Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

44
Μαλαματή Δίτσιου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαλαματή Δίτσιου Σχολική Σύμβουλος Νοέμβριος 2015

Transcript of Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Page 1: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαλαματή Δίτσιου Σχολική Σύμβουλος Νοέμβριος 2015

Page 2: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 3: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 4: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Page 5: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Page 6: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Page 7: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Το οικοσύστημα της μάθησης έχει μεταβληθεί δραστικά

η προσέγγιση στη μάθηση έχει μείνει

παραδοσιακή

το μαθησιακό μοντέλο έχει ανάγκη ανανέωσης

γνώση???

η ευκολία του εγχειρήματος …..

τον τετραγωνισμό του κύκλου Μαλαματή Δίτσιου

Page 8: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Η διδασκαλία των ΦΕ προετοιμάζει το 10% των

μαθητών να ακολουθήσουν ΦΕ και πολυτεχνείο.

• Το υπόλοιπο 90% του πληθυσμού;;

• Η απαίτηση όμως παραμένει για όλους τους

μαθητές να είναι σε θέση να αναλάβουν το ρόλο

του ενεργού πολίτη…

• ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΙΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ. Μαλαματή Δίτσιου

Page 9: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

«το παρωχημένο» της εκπαίδευσης…

και μακροπρόθεσμα

αποτελέσματα

Σε επίσημη μελέτη της McKinsey

το 39% των εργοδοτών δηλώνουν

ότι η έλλειψη δεξιοτήτων

αποτελεί την κύρια αιτία για την αδυναμία

στελέχωσης των οργανισμών ή επιχειρήσεων

τους

Μαλαματή Δίτσιου

Page 10: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Τα 2/3 των στελεχών θεωρούν ότι

η έλλειψη σε δεξιότητες

στις ΦΕ, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά

(STEM competencies),

στην επιχερηματικότητα και

στην περιορισμένη κινητικότητα (όχι μόνο

ανάμεσα σε χώρες)

επιδεινώνουν την όποια προοπτική

καινοτομίας

Μαλαματή Δίτσιου

Page 11: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η

επιχειρηματικότητα αναφέρονται στη

δυνατότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις

ιδέες σε δράση.

Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την

καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου καθώς

και την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να

επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι (START UPS)

Μαλαματή Δίτσιου

Page 12: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Page 13: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ???

Μαλαματή Δίτσιου

Page 14: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

• ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην κατεύθυνση της ανανέωσης

• προσανατολισμός σε μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις

• επέκταση της μάθησης πέρα από τα όρια της τάξης/ η γνώση να αποτελεί το απαραίτητο κλειδί για την κατανόηση & την «κατάκτηση» του κόσμου

• γόνιμη ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Μαλαματή Δίτσιου

Page 15: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Σε σχετική έρευνα της Microsoft

«Συνεργάτες στη Μάθηση»

οι έξι δεξιότητες του πίνακα

αναδεικνύονται ως πιο καίριες

για μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη

διδακτική προσέγγιση

Μαλαματή Δίτσιου

Page 16: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 17: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 18: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 19: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

οι αλλαγές

που απαιτούνται στο περιεχόμενο

ίσως να είναι λιγότερες από τις αλλαγές που

απαιτούνται στις μεθόδους διδασκαλίας

μείωση της ύλης στα ελληνικά ΠΣ

Μαλαματή Δίτσιου

Page 20: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Ψηφιακό σχολείο

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Υλικό ανά μάθημα

Βιολογία Α ΄ Λυκείου

Διδακτικό πακέτο

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

Βιβλίο εκπαιδευτικού

Βιβλίο μαθητή

Τετράδιο εργασιών

φωτόδενδρο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 21: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 22: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Ψηφιακό σχολείο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 23: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 24: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακά Εμπλουτισμένα Βιβλία

Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε - 1 ενότητα ΚΑΙ ΣΤ-7 ενότητες) Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαλαματή Δίτσιου

Page 25: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ

συνεργασία συνεργασία συνεργασία

συνεργασία συνεργασία

συνεργασία συνεργασία συνεργασία

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρουσίαση, προσομοίωση, ερευνητική δραστηριότητα, εφαρμογή, μικροπείραμα κλπ

Μαλαματή Δίτσιου

Page 26: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Μαλαματή Δίτσιου

Page 27: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΕΛ (πρόγραμμα σπουδών)

Κεφ 1-κύτταρο: 2 ώρες

Κεφ 7 ερειστικό: 3 ώρες

Κεφ 8 μυικό: 2ώρες

Κεφ 9 νευρικό: 7 ώρες

Κεφ 10 αισθητήρια: 4ώρες

Κεφ 11ενδοκρινείς: 2ώρες

Κεφ 12αναπαραγωγή: 7ώρες

Μαλαματή Δίτσιου

Page 28: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Σχεδιασμός διδασκαλίας

Μαλαματή Δίτσιου

Page 29: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μάθημα 1°: Κύτταρα και ιστοί

Στόχοι

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

• Να συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος είναι πολυκύτταρος οργανισμός και διαθέτει πολυάριθμα και διαφορετικά κύτταρα.

• Να εξηγεί τι σημαίνει ιστός και να αναφέρει τα τέσσερα είδη ιστών.

• Να σχεδιάζει ένα νευρικό, ένα επιθηλιακό και ένα μυϊκό κύτταρο και να περιγράφει τις λειτουργίες τους.

• Να κατανοεί την έννοια της διαφοροποίησης Μαλαματή Δίτσιου

Page 30: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Κύρια σημεία

• Η ποικιλομορφία στη δομή και λειτουργία των κυπάρων του ανθρώπινου οργανισμού

• Η σχέση δομής και λειτουργίας των κυπάρων

• Η συνεργασία των κυπάρων σε όλα τα επίπεδα (ιστός-όργανο- σύστημα

οργάνων) για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού

Μαλαματή Δίτσιου

Page 31: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 32: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 33: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

αναπαραγωγή

Μαλαματή Δίτσιου

Page 34: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 35: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

• Η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει καθορίσει κάποιες κατευθυντήριες γραµµές:

- Οι νέοι έχουν κάθε δικαίωµα να ενηµερώνονται σωστά, έτσι ώστε να µπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους σε περιπτώσεις: - Βίας - Παρενόχλησης - Άκαιρης εγκυµοσύνης - Προστασία από τη µετάδοση σεξουαλικά µεταδιδοµένων νοσηµάτων όπως το HIV/AIDS - Η ενηµέρωση είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σαν βάση πάνω στην οποία οι νέοι άνθρωποι θα στηριχτούν για να αναπτύξουν υπεύθυνους τρόπους συµπεριφοράς και τρόπους σκέψης για τα θέµατα γύρω από τη σεξουαλικότητα τους αλλά και τη σεξουαλική τους ζωή.

Στα πλαίσια του µαθήµατος οι νέοι πρέπει να ενηµερώνονται για θέµατα όπως: Σεξουαλική ανάπτυξη, Αναπαραγωγή, Αντισύλληψη, Διαπροσωπικές σχέσεις.

Έρευνα στην Αθήνα 2008:

22% < 15χρ. είναι σεξουαλικά ενεργοί , http://www.kat-hosp.gr/Documents/Paidiatriko/Efhveia2.pdf

Μαλαματή Δίτσιου

Page 36: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

• Τα πορίσµατα δυο ερευνών συνοψίζουν:

(α) Οι νέοι παίρνουν τις περισσότερες πληροφορίες για τη σεξουαλικότητα από φίλους και από τα ΜΜΕ., όµως δε θεωρούν τις πηγές αυτές έγκυρες, και θα ήθελαν να παίρνουν τέτοιες πληροφορίες από ειδικούς. (β) Οι περισσότεροι νέοι (94%) πιστεύουν ότι το σχολείο έχει ευθύνη για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των µαθητών, και ότι αυτό δεν γίνεται επαρκώς, ούτε µε τον κατάλληλο τρόπο.

Από τους ερωτηθέντες, 52 % πιστεύουν ότι η σεξουαλική αγωγή πρέπει να ξεκινά στο γυµνάσιο – λύκειο και 38% στο δηµοτικό.

Το µάθηµα της σεξουαλικής αγωγής διδάσκεται κυρίως, στο µάθηµα της βιολογίας ή της οικιακής οικονοµίας και βρίσκουν ότι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται είναι ανιαρός, στεγνός, και εκτός θέµατος µε αποτέλεσµα τα απαραίτητα µηνύµατα να µη µεταφέρονται.

Μαλαματή Δίτσιου

Page 37: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

• (γ) Υπάρχει άγνοια για τα σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα, τον τρόπο µετάδοσης τους, και τους τρόπους προστασίας από αυτά. Επίσης, οι νέοι πιστεύουν ότι τα ΣΜΝ δεν τους αφορούν. (δ) Οι γνώσεις για τις µεθόδους αντισύλληψης και τη σωστή χρήση τους είναι πολύ περιορισµένες. (ε) Υπάρχει σύγχυση ανάµεσα στους νέους για αµφιλεγόµενα θέµατα όπως, η αντισύλληψη, η έκτρωση και η οµοφυλοφιλία, µε εµφανή στοιχεία προκατάληψης σε πολλές από τις απαντήσεις των νέων. (στ) Διαφάνηκε έντονα η ανάγκη των νέων για πληροφόρηση και προβληµατισµό γύρω από θέµατα εξουαλικότητας.

• http://www.paidiatros.com/easyconsole.cfm/id/332, Νοέμβριος 2006

Μαλαματή Δίτσιου

Page 38: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Ετήσιος προγραμματισμός της ύλης

για όλες τις τάξεις στο βιβλίο εκπαιδευτικού

Βιολογία Γ΄ΓΕΛ θετικής

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

45 ώρες (43+2)

Βιβλίο εκπαιδευτικού

Μαλαματή Δίτσιου

Page 39: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Στο βιβλίο του καθηγητή περιλαμβάνονται πέντε ενότητες. Στην πρώτη αναλύονται τα στάδια που απαιτούνται για την οργάνωση και την πραγματοποίηση της διδασκαλίας.

Στη δεύτερη περιλαμβάνεται ένας ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός της ύλης του βιβλίου του μαθητή.

Ακολουθεί στην τρίτη ενότητα ενδεικτική διδακτική προσέγγιση μιας διδακτικής ενότητας από κάθε κεφάλαιο.

Οι προτεινόμενες διδακτικές ενέργειες δεν είναι σε καμιά περίπτωση δεσμευτικές για τον εκπαιδευτικό, Μαλαματή Δίτσιου

Page 40: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Στην τέταρτη ενότητα οι απαντήσεις των

ερωτήσεων του βιβλίου του μαθητή. Με τον τρόπο

αυτό εξασφαλίζεται κοινή αντιμετώπιση των

ερωτήσεων για όλους τους μαθητές.

Στην πέμπτη ενότητα υπάρχει μια πλούσια συλλογή

διευθύνσεων του Διαδικτύου (Internet) που

προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε

πληροφορίες σχετικές με το κάθε κεφάλαιο.

Μαλαματή Δίτσιου

Page 41: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Μαλαματή Δίτσιου

Page 42: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Την πρώτη μεγάλη μονάδα δέσμευσης CO2 απευθείας από την ατμόσφαιρα αναπτύσσει η Climeworks AG, μια ελβετική «επιχείρηση έντασης γνώσης».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μονάδα που θα εγκατασταθεί το Χίνβιλ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας, θα μπορεί να δεσμεύει περίπου 900 εκ. τόνους CO2 από την ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

Μαλαματή Δίτσιου

Page 43: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο

Τα αλλαντικά και το κόκκινο κρέας αποτελούν «ωρολογιακή βόμβα» για την υγεία, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: η κατανάλωση αλλαντικών χαρακτηρίζεται ως «καρκινογόνος», ενώ η κατανάλωση κόκκινου κρέατος θεωρείται «πιθανόν καρκινογόνος». Μαλαματή Δίτσιου

Page 44: Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο