Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

7
Γωνίες-Κάθετες ευθείες Αναπαραγωγή σχημάτων

Transcript of Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Page 1: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Γωνίες-Κάθετες ευθείεςΑναπαραγωγή σχημάτων

Page 2: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Διαβάζω τις κάρτες και βρίσκω στο χάρτη το αντίστοιχο μέρος:

Page 3: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Ορθή γωνία

Page 4: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Κάθετες ευθείες

Page 5: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Χαράζω με κόκκινο τις ευθείες που είναι κάθετες μεταξύ τους:

Page 6: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Παράλληλες ευθείες

Page 7: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες

Οι ευθείες αυτές συναντώνται; Προβλέπω και σημειώνω το σημείο που θα συναντηθούν. Χαράζω με το χάρακα για να επιβεβαιώσω.