ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

of 22 /22
ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΥ για τη Α΄ Λυκείου για τη Α΄ Λυκείου Της Αναστασίας Κάλφα, Της Αναστασίας Κάλφα, Mst Mst Φιλόλογος Φιλόλογος

Embed Size (px)

Transcript of ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Page 1: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ

ΛΟΓΟΥΛΟΓΟΥ……για τη Α΄ Λυκείουγια τη Α΄ Λυκείου

Της Αναστασίας Κάλφα, Της Αναστασίας Κάλφα, Mst Mst ΦιλόλογοςΦιλόλογος

Page 2: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του

γραπτού λόγου;• ο κριτικός- αποφαντικός λόγoς • σκoπός είναι η πειθώ• υπάρχει λογική οργάνωση• κυριαρχεί η αναφορική

λειτουργία της γλώσσας• υπάρχει ένταξη σε

επικοινωνιακό πλαίσιο

Page 3: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Α. ΑΡΘΡΟΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣΚ.ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εδώ γράφουμε

σε γ΄πρόσωπο!

Page 4: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Β. ΕΠΙΣΤΟΛΗΟΝΟΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αξιότιμε/η κύριε/α,Αγαπητέ/ή….,Σας/σου γράφω για να σας εκφράσω……./Με αφορμή την επιστολή αυτή θα ήθελα να….ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κ.ΜΕΡΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ= Κλείνοντας την επιστολή

μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι…Με εκτίμηση,/ Φιλικά,

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Εδώ χρησιμοποιούμε και το β’

και το γ’ πρόσωπο.

Page 5: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Γ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Αξιότιμοι/ες κύριες/οι,Αγαπητοί συμμαθητές,Με αφορμή τη σημερινή μου ομιλία θα ήθελα να…. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κ.ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι…

Σας ευχαριστώ

Εδώ χρησιμοποιούμε και το β’

και το γ’ πρόσωπο.

Page 6: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Ποια πρέπει να είναι η δομή της έκθεσης;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ → 1§

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ→ 3-5§

ΕΠΙΛΟΓΟΣ→ 1 §

Page 7: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τα

επιχειρήματά μας;• Α. Με εκτατική ανάπτυξη ( σε μια

παράγραφο αναπτύσσουμε ένα επιχείρημα).

Page 8: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ• Θ.Π. Βασικό αίτιο της ανεργίας

είναι το μεγάλο εθνικό εξωτερικό χρέος.

Το μεγάλο εξωτερικό χρέος ανεργία

ΑΙΤΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Page 9: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Α. ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α παράγει Β(αίτιο) → (αποτέλεσμα)

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗoΤι εννοούμε με το Α;………………………………………..

ΑΠΟΔΕΙΞΗoΠώς/ γιατί το Α παράγει το Β;………………………………

Η έννοια Β (φαινόμενο) είναι σταθερή, ενώ η έννοια Α (αίτιο) μεταβλητή.

Page 10: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Πώς κάνουμε αποσαφήνιση;

• Δίνουμε έναν ορισμό ή αναφερόμαστε στο ρόλο της έννοιας και την προέλευσή της.

Υλικός ευδαιμονισμόςΥλικός ευδαιμονισμός= η σύνδεση της ευτυχίας με την απόκτηση υλικών αγαθών.

Page 11: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Πώς κάνουμε την απόδειξη;

• Αναφερόμαστε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το αίτιο παράγει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο.Γιατί ο υλικός ευδαιμονισμός οδηγεί στην όξυνση της

εγκληματικότητας;Για να εκπληρώσει τους υλικούς στόχους του, είναι ανάγκη το άτομο να διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Όταν, λοιπόν, δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει με νόμιμες μεθόδους (εργασία), στρέφεται στην εγκληματικότητα (αναγκαίο αίτιο). Βεβαίως, δεν οδηγείται κάθε άνθρωπος με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και αυξημένους υλικούς στόχους σε παραβατική συμπεριφορά. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι δυνατό να συμβεί, αν το άτομο δεν έχει καλλιεργηθεί ικανοποιητικά σε ηθικό και πνευματικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να ιεραρχεί τους στόχους του και να συνειδητοποιεί κάθε φορά αν οι επιθυμίες του θίγουν κάποιες απαραβίαστες αξίες, προκειμένου να απω θήσει αυτές του τις επιθυμίες ή να τις υποκαταστήσει (επαρκές αίτιο).

Page 12: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Β. ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α παράγει Β(φαινόμενο) → (συνέπεια)

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗoΤι εννοούμε με το Β;………………………………………..

ΑΠΟΔΕΙΞΗoΠώς/ γιατί το Α παράγει το Β;………………………………

Η έννοια Α (φαινόμενο) είναι σταθερή, ενώ η έννοια Β (συνέπεια) μεταβλητή.

Page 13: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

«Μία από τις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας είναι και η αύξηση της νεανικής εγκληματικότητας».

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για αύξηση της νεανικής εγκληματικότητας;- φαινόμενα πολιτικού εξτρεμισμoύ: βίαιες αντιδράσεις προς το κοινωνικό κατεστημένο (συμμετοχή σε τρομο κρατικές ενέργειες, χουλιγκανισμός κλπ.),- στροφή σε διάφορα κανάλια εκτόνωσης (ναρκομανία, σωματεμπορία, πορνεία κτλ),- ανθρωποκτονίες, κλοπές αντικειμένων μεγάλης αξίας.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ Πώς η ανεργία ευνοεί τη νεανική εγκληματικότητα; - ο νέος αδυνατεί να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες για επιβίωση (αρκετά τα περιστατικά κλοπών ή ληστειών που πολλές φορές οδηγούν ακόμη και σε φόνο για ένα κομμάτι ψωμί ή για λίγα χρήματα που ικανοποιούν πρό σκαιρα κάποιες βασικές ανάγκες),- ο νέος αδυνατεί να ικανοποιήσει και την ανάγκη του για μια εκλεπτυσμένη διαβίωση: ζει σε κοινωνίες που τα πάντα εξαρτώνται από το χρήμα, η ευτυχία, η φήμη, οι σπουδές, η συναισθηματική αποκατάσταση, η συμπαρά σταση στους οικείους του κτλ. Όμως, η ανεργία του στε ρεί τη δυνατότητα της ατομικής αποκατάστασης. Γι' αυ τό, στρέφεται στην αναζήτηση παράνομων μεθόδων για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης. Αποτέλεσμα όλων αυτών αποτελεί είτε το μίσος προς το κατεστημένο, που οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές, είτε η αποδοχή του κα τεστημένου και η αναζήτηση παράνομων μεθόδων ενσωμάτωσης σ' αυτό.

Page 14: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Γ. ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α επιφέρει Β(μέτρο) → (ενίσχυση ενός θετικού φαινομένου ή αντιμετώπιση ενός αρνητικού φαινομένου)

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗoΤι εννοούμε με το Α;………………………………………..

ΑΠΟΔΕΙΞΗoΠώς/ γιατί το Α ενισχύει ή αποτρέπει το Β;………………………………oΕίναι εφικτό να υλοποιηθεί το Α;…………………………...oΕίναι ηθικά αποδεκτό να υλοποιηθεί το Α;…………………

Η έννοια Β (φαινόμενο) είναι σταθερή, ενώ η έννοια Α (μέτρο) μεταβλητή.

Page 15: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

«Η ελευθερία έκφρασης έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξιοκρατίας».

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ Τι σημαίνει ελευθερία έκφρασης;το δικαίωμα του ανθρώπου να εκφράζει ανεμπόδιστα τις σκέψεις και τις κρίσεις του.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ Πώς η ελεύθερη έκφραση ενισχύει την αξιοκρατία;Μέσω της ελεύθερης έκφρασης ασκείται δημόσια κριτι κή για τους χειρισμούς που πραγματοποιούνται στους τομείς δράσης της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Έτσι, αποκαλύπτονται τα σφάλματα και οι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην ανεπάρκεια των υπευθύνων και προ βάλλονται αυτοί που διαθέτουν ικανότητες. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις για την αποκατάσταση της τάξης μέ σω της τοποθέτησης των σωστών ανθρώπων στις ευαί σθητες-νευραλγικές θέσεις.Είναι εφικτό;ναι, αν δεν υπάρχει πολιτική πατρωνία, δηλαδή «ρουσφέτι», και λειτουργεί αντικειμενικά ο μηχανισμός κοι νωνικής ιεράρχησης (ο μηχανισμός με βάση τον οποίο απονέμουμε τίτλους και αξιώματα).

Page 16: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Πώς αλλιώς μπορούμε να αναπτύξουμε τα

επιχειρήματά μας;• Α. Με συνοπτική ανάπτυξη ( σε μια

παράγραφο αναπτύσσουμε 2-3 επιχειρήματα).

Page 17: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ• Θ.Π. Οι θετικές συνέπειες της

παράδοσης για τον άνθρωπο ποικίλλουν.

Παράδοση θετικές συνέπειες για άνθρωπο

Page 18: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Η προσφορά της παράδοσης στο άτομο είναι πολύ σημαντική.

Πιο αναλυτικά, η παράδοση προσφέρει αξίες και πρότυπα στο άτομο που καθορίζουν τους στόχους και τη δράση του προκειμένου, υιοθετώ ντας τα, να ενταχθεί ομαλότερα στην κοινωνία.

Επιπλέον, μεταβιβάζει γνώσεις από την πείρατων προγενεστέρων, ώστε να αποφεύγονται τα ίδια λάθη στο μέλλον.

Η γvώση των στοιχείων της παράδοσης βοηθά το άτομο να αποκωδικοποιήσει τις δομές περασμένων εποχών, κατανοώντας πληρέ στερα τα περασμένα και εξηγώντας με βάση αυτά τις σύγχρονες εξελίξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Παράδοση → Θετικές συνέπειες στο Άτομο

Θετική συνέπεια 1: Αποσαφήνιση και Απόδειξη

Θετική συνέπεια 2: Αποσαφήνιση και Απόδειξη

Θετική συνέπεια 3: Αποσαφήνιση και Απόδειξη

Page 19: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Θ.Π. Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και μελέτης περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.

πολύς χρόνος σε διάβασμα και προετοιμασία για την επιτυχία σε ΑΕΙ

ΣΤΟΧΟΣ: η καλή επαγγελματική αποκατάσταση λόγω του υλικού ευδαιμονισμού

δημιουργία πλαστών αναγκών= αύξηση εσόδων

Page 20: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Η καταναλωτική κοινωνία έχει προσανατολίσει τον άνθρωπο στην απόκτηση όλο και περισσοτέρων υλικών αγαθών. Γι’ αυτό, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή επαγγελματική αποκατάσταση με την επιτυχία σε μια ανώτατη σχολή, που θα του εξασφαλίσει κύρος και ικανοποιητικές προσόδους. Προκειμένου να υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο, αφιερώνει όλο το χρόνο του στην προετοιμασία για την επίτευξή του, καταφεύγοντας και στην παραπαιδεία (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κτλ.). Ωστόσο, δεν αφιερώνει χρόνο στην ευρύτερη καλλιέργειά του.

πολύς χρόνος σε διάβασμα και προετοιμασία για την επιτυχία σε ΑΕΙ

ΣΤΟΧΟΣ: η καλή επαγγελματική αποκατάσταση λόγω του υλικού ευδαιμονισμού

δημιουργία πλαστών αναγκών= αύξηση εσόδων

Page 21: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Σας δίνεται η εξής Θ.Π.:

•Θ.Π. Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και το τεχνοκρατικό κράτος οδηγούν τη δημοκρατία σε κρίση.

Page 22: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

…και το παρακάτω υλικό:

Μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών (κυρίως αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενημέρωσης) αναπτύσσονται παρασκηνιακά, αλληλεξαρτώμενα συμφέροντα, ώστε να εξυπηρετούνται αμοιβαία οι σκοπιμότητές τους: προβολή και προπαγάνδα από την πλευρά των πολιτικών και οικονομικά οφέλη από την πλευρά των επιχειρηματιών. Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας των σύγχρονων προβλημάτων, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού βασίζονται σε συστάσεις των τεχνοκρατών συμβούλων τους, οι απόψεις των οποίων προωθούνται συνολικά ως βέλτιστες πολιτικές λύσεις, χωρίς οι ίδιοι να έχουν λάβει τη λαϊκή εντολή για κάτι τέτοιο ή να λογοδοτούν στο λαό με κάποιον τρόπο.

Γράψτε μια παράγραφο, αφού πρώτα φτιάξετε Γράψτε μια παράγραφο, αφού πρώτα φτιάξετε το διάγραμμά της.το διάγραμμά της.