Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

15
Flexible Teams für eine vernetzte Arbeitswelt Marina Treude (@marymicrosoft) Strategy Lead Office 365 SMB, Microsoft Deutschland GmbH

Transcript of Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Page 1: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτωνανακύκλωση νερού μετά την αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων

Page 2: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

Βιοαντιδραστήρες μεμβράνης

Page 3: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

Βιοαντιδραστήρεςκοίλης ίνας

Page 4: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

Βιοαντιδραστήρεςσταθερής κλίνης

Page 5: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

αεριζόμενα φίλτρα

Page 6: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

Σηπτικές δεξαμενές

Page 7: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτωνπεδία έκπλυσης

Page 8: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

πεδίο διαρροής

Page 9: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

ανακύκλωση για ποτιστικούς λόγους

Page 10: Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων

Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων

συνδυσμός συστημάτων