οι πλανητες

23
Νίκος

Transcript of οι πλανητες

Page 1: οι πλανητες

Νίκος

Page 2: οι πλανητες

Ερμής

Page 3: οι πλανητες

Αφροδίτη

Page 4: οι πλανητες

Γη

Page 5: οι πλανητες

Η Γη έχει 1 δορυφόρο

Page 6: οι πλανητες

Άρης

Page 7: οι πλανητες

Τα φεγγάρια του Άρη

Page 8: οι πλανητες

Δίας

Page 9: οι πλανητες

Τα φεγγάρια του Δία είναι 62. Στην φωτογραφία βλέπετε τα 4 μεγαλύτερα

Page 10: οι πλανητες

Κρόνος

Page 11: οι πλανητες

Η γη όπως φαίνεται από τον Κρόνο

Page 12: οι πλανητες

Οι δορυφόροι του Κρόνου

Page 13: οι πλανητες

Ουρανός

Page 14: οι πλανητες

Ο ουρανός έχει 27 δορυφόρους

Page 15: οι πλανητες

Ποσειδώνας

Page 16: οι πλανητες

Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Ποσειδώνα είναι ο Τρίτωνας

Page 17: οι πλανητες

Πλούτωνας

Page 18: οι πλανητες

Οι δορυφόροι του Πλούτωνα

Page 19: οι πλανητες

Ήλιος

Page 20: οι πλανητες

Βίντεο για το ηλιακό σύστημα

Page 21: οι πλανητες

Το μέγεθος των πλανητών

Page 22: οι πλανητες

τα μεγαλύτερα φεγγάρια του ηλιακού συστήματος σε συγκρίσει με την Γη

Page 23: οι πλανητες

Τέλος παρουσίασης