Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του...

of 23 /23

Embed Size (px)

Transcript of Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του...

Page 1: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα
Page 2: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [2]

Υπόμνημα

Αυτή η ("παρουσίαση") έχει δημιουργηθεί από ή για λογαριασμό του προγράμματος

"Ψηφιακός επιχειρηματίας" του Πέτρου Τζομάκα, για τους συνδρομητές και τους

συνεργάτες. Έχει τον σκοπό να αποκαλύψει ορισμένες απόρρητες πληροφορίες σχετικά με

τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες του "Ψηφιακός επιχειρηματίας" της e-nteract. Οι

Αναφορές στην "παρουσίαση" περιλαμβάνουν πληροφορίες, οι οποίες έχουν δοθεί η θα

δοθούν αργότερα στο πρόγραμμα "Ψηφιακός επιχειρηματίας", προφορικά, γραπτά η με

οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Αυτή η "παρουσίαση" και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι εμπιστευτικά.

Επιπλέον με οποιουσδήποτε όρους έχετε συμφωνήσει ως συνδρομητής του "Ψηφιακός

επιχειρηματίας", συμφωνείτε επίσης πως εσείς, κάθε ένας απο τους αντιπροσώπους σας,

συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους (συλλογικά, "Εταιρικούς Εκπροσώπους και

Αντιπροσώπους") δεν πρόκειται και δεν πρόκειται να επιτρέψετε την αντιγραφή,

αναπαραγωγή η διανομή σε τρίτους, εν μέρει είτε εξ' ολοκλήρου, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς

την έγγραφη συγκατάθεση της "e-nteract", και ότι εσείς αλλά και όλοι οι "συνεργάτες" σας

θα διατηρήσουν απόρρητες όλες τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ και δέν βρίσκονται

ήδη σε κατάσταση δημόσιας ιδιοκτησίας, και θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες

για τον αποκλειστικό λόγο της εξοικείωσης με συγκεκριμένες παρασκηνιακές πληροφορίες

σχετικά με το πρόγραμμα "Ψηφιακός Επιχειρηματίας" , τις επιχειρηματικές του στρατηγικές,

τα σχέδια και τις δραστηριότητες του. Εάν έχετε υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας με

την e-nteract, αυτή η "παρουσίαση" συνιστά απόρρητο υλικό. Εάν δεν συμφωνείτε με τους

όρους αυτού του υπομνήματος, δε μπορείτε να δείτε, αντιγράψετε η διανέμετε

οποιοδήποτε τμήμα αυτής της "παρουσίασης" σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε.

Ενώ οι πληροφορίες που εμπεριέχονται πιστεύουμε πως είναι ακριβής, ο Πέτρος Τζομάκας

δεν έχει διενεργήσει κάποια έρευνα απολύτως σχετική με αυτές τις πληροφορίες. Η e-

nteract και ο Πέτρος Τζομάκας, εκφράζει ξεκάθαρα τον διαχωρισμό της από οποιαδήποτε

δήλωση υπόσχεσης η εγγύηση σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της παρουσίασης και

των ισχυρισμών της. Όποια πληροφορία μεταδίδεται από αυτήν την "παρουσίαση" και από

οποιοδήποτε άλλος μέσο του προγράμματος "ψηφιακός επιχειρηματίας" είναι πάντοτε

μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής νομοθεσίας.

Καμία εγγύηση δε δίνεται για την αναπαραγωγή των μεθόδων της "παρουσίασης" και

κανένα αποτέλεσμα ή κέρδη δεν εγγυάται από την e-nteract, το ρίσκο της εφαρμογής και ο

τρόπος είναι ξεκάθαρα υπ’ ευθύνη του αναγνώστη.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση προβάλει αποτελέσματα εώς επι του παρόντος, εκτός και

αναφέρεται διαφορετικά. Η προσφορά/παράδοση απο την e-nteract αυτής της

παρουσίασης με κανένα τρόπο δεν εννοεί ότι δεν θα υπάρχει αλλαγή στις μελλοντικές

συνθήκες. Επιπλέον ο Πέτρος Τζομάκας και η e-nteract διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει η

να μεταλλάξει το περιεχόμενο της "παρουσίασης", και δεν έχει την υποχρέωση να την

αναβαθμίσει η να διορθώσει τυχόν ανακρίβειες που μπορεί μελλοντικά να προκύψουν

Αυτή η παρουσίαση παραμένει στην ιδιοκτησία του συγγραφέα, και μπορεί να σας ζητηθεί

να την καταστρέψετε η να την παραδώσετε σε αυτόν η την e-nteract, αυτή και κάθε

αντίγραφο που έχει δημιουργηθεί η διανεμηθεί, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, και πιθανώς να

σας ζητηθεί έγγραφη διαβεβαίωση πως προβήκατε σε τέτοιες ενέργειες, κατά τας εντολάς.

Page 3: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [3]

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εξι(6)σημαντικά συστατικά για να αγοράσεις, να χτίσεις η να δημιουργήσεις μια επιχείρηση

#1: Οικονομική Μόχλευση ...................................................................................................04

#2: Πλεονέκτημα Στρατηγικής Τοποθέτησης .......................................................................09

#3: Πλεονέκτημα Φήμης η Μάρκας .....................................................................................13

#4: Πλεονέκτημα Έξυπνης Ιδέας ..........................................................................................16

#5: Επείγουσα... Μόχλευση .................................................................................................18

#6: Πλεονέκτημα Διαδικασίας .............................................................................................20

Συμπέρασμα.........................................................................................................................22

Αυτά είναι πράγματι τα έξι πράγματα, που αν ήθελα να αγοράσω, να αναπτύξω, η

να δημιουργήσω μια επιτυχημένη επιχείρηση – Έχοντας την παρούσα γνώση και εμπειρία –

θα περιλάμβανα ώς βασικά συστατικά του τί έπρεπε να κάνω.

Μακάρι να τα ήξερα 30 χρόνια πρίν... όχι πως τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν καλά για εμένα,

αντιθέτως, πάραυτα μακάρι να γνώρισα αυτά τα έξι πραγματάκια νωρίτερα.

Δε νομίζω πως θα διαβάσεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί εδώ. Θα δείς όμως εκείνα τα έξι

πράγματα τα οποία δε θα άφηνα ποτέ πίσω μου πλέον.

Οπότε, ορίστε σου τα παραδίδω, ας τα συζητήσουμε με τη σωστή σειρά.

Το πρώτο είναι η οικονομική μόχλευση. Το δεύτερο το πλεονέκτημα στρατηγικής

τοποθέτησης. Το τρίτο είναι το πλεονέκτημα της φήμης και της "Μάρκας". Το τέταρτο είναι

το πλεονέκτημα της μεγάλης ιδέας. Το πέμπτο είναι κάποιου είδος μοχλού επείγοντος. και

τέλος το πλεονέκτημα της διαδικασίας.

#1: Οικονομική Μόχλευση

Page 4: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [4]

Αρχικά ας μιλήσουμε για την οικονομική μόχλευση. Αυτό είναι το νούμερο ένα

λάθος στο μάρκετινγκ που σχεδόν όλοι κάνουν, συμπεριλαμβανομένων και των έξυπνων

ανθρώπων - και ακόμη και άν το γνωρίζουν οτι είναι λάθος συνεχίζουν και το κάνουν.

Είναι μια μάχη που δίνω διαρκώς με πελάτες που μόλις ξεκίνησαν μια επιχείρηση. Είναι μια

μάχη που δίνω με παλιούς επιχειρηματίες, που είναι στα πράγματα 10 και 20 χρόνια. Είναι

μια μάχη που δίνω με πελάτες-ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Είναι μια μάχη που δίνω

και με λίγους πολύ μεγάλους επιχειρηματίες-πελάτες που έχω.

Αυτή η μάχη δεν γίνεται λόγω έλλειψης πόρων, ρευστότητας ή από σφιχτό προϋπολογισμό.

Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Είναι σημαντικό να το ξέρετε αυτό.

Εχω αυτή την ίδια διαμάχη με κάποιον πελάτη μου, ο οποίος έχει έσοδα σχεδόν είκοσι

εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και υποθετικά θα μπορούσε να ξοδέψει οποιοδήποτε ποσό,

με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση του, αλλά χαλάει τόσα λές και έχει μια μικρή

επιχειρησούλα που μετα βίας τα φέρνει βόλτα!

Αν πιστεύετε πως έχετε περιορισμένους πόρους, ίσως νομίζετε πως γι αυτό το λόγο κάνετε

αυτό το λάθος, αλλά στην πραγματικότητα, είναι ενα νοητικό λάθος.

Δεν είναι ένα λάθος οικονομικό, και πρέπει να διορθωθεί στον τρόπο σκέψης κάποιου

προτού φτάσει στο χρήμα.

Ποιό είναι αυτό το λάθος λοιπόν?

Προσπαθούνε να αποκομίσουν πελάτες, επαφές, ασθενείς, διασυνδέσεις, δικτύωση όσο

ποιο φτηνά γίνεται.

Σαν κάποιου είδους τάμα, προσπαθούνε να εκτιμήσουν τα πάντα βάση του ωμού κόστους

απόκτησης υποψηφίων πελατών, πελατών, ασθενών κλπ.

Και έλκονται πολύ εύκολα από τους ποιό φτηνούς τρόπους η τουλάχιστον εκείνους που

μοιάζουν φτηνότεροι, έλκονται σαν κουνούπια στο φώς.

Ετσι στερούν από τον εαυτό τους το μοναδικό σημαντικότερο πλεονέκτημα που μπορεί να

έχει κανείς στην αγορά, την ικανότητα και την θέληση να ξεπεράσουν οικονομικά όλους

τους ανταγωνιστές τους, σε χρήματα που θα δώσουν για να αποκτήσουν το ενδιαφέρον και

την προσοχή των υποψήφιων πελατών.

Και λέγοντας ανταγωνιστές δεν εννοώ μόνο τους άμεσους ανταγωνιστές, η έννοια του όρου

εδώ είναι ευρύτερη, γιατί αν ας πούμε πουλάς σωλήνες και

απευθύνεσαι σε χρωματοπωλεία, τότε χάνεις την δυνατότητα να προωθηθούν από τα

καταστήματα τα είδη σου περισσότερο από τα υπόλοιπα!

Μάλιστα ίσως και να μην γνωρίζουν κάν οι άνθρωποι που πάνε εκεί πως αυτό το μέρος έχει

σωλήνες!!! Και όλα αυτά επειδή δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα για ένα πανό,

η ενα δειγματολόγιο ας πούμε.

Αν λοιπόν κι εσείς προσπαθείτε να αποκτήσετε πελάτες όσο φτηνότερα γίνεται, τι θα

συμβαίνει? Θα μπορείτε να κάνετε περιορισμένα πράγματα.

Page 5: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [5]

Αν όμως ξοδέψετε περισσότερα απο τον ανταγωνισμό σας:

-Το οριζόντιο εύρος της διαφημιστικής δραστηριότητας αυξάνεται δραματικά.

-Η επιθετικότητα με την οποία μπορείτε να το κάνετε αυξάνεται εκθετικά.

Μπορείτε να αγοράσετε ταχύτητα, μπορείτε να αγοράσετε ανάπτυξη, μπορείτε να

προκαλέσετε αποθάρρυνση στους ανταγωνιστές σας, το οποίο είναι πολύ καλή στρατηγική

παρεμπιπτόντως.

Αν τα οικονομικά σας είναι λίγο καλά, μπορείτε να προβείτε σε ενέργειες που μπορεί και να

μην έχουν κάν αποτέλεσμα, απλά και μόνο για να αποθαρρύνετε τους ανταγωνιστές σας,

και να το χωρέσετε στο μέσο όρο τον εξόδων σας.

Εχω ένα φίλο και πελάτη, που έχει ενα φίλο ο οποίος έχει μια αρκετά μεγάλη σχολή

πολεμικών τεχνών βόρεια. Κάποια στιγμή αποφάσισε να φέρει κάποιον μεγάλο master από

το εξωτερικό για να διδάξει ένα νέο επαναστατικό σύστημα, ο master λοιπόν με αρκετά

μεγάλο κόστος θα μετέφερε την τέχνη σε επιλεγμένους εκπαιδευτές και θα διενεργούσε και

ένα ανοικτό σεμινάριο με εισιτήριο.

Απευθύνθηκε λοιπόν σε εμένα σχετικά με το τί θα μπορούσε να κάνει για να έχει επιτυχία

στο εγχείρημά του και να διαδοθεί ικανοποιητικά η φήμη του νέου συστήματος στην

Ελλάδα.

Κι εγώ του είπα.... "Πήγανε και βάλε αφίσες και διαφημίσεις παντού, όπου μπορείς να

αγοράσεις διαφήμιση, στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο και φυσικά στο internet, 3 μήνες

πρίν έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ούτε ένας που θα ενδιαφερότανε να μην πέσει

πάνω σε κάποιο διαφημιστικό αρκετές φορές!"

Εκείνος απάντησε... "Δεν είμαι σίγουρος αν η διαφήμιση στην τηλεόραση δουλεύει, και

επιπλέον δεν είχαμε πεί πως οι αφίσες ίσως δεν κάνουν για την σχολή?"

Και εγώ απάντησα "φυσικά και δεν είναι κατάλληλες οι αφίσες, μπορεί και να μην

"παράγουν" ούτε ένα εισιτήριο, αλλα δεν είναι αυτό το θέμα, το νόημα είναι ότι θα

αποθαρρύνουν τους ανταγωνιστές και θα δημιουργήσουν ντόρο γύρω απο το εγχείρημα, τη

σχολή και το νέο σύστημα, ο ανταγωνιστής θα βλέπει την προσπάθεια και θα κάνει τα ίδια

για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ εσύ μπορείς να σταματήσεις μέσα σε τρεις μήνες, ενώ

εκείνος θα χαλάει όλα του τα χρήματα στο εντωμεταξύ, οπότε όπως και να έχει θα βγεις

κερδισμένος"

Αν όμως τα οικονομικά σου δεν είναι τακτοποιημένα δεν μπορείς να παίξεις αυτό το

παιχνίδι!

Οι εξυπνότεροι μακετίστες υιοθετούν την εξής στάση: "Πώς μπορώ να βρώ ένα τρόπο, να

δομήσω τα οικονομικά της επιχείρησης ώστε να υπερβώ τον ανταγωνισμό σε κόστος

προωθητικών δραστηριοτήτων, για την απόκτηση ενός υποψηφίου πελάτη, η ενός πελάτη

κλπ.?"

Το παραπάνω είναι μονάχα μια μικρή εφαρμογή μιας βασικής αρχής. Είναι μια απο

τις βασικές Αρχές που έχω, οπότε την διακυρήτω συνέχεια σε όλους. Είναι η βάση για το

πρόγραμμα ψηφιακός επιχειρηματίας και όλοι την καταλαβαίνουν όταν τους την αναλύω.

Page 6: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [6]

Ολοι ενστικτωδώς αρέσκονται σε αυτή τη θεωρία αυτής της Αρχής, ελάχιστοι όμως την

εφαρμόζουν ευλαβικά και αφοσιωμένα. Ελάχιστοι την εφαρμόζουν στον κόσμο.

Η Αρχή αυτή λέει: "Οτι κάνουν οι περισσότεροι, που σχετίζεται με τον πλούτο και τα

χρήματα είναι λάθος, και το καλύτερο σημείο να ξεκινήσει κανείς είναι να κάνει το ακριβώς

αντίθετο απο αυτό που κάνουν όλοι, γιατί όπως θα ξέρετε ίσως το 1-2% του κόσμου είναι

πολύ πλούσιοι και πετυχημένοι, το υπόλοιπο 98% όχι και τόσο. Επίσης το 80% του πλούτου

βρίσκεται στα χέρια του 20% του πληθυσμού του πλανήτη.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει κανείς σε αυτή την πληροφορία. Μπορεί να

φορέσει βρώμικα ρούχα και να κοιμάται σε ενα παγάκι στο πάρκο για ένα μήνα και να

κρατάει μια ταμπέλα που θα αναφέρει το γεγονός και να διαδηλώνει, η μπορεί απλά να

σκεφτεί πως μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το 1-2% κι εκείνος.

Το μοναδικό και καλύτερο σημείο εκκίνησης για κάποιον είναι να κάνει το ακριβώς

αντίθετο απο ότι κάνουν όλοι οι άλλοι σχετικά με το χρήμα.

Φαίνεται να είναι η ποιό δημιουργική προσέγγιση σε ένα ακλόνητο, αδιάψευστο γεγονός

που κανείς δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Οπότε και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει το 2% και το 98%, θα έπρεπε να σου λέει ότι θέλεις

να ξέρεις σχετικά με το πώς θα βγάλεις λεφτά!

Το 98% κάνουν λάθος πολύ απλά, και μόνο το 2% κάνει τα σωστά πράγματα.

ΑΝ δεν ξέρετε τι να κάνετε, απλά ξεκινήστε κάνοντας τα αντίθετα από αυτό το 98%. Τι κάνει

λοιπόν το 98%? Προσπαθεί να αποκτήσει τους πελάτες του, όσο ποιό φτηνά γίνεται.

Σχεδόν κάθε συζήτηση περιλαμβάνει κάτι όπως "μπορούμε να το κάνουμε φτηνότερα?"

Αν έδειχνα στους περισσότερους τα προσπέκτους που παράγω, πολυτελή, έγχρωμα και

ακριβά, ορίστε πως θα κυλούσε η κουβέντα...

-"Μήπως να το κάναμε ασπρόμαυρο?"

-"Πρέπει να είναι γυαλιστερά?"

-"Είναι υποχρεωτικό να είναι τόσο μεγάλο?"

-"Γιατί δε μπορώ απλά να το βάλω σε κάποια ιστοσελίδα? Ωστε να μην στοιχίζει?"

-"Μήπως να το έστελνα με email μιας και δεν στοιχίζει τίποτε?"

Και κάπως έτσι... κυλάει η συζήτηση.

Ενώ κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνει κάπως έτσι, εάν κάποιος ανταγωνιζότανε μέ τον

προηγούμενο πελάτη για παράδειγμα:

"Πως μπορώ να το συσκευάσω σε ενα τεράστιο κουτί που να μοιάζει με κρεβάτι, ώστε όταν

κάποιος το διαβάζει να ξαπλώνει κιόλας?"

Αυτή θα ήταν η σωστή ερώτηση, την οποία όμως κανείς δεν κάνει, γιατί στη συμπεριφορά

των ανθρώπων είναι χαραγμένη η φράση "Πως μπορώ να το κάνω όσο ποιό φτηνά γίνεται",

και αυτή φίλοι μου είναι η λάθος ερώτηση!

Page 7: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [7]

Η σωστή ερώτηση είναι "Πώς μπορώ να διαμορφώσω τα οικονομικά μου, ώστε να μπορώ

να το κάνω ακριβότερα από όλους εκεί έξω?"

Μια από τις φράσεις που ο φίλος μου και συγγραφέας, Πέτρος Παυλίδης συγγραφέας του

«κέρδισε τη ζωή σου σε 40 ημέρες», αρέσκεται να λέει και συμφωνώ είναι: "Εμφανίσου

καλύτερα από όλους σε ότι κι αν κάνεις".

Και ένας από τους καλύτερους τρόπους να το κάνει κανείς αυτό είναι να ξοδέψει

περισσότερα σε αυτό που κάνει.

Αυτό θα σας καθοδηγήσει σε μια διαδικασία σκέψης - για την οποία θα μπορούσαμε να

μιλάμε ώρες - η οποία είναι: "Ποια είναι τα χιλιάδες πράγματα που μπορώ να κάνω με τα

οικονομικά της επιχείρησης μου, που θα μου επιτρέψουν να ξεπεράσω σε δαπάνες

απόκτησης πελατών όλους τους άλλους στην αγορά?"

Πρέπει να βλέπεις τα πάντα από την προοπτική "Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τάδε για να

βελτιώσω τα οικονομικά μου ώστε να ξοδέψω περισσότερα από όλους τους άμεσους

ανταγωνιστές μου, στην απόκτηση πελατών, το οποίο θα μου απογειώσει την οριζόντια

ανάπτυξη?"

Ας πάρουμε για παράδειγμα την αλληλογραφία, εάν λάβετε ενα τεράστιο δέμα που θα

περιέχει κάποιο δώρο πιθανώς, ήταν ποτέ δυνατόν να μήν το πάρετε σπίτι σας και να το

εξερευνήσετε?

Και αν είχε μέσα κι έναν διαφημιστικό κατάλογο δε θα ρίχνατε έστω μια ματιά? και μόνο

από περιέργεια?

Οπότε μπορεί κανείς να βάλει οτιδήποτε εκεί μέσα, μπορεί να βάλει ολόκληρο κατάλογο, η

ακόμη κι ένα δείγμα!

Page 8: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [8]

Σπάνια κάποιος όμως κάνει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, η ποίο συνηθισμένη

συμπεριφορά είναι να ψάχνει κανείς μικρότερο φάκελο για να γλυτώσει έξοδα.

Οπότε εδώ υπάρχει οικονομική μόχλευση που μπορείτε να επωφεληθείτε! Θα σας δείξω

μια σκέψη μου σχετικά με αυτό. Πόσα βήματα πρέπει να κάνεις κανείς για να βγάλει ένα

εκατομμύριο?

Αν οι συναλλαγές είναι τους ενός ευρώ, χρειάζεται να κάνουμε ένα εκατομμύριο

συναλλαγές. Ενας από τους τρόπους που θέλεις να δημιουργήσεις οικονομική μόχλευση

στην επιχείρηση σου,

είναι να υπολογίσεις πώς θα ελαχιστοποιήσεις τις συναλλαγές που χρειάζεται να κάνεις για

να φτάσεις στο κάθε ενα εκατομμύριο ευρώ.

Αυτό μπορεί να γίνει με αύξηση της τιμής, μπορεί να είναι μια σκάλα ανόδου (επιπλέον

επιλογές που κοστίζουν ακριβότερα), μπορεί να γίνει με προσφορές Α/Β, είτε με μία από τις

πολλές μεθόδους που διδάσκω στους μαθητές μου. Αλλά η σημαντικότερη σκέψη για τώρα

είναι, πόσες συναλλαγές χρειάζομαι για να φτάσω στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Έπειτα σκεφτείτε "Πώς μπορώ να μειώσω τον αριθμό των συναλλαγών που χρειάζομαι για

να φτάσω το ένα εκατομμύριο ευρώ".

Κάνοντας το αυτό, θα ανακαλύψετε πως δημιουργήσατε εναν οικονομικό μοχλό που θα σας

επιτρέπει να ξοδέψετε περισσότερα.

Page 9: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [9]

#2: Πλεονέκτημα Στρατηγικής Τοποθέτησης

Το δεύτερο πράγμα στη λίστα μας με τα έξι είναι μια έξυπνη στρατηγική

τοποθέτησης. Λέγοντας Τοποθέτηση, δεν εννοώ απαραίτητα γεωγραφικά...

εννοώ την θέση στην αγορά, εννοώ το σύνολο των ανθρώπων, τον πληθυσμό, απο τον

οποίο θα αντλήσετε τους πελάτες σας.

Πρώτα απ όλα, πολύς κόσμος σκέπτεται "τοπικά" και αυτός είναι ενας τρόπος σκέψης που

πραγματικά δεν αξίζει κάτι πλέον.

Ο Στεργίου, το μικρό κάποτε ζαχαροπλαστείο/αρτοποιείο στην μεταμόρφωση, πλέον

στέλνει τα προϊόντα του σε ολόκληρη τη χώρα, ίσως και στο εξωτερικό, τα όρια έχουν

εξαφανιστεί.

Ο κόσμος πετάει με το αεροπλάνο για να πάει στον οδοντίατρο στην Βουλγαρία που είναι

φθηνότερα, ή στην Κύπρο για να ιδρύσει μια εταιρία. Οι άνθρωποι κάνουν δουλειές στο

ίντερνετ, οπότε το να σκέπτεται κανείς μόνο τοπικά δεν θα έχει και πολύ καλή κατάληξη.

Κάπου διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο για τις διάφορες Εκκλησίες/θρησκείες, και

πώς δεν περιορίζονται μόνο στην γειτονιά τους αλλα έχουν γίνει παγκόσμιες.

Πάρτε για παράδειγμα εκείνη την εφαρμογή της καθολικής Εκκλησίας στο ipad, η οποία

απέκτησε πάνω απο 100.000 χρήστες μέσα σε 3 μήνες περίπου.

Φανταστείτε να ήμουν εκείνο το άτομο που πήγε και εξήγησε στον Πάπα πώς θα φτιάξουμε

μια εφαρμογή για εξομολογήσεις στο ipad, και οι πιστοί θα εξομολογούνται σε αυτό το

μικρό κουτί! Φανταστείτε αυτή τη συζήτηση...

Οπότε δεν μιλάμε εδώ για γεωγραφία, μιλάμε για την αγορά. Μιλάμε για το που θα

εδραιωθείτε, ποιόν θα κυνηγήσετε, τι ευκαιρίες θα εκμεταλλευτείτε για να αντλήσετε

πελατολόγιο.

Θα σας δώσω δυο γρήγορα παραδείγματα, μιας και δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ για να

εξηγήσουμε τα πάντα. Χρόνια πρίν... κάποιος με τον οποίο συνεργαζόμουν έβγαλε ένα

σωρό χρήματα, μετακινώντας εποχικά και στάσιμα προϊόντα σε διαφορετικές θέσεις, ξέρετε

εκείνα τα πράγματα που βρίσκονται σε ξεχασμένες γωνιές των μαγαζιών για χρόνια. Είναι

μια στρατηγική που λειτουργεί ξανά και ξανά και ξανά.

Σχεδόν όλοι μας έχουμε αγοράσει μια σίτα όταν την χρειαστήκαμε, ποιός όμως

σκέφτηκε να την βγάλει απο τα εποχικά είδη και να την παρουσιάσει στην τηλεόραση με

όνομα και νοημοσύνη "Η έξυπνη σίτα"... αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έβγαλε εκατοντάδες

χιλιάδες ευρώ απο αυτήν την... "μετακίνηση"

Η σίτα είναι απο εκείνα τα προϊόντα που πουλάνε μια στο τόσο όταν ο κόσμος τα χρειαστεί,

αλλά προσκολλώντας την σε μια λέξη όπως το "Έξυπνη" βοήθησε αρκετά, όπως και το

γεγονός της έκθεσης της σε ένα μέρος που κανείς δεν περίμενε, σε μεγάλα ιδιωτικά

κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης.

Page 10: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [10]

Ενα άλλο παράδειγμα είναι όταν βοήθησα εναν άλλο φίλο μου με το

πολυκατάστημά του, μετακινώντας τις ψησταριές απο τον τομέα των ειδών κήπου, δίπλα

στις τηλεοράσεις, όπου μπορούσανε να βάλουν βίντεο με την ψησταριά "εν δράσει!" Αυτή

πάλι είναι μια άλλη περίπτωση που δεν θ συζητήσω όμως εδώ με πολλές λεπτομέρειες. Με

απλά λόγια συνδυάζετε την φήμη ενός ονόματος, μια νεα τοποθεσία και εναν νέο τρόπο

παρουσίασης, και αυτό αποτελεί μια στρατηγική τοποθέτησης.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Cοssman ήταν ένα προϊόν με το όνομα η φάρμα των

μυρμηγκιών. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν, είναι ένα πλακέ πλαστικό κουτί σαν

ενυδρείο, με χώμα μέσα και αρκετά μερμήγκια. Και απο τις δυο πλευρές μπορεί κανείς να

παρακολουθήσει τα μυρμήγκια καθώς δημιουργούν τούνελ, και τρέχουν τριγύρω κάνοντας

μυρμηγκοδουλειές. Αυτό πωλούταν σε σχολεία για το μάθημα της γεωλογίας και της

βιολογίας. Τέτοιο προιόν ήτανε. H cossman όμως είπε.. "ξέρεις κάτι? τα παιδάκια θα

τρελαινότανε να έχουν κάτι τέτοιο στο δωμάτιό τους, γιατί η μαμά τους θα το μισούσε!".

Παρεμπιπτόντως ήμουνα σε ένα παιχνιδάδικο πρόσφατα και είχανε φυσικά αυτές τις

φάρμες με τα μυρμήγκια και το κοριτσάκι που δούλευε εκεί ήταν μικρής ηλικίας, οπότε

σκέφτηκα πως δεν θα ήξερε το στόρι. Έτσι την ρώτησα: "Πουλάτε πολλά από αυτά?" και

αυτή "Ναι ουυυ ενα σωρό"

Και της λέω, "Γιατί πιστεύεις πως το αγοράζει ο κόσμος?" και απαντά, "Ολοι το ίδιο ρωτάνε.

Το αγοράζουν τα παιδιά γιατί οι μαμάδες τους το σιχαίνονται".

Αυτό λοιπόν ονομάζεται επανατοποθέτηση προϊόντος, κάποιες φορές είναι σε μικρή

απόσταση και άλλες φορές σε μεγαλύτερη.

Τελευταία έγγραφα σχετικά με κάτι που ονομάζω, διαφήμιση και πώληση εκτός

κατηγορίας. Για παράδειγμα ας πάρουμε τον έντυπο χρυσό οδηγό, που μάλλον θα τον έχετε

πετάξει ως τώρα.

Αν δεν τον έχετε πετάξει όμως, θα παρατηρήσετε πως έχει γεμίσει απο διαφημιστικά εκτός

κατηγορίας και θέσης, που μπήκαν εκεί απο ανθρώπους σαν εμένα!

Αν ανοίξετε μια σελίδα στους δερματολόγους ας πούμε θα βρείτε εκεί κάποιες διαφημίσεις

για προϊόντα ακμής!

Και όπως καταλαβαίνετε αυτό τσαντίζει αρκετά τους δερματολόγους! Αλλά επειδή ο

χρυσός οδηγός έχει πρόβλημα επιβίωσης, κάνει και κάποιες υποχωρήσεις πλέον.

Αν πάτε στα γηροκομεία, εκει που πιθανώς θα βάλετε τους δικούς σας και εκεί που θα σας

βάλουν τα παιδιά σας ακόμη ποιο γρήγορα απο ότι εσείς βάλατε τους δικούς σας! :)

Και με την πρώτη ευκαιρία μάλιστα, οπότε σιγουρευτείτε πως κοιμάστε καλά για να

φαίνεστε νέοι! :p Αν κοιτάξετε λοιπόν σε αυτές τις αγγελίες, θα βρείτε πράγματα όπως,

αντιγλυστρικές μπανιέρες για ηλικιωμένους, και δεν θα βρείτε αυτή την αγγελία στις

μπανιέρες καθόλου!! Θα τη βρείτε στα γηροκομεία, γιατί.. "η μαμά μπορεί να μείνει μαζί

μας αν φτιάξουμε τα επικίνδυνα για αυτήν μέρη του σπιτιού"

Αυτό ονομάζεται μάρκετινγκ τοποθέτησης εκτός κατηγορίας. Είναι μια στρατηγική

τοποθέτησης που δεν αντιλαμβάνεται πολύς κόσμος.

Page 11: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [11]

Κάποια στιγμή έλαβα αυτό το mail απο ένα μέλος της σελίδας μου ψηφιακός

επιχειρηματίας:

"Πέτρο τον δεκέμβριο, έγραψες ένα άρθρο για την τοποθέτηση εκτός κατηγορίας και το να

τοποθετείς τις αγγελίες σου σε μέρη που ο κοσμος δεν περιμένει να συναντήσει και δεν

ψάχνει για τέτοια προιόντα όπως τα δικά σου. Θα πω λοιπόν κάτι, για να σας μάθω ιντερνετ

μαρκετινγκ. Οπότε όλοι εσείς που αγχώνεστε οτι δεν καταλαβένετε τίποτα, ακούστε

προσεκτικά, θα διδάξω ιντερνετ μαρκετινγκ! Πιστέυω αυτό θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο

εαν χρησιμοποιέιτε το adwords. Εγω ασχολουμαι με τις αντιρυτιδικές κρέμες,

δηλαδή όχι ακριβώς, απλώς κατευθύνω κόσμο προς τέτοια προιόντα μεσω ίντερνετ. Η

γεωγραφική περιοχή είναι η Αγγλία και δημογραφικα στοχέυω τριανταπεντάρες γυναίκες.

Οταν πρωτοξεκίνησα αυτή την καμπάνια, χρησιμοποιούσα τυπικές λέξεις κλειδιά όπως

κρέμες προσώπου, προιόντα περιποίησης δέρματος, αντιγηραντικές κρέμες, ρυτίδες κλπ.

και φυσικά πολλές μεγάλες ανταγωνιστικές φίρμες είναι διαθετημένες να ξοδέψουν ένα

σωρό λεφτά σε τέτοιες λέξεις κλειδιά.

Ο Πέτρος πάντοτε λέει σχετικά με το να επικεντρωνόμαστε στο "ΠΟΙΟΣ" και στην περίπτωσή

μου το "ποιός" ήταν πολύς κόσμος!

Μετα άρχισα να διαφημίζω σε λέξεις κλειδιά σχετικά με την περιποίηση δέρματος, που

ταυτόχρονα είχαν τάυτιση με λέξεις κλειδιά όπως αρώματα και κοσμήματα,

ακόμη είχα αρκετό ανταγωνισμό αλλα είχε μειωθεί αρκετά σε σχέση με πρίν. Εκέι κατάφερα

να κάνω κάποιες πωλήσεις παρόλο που δεν στόχευα ξεκάθαρα το κοινό μου.

Αυτό μου απέδειξε πως μπορώ να κάνω πωλήσεις σε άσχετες με το διαφημιζόμενο προιον

λέξεις κλειδιά, έτσι άρχισα να επεκτείνω κι άλλο τις λέξεις μου. Μετακινήθηκα σε

κατηγορίες υποδημάτων, ρουχισμού και άλλες σχετικές με το κοινό μου αλλα άσχετες με τα

διαφημιζόμενα προιόντα. Είτε στο internet είτε στην πραγματική ζωή, αυτή είναι μια

ανεκτίμητη στρατηγική!

Εφόσον η προσφορές μου κάνανε αρκετές πωλήσεις πλέον, συνέχισα να επεκτείνω τις

φράσεις μου. Εγινε ενα είδος παιχνιδιού για εμένα, για το πόσο κόσμο μπορώ να

προσελκύσω!

Αυτή τη στιγμή μερικές απο τις ποιο αποδοτικές φράσεις που χρησιμοποιώ για προιόντα

περιποίησης δέρματος είναι: Ειδήσεις, Καιρός, Marks & Spencers, κίτρινο φόρεμα, ημέρα

και χρόνος. Με αυτές τις άσχετες φράσεις-λέξεις κλειδιά, κατάφερα να κάνω για τους

πελάτες μου κάπου στα 500 χιλιάδες ευρώ σε πωλήσεις, τον Δεκέμβρη σε κάτι που δεν ήταν

κάν Χριστουγενιάτικο. Εάν χρησιμοποιούσα μονο σχετικές φράσεις με την φροντίδα

δέρματος θα είχα κάνει μόνο το 1/10 δηλαδή 50 χιλιάρικα με το ζόρι σε πωλήσεις για τους

πελάτες μου"

Page 12: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [12]

Είτε online είτε στην πραγματική ζωή αυτό λειτουργεί το ίδιο καλά. Αν πάει κανείς

σε μια μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου, υπάρχει μια εκθεσιακή αίθουσα όπου το 90% των

προϊόντων σχετίζονται με αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά, σε κάποιες αν όχι όλες απο αυτές

μπορεί να βρει κανείς ένα η δύο εντελώς άσχετα προϊόντα, όπως στρώματα ύπνου. Δεν

έχουν καμία σχέση με αυτοκίνητα, αλλά υπάρχει κόσμος που μένει εκεί τρείς ημέρες λόγω

της έκθεσης, και τί κόσμος είναι αυτός? Ευκατάστατος κόσμος που μπορεί να αγοράσει ένα

ακριβό στρώμα για το κρεβάτι του! Φυσικά αυτό είναι ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα

"διαφήμισης εκτός κατηγορίας".

Η μεγαλύτερη επιτυχία μου με αυτό το κολπάκι ήταν για ένα πελάτη που υπνώτιζε κόσμο

ώστε να σταματήσει το κάπνισμα και να χάσει βάρος με μόνο 39 ευρώ, απλώς

εμφανιζόσουνα στο μέρος της συνάντησης το απόγευμα και με 39 ευρώ εισιτήριο σε

υπνωτίζανε και σε βοηθούσανε με αυτό που πάλευες (παχυσαρκία/κάπνισμα).

Αυτοί συνήθως διαφημιζότανε σε εφημερίδες, και κάνανε περιοδείες ανα την χώρα, οπότε

εμφανιζότανε σε μια πόλη, τρέχανε την αγγελία για μια εβδομάδα, κάνανε τα σεμινάρια το

απόγευμα με 39 ευρώ, υπήρχανε όμως και άλλα έσοδα από DVD και κάποιες ειδικές

καραμέλες/συμπληρώματα που πουλάγανε στο τέλος του σεμιναρίου.

Με τα 39 ευρώ.. μπαίνανε μέσα σε κάθε πελάτη που έκοβε εισιτήριο, αλλά βγάζανε

χρήματα από τις πωλήσεις μετά το σεμινάριο. Ήταν μια επιχείρηση που μπορώ να

καταλάβω εντελώς, εκτός από το κομμάτι του υπνωτισμού ίσως...

Αν μπορούσανε να υπνωτίσουνε όλους αυτούς τους ανθρώπους ώστε να

αγοράσουν στο τέλος πράγματα θα ήταν υπέροχα! Αλλά δυστυχώς τα έσοδά τους από αυτό

δεν ήταν παρα μέτρια.

Και σκεφτόμουνα πως κανονικά θα έπρεπε να αγοράζουν όλοι. Είναι το πρώτο πράγμα που

τους είπα κι όλας. Δηλαδή ρε παιδιά υπνωτίζεται σε 3 ώρες ολο αυτό τον κόσμο να

σταματήσει το κάπνισμα και το φαγητό. Λογικά θα μπορούσατε να τους υπνωτίσετε να

αγοράσουν όλα τα προϊόντα σας! Πως στο καλό έχετε μόνο 32% επιτυχία?

Αυτό που είπα μετά δεν με έκανε και πολύ συμπαθή αλλά έψαχνα να βρώ ένα οικονομικό

πλεονέκτημα να βοηθήσω τον πελάτη μου, οπότε είπα "Ας βρούμε καλύτερους υπνωτιστές.

Δε χρειαζόμαστε καλύτερες αγγελίες, χρειαζόμαστε καλύτερους υπνοθεραπευτές!"

Τελικά χρησιμοποίησα διαφημιστικά φυλλάδια που εισήγαγα μέσα σε άσχετους φακέλους

και διαφημίσεις με το ταχυδρομείο, που ήξερα πως ο κόσμος θα άνοιγε, όπως για

παράδειγμα κουπόνια για έκπτωση για πίτσες, όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσανε το ράδιο

και την εφημερίδα, εγώ τους έβαλα στα κουπόνια πίτσας, με ένα τετρασέλιδο διπλωμένο

διαφημιστικό.

Εντελώς διαφορετική κατηγορία και τοποθέτηση σε σχέση με το είδος. Φυσικά δούλεψε

άψογα!

Page 13: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [13]

#3: Πλεονέκτημα Φήμης η Σήματος

Επειδή είπαμε όμως αρκετά ας προχωρήσουμε στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 είναι

το πλεονέκτημα της φήμης, ή του σήματος. Πρέπει να είμαι ξεκάθαρος πως δεν είμαι και

τόσο υπέρ της μάρκας, αν μπορείτε να το πιστέψετε. Αλλά εάν μπορείς να έχεις με ενα

σμπάρο δύο τρυγόνια, πληρώνοντας για άμεση διαφήμιση, και λαμβάνοντας και διαφήμιση

στο σήμα σου, τότε αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό!

Η διασημότητα είναι πολύ σημαντική πλέον και γίνεται σημαντικότερη μέρα με την ημέρα.

Ενας από τους τρόπους για να προωθήσεις την μάρκα σου ονομάζεται από κοινού

προώθηση σήματος, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχεις εσύ μια διάσημη μάρκα, αλλά

μπορείς να δανειστείς, νοικιάσεις, αγοράσεις ενός τρίτου και να τη χρησιμοποιήσεις.

Για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων, το είδος του γρήγορου φαγητού (fast foods) που

έγινε δυνατή τάση στην αγορά περίπου επτά χρόνια πριν, και σε κάποιες περιπτώσεις και

πιο μεγάλα εστιατόρια, δανείζονται ονόματα από κάποιες γνωστές μάρκες προϊόντων για

να τα ταιριάξουν με το φαγητό που σερβίρουν, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα Goody’s με

την καινούρια τους συνεργασία το "Burger House", τώρα μπορεί κανείς να δεί παντού

ταμπέλες "Goody's Burger House"

Ενα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση των MnM's στα παγωτά των Mcdonalds. Αν

αναρωτιέστε, αν λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία με την κοινή προώθηση σήματος, αφήστε

με να σας πώ πως...

δουλεύει εξαίσια! Οπότε εάν υπάρχουν δυο γνωστές μάρκες που μπορούν να ταιριάξουν,

αυτό κρύβει μια υπόσχεση για επιτυχία!

Είναι καλή περίπτωση γιατί και οι δύο ή περισσότερες μάρκες που συμμετέχουν

επωφελούνται, ο ένας από την διαφήμιση και ο άλλος από την φήμη για παράδειγμα.

Ακόμη και αν δεν εμπλέκεται κάποια πληρωμή μεταξύ των εταιριών για τη χρήση των

σημάτων, πάλι βγαίνουν κερδισμένοι από την πολλαπλασιασμένη διαφήμιση που θα γίνει.

Ακόμα και οι τραγουδιστές κάνουν κάτι παρόμοιο, ο Tus για παράδειγμα χρησιμοποιεί

remake τραγουδιών από παλιούς και νέους γνωστούς καλλιτέχνες για να προωθήσει την

δουλειά του,

και όλοι κερδίζουν, το όνομα του παλιού καλλιτέχνη επανέρχεται στη δημοσιότητα και ο

ίδιος μπαίνει κάτω από το πέπλο της προ υπάρχουσας φήμης του άλλου τραγουδιστή.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν να μη το κάνετε και εσείς!

Page 14: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [14]

Ορίστε πως το κάνουν ας πούμε οι συγγραφείς. Ορίστε πως κερδίζουν δωρεάν

δημοσιότητα!

Η καλύτερη επιλογή είναι κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή, γιατί στις περισσότερες

περιπτώσεις, δε χρειάζεται να πληρώσεις κάποιον, και δεν υπάρχει κάποιος που θα φέρει

αντίρρηση σε ότι κάνεις.

Για παράδειγμα, πολλοί από εσάς γνωρίζετε το βιβλίο του Napolleon Hill "Think and Grow

Rich", Και αν όχι τότε σας το προτείνω να το διαβάσετε, είναι καταπληκτικό και κλασικό

Μέσα στο βιβλίο αναφέρεται σε αρκετούς πετυχημένους της εποχής οι οποίοι πιθανότατα

είχανε φύγει από τη ζωή όταν εκδόθηκε το βιβλίο, αλλά το καταπληκτικό είναι πως,

κυκλοφορούν πλέον αρκετά βιβλία που αναφέρονται στον Napoleon Hill Και το "Think and

grow rich" είναι δηλαδή το κεντρικό τους θέμα, η διασημότητα μέσα σε αυτά τα βιβλία,

είναι ο ίδιος ο Napoleon Hill ο οποίος πλέον δε ζεί! Και μπορεί να παρατηρήσει κανείς το

ίδιο με άλλα βιβλία όπως το "Μυστικό πίσω απο το μυστικό" που αναφέρεται φυσικά στο

βιβλίο "The secret" και ώς επι τω πλείστον το αναλύει.

Υπάρχει τεράστιο ποσό βιβλιογραφίας που είναι ελεύθερο δικαιωμάτων, γιατί οι

συγγραφείς το επιθυμούσαν, είτε τα δικαιώματα και οι πατέντες έχουνε λήξει.

Ο οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί να δανειστεί την βιβλιογραφία αυτή και να χτίσει γύρω

της το δικό του βιβλίο.

Επίσης ο Sherlock Holmes είναι δημοσίων δικαιωμάτων, υπάρχουν πολλά βιβλία που

χρησιμοποιούν τον παλαιό αυτό χαρακτήρα στον τίτλο τους, για παράδειγμα: "Τα μυστικά

της επιτυχίας του Sherlock Holmes: Μαθήματα από τον μεγάλο ντέντεκτιβ"

Φυσικά από την πλευρά της διανομής το βιβλίο έχει πρόβλημα γιατί συνήθως το

τοποθετούν, ανάμεσα σε αστυνομικές ιστορίες ενώ πρόκειται για βιβλίο αυτοβοήθειας.

Οπως και η σειρά βιβλίων "Κοτόσουπα Για την Ψυχή" που τα βάζανε στα βιβλία μαγειρικής

:) .

Οπότε το πιάνετε κάπως το νόημα, μπορείτε να ξεπεράσετε το θέμα της δημοσιότητας αν

δανειστείτε και χρησιμοποιήσετε εποικοδομητικά κάποιον ήδη διάσημο, που βρίσκεται η

όχι σε αυτή τη ζωή, αν το κάνετε με έξυπνο τρόπο μπορεί να γίνει και δωρεάν! Και δουλεύει

πολύ καλά!

Υπάρχει παντού, κάποιος, κάποια εταιρία, που ξοδεύει ένα σωρό χρήματα σε διαφήμιση,

αν μπορούσατε με κάποιο τρόπο να συνδεθείτε μαζί τους,

θα επωφελούσασταν από την διαφημιστική τους δύναμη, και έπειτα και οι ίδιοι θα

επωφελούταν από τις δικές σας ενέργειες. Αυτή η ευκαιρία είναι πραγματική και υπαρκτή.

Η ευκαιρία αυτή υπάρχει για όλους όχι μόνο για τους διαφημιστές, αλλά για όλους. Αν έχεις

ένα μικρό τυροπιτάδικο και θέλεις να φτιάξεις μια ιστορία για να το προωθήσεις,

υπάρχουν μερικοί πολύ φημισμένοι μάγειροι που δεν ζούνε πια που μπορείς να περιλάβεις

στο βιβλίο σου!

Page 15: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [15]

Δωρεάν διασημότητες εν τη ζωή είναι επίσης πολύ χρήσιμες. Ας πούμε έχω μια

φίλη, μοντέλο, που έχει γραφτεί σε μια εταιρία με solarium και έχει δωρεάν όλα αυτά τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες, για να δείχνει όσο μαύρη και απαλή χρειάζεται! Ο ιδιοκτήτης

της αλυσίδας χρησιμοποιεί την φωτογραφία του μαζί της για να διαφημίσει την επιχείρηση

και τις υπηρεσίες της, και δεν του κόστισε τίποτα, εκτός από τα προϊόντα που της χορηγεί

φυσικά!

Το μόνο που είχε να κάνει είναι να αποθανατίζει τις στιγμές που εκείνη ψώνιζε δωρεάν από

τις επιχειρήσεις του και έπειτα να τις χρησιμοποιήσει στην διαφημιστική του εκστρατεία!

Οποιοσδήποτε και αν πουλάει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων, υπάρχει

σίγουρα κάποια επιχείρηση που διαθέτει κάποιον διάσημο, της οποίας τα προϊόντα θα

μπορούσε να προωθεί μαζί με τα δικά του.

Το τελευταίο που θα μπορούσα να πώ σχετικά είναι:

Γνωρίζοντας όλα αυτά, δεν θα ήθελα να "βγώ από το σπίτι" χωρίς να έχω πολύ δυνατό

σήμα, η ακόμα καλύτερα σήμα συνδεδεμένο με κάποια διασημότητα.

Και δε πειράζει αν δεν είναι κάποια διασημότητα του γούστου σου, βγάλε αυτή την

φωτογραφία και μη το σκέφτεσαι.

Page 16: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [16]

#4: Πλεονέκτημα Έξυπνης Ιδέας

Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για το πλεονέκτημα της έξυπνης ιδέας. Το ποιό

χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορώ να παραθέσω είναι αυτό της domino pizza.

"Φρέσκια πίτσα παραδομένη σε λιγότερο από 30 λεπτά εγγυημένα, αλλιώς σας την

χαρίζουμε".

Κανείς στο χώρο της πίτσας δεν έκανε κάτι τέτοιο, κανείς δεν το είχε σκεφτεί κάν, και

κανένας δε βιάστηκε να τους αντιγράψει, γιατί όπως αποδείχτηκε,

δεν είναι δυνατόν να παραδίδεις συνέχεια τέτοιες πίτσες μέσα σε 30 λεπτά οπουδήποτε,

χωρίς να έχεις τους ντελιβεράδες να τσακίζονται και να πατάνε τον κόσμο στους δρόμους!

Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα, γι’ αυτό και η εταιρία που το σκέφτηκε η USP, δεν

υπάρχει πιά! Πάραυτα, έδωσε μια απίστευτα γρήγορη εκκίνηση στην ανάπτυξη της pizza

domino, γιατί αυτή η ιδέα ήταν πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία και πρωτότυπη τουλάχιστον

για τους λάτρεις της πίτσας.

Φυσικά τότε όταν έγινε αυτό, το κοινό της domino pizza, δεν ήταν πανικόβλητες μαμάδες

που τρέχανε και άνθρωποι που ουρλιάζανε που είναι το φαγητό! Κάτι που συμβένει τώρα

δηλαδή.

Αρχικά το κοινό της domino ήταν κολεγιόπαιδα σε κοιτώνες, γιατί η αυθεντική θέση των

καταστημάτων domino, ήτανε κοντά σε κολέγια, και 70% των παραγγελιών, γινότανε σε

φοιτητικές εστίες, και διαμερίσματα κοντά στο κολέγιο, και αυτό γιατί ήτανε γεμάτα από

κόσμο που κάπνιζε περίεργα πράγματα, και απελπισμένα είχαν ανάγκη από υδατάνθρακες,

τους οποίους δεν ήταν σε θέση αν πάνε να αγοράσουν μόνοι τους, και επίσης δεν

ενδιαφέρονταν και τόσο για την ποιότητα του φαγητού!

Δεν τους ένοιαζαν τα φρέσκα συστατικά. Καθόλου! Τους ενδιέφερε να έχουν την πίτσα τους

μέσα σε 30 λεπτά η λιγότερο.

Και φυσικά κανείς δεν έκανε για παράδειγμα κάτι όπως "πίτσα σε 29 λεπτά η λιγότερο".

Κανείς ποτέ δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Πολύ σπουδαία ιδέα λοιπόν!

Στην βιομηχανία της κατασκευής στρωμάτων ύπνου η εταιρία Sleep Number, είχε

μια μεγάλη ιδέα, φτιάχνοντας στρώματα με δυο διαφορετικές πλευρές, που

εξυπηρετούσαν διαφορετικές ανάγκες, άλλη μια μεγάλη ιδέα που άρεσε στο κοινό. Η

ταχύτητα γενικά είναι πολύ καλή σαν ιδέα, κλειδιά σε 1 λεπτό, φωτογραφίες σε 5 λεπτά,

φυτευτά δόντια την ίδια μέρα κλπ

Μια άλλη πολύ καλή ιδέα είναι η σόμπα των ΑΜΙΣ, οι άμις είναι μια αδελφότητα

θρησκευτικού τύπου, που δεν χρησιμοποιούν κάν ηλεκτρισμό! Και να φανταστεί κανείς πως

η σόμπα δουλεύει με ρεύμα! Το μόνο που οι Αμις θα μπορούσαν να φτιάχνουν είναι το

κιβώτιο που βρίσκεται μέσα, παρόλα αυτά έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στις ΉΠΑ, και

πρόκειται απλά για μια ηλεκτρική σόμπα, τίποτε ξεχωριστό. Μπορεί κανείς να βρει ένα

σωρό από αυτές στο πράκτικερ σε διάφορες τιμές και ίσως φτηνότερα. Παρόλα αυτά η

σόμπα των Αμις... λοιπόν... μεγάλη επιτυχία, γιατί όταν κανείς σκέφτεται Αμις, στο μυαλό

του έρχεται η τιμιότητα και η χειροποίητη κατασκευή, και αυτό κάνει την όλη διαφήμιση να

δουλεύει άψογα! Αλλη μια μεγάλη ιδέα λοιπόν.

Page 17: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [17]

Και τι να πούμε για τον "ΓΕΡΜΑΝΟ" η μεγάλη αλυσίδα franchise ξεκίνησε την

επιτυχία της με μια πανέξυπνη ιδέα!

Από την διαφήμιση των καταστημάτων, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Το σλόγκαν ήταν «το

κινητό θέλει τον Γερμανό του». Φαντάζομαι πως η διαφήμιση στηρίζεται στο ότι οι

Γερμανοί φημίζονται για την ακρίβεια, πειθαρχία ή και σκληρότητά τους. Οπότε η έκφραση

λέγεται για κάποιον που έχει ταλέντα, αλλά πρέπει να μπει σε πρόγραμμα και πειθαρχία.

Θέλει φτιάξιμο. Λεγόταν πολύ για Ρεχάγκελ: Η Εθνική ήθελε τον Γερμανό της! Μια

πανέξυπνη ιδέα λοιπόν που πήγε πολύ μακριά.

Επίσης μια πολύ μεγάλη εισαγόμενη ιδέα απο οικονομικής πλευράς κυρίως είναι τα

μεγάλα παιχνιδόσπιτα για παιδιά. Και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που τα φτιάχνουν,

ενα σωρό από αυτές. Με κόστος που ξεκινά από τα 5000 ευρώ περίπου, και ανεβαίνει...

Ανεμόμυλοι, πειρατικά πλοία, κάστρα, μίνι σπιτάκια, στοιχειωμένα σπίτια, κατά

παραγγελία σπίτια κλπ Ακόμη και κάποια που τα σχεδιάζουν καλλιτέχνες που φτάνουν τα

100 χιλιάρικα!

Και μπορεί να φαίνεται απίστευτο αλλά υπάρχει μεγάλη αγορά για αυτό, και αυτή είναι μια

μεγάλη ιδέα με μεγάλο περιθώριο κέρδους.

Και παρεμπιπτόντως σκεφτείτε πόσα λεφτά μπορείτε να ξοδέψετε για να κερδίσετε έναν

πελάτη, τη στιγμή που το προϊόν σας έχει κέρδος 100 η 200 χιλιάδες ευρώ.

Φυσικά αυτή είναι μια καινούρια αγορά για την Ελλάδα, δεν έχει φτάσει εδώ ακόμα, έτοιμη

ιδέα λοιπόν! Οποιος ασχοληθεί? Πολλά λεφτά!

Page 18: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [18]

#5: Επείγουσα... Μόχλευση!

Υπάρχει πλεονέκτημα στο επείγον! Αυτό είναι από τα ποιό απαραίτητα συστατικά.

Πραγματικά δεν θέλεις να πουλήσεις τίποτα, χωρίς να έχεις έναν πειστικό λόγο για τον

οποίο ο κόσμος πρέπει να αγοράσει από εσένα αμέσως τώρα. Γιατί ο κόσμος γενικά δεν

είναι και πολύ καλός στο να αγοράζει...

Όταν μιλάμε για πωλήσεις, συνήθως αναφερόμαστε πολύ στο πόσο λανθασμένη είναι η

συμπεριφορά των καταναλωτών, από την δική μας σκοπιά. Το μεγαλύτερο ψεγάδι είναι η

ανικανότητα να πάρουν μια απόφαση, εκτός και υπάρχει κάποιος αναγκαστικός λόγος για

να το κάνουν.

Δεν θα ήθελα ποτέ να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή των πωλήσεων χωρίς να έχω στην

γεμιστήρα μου μερικούς επείγοντες λόγους για να αγοράσουν από εμένα οι αγοραστές.

Τώρα τεχνικά αυτό είναι αρκετά εύκολο, γιατί υπάρχουν μόνο 2 πράγματα που μπορείτε να

κάνετε.

Υπάρχει το "Αγόρασε τώρα, γιατί..." και υπάρχει και το "Αγόρασε τώρα, γιατί αλλιώς..."

Αυτές είναι οι μοναδικές κατηγορίες επείγοντος που μπορούμε να δουλέψουμε για να

δημιουργήσουμε αυτήν την απαραίτητη πίεση στον αγοραστή, να πάρει την αγοραστική

απόφαση.

-Αγόρασε τώρα γιατί...

Συνήθως το γιατί είναι μια έκπτωση, κάποιο κίνητρο στην τιμή, κάποια προσφορά, το να

είσαι πρώτος σε μία ομάδα αγοραστών, το να μην μείνεις εκτός κοινωνικών προτύπων. Γίνε

ο πρώτος στην πόλη σου που θα έχει ενα "Bliz Wiz Phone" , γίνε cool πριν απο όλους.-

Αγόρασε τώρα, διαφορετικά...... θα πεθάνεις. Αυτή είναι η καλύτερη ατάκα "αγόρασε τώρα,

γιατί αλλιώς" που έχει υπάρξει. Αυτός ο γιατρός που έχει τις εξετάσεις και λέει,

"Πρέπει να κάνεις αυτή τη θεραπεία τώρα αλλιώς δε θα βγάλεις τη νύχτα", στ’ αλήθεια δεν

έχει θέματα κοστολόγησης, δε θα συναντήσει καμία σοβαρή αντίρρηση. Δεν έχει τίποτα

σχεδόν να αντιμετωπίσει, λέει απλά "κάνε αυτή τη θεραπεία"

Το "Αγόρασε τώρα, γιατί αλλιώς...", είναι μια εκδοχή του παραπάνω. Θα αγοράσεις ΄τώρα

αμέσως, διαφορετικά κάτι κακό η δυσάρεστο ή ανεπιθύμητο πρόκειται να σου συμβεί.

Πρέπει να σκεφτείτε με πόσους τρόπους μπορείτε να το κάνετε αυτό. Υπάρχουν πολλοί. Για

παράδειγμα υπάρχει μια αλυσίδα από βιβλιοπωλεία που ονομάζεται bazzar, μερικές φορές

αγοράζω βιβλία από εκεί. Στις περισσότερες κατηγορίες βιβλίων έχουν μόνο ένα από το

καθένα, σε κάποιες έχουν/φέρνουν περισσότερα, αλλά συνήθως έχει μόνο ένα βιβλίο που

μετά από μερικές μέρες δεν υπάρχει και δεν το ξαναφέρνουν. Έτσι έχουν περάσει το

μήνυμα, αν δεν αγοράσω το βιβλίο ίσως αύριο να μην υπάρχει.

Οπότε τώρα όταν μου στέλνουν sms Και λένε ήρθε το τάδε βιβλίο, περνάνε κατευθείαν τις

φυσιολογικές μου άμυνες του τύπου ας περιμένουμε μια εβδομάδα πρώτα και «στείλτα

μου με Κούριερ» κλπ. Η πωλήτρια με "έχει" στο κατευθείαν, έχουμε το βιβλίο, το θέλεις?

Παρατάω ότι κάνω και παίρνω τηλέφωνο να μου το κρατήσουν και πάω επιτόπου να το

πάρω, γιατί αν καθυστερήσω μια ώρα, ίσως και να έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι το

"Αγόρασε τώρα, γιατί αλλιώς"

Page 19: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [19]

Σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορείς να πετύχεις αίσθηση

επείγοντος, δημιουργώντας αποκλειστικότητα

Μπορείς να πουλάς μόνο σε:

ενα άτομο ανα περιοχή

ενα άτομο ανα επιχείρηση

ενα άτομο ανα γειτονιά

ένα άτομο στο συγκεκριμένο επάγγελμα

ενα άτομο το μήνα, οπότε θα πρέπει κανείς να περιμένει μήνες για να μπορέσει να

αγοράσει.

Μπορείς να δημιουργήσεις την αποκλειστικότητα, και θα πρέπει να σκέφτεσαι το πώς θα

την δημιουργήσεις, συνέχεια.

Μια γρήγορη ιστορία σχετικά...

Ενας διάσημος φίλος μου είπε ότι κάποια φορά του είχε ζητηθεί να συμμετάσχει τιμητικά

σε ένα δείπνο σε εστιατόριο για έναν σημαντικό πρόσωπο, το οποίο δεν έκανε και τόσο

"καθαρές παρέες" και εξαιτίας της καλής σχέσης του με τον μεσάζοντα που το ζήτησε αυτός

είπε ναί.

Στο δείπνο θα παρευρίσκονταν σπουδαία πρόσωπα, όπου θα επιδείκνυαν σεβασμό στον

οικοδεσπότη για να τον τιμήσουν.

Οπότε ο φίλος μου είπε "Εντάξει, θα το κάνω", και του λένε πως υπάρχουν κάποιοι

κανόνες.

Δεν μπορείς να κάνεις αστεία σχετικά με την μαφία γιατί δεν υπάρχει μαφία στην Ελλάδα

και μην ζητήσεις να δυναμώσουν τον φωτισμό, γιατί υπάρχουν ανταγωνιστές στο

εστιατόριο,

που δεν συμπαθιούνται και πολύ, και υπάρχουν και ασφαλίτες και οι καλεσμένοι μας

γενικά δεν αρέσκονται να ξέρουν οτι βρίσκονται στον ίδιο χώρο μαζί τους.

Ο φίλος μου δέχεται και μετά το δείπνο δε βλέπει την ώρα να αποχωρήσει! Ο ίδιος

μεσάζοντας που τον κάλεσε λοιπόν έρχεται τον χαιρετάει και του λέει, ήσουν

καταπληκτικός, όλοι σε συμπάθησαν. Ήσουν φοβερός και τώρα σου χρωστάμε.

Και ο φίλος μου λέει "Οχι, όχι, όχι". Μα όχι σου χρωστάμε, τι θέλεις να ζητήσεις? Εκείνος:

"Οχι όχι ειλικρινά όχι". Ο τύπος ξαναλέει, "σου οφείλουμε μια χάρη και δε μας αρέσει να

χρωστάμε". Ο φίλος μου λέει, "Αλήθεια?" και η επόμενη ερώτηση που άκουσε τον άφησε

έκπληκτο.

"Σε ενοχλεί κανείς? μπορούμε να το κανονίσουμε".…

Τώρα.. το σημαντικό σε μια τέτοια ερώτηση είναι πως όλοι φτιάχνουν μια λίστα μόλις την

ακούνε. Αμέσως στο μυαλό σου έρχονται πρώτοι δεύτεροι και τρίτοι επιλαχόντες. Αυτό

ακριβώς συμβαίνει και με την αποκλειστικότητα, όταν γίνει σωστά, οι άνθρωποι

σκέφτονται αμέσως ποιος άλλος αντί γι' αυτούς δεν θέλουν με τίποτα να αποκτήσει αυτή

την ευκαιρία/προϊόν. Αυτή είναι η μόχλευση στην αποκλειστικότητα, βάλτε το καλά στο

μυαλό σας.

Page 20: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [20]

#6: Πλεονέκτημα Διεργασίας

Το τελευταίο πράγμα που δεν θα ήθελα με τίποτα να "αφήσω σπίτι" είναι ενα

διεργαστικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα η e-nteract είναι στην ουσία μια διεργαστική

εταιρία, η amway είναι επίσης μια διεργαστική εταιρία. Ενα είδος διεργασίας με το οποίο

σίγουρα είστε εξοικειωμένοι είναι η διαρκής παροχή, διαρκής παροχή είναι οι καρτοκινητή,

και φυσικά η ηλεκτρική ενέργεια η ΔΕΗ. Οι άνθρωποι είναι πολύ απρόθυμοι, ειδικά τα

ζευγάρια, να κάτσουν για πολύ ώρα σε ενα κρύο σκοτεινό σπίτι χωρίς ψυγείο. Τα παιδιά

δεν αρέσκονται να μην έχουν τηλεόραση.

Η ΔΕΗ έχει σχεδόν 100% διαρκής παροχή στις διαδικασίες της.

Για πολλές άλλες επιχειρήσεις, οπως πιτσαρίες ή solarium, η διαρκής παροχή μπορέι να

λειτουργήσει. Είναι μια πανίσχυρη διεργασία.

Οπως και να έχει εσείς θέλετε να έχετε ένα διαδικαστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση σας,

σκεφτείτε το λοιπόν. Οπότε όταν παρατηρείτε τις επιχειρήσεις υπο το πρίσμα των

προϊόντων και των υπηρεσιών τους, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνετε ότι δεν είναι

εκείνα που οδηγούν την επιτυχία τους. Το ξαναλέω, πολλοί πιστεύουν πως η amway είναι

μια εταιρία που ασχολείται με το να κάνει delivery συμπυκνωμένα σπιτικά είδη όπως

οδοντόκρεμες και απορρυπαντικά, αλλά δεν είναι περί αυτού η επιχειρηματική τους

δράση!

Είναι μια διεργαστική επιχείρηση και είναι πολύ καλοί σε πολλές διεργασίες.

Στο να βρίσκουν και να στρατολογούν ανθρώπους που επιθυμούν να ξοδέψουν τον

ελεύθερο χρόνο τους σε πωλήσεις με ποσοστά. Αυτή είναι μια διεργασία στην

οποία είναι καλοί.

Να εκπαιδεύουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους παρακινούν ώστε να είναι

παραγωγικοί. Αυτή είναι άλλη μια διεργασία που είναι καλοί.

Ο σχεδιασμός μιας απλής συνάντησης με τον πελάτη, οπου και κάποιος πίθηκος θα

μπορούσε να κάνει και να πουλήσει. Σε αυτό επίσης είναι πολύ καλοί.

Υπάρχουν ακόμα περίπου 5 διαδικασίες στις οποίες είναι πολύ καλοί, και το προϊόν δεν έχει

σχεδόν καμία σχέση, γιατί κατέχουν επίσης εταιρίες καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης

δέρματος, και άλλες εταιρίες απευθείας πωλήσεων, που χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο

σύνολο από διεργασίες, ανεξαρτήτως.

Το adwords, έχει εκατομμύρια έσοδα το χρόνο, δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση

όμως πραγματικά. Ειναι σίγουρα χρήσιμο που οι διαφημίσεις δουλεύουν και αν

σταματήσεις να τις χρησιμοποιείς, πάυει και η ροή των πελατών σου. Αλλά στην

πραγματικότητα είναι μια εταιρία διεργασιών, δεν είναι ούτε μια εταιρεία internet

marketing, ούτε διαφημιστική εταιρεία. Έχουν απλά ενα σύνολο από διεργασίες που

λειτουργούν. Οπότε και εμείς θα θέλουμε να έχουμε ενα διεργαστικό πλεονέκτημα.

Page 21: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [21]

Θα σας πω ένα τελευταίο πράγμα:

-Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται τις διεργασίες υπο το πρίσμα του μάρκετινγκ

-Κάποιοι άλλοι που προέρχονται από τον τομέα των πωλήσεων, σκέπτονται υπο το

πρίσμα της πώλησης.

Το πραγματικό πλεονέκτημα όμως είναι να έχετε πραγματικά καλές διεργασίες και στις δύο

αυτές πλευρές, και στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις.

Η αχίλλειος πτέρνα των ανθρώπων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ είναι ότι η

διαδικασία της πώλησης τους χωλαίνει.

Όταν απαντάνε στο τηλέφωνο, είναι απαίσιοι, όταν κάποιος τελικά μπεί στο μαγαζί, ο

πωλητής που τους αντιμετωπίζει είναι ελεεινός, η καταγραφή των εισερχομένων είναι

κακή, τα follow-up επίσης.

Τα άτομα που έρχονται από τις πωλήσεις, μπορεί να έχουν καλύτερες διεργασίες πώλησης,

αλλά δεν έχουν μάρκετινγκ.

Το πραγματικό πλεονέκτημα είναι να έχεις παντού στημένες καλές διεργασίες, σε όλη την

επιχείρηση.

Page 22: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [22]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οπότε υπάρχουν 6 κατηγορίες απο σημαντικές συνισταμένες που πρέπει να έχει η

επιχείρηση σας, ότι δεν έχετε από αυτά δημιουργήστε το και ότι έχετε κάντε το καλύτερο.

Page 23: Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα

ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

© 2015 Τζομάκας Πέτρος / e-nteract. All Rights Reserved.

@2015 e-nteract virtualhero.e-nteract.gr Σελίδα [23]