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗhttp://aeiforanipia.blogspot.gr/

Διαφορετικότητα-ρατσισμός-δικαιώματα παιδιού

Page 34: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

34

Η άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών δεν αποτελεί απλά μία προσωπική τραγωδία σε ατομικό επίπεδο, αλλά δημιουργεί και συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, πυροδοτώντας τη βία και τη διαμάχη εντός και μεταξύ κοινωνιών και εθνών.

Page 35: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

35

Page 36: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος των δικτύων!

36

«Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα – Τα δίκτυα έχουν ρόλο»

Μαρία ΠαπαδοπούλουΣχολική Σύμβουλος 38ης

Περιφέρειας, μέλος ΠΟΔΠ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και ΘρησκευμάτωνΠεριφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

Κεντρικής Μακεδονίας38Η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής

Κιλκίς Σάββατο, 16.01.2016

Χρήστος ΧρυσανθόπουλοςΜέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς

Ηλίας ΒρυώνηςΑν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς