Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο...

of 19 /19
Η Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο (πτυχιακή εργασία) Γεώργιος Γαϊτάνος [email protected] Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Ασκητοπούλου

Embed Size (px)

Transcript of Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο...

Page 1: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Η Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο

εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

(πτυχιακή εργασία)

Γεώργιος Γαϊτάνος[email protected]

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Ασκητοπούλου

Page 2: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

ΣκοπόςΟ σκοπός της εργασίας είναι :να παρουσιαστεί ο τρόπος αξιοποίησης

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τη Συμβουλευτική,

να προβληθεί ο τρόπος διασύνδεσης της διαδικασίας της αξιολόγησης με τις δράσεις και παρεμβάσεις της συμβουλευτικής,

να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας μιας «νέας δομής» στη σχολική μονάδα

Page 3: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Δομή εργασίαςΑξιολόγηση

Συμβουλευτική

Μια νέα δομή για το σχολείο

Page 4: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Οργανόγραμμα ΑξιολόγησηςΔιεύθυνση

Διευθυντής Λυκείου/Γυμνασίο

υ

Εκπαιδευτικοί Διοικητικό προσωπικό

Βοηθητικό προσωπικό

Οδηγοί/ Συνοδοί

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ανεξάρτητη Επιτροπή

Αξιολόγησης

Εσωτερική Επιτροπή

Αξιολόγησης (Σύλλογος

Διδασκόντων)

Page 5: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Φάση Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και αποφάσεων

Page 6: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Φάση Σύνθεσης και Οριστικοποίησης της νέας αξιολόγησης

Page 7: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Έρευνα δράσης

Page 8: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Διαχείριση ποιότητας για την εκπαίδευση

1. Απαιτούμενο Αποτέλεσμα

(Ανασκόπηση προϊόντος)

2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος

(Έλεγχος σχεδίου, Σχέδιο ποιότητας)

3. Διανομή(Αγορά εκπαιδευτικού

υλικού-υπηρεσιών, Υποστήριξη μαθητή, επιθεώρηση υλικού)

4. Ανάπτυξη(Επιμόρφωση)

5. Υλοποίηση προγράμματος(έλεγχος διαδικασίας, επιθεώρηση και τεστ, επιθεώρηση και μορφή

τεστ, έλεγχος μη εκπληρωμένων προϋποθέσεων, διόρθωση και

παρέμβαση, τυποποίηση)

6. Πραγματικό Αποτέλεσμα

(Υπηρεσία)

Page 9: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Υποστηρικτικά στοιχεία

Πηγές διασφάλισης ποιότητας

• Υπευθυνότητα διαχείρισης

• Σύστημα ποιότητας (Γενικό και διαδικασίες)

• Αναγνώριση προϊόντος και Ανιχνευσιμότητα

• Έλεγχος των εγγραφών ποιότητας

Πηγές για βελτίωση ποιότητας

• Εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας

• Εργαλεία στατιστικής

Page 10: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Γραφείο Συμβουλευτικής

Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Τμήμα Foundation

Page 11: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και καθοδήγησης των μαθητών της Α΄ Λυκείου και Γ΄ Γυμνασίου

Φάκελος μαθητήΕργαστήρια για σύνταξη βιογραφικού

σημειώματος, αυτοπεριγραφικής έκθεσης, τρόπο επιλογής και αναζήτησης του κατάλληλου προγράμματος σπουδών, τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Ατομικές συναντήσεις με μαθητέςΕπαγγελματικές μονογραφίεςΣυνεργασία με εκπαιδευτικούςΕνημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με γονείς

Page 12: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Τμήμα FoundationΑιτήσεις για την είσοδο σε προπτυχιακά

προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Καναδάς, Αυστραλία, Σκανδιναβικές χώρες, κ.α.)

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αυτοπεριγραφικής έκθεσης

Αναζήτηση υποτροφιώνCoachingΕνημερώσεις για σπουδές στο εξωτερικόΦάκελος μαθητή (Transcript Legend)

Page 13: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Αποτελέσματα Γραφείου

Page 14: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Νέα Δομή-Λειτουργίες Διοίκησης

Προγραμματισμός

Οργάνωση

Διεύθυνση

Έλεγχος

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Παιδαγωγικές δραστηριότητες

• Διοικητικές δραστηριότητες• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Παιδαγωγικές δραστηριότητες

• Διοικητικές δραστηριότητες• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Παιδαγωγικές δραστηριότητες

• Διοικητικές δραστηριότητες• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Παιδαγωγικές δραστηριότητες

• Διοικητικές δραστηριότητες

Page 15: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Μοντέλο Προγραμματισμού

Προγραμματισμός

Λήψη Αποφάσεων

Σκοποί και Στόχοι

Πολιτικές

Δράσεις

Page 16: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Οργανόγραμμα νέας δομής

Page 17: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Αποτελέσματα νέας δομής

Διευκόλυνση στη διεξαγωγή της αξιολόγησηςΑνάπτυξη σχολικής μονάδας σ’ όλους τους

τομείςΑύξηση εγγραφών1η θέση μεταξύ των σχολείων της Β. Ελλάδος

και 5η σε πανελλήνιο επίπεδο90% των μαθητών επισήμανε τη βελτίωση

του σχολικού κλίματος Ατομικός φάκελος (portfolio) εκπαιδευτικούΑτομικός φάκελος-περιγραφική έκθεση

μαθητή

Page 18: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Ο ρόλος του ΣυμβούλουΟ σύμβουλος μέσα από την αξιολόγηση: πληροφορείται για τις δραστηριότητες, τις ομάδες εργασίας και τους συλλόγους, την επίδοση και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση των δράσεων.

Έτσι, ο σύμβουλος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα δεδομένα και να προτείνει: νέες δράσεις και παρεμβάσεις στους δείκτες αξιολόγησης

που έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, λύσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό και σχεδιασμό των

δραστηριοτήτων, στους μαθητές σε ατομική ή ομαδική συμβουλευτική ποιες

δράσεις ή project του σχολείου θα μπορούσαν να καλύψουν τα ενδιαφέροντά τους ή θα καλλιεργούσαν συγκεκριμένες δεξιότητές τους,

στους εκπαιδευτικούς πώς να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν περισσότερο ορισμένες δεξιότητες.

Page 19: Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως εργαλείο εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!