παρουσιαση σημειο δροσου

18
Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. Χιωτέλης Ιωάννης Μπακόπουλος Νικόλαος Παπαδημάτος Κωνσταντίνος

Transcript of παρουσιαση σημειο δροσου

Page 1: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου

με τη βοήθεια Arduino.

Χιωτέλης ΙωάννηςΜπακόπουλος ΝικόλαοςΠαπαδημάτος Κωνσταντίνος

Page 2: παρουσιαση σημειο δροσου

Σε μια κάρτα Arduino με το μικροεπεξεργαστή μπορούν να

συνδεθούν ευκολότατα αισθητήρες διαφόρων φυσικών μεγεθών

https://www.arduino.cc/en/Main/Products

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Το “Arduino IDE” (Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάπτυξης) μπορούμε να το «κατεβάσουμε» εύκολα από: https://www.arduino.cc/en/Main/SoftwareΤο IDE δίνει τη δυνατότητα να «μιλάμε» στο Arduino από έναν PC/Mac (Processing IDE) (https://processing.org/download/ )

Page 3: παρουσιαση σημειο δροσου

Υπολογιστης (Windows PC, Linux PC, Mac)

“Arduino” IDEΑνάπτυξη και φόρτωση

προγραμμάτων στο Arduino (συλλογή δεδομένων,

έλεγχος, ενεργοποίηση…)

“Processing” IDEΑνάπτυξη και φόρτωση

προγραμμάτων στον υπολογιστη

(ανάλυση και αποθήκευση δεδομένων,

οθόνη εμφάνισης και ρύθμισης…)

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 4: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Συστήματα έξυπνων μονωτών( ~ -200C καταγραφέας τροχιών ~ +170C ECAL)

Page 5: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 6: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Μας δόθηκε το ίδιο κύκλωμα με ψηφιακούς αισθητήρες.

Αυτό το σύστημα συνδυάστηκε με εναν «οικιακό» αισθητήρα σημείου δρόσου

(καθρέφτης, μεταλλική κανάτα).

Page 7: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 8: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 9: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Black wireGround pin of the Arduino Red wire5V power pin of the Arduino Gray wireDigital pin 2 of the Arduino

Page 10: παρουσιαση σημειο δροσου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕχουμε έτοιμο τον φάκελο: «Aruino_DHT11single», ο οποίος περιέχει τα αρχεία: Arduino_DHT11single.ino, DHT_U.h, sketch.propertiesΑνοίγουμε το αρχείο Arduino_DHT11single.inoΕπιλέγουμε: ToolsBoardArduino NanoΕπιλέγουμε: ToolsProcessorATmega328Επιλέγουμε: ToolsPortτην αντίστοιχη COM θύρα

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

«ΦΟΡΤΩΣΗ» ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝSketchInclude LibraryManage LibrariesΣτην αναζήτηση γράφουμε DHT, και κάνουμε install τα δυο libraries (Aafruit DHT, DHT sensor libraryΚατεβάζουμε από https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor το zip αρχειοΤο ανοίγουμε και αντιγράφουμε το αρχειο Adafruit_Sensor.h στο φάκελο C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\arduino_?????

«ΤΡΕΞΙΜΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΑνοίγουμε το αρχείο Arduino_DHT11single.inoSketchUpload (Αναμένουμε να τελειώσει το UPLOAD)Τέλος για να δούμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές πάμε: ToolsSerial Monitor!

Page 11: παρουσιαση σημειο δροσου

Η δρόσος είναι το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο οι υπάρχοντες υδρατμοί στην ατμόσφαιρα πλησίον του εδάφους

συμπυκνώνονται σε μεγάλες σταγόνες νερού που καλύπτουν κάθε αντικείμενο.

Η ατμοσφαιρική υγρασία συμπυκνώνεται σε σταγόνες νερού όταν η ατμοσφαιρική

θερμοκρασία φθάσει στο σημείο δρόσου, καθώς τότε ο ρυθμός εξάτμισης του νερού

είναι χαμηλότερος από το ρυθμό συμπύκνωσης.

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 12: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 13: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 14: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 15: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (οC)

Σημείο Δρόσου (οC) για σχετική υγρασία 50%-55%

10 1,311 2,312 3,213 4,214 5,115 6,116 7,017 7,918 8,819 9,720 10,721 11,622 12,523 13,524 14,425 15,326 16,227 17,228 18,129 19,130 20,0

Page 16: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 17: παρουσιαση σημειο δροσου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Apsimon, R. J., Cowell, J., Flower, P. S., Freeston, K. A., Hallewell, G. D., Morris, J. A. G., ... & Young, R. M. (1985). The design of the optical components and gas control systems of the CERN Omega ring imaging Cherenkov detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 241(2-3), 339-362.

• Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. Maker Media, Inc..

• Bar, V., & Travis, A. S. (1991). Children's views concerning phase changes. Journal of Research in Science Teaching, 28(4), 363-382.

• Ben-zvi-Assarf, O., & Orion, N. (2005). A study of junior high students' perceptions of the wate• Gertz, E., & Di Justo, P. (2012). Environmental monitoring with Arduino: building simple devices to collect data

about the world around us. " O'Reilly Media, Inc.".• Johansson, K. E. (2006). Hands on CERN: a well-used physics education project. Physics education, 41(3), 250.• Lawrence, M. G. (2005). The relationship between relative humidity and the dewpoint temperature in moist air: A

simple conversion and applications. Bulletin of the American Meteorological Society, 86(2), 225-233.• Mohseni, O., & Stefan, H. G. (1999). Stream temperature/air temperature relationship: a physical interpretation.

Journal of Hydrology, 218(3), 128-141.• Monk, S. (2012). Programming Arduino. McGraw-Hill Companies, USA.• Noble, J. (2009). Programming Interactivity: A Designer's Guide to Processing, Arduino, and Openframeworks. "

O'Reilly Media, Inc.".• Osborne, R. J., & Cosgrove, M. M. (1983). Children's conceptions of the changes of state of water. Journal of

research in Science Teaching, 20(9), 825-838.• Rajvanshi, A. K. (1981). Large scale dew collection as a source of fresh water supply. Desalination, 36(3), 299-306.• Rall, D., & Hornbaker, D. R. (1986). U.S. Patent No. 4,579,462. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.• Reitan, C. H. (1963). Surface dew point and water vapor aloft. Journal of Applied Meteorology, 2(6), 776-779.• Triplets, L. B., & Boxes, T. E. F. (2010). European Organization for Nuclear Research CERN-Accelerators and

Technology Sector.• Zhang, B., Looi, C. K., Seow, P., Chia, G., Wong, L. H., Chen, W. & Norris, C. (2010). Deconstructing and

reconstructing: Transforming primary science learning via a mobilized curriculum. Computers & Education, 55(4), 1504-1523.

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Page 18: παρουσιαση σημειο δροσου

Προσδιορισμός του Σημείου Δρόσου με τη βοήθεια Arduino. 2016

Ευχαριστούμε για την προσοχή…