΄Ασκηση Σεισμού

of 21 /21
Άσκηση Σεισμού Άσκηση Σεισμού Οκτώβριος 2015 Οκτώβριος 2015 1 1Ο Νηπιαγωγείο Χίου Νηπιαγωγείο Χίου 9 9 ο Νηπιαγωγείο Χίου Νηπιαγωγείο Χίου 7 7 ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Δημοτικό Σχολείο Χίου

Embed Size (px)

Transcript of ΄Ασκηση Σεισμού

Page 1: ΄Ασκηση Σεισμού

Άσκηση ΣεισμούΆσκηση ΣεισμούΟκτώβριος 2015Οκτώβριος 2015

11ΟΟ Νηπιαγωγείο Χίου Νηπιαγωγείο Χίου99οο Νηπιαγωγείο Χίου Νηπιαγωγείο Χίου

77οο Δημοτικό Σχολείο Χίου Δημοτικό Σχολείο Χίου

Page 2: ΄Ασκηση Σεισμού

11οο Βήμα: Μπαίνουμε κάτω από το Βήμα: Μπαίνουμε κάτω από το τραπέζιτραπέζι

Page 3: ΄Ασκηση Σεισμού

Και κρατάμε γερά το πόδι του Και κρατάμε γερά το πόδι του τραπεζιούτραπεζιού

Page 4: ΄Ασκηση Σεισμού

Σύμφωνα με τις οδηγίεςΣύμφωνα με τις οδηγίες

Page 5: ΄Ασκηση Σεισμού
Page 6: ΄Ασκηση Σεισμού
Page 7: ΄Ασκηση Σεισμού

Στη συνέχεια κάνουμε γραμμήΣτη συνέχεια κάνουμε γραμμή

Page 8: ΄Ασκηση Σεισμού

Και βγαίνουμε από την έξοδοΚαι βγαίνουμε από την έξοδο

Page 9: ΄Ασκηση Σεισμού

Στην μεγάλη αυλή του ΔημοτικούΣτην μεγάλη αυλή του Δημοτικού

Page 10: ΄Ασκηση Σεισμού
Page 11: ΄Ασκηση Σεισμού

Σε γραμμούλεςΣε γραμμούλες

Page 12: ΄Ασκηση Σεισμού

Τέλος επιστρέφουμε στην τάξη μαςΤέλος επιστρέφουμε στην τάξη μας

Page 13: ΄Ασκηση Σεισμού

22ηη άσκηση: με το πρώτο χτύπημα του άσκηση: με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, μπαίνουμε κάτω από το κουδουνιού, μπαίνουμε κάτω από το

τραπέζιτραπέζι

Page 14: ΄Ασκηση Σεισμού

Με το δεύτερο χτύπημα, κάνουμε Με το δεύτερο χτύπημα, κάνουμε γραμμούλα…γραμμούλα…

Page 15: ΄Ασκηση Σεισμού

Στη συνέχεια βγαίνουμε στην αυλήΣτη συνέχεια βγαίνουμε στην αυλή

Page 16: ΄Ασκηση Σεισμού

Μαζί με το ΔημοτικόΜαζί με το Δημοτικό

Page 17: ΄Ασκηση Σεισμού
Page 18: ΄Ασκηση Σεισμού

Όλοι στις γραμμούλες μαςΌλοι στις γραμμούλες μας

Page 19: ΄Ασκηση Σεισμού

Ακούγοντας προσεκτικά τις οδηγίες Ακούγοντας προσεκτικά τις οδηγίες

Page 20: ΄Ασκηση Σεισμού

Τέλος ζωγραφίζουμε τα τρία βήματα Τέλος ζωγραφίζουμε τα τρία βήματα του σεισμούτου σεισμού

Page 21: ΄Ασκηση Σεισμού